Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
БанерМалка дипломна работа, 35 страници по-големи от стандартните, съдържа схеми, формули, таблици, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Съдържание: I. Увод. II. История. III. Бизнес процес. Бизнес процес – понятие. Видове Бизнес процеси. Подход за разглеждане на бизнес процесите. IV. Бизнес правила. Бизнес правило. Бизнес правилото и бизнес процеса. Категории правила. V. Управление на бизнес процесите – BPM (Business Process Management). Управление на бизнес процесите. Основни етапи на BPM. Прогнози – бъдеще. Пример за бизнес процес и неговото управление. VI. Работен поток. Какво е WorkFlow? Предимства на WorkFlow. Business Rules Engine. WorkFlow Engine. VII. Business Process Modeling Notation. VIII. Място на бизнес процесите в ERP и ERM. IX. Реинжинеринг. X. Бизнес процесите и концепциите за Балансираната система от показатели, Тоталното управление на качеството и Six – sigma. 10. 1. Бизнес процесите и мястото им в Стратегическата карта. 10. 2. Тотално управление на качеството. 10. 3. Концепцията Six – sigma. XI. Заключение XII. Използвана литература I. Увод. „Ако не можем да опишем като процес това, което правим, вероятно не знаем какво точно правим.” Деминг В днешната динамично развиваща се икономика и нарастваща конкуренция не е възможно един бизнес да просперира, ако неговите процеси не са първоначално ефективно проектирани, успешно внедрени, както и постоянно оптимизирани. Ненапразно в американското законодателство присъства SOX – Sarbanes – Oxley Act, въведен през юли 2002 година. Съгласно него всяко публично предприятие е задължено да изготвя отчет за бизнес процесите, които оказват пряко влияние върху финансовите отчети и балансовите стойности. По този начин независим орган за одитинг ще проверява не само регистрираните стойности, но и цялостната картина на тяхното получаване. Този закон е внесен и приет в следствие от множество скандали, касаещи пазарни лидери, които се оказва, че реално са сериозно финансово затруднени, в резултат на което неочаквано за всички фалират. Постигането на определени цели (objectives) от компанията с помощта на предварително заложена стратегия е неизменно съпътствано от метрични показатели като време, цена, качество, които е необходимо да са постоянно съблюдавани. Бизнес процесите спомагат за тяхното обективно изчисляване, както и са инструмент в определянето на причините за промените в техните стойности. Ясно дефинираните процеси могат лесно да се съпоставят с аналогични процеси, които са доказано ефективни. По този начин протичащите в предприятието процеси са подложени на постоянна оптимизация чрез продължително и, доколкото е възможно, автоматизирано измерване (measurement) и анализ. Инструмент за това е Балансираната карта на показателите (Balanced Scorecard), в която е заложена цялостната структура на всички показатели (Key Process Indicators – KPI). Основно правило в предприемачеството е, че успешен бизнес се гради на иновационна идея, която осигурява най – дълъг жизнен цикъл на производството или идеи, които постоянно го удължават. Ред компании със своята дейност вече са доказали, че иновацията може да бъде не само в продукта, но и в спомагателните процеси. Нагледни примери са Amazon и Ebay, които реално не произвеждат продукти, а предлагат алтернативен начин за реализация на продуктите, продавани от трети лица. Те добавят стойност към продуктите по пътя им до крайните потребители. В самия процес на реализация те са само едно отделно звено, което е с много висока цена. Именно от тази цена печелят собствениците на тези идеи. Предварително са установили в коя част на бизнес процеса има ниша, като в последствие се стремят да я заемат. Такива ниши могат да се идентифицират не само на макро равнище, но и в дейността на самата компания – конкретни звена и етапи от процеси, които да се оптимизират и да представляват конкурентно предимство пред останалите в бранша. Бизнес процесите спомагат за по – лесната идентификация на стъпките от процесите, в които могат да се въведат подобрения или къде да се добави цял нов етап, за да добави стойност към цялата дейност. Бизнес процесите са мощно средство, което позволява по – лесната реализация на цялостната дейност на организацията и нейната постоянна градация към идеални условия и резултати. Настоящата курсова работа има за цел да дефинира мястото и ролята на процесите в компаниите, да представи основните концепции в управлението на бизнес процесите както и някои от стандартите за тяхното моделиране . Ще бъде дадено понятие за видовете бизнес правила. ------------------------------------ XI.Заключение Не бива да забравяме , че живеем в свят, движен от клиентите и за компаниите би изглеждало естествено да се ориентират около онова , на което клиентите най-много държат- резултатите.От гледна точка на клиентите, една компания съществува само, за да създава стойност за тях.Въпреки това в твърде много компании реалното създаване и доставяне на стойност за клиента не е отговорност на някой конкретен служител. А клиентите , резултатите и процесите са свързани в железен триъгълник.Не можем да имаме сериозно отношение към един от тези елементи, без да се фокусираме и върху останалите два. Защото капацитетът ни да осигурим резултати, които клиентите очакват, до голяма степен зависи от това доколко добре ще проектираме и управляваме нашите процеси. Процесите са пътят към резултатите , а оттам и към успеха с клиентите. Непрекъснатото оптимизиране на бизнес процесите е ключов фактор за конкурентното предимство за много организации.Тези от тях,които действително се ориентират към процесите функционират по-бързо, функционират по-предвидимо и последователно, гордеят се със служители, които по-добре разбират своята роля и ролите на останалите, изпълняват по-малко проекти за реинженеринг на информационните системи и се адаптират към новите бизнес очаквания много по-лесно, отколкото другите конкурентни организации. Именно затова компаниите по света се фокусират върху управлението на бизнес процесите.Над 80% от анкетираните в глобално проучване на списание CIO US вече са завършили различни етапи от въвеждането на BPM стратегии или инициативи или планират да приключат реализацията им в рамките на следващите 24 месеца.В световен мащаб най-същественият ефект от осъществяването на BPM инициативи е в сферата на информационните технологии (69%), оперативната работа (66%) и обслужването на клиенти (59%). XII . Използвана литература 1. http://www.asenevtsi.com/text/tqm_text/T61.htm („Тотално управление на качеството или новата философия на бизнеса”, Петранка Филева, Христо Тужаров) 2. Стратегически карти – Робърт С. Каплан, Дейвид П. Нортън 3. Реинжинеринг: Емили Нейдхарт, Реинженерин 4. Бяла книга за Business Process Management http://www.cio.bg/download.php?&bid=98&action=download&id=1&u=1 5. Списание CIO - бр. 12, 2007 -Тоталното управление на качеството - основа на новата мениджмънт култура 6. Списание CIO - бр. 3, 2008 - Стратегическите карти – средство за синхронизация между бизнеса и ИТ 7. http://www.businessrulesgroup.org/home-brg.shtml 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Business_rules 9. http://erm.ibs.bg/web/erm/home.nsf 10. http://www.oracle.com/technologies/soa/bpa-suite.html 11. http://www.3ksorg.net 12. http://www.tuj.asenevtsi.com/6S/6S04.htm - Същност на концепцията 6 сигма

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 455 посетителя и 6 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.