Търсачка

Банер

Дипломни Отбрана, Полиция ПАТРУЛНО -ПОСТОВА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИЦИЯТА


Дипломна работа, 60 стандартни страници, липсва литература, не е завършена
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

Раздел I: Понятие и задачи на патрулно-постовата дейност 3

1. Понятие "патрулно-постова дейност на полицията"

2. Задачи на патрулно-постовата дейност

Раздел II: Сили и средства за извършване на патрулно-постова дейност .5

1. Сили за извършване на патрулно-постовата дейност

2. Средства за извършване на патрулно-постовата дейност

Раздел III: Видове полицейски наряди 8

Раздел IV: Управление и организация на патрулно-постовата дейност..12

1.Елементи на управлението на патрулно-постовата дейност

2.Подготовка и приемане на управленско решение за организацията на патрулно-постовата дейност за определен период /година, сезон, месец, ден/………………………………

3.Приемане на управленско решение за разстановка на силите и средствата през денонощието

4. Подготовка и инструктаж на нарядите

5. Осигуряване на свръзките и обмена на информация

6. Организация на взаимодействието и маневреността на силите и средствата за изпълнение на патрулно-постовата дейност.

7. Oсигуряване на контрола за организацията и изпълнението на патрулно-постовата дейност

8. Отчетност и оценка на резултатите от работата на нарядите

Раздел V: Ред за изпълнение на службата от нарядите......................29

1. Приемане и сдаване маршрутите и постовете

2. Ред за изпълнение на службата на маршрута/поста/

3. Особености на изпълнението на службата от патрулите на автомобили и мотоциклети

4. Изпълнение на службата в състава на подвижна полицейска група

5. Особености на патрулно-постовата дейност със служебни кучета

Раздел VI: Задължения и права на полицейските наряди 38

1. Задължения на полицейските наряди по охраната на обществения ред

2. Задължения по профилактиката и разкриването на престъпления

3. Задължения по противодействието на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

4. Задължения по борбата с посегателствата върху частната и публична собственост

5. Задължения по осигуряването на безопасно движение по улиците и пътищата

6. Особени задължения на полицейските наряди по железопътния и водния транспорт.


УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

Охраната на обществения ред е едно от главните направления на дейност на Националната полиция уредени в чл. 6 от Закона за МВР[1].Основните функции на полицията по осигуряването на охраната на обществения ред са възложени на охранителната полиция и нейните сили и средства за осъществяване на патрулно-постовата дейност.От състоянието на патрулно-постовата дейност на полицията в значителна степен зависи осигуряването на общественото спокойствие и безопасност на обществени места, охраната на важни обекти на икономиката и транспорта и състоянието на престъпността в страната. За подобряването на този вид дейност на полицията през 1996 год. беше приета инструкция за патрулно- постовата дейност в която намериха ново решение редица проблеми на управлението и организацията и. Взеха се и мерки за кадровото комплектоване на полицейските подразделения и привличането на допълнителни сили и средства за патрулиране на обществени места.

Настоящата лекция е предназначена за обучението на слушателите и курсантите във факултет “ Полиция” на ВИПОНД МВР. Тя може да бъде използвана и за обучението на полицейски служители в сержантските училища и служебната учебна година в поделенията на МВР.


РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ НА ПАТРУЛНО-ПОСТОВАТА ДЕЙНОСТ

1. Понятие “Патрулно- постова дейност на полицията”

