Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Маркетинг Маркетингов план на КООПЕРАЦИЯ “ГАЛАТЕЯ-ВАРНА” за периода 2006-2008г.


Дипломна работа, 49 страници малко по-големи от стандартните, съдържа таблици, графики, схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Фирмена бизнесфилософия...........................................................................................3

1.1. Предмет на дейност.........................................................................................3

1.2. Правна форма...................................................................................................3

1.3. История на фирмата........................................................................................4

1.4. Организационно-управленска структура......................................................5

2. Потребителски целеви пазари......................................................................................7

3. Анализ на продажби.....................................................................................................10

4. Продуктова известност и свойства.............................................................................14

5. Жизнен цикъл на продукта..........................................................................................15

6. Дистрибуция.................................................................................................................16

7. PESTанализ...............................................................................................................17

8. Анализ на конкурентноспособността на КООПЕРАЦИЯ “ГАЛАТЕЯ-ВАРНА”............................................................................................................................21

9. SWOT – анализ.............................................................................................................22

10. Определяне на маркетинговите цели.......................................................................26

11. Определяне на целевата аудитория..........................................................................27

12. Продуктови цели и стратегии...................................................................................28

13. Ценови цели и стратегии...........................................................................................30

14. Цели и стратегии на дистрибуцията.........................................................................33

15. Промоционални цели и стратегии............................................................................35

16. Рекламни цели и стратегии.......................................................................................38

17. PR – цели и стратегии................................................................................................41

18. Определяне на маркетинговия бюджет....................................................................45

19. Оценка, одитинг и контрол на маркетинговия план...............................................46

20. Използвана литература...............................................................................................48

21. Приложения.................................................................................................................49

ФИРМЕНА БИЗНЕСФИЛОСОФИЯ

1.1. Предмет на дейност.

КООПЕРАЦИЯ “ГАЛАТЕЯ-ВАРНА” съществува на българския пазар от 1945г. Първоначално тя е възникнала като кооперация за услуги на населението. Днес предметът й на дейност е следният: производство и търгувия с горно и връхно мъжко и дамско облекло – манта, сака, костюми, поли, панталони, ризи, блузи. Също така тя извършва и следните видове услуги: шивашки, бродерия, плетиво, тапицерски, изработка на носии.

1.2. Правна форма.

По своятя същност кооперацията е доброволно сдружение на най-малко седем дееспособни физически лица, които чрез взаимопомощ и сътрудничество извършват стопанска и друга дейност за задоволяване на интересите си. Кооперацията е юридическо лице със свой Устав и избрани ръководни органи. Управлението на кооперациите и техните предприятия има особености, характерни черти, произтичащи от същността им на сдружения на дееспособни физически лица, обединили се в името на осъществяване на съвместна дейност на основата на кооперативните ценности и принципи, намерили отражение в закона и устава на кооперациите. Приетият през 1991г. Закон за кооперациите създаде условия за възстановяване и разширяване на българската кооперация, принципите в дейността й, различаващи се от тези за управление на държавните и частните предприятия, както и за възприемане на положителното от международното кооперативно движение.

Управлението на кооперацията се реализира на основата на спазването на следните по-важни изисквания и принципи:

· Кооперациите са обединения на хора, а не капитали;

· Дейността на кооперациите е насочена преди всичко към задоволяване на потребностите на членовете, а не към печалба;

· Дейността трябва да се осъществява ефективно, т.е. предлаганите услуги трябва да бъдат по-добри, а не по.лоши от тези на другите стопански организации;

· Доколкото целта на кооперацията е задоволяване потребностите на техните членаве, на тях трябва да се осигури правото сами да избират пътищата за използване на ресурсите на кооперацията и разнообразието на предлаганите услуги. На тази основа дейността на кооперацията трябва да се контролира и управлява от нейните членове;

· Кооперацията не маже да допуска външно вмешателство в нейните вътрешни работи от правителствани и други организации. Това определя нейната автономност при вземане на решенията и извършване на работата;

· Членовете на кооперацията управляват ресурсите, ползват услугите й и владеят капитала;

· Основавайки своята дейност на самостоятелност и отговорност, кооперацията обединява ресурсите на своите членове с цел да ги умножава, което винаги е представлявало една от най-силните страни на кооперативното движение.

Казаното до тук в пълна сила важи и за КООПЕРАЦИЯ “ГАЛАТЕЯ-ВАРНА”. В сегашния си вид тя е регистрирана във Варненски окръжен съд от 1989г.

1.3. История на фирмата.

Тя е наследила успехите и традициите на най-старата социалистическа кооперация в гр. Варна – ТПК “ОБЛЕКЛО”. Веднага след деветосептемврийските събития през 1944г. тридесет и седем варненски ентусиасти – майстори шивачи, обединяват своите усилия, умения и техника и така поставят основите на първата варненска шивашка кооперация. В периода 1945 – 1960г. тази кооперация обединява най-добрите варненски майстори-занаятчии: шивачи, кожухари, бродеристи, юрганджии, шапкари за извършване на услуги на гражданите. Постепенно се оформят звена, които на оснавата на конфекционното производство започват да произвеждат работно и друго униформено облекло, дамска и мъжка конфекция. Именно тези бригади през 1961-1962г. поставят началото на сегашния конфекционен гигант “Дружба стил”.

Следващите тридесет години до 1990г. са период, през който многократно от и към кооперацията са се отделяли, връщали, прехвърляли различни видове дейности, но винаги за услуги на гражданите. Често пъти това е ставало в разрез с кооперативните принципи, но по нареждане “отгоре”. Въпреки това е запазен духа на кооперацията и най-вече нейното имущество. То в голямата си част е съградено до 1962г. от основателите на кооперацията и техните последователи, които в първите години са се отказвали от полагащите им се дивиденти. С техни пари и труд е изградена сегешната централна сграда на кооперацията в центъра на гр. Варна.

