Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Застрахователно дело ЗАСТРАХОВАНЕ НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ ПРИ МЕЖДУНАРОДНИТЕ СДЕЛКИ (КАРГО ЗАСТРАХОВАНЕ)


Дипломна работа, 72 стандартни страници, има съдържание, не е добре структурирана
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Постановка на проблема

Една от най-разпространените имуществени застраховки, известна на вътрешния и международния застрахователен пазар, е транспортната застраховка "Карго"- застраховка на превозваните товари. Застраховката има за цел да обезщетява (възмездява) загубите, причинени от опасности при пътуването на товарите по суша, по вода и по въздуха.

Големите опасности, на които са изложени стоките по време на пътуването, големите материални интереси, които са съсредоточени на едно транспортно средство при един рейс, изтъкват "Карго" застраховката като обективна необходимост при транспортирането на товарите, особено при външнотърговските покупко-продажби.

При транспортната застраховка "Карго" в значителна степен повече, от­колкото при всички имуществени застраховки, поради особеностите на тран­спортните рискове, липсва закономерност при проявление на застраховател­ните събития. Това е характерно и за нашата застрахователна практика. В съответствие на тези специфични обстоятелства при транспортното застра­ховане необходимостта от организиране на могъщ сигурностен фонд е реал­на потребност. По такъв начин би могло да се отговори на евентуалните теж­ки загуби при настъпване на транспортното застраховане и заедно с това ще се позволи на застрахователя да задържа по-голям плен при застраховател­ните операции.

Рискът при застраховка"Карго"

Рискът при застраховка на товарите е свързан с опасностите, които съществуват при транспортиране на товари и продукция. Този риск е извънредно разнообразен и може да бъде групиран в следните направления

а) по вида на транспорта : морски, воден, въздушен, железопътен, автомобилен, смесен.

В това направление защитата на риска зависи от тех­ническите характеристики на транспортното средство: предназначе­ние, година на влизане в експлоатация (производство), принадлежност (собственост), техническо състояние, снаряжение, състав, квалификация и осигуреност на екипажа, товароподемност (тонаж), състояние и готовност за приемане на товара и пр.:

б) друга група, която има пряко отношение към определяне на рисковата ситуация, е свързана с топографски съображения. Под това се разбира сезонът, през който се извършва транспортирането, времето, регио­налните условия, в които се намират в даден момент транспортното средство и превозваният товар;

в) най-голямата група, която характеризира риска при тази застраховка е непосредствено свързана с превозвания товар, а именно:

-- данни за превозвания товар: точно наименование, опаковка, количество и/или мярка (обем, маса),

-- сведения за външния вид, състояние;

-- особени свойства и естествени качества: леснозапалителни. взривоо­пасни или въобще опасни по своята природа, индивидуално определя­не или определяне по родов признак;

-- документация по превозването: номера и дата на коносамента, товарно-транспортна документация и пр.;

-- начина на натоварване в транспортното средство: в затворени вагони и пакетиран, в насипно състояние в наливно състояние и пр.;

-- маршрут, по който ще се извърши транспортирането: пункт на отпра­вянето, претоварване и крайна спирка;

-- право на регрес (суборгация) и пр


Обект на застраховката

Обекти на застраховката транспорт "Карго". са всички товари, като: стоки, предмети, вещи живот­ни, ценности и т.н. и свързаните с тях материални интереси превозвани на железница, плавателни съ­дове, самолети, моторни превозни средства, коли и комбинирано.

Застрахователната отговорност се разпростира върху;

а) стойността на предмета

б) транспортните разноски -- навлото

в) застрахователните разноски (премий )

г) очакваната печалба

д) мито и т. н.

Застрахователната доктрина и практиката по познават два вида "Карго" застраховане по териториалност

а) вътрешен транспорт - третира всички въпроси, отнасящи се до застраховане превоза на товарите в пределите на страната.

