Търсачка

Банер

Дипломни Отбрана, Полиция ПРИНЦИПИ НА ОПЕРАТИВНОИЗДИРВАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО


Малка дипломна работа, 29 стандартни страници, съдържа схеми, има литература
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Същността на оперативноиздирвателната дейност и оперативноиздирвателното производство е дадено в чл.160 от Закона за МВР.

Член 160 от Закона за МВР определя оперативно-издирвателната дейност като специфичен вид дейност, осъществявана от МВР, за защита на националната сигурност и обществения ред в Република България, здравето, живота, правата и свободите и собствеността на гражданите от престъпни посегателства.

Дейността се осъществява от оперативно-издирвателните и оперативно-техническите структурни звена на МВР посредством гласни и негласни способи и средства, съобразно компетентността им, при условия и по ред, определени със закона, от акт на Министерския съвет и от министъра на вътрешните работи.

Оперативно-издирвателната дейност и оперативно-издирвателното производство се извършва при спазване на Конституцията и закона, зачитане правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство, а така също с прилагането на конспиративност при съчетаване на гласни и негласни методи и средства.

Целта на оперативно-издирвателната дейност е :

1. разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на престъпления и други нарушения, свързани с националната сигурност и обществения ред;

2. откриване и установяване самоличността на лица, подготвящи, извършващи или извършили престъпна дейност;

3. издирване на лица, укриващи се от органите на предварителното производство и съда, отклонили се от изтърпяване на наказание по дела от общ характер, а така също и издирване на безследно изчезнали лица;

4. придобиване на информация за действия, създаващи заплаха за националните интереси, военноикономическата или екологичната безопасност;

5. изготвяне и съхранение на веществени доказателствени средства и предоставянето им на органите на съдебната власт.

Оперативно-издирвателната дейност се извършва чрез:

1. вземане на обяснения от граждани;

2. извършване на справки по информационните фондове за лица, осъществяващи престъпна дейност;

3. вземане на образци за сравнително изследване;

4. белязване на обекти и предмети;

5. изследване на предмети и документи;

6. извършване на наблюдение;

7. идентифициране на лица и обекти;

8. проникване и изследване на помещения, сгради, съоръжения, части от местности и транспортни средства;

9. контрол на пощенската, телеграфната и друга кореспонденция;

10. контрол на телефонните разговори;

11. събиране на информация от технически канали за комуникация;

12. оперативно внедряване;

13. оперативен експеримент;

14. предупредително въздействие върху лица чрез устни и писмени предупреждения за преустановяване нарушения на правовия ред в страната и предотвратяване прерастването им в престъпна дейност;

15. оперативна проверка на събраните данни и тяхното документиране;

16. осъществяване на контролирани доставки и покупки;

17. извършване на насрещни проверки по документи;

Оперативно издирвателното производство се осъществява посредством специфични способи и средства, както и чрез използване на специални разузнавателни средства и на граждани, приели доброволно сътрудничество с органите на МВР при изпълнение на функциите им.

При провеждането на оперативно-издирвателните действия е недопустимо увреждането на здравето и живота на гражданите, както и замърсяването или унищожаването на околната среда.

Оперативно-издирвателната дейност и оперативно-издирвателното производство се извършва при спазване на определени принципи.Тези принципи са класифицирани в две основни групи.

Понятието принципкато гносеологичен феномен, като продукт на логическото мислене отразява действието на обективните закони в съзнанието и показва определена ръководна идея,основно правило за поведение.

Всички принципи са взаимно свързани, нарушението на един от които може да предизвика нарушение и на другите.Именно затова успехът се постига когато всеки един принцип се спазва поотделно но не самостоятелно, а при последователно спазване на цялата система от принципи. Принципите се спазват чрез нормативни актове,които регулират оперативно издирвателната дейност.

Трабва да се подчертае,че има определена разлика между принципите на теорията и принципите на практическата,оперативна дейност.

Единството между теорията и практиката е основа за правилното установяване същността на изучаваните елементи на оперативната дейност.Теорията и практиката са взаимосвързани страни от дейността на оперативния орган.В практиката трабва да се отделя необходимо място за теоретическите разработки,а така също при теорията на оперативно издирвателната дейност да се възползват от опита в практиката.

Принципите на опративно издирвателното производство се разделят в две основни групи.

 

------------------------------------------------------------------

 

 

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Друг принцип от втората група е принципът за взаимодействие и координация.

Този принцип се основава на взаимовръзката и предполага съвместна съгласувана дейност както на елементите на една система, така и на няколко системи.

Той може да се осъществява в различни форми по вертикала и по хоризонтала.

Тези варианти могат да се представят накратко по следния начин :

- координацията се разглежда като елемент от управленската, административната функция, т.е тя е елемент на управлението;

- координацията се разглежда като неотменен елемент на всяка управленска функция;

- координацията не се разглежда като самостоятелна управленска функция;

- координацията се разглежда като управленска функция и специфична дейност на управленския апарат;

- координацията се разглежда като съвпадаща по съдържание с управлението ;

- координацията се разглежда като цел на управлението;

- координацията означава съгласуване на действията само на управляваните обекти;

- координацията се разглежда като съгласуваност на действията само на две неподчинени една на друга страни, участващи в управленския процес;

- координацията - това е един метод на управление и т.н.

