Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Туризъм Значение, възможности и перспективи за развитие на туризма в област Смолян


Дипломна работа, 70 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

І. Въведение

Туризмът представлява интерес за основните направления на научното познание – природни, обществени и технически науки. Сложният и разнороден характер на явленията, свързани с туризма, го превръщат в обект на изследвания от представители на различни науки. Комплексното изучаване на туризма е интердисциплинарна научна задача, която налага използването на съвременни научни подходи като системния, функционалния, ситуционния и други. Подходите се конкретизират с помоща на традиционни и нови /иновационни/ методи на проучване и изследване. Научните дисциплини днес се различават повече по своя изследователски аспект и предмет, отколкото по използваните методи много, от които са общи за редица науки – анкетния метод, статистическите методи, сравнителния анализ, ресурсен подход, инвестиционен подход и други.

Съвременият туризъм е сложна социално-икономическа система с множество елементи, които са в динамично взаимодействие помежду си и с други системи. Нито една наука не може да отговори изчерпателно на въпросите, свързани с развитието на туризма.

Целта на настоящата дипломна работа е да установи значението на туризма, възможностите и переспективите съобразно туристическите ресурси в област Смолян за превръщане на туризма като водещ отрасъл за социално-икономическо развитие в областта. Основните задачи, в чието решение се крие постигането на целта са: да се проучат възможностите за развитие на туризма в област Смолян; да се направи оценка на състоянието на развитие на туризма в областта; да се анализира на Стратегията за развитие на туризма в област Смолян.

За туризма е характерна силна зависимост от туристическите ресурси, особено природните ресурси. С опасността от превишаване на приемателните капацитети се свързва една друга особеност на туризма – необходимостта от опазване на природната и социална среда. За защита на природните рекреационни обекти и на антропогенните забележителности, които се използват от туризма, съществуват надеждни подходи. По-сложен е въпроса с опазването на споделените ресурси (англ. Common pool resources), които се използват без нужната координация от различни сектори и поради това са особено уязвими от негативни изменения. Примери за общи ресурси са горите, водните басейни с многофункционално използване, архитектурните паметници с жилищни функции, религиозни обекти и други обекти, посещавани от голям брой туристи. Опазването на общите ресурси изисква сътрудничество на заинтересованите страни и добро стопанисване.

Бързата възвращаемост и сравнително малък първоначален обем на капиталовложенията в туризма обесняват интереса към него, в частност област Смолян, която е област с малки инвестиционни възможности и налични туристически ресурси. Същевременно трябва да се подчертае, че конкурентната борба на туристическия пазар, грижата за опазване на ресурсите и други фактори увеличават капиталоемкостта, включително валутната капиталоемкост на туристическите обекти и особено на тези, предлагащи луксозни услуги.

Силна зависимост съществува между общата инфраструктура и равнището на икономиката в туристическата дестинация. Управленските решения, касаещи инвестиции в общата структура предопределя съдбата и степента на развитие на туризма. Разработването на стратегии, програми и планове за действие са конктетни носители на управленските решения на водената политика.

Туризмът по подобие на селското стопанство се характеризира с голяма пространствена екстензивност. За неговото развитие са необходими големи площи и акватории. Това е резултат най-вече от ареалното /площно/ разпространение на природните рекреационни ресурси. Базата и туристипотоците обаче имат тенденция към концентриране в определени ядра от туристическите пространства, тъй като разпространението им в територията ще оскъпи развитието и ще снижи използваемостта и ефективността на базата. Тази особеност на туризма подчертава неговата зависимост от екологичните условия и от транспорта, който позволявада се преодоляватразстоянията, както до туристическите дестинации, така и вътре в тях между отделните им функционални части.

Туристическите потоци всъщност са вид непосточнни миграции на населението. Тези миграции се характеризират не само с пространствена мобилност , но и с голяма избирателност и изменчивост под влияние на индивидуални и групови предпочитания на туристическото търсене. Избирателността към предлаганите обекти и услуги се обуславя от голям брой динамично изменщи се икономически, социални, демографски и други фактори. Не на последно място е и ролята на психологическите фактори, включително модните туристически тенденции. Те се използват широко в туристическите рекламни стратегии.