б) външен транспорт - занимава се със застраховането на товарите в пре­делите на страната.

По начина на транспортиране на пратките имаме " Карго” застраховане по:

а) суша;

б) вода;

в) въздух:

г) комбинирано.

По суша транспортът се извършва;

-- по железници, които могат да бъдат широколинейни, нормални (жп линии у нас и почти всички европ. страни) и теснолинейни. Пос­ледните имат ширина м/у релсите от 60 и 75 см;

-- с моторни превозни средства - тежки товарни коли, леки товарни мо­торни транспортни средства, триколки, електрокари, мотокари и т.н.

-- транспортни средства, теглени с жива сила - това са коли, каруци, плат­форми,и нт

-- с товарни животни - коне, магарета, мулета, камили, едри рогати животни и т н;

-- комбинирано - транспортиране с различни сухопътни транспортни средства.

По вода транспортирането на товарите се осъществява:

-- по вътрешни води - реки, канали, езера, това е т. нар. речно застрахо­ване;

-- по морета и океани - морско застраховане.

По въздуха превозването на застрахователните пратки се реализира:

-- по вътрешни авиолинии - превозването се извършва с товарни или път­нически въздухоплавателни средства на гражданската авиация;

--по международните авиолинии -- става със специални товарни или път­нически самолети на международните граждански въздухоплавателни компании.

От особено значение както по отношение обема на застрахователна защита, така и за величината на застрахователната премия са компонентите: видът, конструкцията, качеството, товароспособността и експлоатационните качества на транспортното средство

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Ликвидаторът трябва да бъде изключително внимателен, тактичен и обективен, не трябва да се влияе от местни и лични интереси и настроения, тъй като застраховката не може да служи като средство за незаконно облагодетелстване, нито като средство за спекулиране от страна на застрахования. Правилната и обективна работа по ликвидация на щетите е най-добрата форма за утвърждаване и пропагандиране на застраховането. Размерът на причине­ните щети и сумата на обезщетението да бъде в по-малка или в повече от действителната щета. Отклоненията в това отношение и в единия, и в другия случай носят вреда на застрахователната идея.

Първият етап от ликвидацията на загубите при карго застраховането е предварителната подготовка.

В случаите на сбъдване на застрахователно събитие със застрахованата превозвана стока застрахованият е длъжен да съобщи в писмена форма или устно не по-късно от едно денонощие от деня на събитието, причинило щета­та, на застрахователя или друг орган, упоменат в застрахователния договор, за станалата авария. Когато щетата е станала със застрахован обект извън територията на страната, уведомлението следва да бъде отправено до застра­хователя или до упълномощен негов представител.

Съобщението за настъпило застрахователно събитие, отправено до застрахователя или местния народен съвет, трябва да съдържа: кога, къде и от какво събитие е настъпила щетата; какво точно имущество е унищожено или повредено; приблизителния размер на щетата върху застрахованото транс­портно средство или превозван товар; данните за застрахователния договор. В който е застраховано или повредено имущество.

Преди да започне работа по ликвидацията, органът на застрахователя е длъжен, след като получи съобщението за застрахователното събитие, въз основа на застрахователните документи да установи редовността на застраховката и приблизителния размер на щетата. Съобразно с размера на щетата лик­видацията се извършва самостоятелно или съвместно с представител на централата на застрахователя. Това важи и за ликвидаторската работа по щети, станали извън пределите на страната, възложени на представители на застрахователната компания - аварийни комисари.

