Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Застрахователно дело Застраховка ”Живот” – същност и особености


Дипломна работа, 70 стандартни страници, съдържа таблици, формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Въведение – цел на дипломната работа………………………………3 стр.

Глава I.Същност и характеристики на животозастраховането

1. История на животозастраховането .....................................................4 стр.

2. Същност и приложение на застраховка „Живот”..............................11 стр.

3. Състояние на животозастрахователния пазар в България.................12 стр.

3. Общи условия по застраховка „Живот” в ЗПАД „ДЗИ”...................17 стр.

Глава II. Видове застраховки „Живот”

1.Женитбена застраховка. ………………..............................................42 стр.

2.Рентна застраховка................................................................................43 стр.

3.Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд....................44 стр.

Глава III.Сравнителен анализ на животозастраховането и тенденции за развитие

1.Сравнителен анализ ...............................................................................45 стр.

2.Тенденции на развитие на животозастраховането..............................50 стр.

Заключение – основни изводи и предложения............……..………....57 стр.

Приложение 1

Кодекс за застраховане – правни положения за застраховка „Живот”58 стр.

Използвана литература…………………………………………...........67 стр.

Въведение

Настоящата дипломна работа има за цел да покаже същноста на застраховката „Живот”, както и начините за нейното сключване и поддръжка.Внимание също ще бъде отделено и на равнището, което заема този вид застраховнае в общия дял на тази икономичекса дейност в обществения живот, а също така тенденциите на развитие на застраховането като цято и в частност на застраховката „Живот”.

С приемането на Кодекса за застраховане от 01 януари 2006 г. са уредени правните норми на целия процес застраховане, както и правата и задълженията на участниците в него.Формулирани са също така и основните положения при функционирането на застрахователните дружества, сключването и поддържането на застраховките, както и изплащането на застрахователните суми.

Интерес представляват условията и тарифите на отделните застрахователни дружества, в случая – Общите условия на ДЗИ.В Приложение1 се дава представа за правните положения, които регулират животозастрахователните отношения чрез Кодекса за Застраховане, приет тази година.

Информацията, която е представена е от Комисията за Финансов Надзор, която дава оценка и статистичека информация относно развитието на животозастраховането през последните няколко години.

Таблица1 дава представа относно активите и резервите на застрахователните дружества, извършващи дейност по животозастраховане.

Глава I.

Същност и характеристики на животозастраховането

История на животозастраховането

Още от най-древни времена в Индия и Египет са съществували взаимоспомагателни корпорации и съюзи с професионален и религиозен характер.Най-силно взаимозастраховането се проява през времето на Римската империя.Типичен пример за това са римските професионални съюзи като Colegia opificum et artificum.Римските професионални колегии представлявали огранизации, тясно обединяващи своите членове в различните области на техния обществен и личен интерес.В различните колегии на Рим се проявявала огранизация за взаимно застраховане, предимно в случай на смърт, изградено върху съответни принципи.

За участие в Colegia Funeraticia, колегията е изплащала на членовете сума в размер, определен в устава.Изплатената сума е служила главно за организиране на достойно погребение на починалия.Подобни погребални асоциации са съществували и в древна Гърция.Колегията не е изплащала суми, когато смъртта е насъпила в следствие на самоубийство или ако изплащането на месечните вноски е било просрочено след срока, определен в устава на колегията.Членовете са получавали помощи и в случай на болест, инвалидност и други събития.В Римската империя взаимното застраховане е било разпространено и сред военните, при които паричното стопанство е било с по-голяма значимост, обстоятелство, което създавало благоприятни условия за развитието на застраховането.

Античното застраховане престава да съществува през вековете след разпадането на Римската империя.Условията на натуралната размяна престават да бъдат поддържащ фактор за развитието на застрахователните отношения и те престават да съществуват до началото на Ранното Средновековие.

Застраховането във феодалното общество се развива в съответствие с особеностите на обществения строй.Успоредно с принципа на васална зависимост, значително място заема и принципът на взаимопомощ във вътрешния живот в градовете.Създават се и градските организации – братства за взаимно застраховане, известно като гилдийско – цехово застраховане.

