Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Търговия Институционализираните стокови пазари - стокови борси, тържища и панаири


Дипломна работа, 116 стандартни страници, съдържа таблици, графики, формули, има апарат, съдържанието не е пълно
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Въведение

В коментар на страниците на “International Herald Tribune” по повод протестите на антиглобалистки организации се казва, че глобализацията не е вредна за развиващите се страни, и че всъщност много малко се взима предвид мнението на тези страните по въпроса, тъй като те са най-пряко засегнати от протичащите глобализационни процеси. И наистина това е така, стига глобализацията да бъде правилно разбирана и да се прилагат нужните средства, за да се способства прехода на развиващите се страни. Задачата която стои за решаване пред тях в никакъв случай не може да се нарече лесна. Те трябва да преминат от безотговорно планиране и нерационално използване на ресурсите и средствата си за производство , към стратегическо планиране на всички етажи от социалната система във възможно най-голям мащаб, което трудно би било по силите на страна без действаща пазарна икономика и рационално управление.

Оборотите на някой компании превъзхождат в пъти БВП на дадени страни в това число и България. Това е така поради ясните цели и функции на всеки един компонент от структурата им. Също така колкото по печеливша е компанията, толкова повече тя разширява дейностите си в търсене на нови средства увеличаващи благосъстоянието на работещите в нея и на обществото като цяло. Правилата за управление на голяма мултинационална компания в своята същност са приложими и в управлението на една малка страна каквато е България, разбира се със своите специфични особености отчитащи социално-психологическите особености, инфраструктурата, политическите настроения и др.

Целите стоящи пред България, никога досега не са били толкова ясно очертани, поставени в конкретни измерения и понятни за по-голяма част от българските граждани - интеграция в рамките на Европейския Съюз (икономически и социален ефект), приемане в структурите на НАТО (политически и стабилизационен ефект за региона на Балканите), но от опитът натрупан досега става ясно, че политическата власт изградена на основите на парламентарна република, не дава желаните резултати без промяна в мисленето, манталитета (ценностната система) и отговорностите на всеки един член на гражданското общество.

Независимите пазарни субекти, би трябвало сами да взаимодействат помежду си за най-добро задоволяване на своите потребности*. Когато те са неспособни на това поради една или друга причина, то държавата в качеството си на помощен и в по-малка степен на разпоредителен инструмент трябва да се намеси със средствата които разполага (в духа на кейнсианството). Неспособността да се справим с настоящите икономически и политически проблеми според някой се дължи на остарялото икономическо мислене останало ни в наследство от близкото минало, а според други на липсата на достатъчно и подготвени кадри (ефективна образователна система) , както и на желанието за лично облагодетелстване при упражняването на каквато и да е било власт на всички етажи от управлението на страната.

Да, битието определя съзнанието (К.Маркс), но дали ако знаем какво точно искаме, как да го постигнем и кой да го направи няма да променим битието, а от там и мисленето на всички. Да насочим усилията си към подобряване условията на живот на отделния човек и така да създадем едно общество, в което всеки има своето място без първата му цел след получаване на образование да е да емигрира или да получи власт за лично облагодетелстване, трябва да бъде основен приоритет в ценностната система на всеки отговорен член на обществото.

Идеите на институционализма биха подпомогнали развитието на икономиката и повишаването на благосъстоянието на обществото като цяло. Чрез ефективно функциониране на институциите, били те от публичен (правителство, парламент), частен (стокови и фондови борси, тържища, панаири, браншови камари и др.), или доброволен характер (фондации, сдружения, синдикати), ще се поставят ясни рамки основани на прагматизма в действията на стопанските субекти и държавата, определящи как най-ефективно може и трябва да се произвежда и търгува, кредитира и субсидира, образова и обучава, инвестира в инфраструктурни проекти, лекува, застрахова, планира, прогнозира, осигурява социални помощи и др.