Извършването на ликвидацията на щетите с транспортираните товари , трябва да започне най-късно в срок от три до пет дни. За щети, станали в страната с товарите или с транспортни средства, този срок следва да бъде по-възможност по-къс. Обстоятелствата, които налагат ликвидацията да започ­не веднага след настъпване на застрахователните събития, са много, но на :, първо място трябва да се има предвид, че: времето заличава следите за причи­ните, породили щетата, увеличава се размерът на загубите и др. По отношение на авариите със стоки, настъпили по време на път извън страната, ликвидационната работа следва да започне веднага, след като аварийният комисар е получил нареждане от застрахователя. За правилното протичане на работата по ликвидацията ликвидаторът - аварийният комисар, трябва да изготви работен план, който да съдържа:

-- установяване на връзка със застрахования;

-- изискване участието на представител на административната власт в работата по ликвидацията: представител на местните органи на власт, полицейски и др.;

-- назначаване на вещи лица - в случаите, когато това се налага за установяване причините и размера на щетата;

- събиране данни за събитието от местните административни власти, от противопожарните служби, от портовите органи, от метеорологическите станции и пр.;

-- издирване свидетели на събитието, които могат да установят причи­ните и евентуалните виновници за настъпване на щетата;

-- издирване виновниците на аварията с транспортния товар;

-- извършване оглед на мястото на събитието и вземане мерки за ограни­чаване на щетата и опазване на остатъците от застрахования товар;

-- съставяне на акт за причините и размера на щетата.

Преди да се съставят актът и аварийният протокол за унищожения или повреден товар, застрахователният орган - ликвидатор или авариен коми­сар, е длъжен да извърши следното:

-- при възможност оглежда мястото, където е станало застрахователното събитие, и установява причините, които са породили аварията;

-- уточнява какво имущество и в какво състояние е останало след настъпването на застрахователното събитие и следи доколко застрахова­ният изпълнява задълженията си за спасяване и опазване на застрахованите предмети след него. Ако е необходимо, застрахователният пред­ставител взема заедно със застрахования мерки за опазване на застра­хованото имущество от по-нататъшна повреда;

-- извършва проверка на застрахователните документи, изяснява дали застрахованият товар е застрахован в деня на събитието и дали застрахо­вателната комисия е в застрахователна отговорност;

-- проверява за евентуално допуснати нарушения на застрахователните условия; правилно ли е тарифирано имуществото и точно ли са изчислени застрахователните премии, настъпили ли са промени в ситуацията на риска, които не са съобщени от застрахования на застрахователя, и т.н.; установените нередности се вписват най-точно и подробно в констативния акт;

-- съставя акт (констативен протокол) за установените причини и размера на щетата по авариралото имущество.

Ликвидацията на щетите се оформя с установените от застрахователната компания актове, описи, аварийни протоколи и други формуляри. Обследва­нето на щетите и съставянето на актовете (протоколите) се извършва от представителя на застрахователната компания със задължителното участие на:

-- застрахования или негов законен представител;

--представител на местната административна власт, ако е необходимо.

Ако с оглед на вида на щетата за установяване и доказване на някои обстоятелства е необходимо, по време на ликвидацията могат да присъстват: представители на съответните компетентни учреждения, полицията, противопожарните органи, портовите служби, метеорологичните станции, свидетели и вещи лица.

Ликвидационният акт (аварийният протокол) следва да бъдат подписани от всички участващи в ликвидацията. В случай на несъгласие с известни обстоятелства, отразени в документите, протоколът следва да бъде подписан при особено мнение. При малки щети застрахователят и застрахованият по взаимно съгласие могат сами да извършат оценката на нанесените щети и да със­тавят ликвидационния акт.

За правилното установяване на причините за събитието, нанесло щета на застрахования товар, ликвидаторът най-внимателно трябва да установи времето, мястото и продължителността на стихийното бедствие, а също така и всички други данни, свързани с аварията, които трябва подробно да бъдат описани в документите.

При настъпили щети по карго застраховане до пристигане на представи­тел на застрахователя - ликвидатора, застрахованият е длъжен да запази пов­реденото имущество в същия вид, в какъвто е било непосредствено след заст­рахователното събитие, освен ако се наложат известни промени с цел да се ограничи размерът на щетата, да се запазят обществената сигурност и ред или ако обстоятелствата на събитието не позволяват това. По преценка застрахователят може да даде съгласие до пристигане на негов представител, повреденото имущество да бъде преместено на безопасно място и, ако обстоятелствата налагат, да се започне неговото възстановяване.