Тук са посочени само оновните вариянти,всеки от които има определени особености.

Следващият принцип е „конспиративност”.

Принципът за конспиративност при съчетаване на гласни и негласни методи и средства в определените от закона случаи пряко произтича от факта, че някои от оперативноиздирвателни мероприятия се извършват тайно.

Под конспирация се разбира да се премълчи, да се потули нещо с цел да се запази в тайна разузнавателната работа и дейността на отделните сужители, които участват в оперативноиздирвателната дейност.

Друг принцип в оперативноиздирвателното производство е настъпателността. Този принцип спада към втората група принципи а именно към специалните принципи (отраслови принципи ).

Настъпателността е проявяване на непрекъсната разузнавателна полицейска активност при провеждане на оперативноиздирвателните мероприятия, с цел разкриване,предотвратяване и на други правонарушения, в това число и тези които застрашават обществения ред и сигурност.

Настъпателността трябва да гарантира своевременна реакция от страна на оперативните органи, своевременно получаване на необходимата информация, нейната проверка и използване.

Следващият принцип на оперативноиздирвателното производство е ,,сътрудничество с гражданите’’.

Принципът за,,сътрудничество с гражданите’’ се прилага поради необходимостта на оперативноиздирвателните органи да могат да предотварят евентуални правонарушения, които се извършват чрез конспиративни методи от извършителите на престъпления.За постигане на тези цели полицията прибягва до услугите на доброволни сътрудници.

Думата добролни сътрудници се разбира ползването на лица, които не са служители на полицията, с цел установяване на контакти със средата в която се извършва престъпление (престъпната среда), частично тези лица предоставят на полицията информация срещу възнаграждение.

Ако лицата принадлежат към престъпната среда или имат с нея близки контакти, те се предупреждават да проявяват бдителност.

Характерно за доброволните сътрудници е , че полицията установява доверително отношение, властите по възможност съхраняват данните за тях в тайна.

Това е неотменима част от дейността с борбата с организираната престъпност, независимо че възникват съмнения относно надеждността на посочените категории граждани и на достоверността на информацията, която те доставят на полицията.

В някои страни полицията внедрява свои служители в престъпната среда, тези служители са така наречените ,,тайни дознатели’’.

Те имат измислени имена, документи, пари и при необходимост са осигурени със специални квартири. Всички които помагат на полицията в оперативноиздирвателното производство спазват законите, не се извършва нищо освен в законовите рамки, спазват принципа на законност.

От съвкупността на всички отраслови принципи трабва да се очертае персоналната отговорност на длъжностните лица при воденето на опративноиздирвателното производтво. Всички длъжностни лица участващи в оперативноиздирвателната дейност имат както права, така и задължения, трабва да се постигне един баланс между тези права и задължения.

Всички оперативноиздирвателни служители трабва да спазват стриктно всички принципи на оперативноиздирвателното производство.

При спицификата на оперативноиздирвателното производство ръководителят носи отговорност за правилността на действията на своите подчинени.

От юридическа гледна точка механизмът на осигуряване на персонална отговорност е част от общия механизъм за осигуряване принципа на законност в оперативноиздирвателното производство.

Оперативната самостоятелност се отнася към отрасловите принципи на оперативноиздирвателното производство.

Този принцип гарантира независимост при определянето и изпълнението на служебните задължения ; при него съществува забрана за произволно вмешателство в дейността на изпълнителния орган.

Оперативната самостоятелност е една от възможностите по превръщане на абстракцията закона в конкретни действия.

Най-важната черта на оперативната самостоятелност е да изпълни и приложи най-качествено закона съобразно конкретната ситуация, тя се развива в рамките на закона и на условията му, дава възможност на длъжностните лица да изпълняват оптимално и творчески своята компетентност.

Съотношението закон – оперативна самостоятелност може да се разглежда като баланс между свободното решение на оперативния орган и рамката, очертана от правилата на закона, в която то се проявява.

Принципът самостоятелност се използва съгласно принципът на законност, не може самостоятелността да излезе извън границите на законите.

Всички принципи независимо дали те са от общите или отраслови се използват при оперативноиздирвателното производство.

Всички те са тясно свързани помежду си и се използват едновременно или последователно при изпълнение на оперативноиздирвателното производство.

Оперативноиздирвателната дейност е система от организационни, профилактични и оперативноиздирвателни мероприятия, осъществявани в рамките на компетентността на оперативноиздирвателните органи и взаимодействащите с тях служби и подразделения с цел решаване задачи на борбата с група престъпления.

Оперативноиздирвателната дейност е невъзможна без своите принципи, които изграждат същността на оперативнотоиздирвателното производство.


Литература

1.,,История и теория на оперативноиздирвателната дейност” - Доц. д-р. Христо Каймеджиев

2.,,Оперативноиздирвателно производство’’ - Доц. д-р. Христо Каймеджиев

3.,,Теория на оперативноиздирвателната дейност’’- Доц. д-р. Христо Каймеджиев

 


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 425 посетителя и 5 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.