В този дух институционализираните стокови пазари в лицето на разглежданите в този дипломен проект стокови борси, тържища и панаири, се явяват като продължение на регулиращата роля на държавата в икономиката, но основани на правила и процедури, гарантиращи и защитаващи правата на всеки стопански субект участващ на тях. Те са основен инструмент за свиване на сивия сектор в търговията с масови и взаимозаменими стоки като житните култури, суровините и материалите. Чрез тях (институционализираните пазари) могат да се пресекат данъчни измами (неплащането на данъци, източване на ДДС и др.), да се оптимизира процеса на движение на стоките от производителя до потребителя, да се защитят стопанските субекти от ценови и други рискове, да се намали корупцията и др. Развитието на панаирната дейност у нас пък би довело до по-добри възможности за местните производители за излизане на външните пазари, за запознаване с новите продукти и технологичните нововъведения на големи световни производители, за скъсяване на веригата от посредници чрез пряко договаряне между заинтересованите страни и др. Държавата трябва да защитава и подпомага изложенията и панаирите в България въз основа на разбиране на тяхната важна роля за бизнес средата в страната.

Интеграцията на България в семейството на Европейския съюз е все още едно въжделение за обикновения българин, въпреки опитите на политиците да го убедят в обратното. Не присъединяването трябва да бъде основен приоритет, а намирането на подходящите средства чрез които то да стане възможно. Ако възникващите трудности в пътя ни към ЕС са следствието, то трябва да търсим причината за това и чрез прагматични решения да намерим най-добрият път за България и българите.


Първа глава

Теоретико-приложни аспекти

I. Институционализирани стокови пазари - обща характеристика

I. 1. Кратка историческа справка

Светът

Възникването на борсовата търговия е резултат от развитието на стоково - паричните отношения през вековете. През дългото си съществуване организираната търговия еволюира до такава степен, че днес е немислимо да си представим съвременният живот без нея.

Първите редовни събирания на продавачи и купувачи на определено място по определено време датират още от древната Античност. Първоначално тези пазари възникват в близост до места за религиозни поклонения и светилища. С развитието на транспортните средства и пътната инфраструктура, по географски възлови места се формират селища, които предоставят на търговците нужната им сигурност и закрила.

Едновременно с периодично провеждащите се пазари, като следствие от интернационализацията на разменните отношения възниква търговията с чуждестранни парични знаци и менителници. Международната търговия изисква постоянна готовност и присъствие от търговците на определените места. Така в най-значимите градове, особено пристанищните възникват многобройни чужди търговски представителства.Постоянното присъствие на участниците в търговията и развитието на отношенията между тях довеждат до установяване на единни търговски правила и обичаи.

 

--------------------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Изводи и препоръки

Основните изводи от направеното изследване на системата на институционализираните стокови пазари в страните от ЕС и България могат да се обобщят в две насоки:

1) Изводи относно достигнатото ниво на развитие от сродните европейски пазарни институции – стокови борси тържища и панаири.

2) Изводи за настоящата ситуация в системата на ИСП в България и переспективите пред нея преди и след присъединяването на страната в ЕС.

1) Системата на ИСП в развитите европейски държави има вековни традиции в организацията и контрола на пазарни институти каквито са стоковите борси, тържища и панаири. Опитът който са натрупали е довел до утвърждаването им като лидер в тази насока.

Първоначално търговията на европейските стокови борси е започнала от сделки с реална доставка, докато понастоящем те са една много малка част от оборотите им.

Преобладаваща част от търговията на развитите стокови борси е с фючърсни и опционни контракти (виж стр.38,41). Това показва, че е достигнато до едно качествено ново разбиране за борсовия пазар. С помощта на тези сделки производителите и спекулантите на борсата изграждат различни борсови стратегии. Едните “играят” за да се предпазят от дадена рискова ситуация (валутен, ценови, търговски риск) застрашаваща състоянието на техния бизнес, а другите за спечелят от правилното предсказване движението на цените на даден пазар. Оказва се , че борсовата търговия може да бъде изгодна както за едните така и за другите.

Ситуацията в системата на тържищната търговия в Европа не е много по-различна.

Стройно подредените складове на производители очакват да бъдат посетени от клиенти. За секунди биват натоварени тонове продукция чрез подходящи технически средства. Цената е възможно най-добра за купувача и той си тръгва доволен от тържището за да продаде стоката в своя магазин. Организацията е перфектна, документацията е стандартизирана до най-малката подробност и споровете са излишни.

Не по-различен е и примерът с панаирните комплекси в страните членки на ЕС. Широки панаирни зали (в много от случаите построенни без подпорни греди) приютяват разнообразни по-характер изложения засягащи целия спектър на човешката дейност. Изложителите плащат скъпо, но получават перфектни условия за представяне на своята продукция по най-добрия възможен начин. Посетителите се тълпят, тъй като има какво да се види – последните модели на най-известните автомобилни производители, последните достижения в компютърните и телекомуникационни технологии, най-новите средства за производтсво и ремонт и др. Големите фирми имат възможността да направят премиера на своите продукти в специално за целта построени конферентни зали.

