Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Счетоводни аспекти на кредитите за жилища в търговските банки


Дипломна работа, 65 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, графики, бележки под линия, приложения, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД ……………………………………………………………………………………3

ГЛАВА ПЪРВА

Икономическа характеристика на кредитите за жилища в търговските банки

1.1. Същност и роля на банковия кредит ...……………………………….6

1.2. Кредитите за жилища като обект на счетоводно отчитане …11

1.3. Видове кредити за жилища …………………………………………….13

1.4. Класифициране и провизиране на кредитите за жилища ...…21

1.5. Анализ на Кредитна политика на Българска пощенска банка АД …………………………………………………………………………………………………..23

ГЛАВА ВТОРА

Счетоводна характеристика на кредитите за жилища в търговските банки

2.1. Документи и документооборот …………………………………….…27

2.2. Характеристика на сметките за отчитане на кредитите за жилища в търговските банки …………………………………………………………..30

2.3. Счетоводно отчитане на кредитите за жилища в търговските банки ………………………………………………………………………………………….32

2.3.1. Счетоводно отчитане на предоставянето на кредитите за жилища ……………………………………………………………………………………….33

2.3.2. Счетоводно отчитане на лихвите по кредитите за жилища …..34

2.3.3. Счетоводно отчитане на погасяването на кредитите за жилища ……………………………………………………………………………………….34

2.3.4. Счетоводно отчитане на провизирането на кредитите за жилища ……………………………………………………………………………………….35

ГЛАВА ТРЕТА

Съвременни аспекти на отчетния процес за жилищни кредити в Българска пощенска банка АД

3.1. Общи параметри на счетоводната политика на Българска пощенска банка АД ………………………………………………………………………38

3.2. Счетоводна политика на Българска пощенска банка АД по отношение на кредитите за жилища ………………………………………………48

3.3. Възможности за усъвършенстването на отчетния процес при жилищните кредити в Българска пощенска банка АД ………………………49

3.4. Счетоводен анализ на кредитите за жилища в Българска пощенска банка АД ………………………………………………………………………50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………...54

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ………………………………………………………..55

ПРИЛОЖЕНИЯ


УВОД

В съвременните условия е немислимо осъществяването на някаква стопанска дейност без наличието на кредити. Пред всеки човек стои въпроса за осигуряване на достатъчно средства с цел нормалното и ефективното осъществяване на своята дейност и задоволяване на своите нужди. Наред с въпросите за осигуряване на средства за инвестиции пред физическите и юридически субекти стои и проблема за осигуряване на оборотни средства за покриване на текущте им нужди за осигуряване на своята дейност и съществуване. За целта те се нуждаят от различни видове кредити.

Банковото кредитиране е една от основните форми на съществуване на кредита в нашето съвремие. Тъжните поуки от извървения от българската банкова система път и необходимостта от задоволяване на търсенето на кредити, правят темата за банковото кредитиране и неговата технология и организация особено актуална. Банките осъществяват дейността си в условията на валутен борд и това още повече повишава изискванията към тях. Ясно е, че в условията на преход към пазарна икономика очакванията на физическите субекти за задоволяване на нуждите им от капитали за дейността и инвестиции са насочени изцяло към банковата система. Затова банките трябва да могат да реагират адекватно на изискванията на новите икономически условия, като се стремят да бъдат ефективни, изграждайки подходяща организация на една от най-доходните банкови дейности - кредитирането на физическите субекти за закупуване на неджижими имоти. За да могат ефективно да изпълняват тази си роля в икономиката, те трябва да осигурят своевременно необходимите парични капитали на предприятията и пускането на пари в обръщение. За целта банките е необходимо да изградят максимално опростена и ефективан система на кредитиране, съобразена с изискванията на икономическата действителност. Това може да стане като се предоставят различни видове кредити - както старите и утвърдени форми на кредита, така и нови видове кредити.