В ликвидационните документи, съставени за щета с транспортиран то­вар, трябва да бъдат отразени:

а) видът на товара и опаковката, в която се транспортира, количеството - в килограми, бройки и пакети, и всички останали данни, отнасящи се до неговото най-точно описание;

б) данни за транспортното средство, с което е превозвано застраховано­то имущество - железница, моторно транспортно средство, плавате­лен съд, въздухоплавателно средство и/или комбинирано, маршрутът и районът на транспорта;

в) данни за застраховката: номер, дата, застрахователна сума, застрахователни вноски, условия на застрахователния договор, граници на зас­трахователното покритие, застрахователни клаузи и др.;

г) описание на причините, които са породили повредата на застрахованата стока, евентуалните виновници за настъпването на застрахователното събитие;

д) стойността на застрахования товар в момента преди настъпването на застрахователното събитие.

За настъпили щети с превозван по железниците товар застрахованият или негов представител трябва да изискват от органите на превозвача да съставят констативен протокол веднага при разтоварването на товарите. Ако щетите са от естество, което не е позволило поради липса на външни белези да се открият, то застрахованият е длъжен в тридневен срок от освобождаването на товара да поиска писмено съставяне на бял протокол от органите на желез­ниците. В случай на отказ от железопътните органи да съставят в определе­ния срок бял протокол, застрахованият е длъжен да изиска от представителя на застрахователя или от посочения в застрахователния договор авариен комисар съвместно да съставят ликвидационен документ

Застрахованият или негов представител е длъжен при транспорти на то­вари с моторно превозно средство, самолет или други да изиска съставянето на констативен протокол от оторизираните органи на превозвачите в опреде­лените в техните правилници и уставни срокове съвместно с представителя на застрахователя или посочения в застрахователния договор комисар.

За превозвани товари "от склад на склад" констатациите се извършват по установения по-горе начин, а за щети, настъпили от склада на гарата или прис­танището и от разтоварното място до склада, те се извършват от представи­тел на застрахователя или от посочения в застраховката авариен комисар в тридневен срок от настъпване на щетата.

За аварирали товари, превозвани по вода, констатациите се извършват от посочения в застраховката авариен комисар при спазване условията на коносамента и правилниците на пристанищните служби и др. в мястото на кон­статациите, пристанището и митницата, но в никакъв случай не по-късно от осем дни от датата на разтоварването.

Ако застрахованият не спазва предвидените от застрахователя срокове за извършване на констатациите, последният не отговаря за станалите щети.

Вторият етап обхваща определяне размера на щетата и обезщетението.

Установяването на размера на щетата по причинени загуби превозван то­вар се извършва едновременно със съставянето на ликвидационния акт. Това може да стане и след изготвяне на констативния протокол само при особени и комплицирани случаи.

Застрахованите транспортни товари се оценяват според действителната им стойност. Действителната стойност на аварирали превозвани товари се определя на мястото на пристигането.

В сумата на щетата се включват и целесъобразно извършените от застра­хования разходи за спасяване на застрахованото имущество, за неговото под­държане след аварията и за разчистване на мястото, на което са се намирали унищоженият или повреденият застрахован товар. В щетата се включват и разноските, когато за прекратяване или ограничаване на аварията се е нало­жило застрахованото имущество да бъде отчасти или изцяло повредено или унищожено.

В размера на застрахователната отговорност са и разходите по установя­ване на причините и определяне размера на щетата, както и разноските във връзка със съдебната защита по предявени искове.

Гражданските искове, предявени срещу собственика и водача, капитана на транспортното средство за нанесени материални и морални щети на трети лица, се изплащат в размери, установени от застрахователя.