Патрулно-постовата дейност /ППД/ на Националната полиция е система от административно-правни, организационно-управленски и изпълнителски отношения, насочени към реализирането на основните функции на Националната полиция по опазването на обществения ред, противодействието на престъпността и защитата на законните права и интереси на гражданите, юридическите лица, държавните и обществени органи и организации.Като система от административно-правни отношения, патрулно-постовата дейност представлява част от административната дейност на полицията по организацията и практическото осъществяване на охраната на обществения ред. В това си качество патрулно-постовата дейност има всички черти на административната дейност на полицията : подчиненост и подконтролност на органите на органите на държавна власт; административно-властен характер; строга подзаконност; превантивна и организираща насоченост[2]. Организационно-управленските отношения, като част от патрулно-постовата дейност на Националната полиция възникват по повод на извършването на съвкупност от урегулирани с правни норми организационни управленски мероприятия целящи създаването на необходимите условия за изпълнението на задачите на полицията по охраната на обществения ред. Тези мероприятия се провеждат в рамките на вътрешноорганизационната административна дейност на полицията и нейните организационни форми каквито са: определянето на структурата на специализираните полицейски звена предназначени за изпълнението на патрулно-постова дейност; определянето на силите и средствата за извършване на този вид дейност; подбора и разстановката на кадрите; информационно - аналитическата дейност; приемането на управленски решения и организирането на тяхното изпълнение; атестация, поощрение и наказания на полицейски служители.

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

5. Задължения по осигуряването на безопасно движение по улиците и пътищата.При осъществяването на контрола за движението по улиците и пътищата патрулните и постови наряди са длъжни да откриват и пресичат нарушения на правилата за движение на водачите на пътни превозни средства, пътниците и пешеходците. Те могат при необходимост да спират пътните превозни средства и проверяват документите за самоличност, свидетелствата за управление на моторни превозни средства, свидетелствата за регистрация на превозното средство, както и документите придружаващи товара. При върхови моменти на движението по пътищата, полицейските наряди трябва да вземат мерки за улесняване на движението.При установяване с техническо средство, че водач управлява моторно превозно средство след употреба на алкохол при концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, полицаите са длъжни да го отстранят от управление, да съставят акт за установяване на административно нарушение, да изземат свидетелството за правоуправление. При необходимост за вземат мерки за прибирането на превозното средство на безопасно място.Когато нарушението на правилата за движение е извършено от чужденец, спрямо него се взема същото отношение, както спрямо българските граждани. Ако в автомобила се намира лице, ползващо се с дипломатически имунитет на територията на Р.България, се записват данните от дипломатическата му карта, регистрационните номера на автомобила и незабавно се освобождава превозното средство. За случая полицаят е длъжен да доложи незабавно в дежурната част и състави докладна записка за случая до началника на поделението.При установяване на превозни средства спрели на забранени места, или по начин, с който създават опасност за движението, полицаите са длъжни да разпоредят преместването им или да вземат предвидената в закона мярка за административно наказание.Полицейските наряди са длъжни да вземат необходимите мерки и в случаите на пътно - транспортни произшествия. При по-леки транспортни произшествия са длъжни незабавно да съобщят на дежурния по управление, изземат документите на водачите, записват свидетелите и изчакват изпратения автоконтрольор. Когато произшествието е предизвикало задръстване на движението, полицаите могат да разпоредят изместването на превозните средства за освобождаването на пътя.При пътно - транспортни произшествия с убити, ранени или значителни материални щети, нарядите съобщават незабавно на дежурния по поделение, вземат мерки за оказване на първа медицинска помощ на пострадалите и организират извозването им до най-близкото медицинско заведение. След това изземват документите на водачите на превозните средства участвали в произшествието, издирват очевидци и записват имената и адресите им и ги предават на ръководителя на следствено-оперативната група. До пристигането на групата, полицаите осигуряват запазването на местопроизшествието и вземат мерки за опазването на живота и здравето на околните граждани, запазването на товарите и превозните средства. След пристигането на оперативно-следствената група, нарядите са длъжни да изпълняват разпорежданията на ръководителя на оперативно-следствената група, като за това уведомяват дежурния по поделение.Нарядите на Пътна полиция при изпълнение на служебните си задължения се ръководят и от разпоредбите на Инструкцията за пътен контрол.