Застрахователната взаимопомощ, провеждана от гилдиите и цеховете, отначало е в съвсем обща форма.Не са били определени размерите на помощите и обемът на застрахователна защита и не са събирани периодически застрахователни вноски.Изплащането на помощта е ставало от общогилдийската или общоцеховата каса заедно с останалите разходи или чрез разхвърляне на изплатената сума върху членовете.

Най-ранните сведения за застраховане в гилдиите има: в Англия през X и XI век(Лондонски гилдии и Кембриджки гилдии); в Германия през XII век; в Дания и Исландия през през XII век.

В по-късните периоди провежданата взаимопомощ придобива по-точни и по-определени форми както в гилдиите, така и в цеховете.В различно време за отделните държави се изоставя принципът за разхвърляне на разходваните суми за помощи върху членовете и се възприема редовното събиране на вноски.Определят се и застрахователните случаи, при които ще се изплаща помощ, величината на застрахователните плащания и други.

Кръгът на застрахователните случаи, при които се е извършвало плащане е най-широк в гилдиите и по-тесен в цеховете.През средните векове търговията е била свързана с далечни пътувания, които са били свързани с големи опасности.Освен това в ръцете на търговците били съсредоточени много повече ценности, от колкото в ръцете на занаятчиите.

За гилдийското лично застраховане защитата е включвала изплащане на помощ преди всичко в случай на смърт, болест и инвалидност.В някои случаи гилдиите са имали списъци на болестите, които са давали основание за получаване на помощ.

Подобна организация има и цеховото взаимно застраховане.

Както при застраховането в наши дни, така и в гилдиите леновете им имали известни задължения, които е трябвало да спазват.Такива задължения са например:предотвратяване на настъпването на застрахователния случай и спасяване или ограничаване последствията за засегнататото имщество.При неизпълнение на предписаните задължения пострадалото лице се лишава от правото да получи съответната сума(обезщетение).

На застраховането, провеждано в европейските гилдии и цехове, съответвства взаимозастраховането, срещано по същото време в Япония.Японките организации, формирани на религиозен и светски принцип, чрез редовно събирани застрахователни вноски, са образували резерви, от които давали помощи при раждания, погребения за издръжка на наследниците на членовете на организацията.

 

 

---------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Застраховането като цяло запазва стабилно високата и изпреварваща динамика на развитие. Темпът на прираст на брутния премиен приход спрямо деветмесечието на 2003 г. възлезе на 23,1%. Съпоставен с темпа на прираст за цялата 2003 г. спрямо предходната година, темпът на прираст за настоящото деветмесечие е около 3 пъти по-висок, което се дължи преди всичко на възстановената висока динамика на дейността по животозастраховане. Постигнатият растеж трябва да се оцени много позитивно като се има предвид достигнатата висока база за изчисление на нарастването на основния показател за развитието на пазара. За него допринесоха не само макроикономическата стабилизация и свързаното с нея увеличение на доходите, но и нарасналата делова активност на повечето застрахователи, стремежът им да търсят нови пазарни ниши, да разнообразяват и обновяват предлаганите от тях застрахователни продукти.

Благодарение на по-високия темп на прираст на животозастраховането спрямо общото застраховане съотношението между брутния премиен приход на общото застраховане и на животозастраховането се измени от 89,7:10,3 на 88,8:11,2 за отчетния период. Съпоставката с дела на животозастраховането в брутния премиен приход на развитите страни, където този показател надхвърля 45%, показва обаче колко голямо е изоставането ни в този аспект на пазарното развитие. В България тенденциите, които са налице в страните от Западна и Централна Европа, тепърва ще се проявяват на българския застрахователен пазар. През последните години броят на застрахователните компании в Централна и Източна Европа постоянно нарастваше, но на този етап започват да действат обратните процеси, насочени към сливане и окрупняване на бизнеса.

В бъдеще време, с влизането на България в Европейски съюз и покачването на средните доходи на населението, животозастраховането ще заема по-голям дял в разпределението на обществените капитали и инвестиции.


Приложение 1

Кодекс за застраховане

Глава двадесет и първа.