Всичко това звучи като приказка на фона на нашата пазарна икономика в преход, но е факт. И все пак българската икономика е тръгнала по един път,за който всички се надяват че води до присъединяване към структурите на ЕС и съответно до повишаване на жизненото равнище в страната. В следващата точка могат да се видят резултатите от прехода върху системата на ИСП в България, а също така са посочени и някой перспективи за развитие.

2) Стоковите борси в страната са три. Тяхното развитие засега е на етап сключване на сделки за реална доставка, което не е характерно за развитите борси. Нормативна база за осъществяване на борсова търговия от всякакъв характер има, но единна информационна система за борсова информация липсва. Също така липсват и борсови познания както и борсова култура на стопанските агенти . Икономическите реалности в страната не способстват развитието на борсовата търговия в . Липсва мотивация да се търгува на борсата, поради нормативни пропуски или нежелание, обосновано от привлекателността на “сенчестата търговия” или непознаване на борсовите механизми. Като цяло конкурентноспобността на стоковите борси в страната е сравнително ниска. Освен борсите в системата на ИСП се включват и стоковите тържища.

Те са 53 на брой и покриват относително голям дял от територията на страната. Сравнително малко от тържищата разполагат със достатъчно застроена площ , а с хладилна площ разполагат едва няколко. Важна стъпка в развитието на стоково-тържищната търговия е изградената по предложение и поръчка на ДКСБТ маркетингова информационна система (МИС). Чрез нея се спомага процеса на обмен на информация за цените на основните търгувани хранителни стоки между тържищата, между клиентите и тържищата и между ДКСБТ и тържищата. Засега системата от стокови тържища все още се изгражда и има сравнително добри перспективи пред нейното развитие.

Переспективите пред българските панаири и изложения също са повече от добри. Поради подходящото си географско разположение България може да превърне във мост на търговските взаимоотношения между Близкия Изток и Западна Европа, а какво по добро място за съсредоточаване на търговските интереси от един панаирен комплекс. Такъв комплекс е Международният панаир в Пловдив. Той разполага с подходящи многофункционални изложбени зали за представяне на всякакъв вид стоки и услуги.

Чрез една целенасочена политика за стимулиране на панаирната дейност в България, държавата може да допринесе в голяма степен за развитието както на местната инфраструктура, така и на конгресния и панаирен туризъм.

Целенасочените действия,разумните инвестиции и прагматичните решения трябва да бъдат основен метод за развитието на системата на ИСП в България. Макар и недобре развита тази дейност има бъдеще.


Използвана литература и източници на информация

1. Елизаров, С., Х.Миленков и В. Симов. Стокови борси. С.,Университетско издателство “Стопанство”, 1996

2. Каракашева,Л., Б. Маркова, Борси и борсова политика. С., ИК”Призма”, 1999

3. Каракашева, Л., Л. Менчева, Д. Динков, Б. Маркова. Международен бизнес. С., ИК”Призма”, 1999

4. Михнев, Г., Борсова и тържищна търговия.С., “Желязкова и син”, 2000

5. Парчик, К., М. Горанов. Наръчник на брокера част.I. Русе, “Държавен архив”, 1998

6. Тачков, Б. Пари на борсата. С., “Св.Климент Охридски”, 1992

7. Петков, Б. Борсова търговия. С., УИ”Стопанство”, 1999

8. Институт за пазарна икономика, “Международни стокови борси и значението на техния опит за България “. С., 1997

9. Парчик, К. Институционализирани стокови пазари : роля за усъвършенстване на търговско – икономическите взаимоотношения в Евро - Дунавския регион.

10. в. Капитал, 29.09-05.10.2001

11. Център за икономическо развитие, “Доклад за конкурентноспособността на икономиката за 2001 г.”, 2001

12. Дянков,С., И. Либерман, Д. Мухерджи, Т. Ненова. Предимства и недостатъци на сенчестата икономика. , Световна банка, 2002

Web страници в Internet

1. www.bia.bg

2. www.bcci.bg

3. www.fair-plovdiv.com

4. www.nsi.bg

5. www.worldbank.bg

6. www.instrade.org* според либералната икономическа теория


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1649 посетителя и 55 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.