Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Маркетинг Маркетингова диагностика на фирма „Цифрови системи” ООД - Варна


Дипломна работа, 47 стандартни страници, съдържа таблици, фотмули, графики, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Обща характеристика на фирмата.

II. Диагностичен етап-определяне точната диагноза за фирмата в зависимост от ситуационния анализ:

1.Изследване на пазара

2.Анализ на вътрешната среда.

3.Анализ на маркетинговата макро среда.

4.Анализ на маркетинговата микро среда.

IІI. Етап на интервенция за промяна:

1.Определяне на вътрешните сили за промяна.

2.Определяне на външните сили за промяна.

3.Маркетингов одитинг-хоризонтален и вертикален.

4.Планиране на промените, в резултатите на фирмата.

5.Въвеждане на промяната.

ІV. Анализ и оценка на ефективността на приложената диагностична процедура.

V. Използвани литературни източници.


І. Обща характеристика на фирмата.

1. Създаване

Създадена е през 1991г.; шест човека персонал; първоначалната цел е да се създадат условия за запазване и усъвършенстване на професионалните умения на специалистите посредством внедряване на българския пазар на високотехноло-гични софтуерни и хардуерни продукти; интернет доставчик за Варна, София и Пловдив, производство на софтуер за български фирми и износ на софтуерни продукти за Западна и Източна Европа; внос на високотехнологични компютърни компоненти, които се сглобяват в офисите на фирмата; информационно и комуника-ционно осигуряване на частни и обществени институции.

2. Стратегия

Удовлетворяване нуждите на клиентите във всички етапи на взаимното сътрудничество – от първоначалния анализ, до инсталацията, обучението и цялостната поддръжка на системата; основната цел – фирмата да генерира доходи от извършването на висококвалифицирани услуги в областта на информатиката и комуникационните технологии, както и изграждане на пълен производствен информационен цикъл; износ на софтуерни продукти и системи;

3. Основни об-ласти на дей-ност

- Трансфер на ноу-хау и консултации;

- Системи за управление на стопанска дейност;

- Система за управление на човешките ресурси;

- Автоматизация на инженерния труд;

- Разработка на софтуер;

- Системи за управление на база от данни;

- Мултимедия и компютърна анимация;

- Изработка и презентации на презентационна техника;

- Информационно обслужване на предприятия;

- Обучение;

- Компютърна техника;

- Мрежи, окабеляване и комуникации;

- Износ на софтуер;

- Внос на компютърни технологии и компоненти;

- Интернет доставчик за град Варна и град София;

- Гаранционен и следгаранционнен сервиз и поддръжка на информационните и компютърните системи.

4. Стратегия и мисия на фир-мата

Основна стратегическа цел на фирмата е да предлага висококвалифицирани услуги в областта на информатиката на корпоративни клиенти за дългосрочен период от време.

5. Потребите-ли и партньори

Целта на фирмата са дългосрочните партньорски отношения с корпоративни клиенти; сега тя обслужва много, известни, големи фирми и корпорации – държавни, общински и частни.

6. Управление и риск мениджмънт

Основната и спомагателната дейности във фирмата са разделени на отдели, като всеки такъв отдел има изградена и собствена управленска структура.

Риск-мениджмънта е интегрирана система към фирмата с цел диагностициране на основните рискове, провеждане на стратегия за управление и преодоляване на риска от заобикалящата фирмата среда, както и непосредствено свързания с дейността риск.

7. Управление на паричните потоци

Устойчиво покачване на оборотите и печалбата през годините, възвръщане на първоначално направените инвестиции, отделяне на средства за разширяване на дейността; проблем е бъдещото прогнозиране на паричните потоци, поради факта, че 70% от пазара на информационни услуги се определя от обществените поръчки, за които се разработва и кандидатства дълъг период от време и изискванията са големи. Цел на риск мениджмънта е да организира стратегията за рисково позициониране на фирмата, както и риска от участието на фирмата в големи обществени поръчки, както и генерирането на доходи от износ на софтуер и информационно осигуряване.

------------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ІV. Анализ и оценка на ефективността на приложената диагностична процедура.

През настоящата 2006г. усилията на “Цифрови системи” ООД са насочени към запазване на достигнатото равнище в обстановка на силна конкуренция и динамичен пазар, като се взема под влияние факта на навлизане на чуждестранни информационни и софтуерни фирми на българския пазар. Основните направления, по които ще продължи да работи Съвета на директорите и през 2006 година, са:

- максимална възможна удовлетвореност на клиентите;

- мотивираност на персонала;

- ефективност на разработената производствена и маркетингова стратегия и политики;

- отлична финансова рентабилност и сигурност за служителите на фирмата.

Връзката между външна и вътрешна среда, съпътстващи предприятието е много тясна. Външни фактори като икономическа конюнктура, законодателство и данъчен режим предопределят поведението на фирмата по отношение на пласментната, финансова и маркетингова политика.

Основно отрицателно влияние върху вътрешната среда, оказва общата икономическа нестабилност за страната, прогресивните данъчни ставки и неплатежоспособността на голяма част от потребителите.

Като цяло външната среда оказва негативно влияние и затруднява нормалното осъществяване на продажбения процес и растежа на фирмата.

Изградената вътрешна среда е с позитивно значение за растежа на фирмата и нейния успех.