ЗАСТРАХОВКИ "ЖИВОТ" И "ЗЛОПОЛУКА"

Предмет на застрахователния договор

Чл. 230. (1) Договорите за застраховки "Живот" и "Злополука" се сключват срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на физическо лице.

(2) Договорът за застраховка "Живот" може да бъде с покритие за случай на смърт или за случай на доживяване на определена възраст, или да бъде със смесено покритие.

(3) Недействителен е договор за застраховка "Живот" или "Злополука" с покритие за случай на смърт на малолетно лице или на лице, поставено под пълно запрещение, както и с покритие на рисковете от аборт или раждане на мъртво дете. Застрахователят е длъжен да върне застрахователните премии, получени в изпълнение на договор за застраховка "Живот" или "Злополука" с покритие на тези рискове. Когато застрахованият съзнателно е укрил информация относно лицата по изречение първо, чийто живот е предмет на договор за застраховка "Живот" или "Злополука", застрахователят има право да прихване стойността на направените разходи за сключване на договора за застраховка от размера на премията, която подлежи на връщане.

Групово застраховане

Чл. 231. (1) С един договор за застраховка "Живот" или "Злополука" могат да се застраховат две или повече лица, чийто брой е определен или определяем. В този случай не е необходимо договорът да съдържа имената и адресите на застрахованите, ако те са определени по друг недвусмислен начин, включително чрез посочване на определено тяхно качество.

(2) Груповата застраховка може да се сключи от работодател, като застраховани са неговите служители и/или работници, чийто живот, здраве и работоспособност са предмет на застраховката.

(3) Работодателят по ал. 2 е длъжен да даде на застрахованите си работници и/или служители цялата информация, която е получил от застрахователя относно сключения договор за застраховка "Живот" или "Злополука" и която е необходима на застрахованите за упражняване на правата им по застрахователния договор.

Взаимно застраховане

Чл. 232. (1) Договор за взаимно застраховане могат да сключват съпрузи, лица, живеещи във фактическо извънбрачно съжителство, лица в родствена връзка, съдружници в дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите, както и съдружници в събирателно, командитно или адвокатско дружество.

(2) При развод на съпрузи взаимните застраховки се разделят. Това правило не се прилага, ако договорът е сключен в полза на дете от прекратения брак.

(3) При прекратяване на дружествата по ал. 1 взаимните застраховки се разделят.

(4) При прекратяване на връзката между лицата, живеещи във фактическо извънбрачно съжителство, те могат да поискат разделяне на застраховките, освен ако договорът е сключен в полза на дете, родено и припознато от тези лица.

Застраховка "Живот" или "Злополука" върху трето лице

Чл. 233. (1) Застрахованият може да сключи договор за застраховка "Живот" или "Злополука", чийто предмет е животът, здравето или телесната цялост на трето лице. Този договор има сила само ако е сключен с изричното писмено съгласие на третото лице.

(2) Лицето, чийто живот е предмет на застраховане, винаги може да го прекрати с едностранно писмено изявление, отправено до застрахователя. В този случай, ако договорът е поддържан поне две години, застрахователят е длъжен да заплати на застрахования премийния резерв по застраховката.

(3) Ако застрахованият почине преди третото лице, върху чийто живот, здраве или телесна цялост е сключен договорът, той се прекратява, освен ако е уговорено друго.

(4) В случая по ал. 3, ако договорът за застраховка "Живот" е поддържан поне две години, застрахователят е длъжен да плати на наследниците на застрахования или на трето ползващо се лице премийния резерв по застраховката.

(5) Застрахователят не изплаща суми по договора, ако застрахованият умишлено причини застрахователното събитие.

Застраховки "Живот" и "Злополука" в полза на трето лице

Чл. 234. (1) При сключване на договора за застраховка "Живот" или "Злополука", както и по всяко време на действието му, застрахованият може да определи трето ползващо се лице.

(2) За сключване на застрахователен договор в полза на трето лице не е необходимо съгласието на това лице. Ползващото се лице трябва да даде своето изрично писмено съгласие, ако предмет на договора при условията на чл. 233 е животът, здравето или телесната цялост на трето лице, различно от застрахования.