Тежките икономически условия, настъпили след 1991г. и безпаричието на хората са направили услугите, предлагани от кооперацията нетърсени. Затова след този период КООПЕРАЦИЯ “ГАЛАТЕЯ-ВАРНА” се ориентира главно към производство на конфекция – горно и връхно дамско и мъжко облекло.

1.4. Организационно – управленска структура.

Ръководството и управлението на кооперацията се осъществява от Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по социална дейност и условия на труд. Висш ръководен орган е Общото събрание. Право на глас при вземане на решение имат само член-кооператорите.

Управителният съвет се състои от единадесет кооператора – един председател и десет членове. Председателят се избира преди избора на Управителен съвет от Общото събрание, а главният счетоводител е негов член по Устав. Останалите девет члена са председатели на производствените звена, определени според броя и числеността на звената. Управителният съвет заседава поне един път месечно, а при необходимост и по-често. Проверка и контрол за целесъобразността, законността и изпълнението на решенията на УС упражнява Контролния съвет. Той се състои от пет члена, които също са представители на различни производствени звена, спомагателни работници и администрацията. КС във функцията си на контролен орган стои над Управителния съвет и може да отменя негови решения, ако ги сметне за незаконни, неправилни или противоречащи на Устава.

В своята дейност Управителният съвет е подпомаган от Комисията за социална дейност и условия на труд, състояща се от пет член-кооператора. КСДУТ има разнообразни функции, съответстващи на тези на синдикална организация, но без да има нейните права. В кооперацията не съществува синдикална организация. Отсъствието на такава, както в случая, нечленуването в браншов синдикат (примерно на работниците от шивашката промишленост) обяснява липсата на колективен трудов договор. КСДУТ изготвя своя програма за социална дейност, Правилник за организация на работната заплата, който представя на Управителния съвет за утвърждаване. Възраженията, жалбите по индивидуалните споразумения за трудови правоотношения също се внасят в Комисията, която в седемдневен срок ги разглежда и внася становището си в УС. Споровете си по тези въпроси наемните работници отнасят до председателя на УС, който докладва становището си на първото му заседание.

Според организационната структура, влязла в сила от началото на 1999г. дейността на кооперацията е структурирана по следния начин: производството е разделено в три цеха:

І-ви цех – шивашки услуги на населението;

ІІ-ри цех – конфекционно производство;

ІІІ-ти цех – други услуги на населението.

Най-голям и производителен е втори цех, който се състои от кроялен цех, шест монтажни бригади, едно довършително звено, гладачно отделение и склад за готова продукция и опаковка.

---------------------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ОДИТИРАНЕ И КОНТРОЛ

Поради невъзможността да се осъществи пълен контрол върху пазарните характеристики, то моркетинговият план ще бъде подложен на оценка единствено чрез сравнителен анализ на продажбите без да се приложи контрол над пазара. Ние се ангажираме със 100% точност относно предварителните изследвания, приложени в маркетинговия план, тъй като разполагаме с данните относно продажбите на най-големия конкурент на КООПЕРАЦИЯ “ГАЛАТЕЯ-ВАРНА”.

Планираните маркетингови действия относно откриването на преки дистрибуционни канали, промоцията, рекламата и връзките с обществеността са класифицирани по години (съобразно анализирания три годишен период - 2006, 2007, 2008г.), тъй като действията, предвидени да се извършат са разнородни и разнопосочни във времето. Изменението в продажбите и най-вече тяхното планирано нарастване ще бъде установено и подложено на анализ от специалисти в оластта в края на всяка една от посочените години.

В края на 2008г. ще бъде възможно да се направи една обощена оценка относно това какви са резултатите и ефективността от маркетинговото стимулиране. Единствено по този начин маркетинговото изследване ще бъде извършено в дълбочина и ще може да се разкрие приноса на всяка една описана в маркетинговия план програма, на настъпилите промени в продажбите (на ръст или спад).

През всяка една от трите години ще се одитират отношенията “пазар, потребител и маркетингова комуникация на фирмата”. Акцентът тук пада върху маркетинговата комуникация (особено през първата и втората година), което става ясно от рекламно-промоционалния бюджет, тъй като най-много средства се отделят за реклама на фирмата и продукциятя й и най-вече за реклама на новата продуктова линия, която ще бъде пусната на пазара през 2007г. Също така през 2008г. на одитинг ще пъде подложен и потребителят, тъй като вече ще бъде постигнато равнище на известност и познатост на фирменото име и продукция.

След като бъдат одитирани и трите години, в края на 2008г. най-реално ще бъдат измерени резултатите от рационалните действия, реализирани през предходните години.

За целта обаче трябва да бъде проведено маркетингово проучване и изследване на постигнатите резултати като се направи сравнение с поставените цели. Това ще позволи да се установи дали реализираните продажби съвпадат с прогнозните.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1. Узунова, Ю., Маркетингов план, Ромина, София, 1999г.
  2. Банчев, П., Маркетингови дистрибуционни решения, СА”Д.А.Ценов”, Свищов, 1999г.
  3. Тонкова, Е., Управление на дистрибуцията, УИ - Икономически университет – Варна, 2002г.
  4. Доганов, Д., Дуранкев, Б., Катранджиев, Х., Интегрирани маркетингови комуникации, УНСС, София, 2003г.
  5. Прайд, У., Феръл, О., Маркетинг: концепции и стратегии, Форком, 1994г.
  6. Статистически годишник 2004г.
  7. www.nsi.bg
  8. www.activ.bg
  9. www.stat.bgКоментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 596 посетителя и 3 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.