В краткосрочен аспект е нужно фирмата да проучи много добре как ще се отрази специално за българския пазар и българските компании внедряването на услугата “дългосрочно информационно обслужване”, как може в българските условия това да се постигне, нужно е да се бюджетира целия проект, да се създаде работна група за внедряването му, със собствен бюджет и време за реализация. Със предлагането на завършен цикъл от услуги, донякъде фирмата е изградила имиджа си на фирма, качествено обслужваща своите клиенти. Остава това звено от общата й дейност да бъде разширено, усъвършенствано, да се финансира целия проект, периодично да се отчитат резултатите. Стратегията “Лидер” е напълно подходяща за постигане на крайните цели. Не бива да се забравят и останалите звена, които също трябва да се повишават с времето като качество и като обем поръчки, обем приходи и т.н.

Фирмата оперира в отрасъл, който се намира в началото на жизнения си цикъл и крие голям потенциал за развитие. За да затвърди лидерските си позиции в този все още нов за България отрасъл, фирмата трябва да следва следните стратегически ходове:

a) да проявява вкус към риска, защото всяка предприемчива фирма, която е направила добър стратегически избор може да стане законодател в отрасъла и да израсне до безспорен лидер;

б) да работи системно за утвърждаване на качеството на предлаганите услуги;

в) да търси нови групи клиенти или поне ново групиране на съществуващите, да се насочва към нови географски области за навлизане;

г) постепенно да измества рекламния фокус от информация за предлаганите от нея услуги, към изграждане на потребителска лоялност;

д) да използва ценови отстъпки, за да се привлекат следващите ценово чувствителни клиенти.

Фирма “Цифрови системи” ООД може да реализира няколко стратегически алтернативи, а именно:

1. Стратегия на разнообразяване (диверсификация) на предлаганите услуги с оглед латентното търсене, бурното развитие на комуникациите и обезпечеността на фирмата с високо квалифициран персонал и модерен софтуер.

2. Стратегия на защитно поведение – постоянна иновация и непрекъснати инициативи от всякакъв род, поддържащи клиентите в несигурност, съмнения и колебания.

3. Стратегия на поддържане – основна цел, ограничаване достъпа на пришълци и намаляване вероятността от конкурентна атака.

4. Стратегия на вътрешно фирмено развитие – оптимизиране структурата на управление, увеличаване на квалифицираните кадри и обема на паметта във връзка с голямото потребителско търсене.

Основни инструменти за реализирането на стратегиите:

¨ разширяване диапазона на предлаганите услуги;

¨ запазване и разширяване нивото на сервизното обслужване;

¨ запазване на приемливи цени и добро качество;

¨ установяване на надеждни партньорски взаимоотношения;

¨ инвестиране в такава степен, която би била достатъчна да запази конкурентноспособността и атрактивността на предлаганите услуги.

“Цифрови системи” ООД своите си представителства в страната, чрез отлично обучения си персонал, чрез работната стратегия и представителството си на много и могъщи информационни корпорации е в състояние да отговори на нуждите на информационната среда в България, както и да запази и утвърди старите си позиции, а ако и там е възможно да ги разшири.

Накратко предпоставките, обуславящи успеха на фирмата (като неимоверно се търси в тях възможностите за риск и неговото контролиране):

ü Това, че тя се занимава в област, все още нова за българските стандарти и с много големи възможности за растеж и печалба;

ü За това, че фирмата се стреми към дългосрочни контакти с клиентите си, а не краткосрочни такива; цели се и цялостното обслужване на клиентите си и превръщането им от клиенти в лоялни клиенти;

ü За това, че фирмата е изградила пълен и затворен цикъл на производство, дистрибуция и обслужване на своите клиенти;

ü За това, че все още няма много фирми, работещи в тази област и тя няма все още сериозни преки конкуренти, което й дава възможност да бъде лидер в облостта на информационните системи и технологии;

ü За това, че самата фирма е изградена много рано като време и сега тя има една сериозна преднина пред останалите, които тепърва ще започват и развиват такъв вид дейност;

ü За това, че разполага с висококвалифициран персонал, който извършва освен дейността по създаване на различните видове продукти, извършва и обучението, както и самата техническа част по изграждането на информационните системи;

ü За това, че фирмата има за свои клиенти много и разнообразни по своя характер институции, фирми и други физически и юридически лица.

V. Използвани литературни източници.

 1. Боева, Б. Международен маркетинг. УИ, С., 1996;
 2. Дамянов, А., Планиране и прогнозиране, Св., 2002;
 3. Даскалов, П. Външна търговия. Техника на плащанията, Вн, 1992;
 4. Големинов, Ч. Международно търговско право, Сф, 1992;
 5. Каменов, Д., Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране, С.,1999

6. Каменов, К.Малкият бизнес. Велико Търново, С., 1997г. изд. АБАГАР

 1. Каракашева, Л., Международен маркетинг, С., 2000;
 2. Каракашева, Л, Б.Боева. Международна сделка за покупко-продажба“, Варна, Princeps, 1994;
 3. Каракашева, Л. Външнотърговски отношения на съвременната фирма. Хасково, 2002;
 4. Манов, В., “Уроците на българския преход”, София,2001.
 5. Минчев, Д., “Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика”. София, 2003.
 6. ОИСР. Икономически обзори. България 1997”.София,1997;
 7. Петров, Г.Основи на финансите на фирмата. София, УНСС, 1997г.
 8. Първанова, Р. Интереси на търговеца при външнотърговските сделки и плащания: Документи, класификатори и кодови означения на международната търговия. София, ФорКом, 1999;

15. “Сборник 7 бизнес планове за малкия и среден бизнес”; Нова звезда, 1999г.

16. Тодоров, К.Бизнес стратегия на малката фирма. НБУ, 1996г.

17. Данни, предоставени от маркетинговия и финансово-счетоводен отдел на фирмата за периода 2004-2006г.Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1511 посетителя и 54 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.