(3) Когато застрахователният договор е сключен в полза на децата на застрахования, ползващи се лица са и децата, родени след сключването на договора, освен ако е уговорено друго.

(4) Ако застрахователният договор е сключен в полза на съпруг на застрахования, правото принадлежи на лицето, което се намира в брак със застрахования към деня на настъпването на застрахователното събитие, освен ако е уговорено друго.

(5) Когато ползващите се лица са няколко, те имат равни права, освен ако е уговорено друго.

(6) Ако третото ползващо се лице почине преди застрахования и по договора няма определени други ползващи се лица, застрахователната сума се изплаща на застрахования или на неговите наследници.

(7) Третото ползващо се лице губи правата си по договора, ако умишлено е причинило застрахователното събитие. Ако ползващите се лица са няколко, частта на ползващото се лице, умишлено причинило застрахователното събитие, се разпределя поравно между останалите, освен ако е уговорено друго.

(8) Ако няма определени други ползващи се лица в случая по ал. 7, застрахователната сума се изплаща на застрахования, съответно на неговите наследници.

(9) Ако по иск на кредиторите на застрахования застрахователният договор бъде отменен, третото ползващо се лице отговаря до размера на получената сума, но за не повече от платената от застрахования премия.

Право на третото ползващо се лице

Чл. 235. (1) Застрахователната сума не влиза в наследствената маса на застрахования дори когато за ползващи се лица са определени наследниците му.

(2) Ако ползващото се лице е наследник, то има право на застрахователната сума дори ако се откаже от наследството.

Плащане на премията

Чл. 236. (1) Ако застрахованият по застраховка "Живот" не плати някоя дължима текуща премия при разсрочено плащане на премията, застрахователят няма право да търси заплащането й по съдебен ред.

(2) Застрахователят е длъжен да покани писмено застрахования да плати текущата премия в срок, който не може да бъде по-малък от един месец от получаването на поканата.

(3) Ако текущата премия не бъде платена в срока по ал. 2, застрахователят може да намали застрахователната сума до размера на откупната стойност, когато текущите премии по застрахователния договор са платени поне за две години. В противен случай застрахователят може да прекрати договора.

(4) Ако застрахователното събитие настъпи преди намаляването на застрахователната сума или прекратяването на договора при условията на ал. 3, смята се, че застрахователната сума е намалена или че договорът е прекратен.

Право на едностранно прекратяване на договора

Чл. 237. (1) Физическо лице, сключило индивидуален застрахователен договор по застраховка "Живот" със срок повече от 6 месеца, има право едностранно да прекрати договора в срок 30 дни от датата, на която е било уведомено за сключването на застрахователния договор.

(2) Лицето по ал. 1 упражнява правото си на прекратяване на договора с едностранно писмено съобщение, отправено до застрахователя. От датата на уведомяване на застрахователя застрахователният договор се прекратява, като застрахованият се освобождава от задълженията си по него и има право да получи заплатената застрахователна премия, с изключение на частта, съответстваща на времето, през което застрахователят е носил риск, ако е настъпило застрахователно събитие. Застрахователят връща частта от премията в 30-дневен срок от получаването на съобщението.

Застрахователна сума

Чл. 238. (1) При настъпване на застрахователното събитие или на определените в договора условия застрахователят е длъжен да плати застрахователната сума или частта от нея, определена в застрахователния договор.

(2) Застрахователната сума се изплаща и в случаите, когато този, който е причинил вредата, е длъжен да обезщети застрахования или вече го е обезщетил, както и ако застрахованият е получил плащане по друг застрахователен договор.

(3) Застрахователят извършва плащането в срок 15 дни от датата, на която са представени поисканите доказателства за установяване на застрахователното събитие и на размера на плащането.

(4) При определяне размера на плащането за неработоспособност, причинена от застрахователно събитие, освен в случаите на загуба на крайници или други човешки органи, застрахователят може да предвиди срок за стабилизиране на неработоспособността, който не може да надхвърля една година от датата на настъпване на застрахователното събитие. В този случай застрахователят определя и изплаща в срока по ал. 3 предварителен размер, който не може да бъде по-малък от минималния безспорен размер на плащането.

(5) Застрахователната сума се изплаща на застрахования или на третите ползващи се лица.