Всички тези особености на туризма показват колко дълъг път е извървял той от древността до днес. Изучаването, оценката на развитието, управлението на взаимодействията между туризма и природната и социално-икономическата среда, между елементите на самия изменящ се динамично отрасъл са изключително трудна задача. Ето защо подготовката на туристически кадри е приоритетна за успешното развитие на отрасъла. Тези особености на туризма се проявяват на конкретно приложно ниво при главните туристически дейности – управление, обслужване, маркетинг и реклама.

 

--------------------------------------


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

VII. Заключение

Много са аспектите на туристическата дейност, затова са много и определенията за понятието туризъм. Туризмът по своята същност означава пътуване (пътешествие), което се извършва индивидуално или групаво. Туризмът е сложно явление, което в най-общ вид, може да се разглежда като икономическа система, която задоволява социални потребности на човека и потребности на човешки общности чрез своя продукт, чрез нематериални и материални услуги.

Туризмът засяга всички сфери на обществения живот – икономическа, социална, духовна, политическа. Икономическата жизненост за развитието на туризма в конкретна географска област /община, област, регион, държава и т. н./ обхваща поддържането на наличните ресурси и адаптирането им към променящите се условия, както във, така и извън нея. Туристическата индустрия включва материално-веществени и човешки фактори, ангажирани за създаване на туристически продукт. Туристическата индустрия чрез своя туристически продукт предопределя многостранното значение на туризма. Отделните аспекти и влияния на туризма се проявяват паралелно и въздействат като цяло. Значението на туризма се проявява в различни аспекти – икономическо, социално, културно, здравно, екологично, политическо.

Икономическото значение се обуславя от: валутните приходи; развитие на отрасли на пазарното стопанство; развитие на регионите и селищата; заетост на населението; доходи на населението; инфраструктурата на пазарната икономика.

Социалното значение се изразява в социалното общуване. Неминуемо възникват социални контакти между туристи и персонал, туристи и местно население, а също и между отделните туристи. Тези контакти водят до задоволяване на интереси и потребности, разширяване на познанията, обмен на информация. Туризмът е притегателен отрасъл за изява на младите хора и възможност за професионална реализация и източник на доходи.

Чрез туристическите пътувания се създават условия за запознаване на туристите с културата на посещаваната туристическа дестинация – културно значение. Значението на туризма за разширяване културата на участниците в него се свързва с пътувания, чийто акцент е върху културата, науката, езика, историята, кухнята и други характерни за страната особености и черти. Това са маршрути, включващи природни забележителности и антропогенни обекти. Принципно всички видове туризъм в една или друга степен имат културно-познавателен ефект.

Здравно значение – туризмът съдейства за възстановяване на здравето и работоспособността на туристите. Всяка страна, която развива туризъм обръща особено внимание на сигурността на туристите, на медицинското им обслужване, на техния психичен комфорт. Вземат се мерки за застраховането на туристите в транспорта, в хотелите и за цялото им пребиваване.

Екологично значение касае екологичната политика на всяка страна. По-голяма част от туристическото предлагане е свързано с онези природни обекти и явления, които имат рекреативен ефект. При напреднало и прекомерно интензивно туристическо използване на природните ресурси не рядко се стига до тяхното замърсяване, намаяване на качествата им, дори до унищожаване. При това, най-застрашени от деградация са именно най-ценните /затова и най-търсени/ туристически ресурси. Ето защо съвременният туризъм оказва голямо влияние върху екологичната политика на страните. Те се стремят да опазват ценните си рекреационни ресурси чрез специално законодателство, създаване на мрежа от националнипаркове и други защитени територии. Благодарение на туризма се повишава бдителността на екологичното съзнание на населението на посетените места и се подобрява общото природозащитно състояние на региона и страната. Всъщност и туристическите дейности, които пряко не са свързани с природната среда, също изпитват влиянието на екологичната обстановка, тъй като за туристите качеството на жизнената среда е първостепенен критерий за вземане на решение за пътуване, независимо по какви причини.