Един от тези видове кредити, са кредитите за закупуване на жилища. В много европейски страни този кредит има огромно приложение, поради редицата предимства, които притежава, както за кредитополучателя, така и за банката. В България жилищните кредити още не са намерили напълно своето приложение, но все повече навлизат в банковата практика.

Управлението на осъществяваната от банките дейност изисква от тях детайлно и задълбочено познаване на технологията на банковото кредитиране и изучаване влиянието на различните фактори, въздействащи върху това, за да бъдат дейностите им печеливши и да се предпазят от загуби.

Пред банките постоянно възникват проблеми от най-различен характер, чието разрешаване изисква наличието на огромен обем информация. Те трябва във всеки един момент да определят степента на риска, размера и срока на кредита, който може да се предостави. В тази насока главна роля играе счетоводството. Неговите задачите са свързани със създаване на необходимата по количество и качество информация, за обема и структурата на привлечените средства, на активите; за състоянието както на кредитните взаимоотношения и резултатите от тях, така и на състоянието на банката във всеки един момент.

В настоящата разработка са засегнати проблемите, свързани с изясняване същността на кредита, в частност кредитите за жилища и неговото място в икономиката. Разгледани са видовете жилищни кредити, предлагани от Пощенска банка АД, както и тяхното класифициране и провизиране, като фактор, който влияе върху системата на счетоводството и нейните качества.

Във втората глава на дипломната работа разглеждам последователността от дейности, свързани с отпускането на кредити за закупуване на жилища в Пощенска банка АД, необходимите документи и процедури, както и счетоводната характеристика на жилищните кредити в банката. Също така е отделено внимание на необходимата информация за управление на кредитната дейност на банките и в частност на кредитите за закупуване на жилища, способите за създаването и използването й.

Нормативната база използвана при разработването на дипломата работа е актуална към 31.07.2006г.

 

-------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всяка една банка отделя голямо внимание на счетоводната отчетност, тъй като от това зависи нейната дейност и развитие на пазара. Въз основа на коректно счетоводно отчитане се взимат точни управленски решения, които да осигурят максимална печалба на банката и по-голям пазарен дял. Поддържането на точна, постоянна и текуща информация за състоянието на ресурсите в банката е един от водещите фактори за мениджмънта и за постигането на тази цел. За тази цел е необходимо и се изисква прецизен вътрешен синхрон между отделните дейности и налага съблюдаването на многобройни съотношения и зависимости.

Счетоводното отчитане на жилищните кредити е само един аспект от дейността на търговските банки. Жилищните кредити са едни от най-доходните продукти, които банките предлагат.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Михайлов, Е., Ст. Вачков и др., “Пари, кредит, банки”, Свищов, 1993 г.

2. Стоянов, В. Пари, банки, борси. София, 1996г.

3. Стоянов, В. Основи на парично-финансовата политика. София, 1992г.

4. Наредба №22 на БНБ от 16.07.1998г

5. Industry Watch Пазарът на жилища в България ФАКТОРИ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАЗАРА за 2005г.

6. Радков, Р., В. Адамов, “Пари и банки”, изд. “Абагар”, В. Търново, 1998 г.

7. Йотов, Ст., “Недвижима собственост”- част 1, Сф., Юрапел 1996 г.

8. Фридман, Дж. П., Дж. Харис, “Инвестиции в недвижими имоти”, Сф., 1996 г.

9. Стефанова, П., “Банки и кредитно посредничество”, Сф.,1999г.

10. Наредба № 9 на БНБ

11. Ст. Стоянов, Р. Пожаревска, Л. Рангелова – Счетоводство на банките 2-ро издание 2006г. Форком

12. Годишен финансов отчет на Българска пощенска банка АД – 2005г.

13. Йотова Й, Т. Кънева – Счетоводен анализ – 2006г. - Свищов

14. Меразчиев, В.; Г. Баташки – Банково счетоводство – Свищов 2002

15. ДОПК (В сила от 01.01.2006 г Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г)

16. www.postbank.bg

17. www.bnb.bg

18. www.credit.bg


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 602 посетителя и 3 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.