6. Особени задължения на полицейските наряди по железопътния и водния транспорт. На гарите, пристанищата и площадите и около тях, полицейските наряди са длъжни да вземат мерки за поддържане на реда установен с наредбите и правилниците за железопътния и водния транспорт.Полицейските наряди са длъжни да обхождат територията на гарите, пристанищата, площадките за товари и други обекти намиращи се в границите на охраняемите маршрути и постове. По време на обхода са длъжни да извършват надзор за спазването на правилата за обществения ред, да не допускат струпвания на пътници, стоки и багажи на пероните, входовете, изходите и други маста определение за движение на пътниците, както и да откриват и вземат мерки спрямо скитници, просяци и други нарушители на обществения ред. По време на службата нарядите трябва да вземат мерки за недопускането на кражби от гаровите обекти и подвижния състав на железниците и да установяват и извършват проверки на съмнителни лица намиращи се на територията на охраняваните обекти.При констатиране на нарушения на правилата за движение на територията на гарите и пристанищата, полицаите са длъжни да вземат предвидените в закона мерки за прекратяване на нарушенията и наказване на виновните лица. В чакалните и пред билетните каси, полицейските наряди са длъжни да следят и съдействат на гаровата или пристанищна администрация за поддържане на установения ред. Полицаите трябва да предупреждават пътниците да не оставят вещите без надзор и вземат мерки за недопускане на кражби, измами и незаконни сделки с валута и ценности. На гаровите перони нарядите са длъжни да не разрешават на пътниците да се качват и слизат при движение на влака от противоположната страна на перона и да не преминават коловозите на неопределените места. Полицаите насочват пътниците към местата на заминаващите влакове, а посрещачите към местата за спиране на влаковете. Полицейските наряди са длъжни да посрещат и изпращат влаковете или плавателните съдове и посредством обслужващия ги персонал да се информират за извършените през време на пътуването престъпления и други правонарушения, като при необходимост вземат необходимите законови мерки. Във влаковете и плавателните съдове не се допускат явно пияни лица, както и внасянето в тях на силно упойващи взривни, лесно запалими вещества и други материали, за които е предвидено да се превозват при специални условия. По време на престоя на влаковете,нарядите са длъжни периодически да се качват в тях и проверяват състоянието на реда.Нарядите за съпровождане на влакове или плавателни съдове са длъжни да знаят разписанията на влаковете или плавателните съдове и местата, където се установяват при пристигане и заминаване. Преди тръгването на влака или плавателния съд, полицаите трябва да предупреждават пътниците да затварят вратите, а изпращачите да се отдалечават на определеното разстояние. След потеглянето на влака нарядите трябва да се представят на началника на влака и да се информират за обстановката и подробностите, свързани с движението. По време на пътуването на влака нарядите са длъжни да не допускат качването и слизането в движение на пътници, отварянето на врати, заставането на стъпалата и покрива на вагоните. По време на обхода на вагоните, полицаите трябва да откриват издирвани от полицията лица и такива със съмнително поведение, да следят да не се оставят във влака багаж без наблюдение и вземат мерки за предотвратяване на кражби. При откриване на издирвани лица или такива заподозрени в извършване на престъпление, при спирането на влака незабавно ги предават на най-близките поделения на полицията.При катастрофи, аварии, пожари, стихийни бедствия и произшествия нарядите са длъжни да вземат мерки за спасяване на хората, да оказват помощ на пострадалите и да осигурят охрана на местопроизшествието. В тези случаи нарядите докладват незабавно на дежурния в районното управление на Транспортна полиция, или в най-близкото поделения на полицията.При пристигането на влака или плавателния съд на крайната гара или пристанище, полицаите са длъжни да огледат купетата или каютите и да предупредят останалите в тях пътници да ги напуснат. Намерените вещи трябва да се предават в багажните магазини по опис, а документите и ценностите на дежурния в районното полицейско управление на Транспортна полиция.

 

 Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 625 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.