В случаите на щети обаче, когато действителната стойност на товара е по-голяма от застрахователната сума, застрахованият се възмездява с такава част от нанесената щета, каквато представлява застрахователната сума, застрахованият се възмездява с такава част от нанесената щета, каквато представлява застрахователната сума от стойността на застрахованото имущество по време на застрахователното събитие, т.е. прилага се пропорционал­но правило.

Ако при сключване на застрахователния договор застрахованият е укрил обстоятелства, които увеличават риска, или са настъпили промени със заст­рахования обект, увеличаващи риска, за които застрахованият не е съобщил на застрахователя и настъпи застрахователно събитие, застрахователят ще обезщети такава част от щетата, каквато съответства на съотношението между платената и следващата се застрахователна вноска.

Третият етап е свързан с изчисляване и одобряване на застрахователното обезщетение. Определянето и одобряването на застрахователното обезщетение по карго загуби трябва да се извърши в определените от застрахователната компания срокове, след като застрахованият е представител всички данни и документи по щетата.

Ако унищожените превозвани стоки са ипотекирани или заложени, застрахователните обезщетения се изплащат на кредитора до размера на техните вземания.

В случаите, когато застрахованият е получил обезщетение за щетите от трето лице, виновно за събитие, застрахователят изплаща само разликата между сумата, определена за плащане по условията на застраховката, и сумата, получена от третото лице. Застрахованият е длъжен незабавно да съобщи на застрахователя за получените от него суми. Ако застрахованият, след изплащане на застрахователното обезщетение от застрахователя, получи от третото - виновно лице, някаква сума под формата на обезщетение, той е длъжен да върне на застрахователя частта, надвишаваща понесената от него щета.

Върху обезщетението, изплатено от застрахователя по унищожени товари, предмет на "Карго" застраховката не могат да се правят запори за задължения на правоимащи освен за задължения, произтичащи от застраховката -неиздължени премии и др.

Пряко отношение към изплащане на обезщетение е свързано с правото на иск към трети лица, подсъдност, давност и оспорвания.

Застрахователните компании имат право на иск срещу трети лица за въз­становяване на изплатено обезщетение и разноските по щети с превозвани товари, когато същите умишлено или по груба небрежност са унищожили или повредили застрахованото имущество. Откриването на виновните за ава­рията лица трябва да стане в най-кратък срок, с непосредственото съдействие на застрахования. Представителят на застрахователя, натоварен с извършване на ликвидацията, е длъжен да положи всички усилия за издирване на причинителите на щетите. Същият трябва да потърси съдействието на административните власти, да издири данните от обвинителния акт, ако с направен такъв, срещу лицата, които прокурорските органи подвеждат под отговор­ност за нанесените щети и т.н.

Ако унищожаването или повреждането на транспортния товар е причинено по небрежност от член на семейството на застрахования или принадлежи към неговото домакинство, застрахователят няма право на обратен иск спрямо виновното лице.

Застрахованият е длъжен след получаване на застрахователното обезще­тение, при поискване от застрахователя, да предаде всички намиращи се у него документи и доказателства и да изпълни всички формалности за осъществяване правото на регресен иск.

Всички спорове във връзка със застраховането на товари са подсъдни по местонахождение на имуществото. Правата, които произтичат от застрахо­вателните договори, се просрочват след изтичане на три години от настъпва­не на застрахователното събитие. Изплащането на застрахователното съби­тие не накърнява правата на застрахователя за оспорване действителността на застраховката

СЪДЪРЖАНИЕ

Постановка на проблема

Рискът при застраховка"Карго"

Обект на застраховката

Субекти на застраховката

Характер на търговската сделка

Застрахователна отговорност

Характеристика на транспортни рискове

Риск. Класификация на риска

Видове застрахователни клаузи

Институтски карго клаузи /А/. Покрити рискове

Институтски карго клаузи /В/. Покрити рискове

Институтски карго клаузи /С/. Покрити рискове

Сключване на застраховката

Ликвидация на щетите

 


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 780 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.