Известно е, че туризмът е антипод на войната, може да се развива само в условия на мир. Всякакви конфликти, вътрешни и външни, напреженията в отношенията между държавите се отразяват негативно върху туризма. При това в съвременния глобален свят, дори на пръв поглед отдалечени конфликти и заплахи от терористични атаки влияят отрицателно върху пътуванията.

Политическото значение не се изчерпва с необходимостта от мир и политическа стабилност. Наличието на добри икономически и политически взаимоотношения между държавите води и до повече туристически движения между тях. Законодателството като частот политическата стуктура на една страна влияе пряко не само върху възможностите за туризъм (годишен отпуск, социални придобивки и др.), но и чрез международни договорености, гранични такси, визови, митнически и други формалности, статут на чужденците, валидност на чуждестранните документи, възможности за инвестиции, репатрииране на приходи и т. н., влияяе пряко върху посещаемостта на чужденци. Политическото значение е в създаването и поддържането на добра външна политика в отношения на международната политическа сцена идобра вътрешна политика – нормативната база да формира условия за алтернативно развитие на туризма чрез децентрализирано управление.

Значението на туризма е безспорно и при съществуващите благоприятни ресурси, възможностите и переспективите за развитието на туризма в страната, в частност област Смолян, са предизвикателство пред всеки български гражданин.

И накрая, в заключение искам да цитирам чудесната индианска поговорка “Земята не сме я наследили от дедите ни, а сме я взели на заем от децата ни”, затова трябва да сме отговори пред себе си и през двадесет и първи век нека всеки бъде истински Човек, за да може нашата Земя прекрасна да е чиста, хубава и “ясна”.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Атанасова, Ел. и др. – Социална психология и обслужване в туризма, Варна, 1985 г.

2. Бъчваров, М.,Тончев, Цв. - Основи на туризма, София, 1996 г.

3. Костов, Е. – Икономика и мениджмънт на туризма, 1992 г.

4. Костов, Е. –Технология на туристическата индустрия, 1999 г.

5. Пеев, П. – Въведение в туризма, Пловдив, 2001 г.

6. Пеев, П. –Управление на туризма, Пловдив, 2003 г.

7. Пеев, П. –Маркетинг, Пловдив, 2003 г.

8. Хаджиниколов, Д. и др. – Новата правна уредба на туризма в Бългаия, София, 2002 г.


П Л А Н

І. Въведение

1. Цел – Превръщане на туризма като водещ отрасъл съобразно туристическите ресурси в област Смолян.

2. Задачи:

- Да се проучат възможностите за развитие на турисма в област Смолян.

- Да се направи оценка на състоянието на развитие на туризма в област Смолян.

- Да се направи анализ на Стратегията за развитие на туризма в област Смолян.

ІІ. Описание на туристическите ресурси:

1.1. Състояние на МТБ - база за настаняване и хранене, допълнителни услуги, развлечения.

1.2. База за спортни занимания – ски-писти, спортни зали, спортни площадки и съоръжения.

2. Природни ресурси.

3. Антропогенни ресурси.

4. Обща инфраструктура /пътища, ВиК, електрификация, тур. инфраструктура (екопътеки, тур. маршрути, маркировки, табели, информационни центрове, ПТС), чистота и управление на отпадъците/.

5. Човешки ресурси, частен бизнес.

6. Държавна и местна политика за подкрепа и насърчаване на туризма в област Смолян.

7. Анализ на Стратегията за развитие на област Смолян, разработена по съвместен проект на Инициатива местно самоуправление – София и Областен управител на област Смолян с подкрепата на Американската агенция за международно развитие.

ІІІ. Изводи и препоръки.Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 804 посетителя и 6 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.