(6) В случай на смърт на застрахования, ако застраховката не е сключена в полза на трети лица, застрахователната сума се изплаща на наследниците на застрахования, а ако няма такива - на лицата, живели в едно домакинство със застрахования.

(7) При договори по застраховка "Живот" или застраховка "Злополука" застрахователят, който е платил застрахователната сума, не може да встъпи в правата на застрахования срещу лицето, причинило събитието.

Изключени рискове

Чл. 239. (1) Доколкото не е уговорено друго, застрахователят се освобождава от задълженията си по застрахователния договор, ако:

1. преди да е изтекла една година от сключването на договора застрахованият съзнателно причини собствената си смърт;

2. нараняването, увреждането на телесната цялост, загубата на работоспособността или смъртта последва при извършване от застрахования на престъпление от общ характер;

3. смъртта е настъпила вследствие на изпълнение на смъртно наказание, наложено с влязла в сила присъда;

4. смъртта е настъпила при война, военни действия или вследствие на терористичен акт.

(2) Страните могат да договорят и други изключени рискове.

(3) При застраховка "Живот", ако текущите премии са платени най-малко за две пълни години, застрахователят плаща на наследниците на застрахования или на други трети ползващи се лица математическия резерв по застраховката.

Право на откуп. Право на заем

Чл. 240. (1) При застраховка "Живот" по искане на застрахования застрахователят е длъжен да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако от началото на периода на застрахователното покритие са изминали поне две години и са платени всички премии за този период. Откупната стойност се плаща от застрахователя в 20-дневен срок от поискването.

(2) В застрахователния договор трябва да бъдат посочени условията, при които застрахованият може да иска заплащане на откупната стойност, както и размерът й за всяка година от срока на договора.

(3) Ако договорът е сключен с определяне на ползващо се лице и то е заявило, че приема уговорката в негова полза, право да получи откупната стойност има ползващото се лице.

(4) Срещу застраховката на застрахования може да бъде отпуснат заем от застрахователя до размера на откупната стойност. Условията и редът за отпускането, погасяването и лихвата по заема се уреждат в застрахователния договор. Когато застрахователното събитие е настъпило и заемът не е бил погасен, договорът остава в сила за намалена застрахователна сума.

Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

Чл. 241. При застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, застрахованото лице носи риска от инвестицията на математическия резерв в избраните от него активи, доколкото не е уговорено друго.

Застраховка за обезпечаване на задължение

Чл. 242. (1) Когато застраховка "Живот" или "Злополука" е била сключена в полза на кредитор за обезпечение на задължение на физическо лице, то има право на иск срещу застрахователя и когато не е било страна по застрахователния договор и е платило задължението при настъпило застрахователно събитие. Това право има и всяко трето лице, което на законно основание е платило задължението.

(2) Застрахователят може да прави всички възражения, произтичащи от застрахователния договор.

(3) Когато лицето по ал. 1 не е страна по застрахователния договор, то има право да го получи заедно с общите условия и сведенията, предоставени на застрахователя във връзка с осигуряване на покритието.

Предоставяне на информация

Чл. 243. (1) Преди сключване на договор за застраховка "Живот" или "Злополука", както и по време на действието на договора, застрахователят има право да получи подробна и точна информация относно възрастта, пола и здравословното състояние на лицето, чийто живот, здраве или телесна цялост са предмет на застраховане.

(2) При настъпване на застрахователно събитие застрахователят има право на достъп до цялата медицинска документация във връзка със здравословното състояние на лицето, чийто живот е застрахован, и може да я изисква от всички лица, съхраняващи такава информация

Използвана литература

1.Драганов, Хр., доц. Й.Близнаков „Застраховане”, С., 2000г.

2.Нейков, М.,проф.Хр.Драганов „Имуществено и лично застраховане”,С., 2000г.

3.Общи условия на застраховки „Живот” в ДЗИ

4.Лекционен материал

5.Интернет сайтове:

www.insurance.bg

www.fsi.bg

www.cio.bg

www.google.bg

www.zastrahovatel.com

www.investor.bg

www.fsc.bg


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1216 посетителя и 58 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.