Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Застрахователно дело ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ


Малка дипломна работа, 32 стандартни страници, съдържа схеми, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА. ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ.

1.Същност и организация на застрахователния пазар.

2.Историческо развитие на застраховането до 1946г.

3.Развитие на застраховането в България до 1996г.

4.Условия за развитие на застрахователния пазар в България след 1996г.

ГЛАВА ВТОРА.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ.

1.Институции,имащи отношение към организирането на застрахователния пазар.

2.Влияние на системата за държавен контрол над застраховането върху изграждането на застрахователния пазар.

3.Субекти на застрахователния пазар.

ГЛАВА ТРЕТА. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР И ПЕРСПЕКТИВИ СТОЯЩИ ПРЕД НЕГО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ


УВОД

Разработената дипломна работа е съобразена с действащите в момента основни правно-нормативни актове, имащи отношение към застраховането.

Основно изходно начало при написването е Закона за застраховането, Кодекса за застраховането, Търговския закон, Закона за кооперациите, Закон за Комисията за финансов надзор както и подзаконови нормативни актове, правилници и наредби свързани с изискванията към участниците на застрахователния пазар.

Основните въпроси, на които е отделено внимание, са свързани със същността и особеностите на застрахователния пазар в България, посочени на субектите на застрахователния пазар, отделено е сериозно внимание на развитието на застраховането за период от преди Освобождението до днешни дни.

Обект на изследване е също така и възможните насоки и тенденции за усъвършенстване и перспективи стоящи пред застрахователния пазар.

Отделено е внимание и на директивите на Европейския съюз, касаещи застрахователната дейност и имащи отношение към застраховането.


ГЛАВА ПЪРВА

ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ

1.Същност и организация на застрахователния пазар.

Застрахователният пазар се явява важна съставна част от човешката дейност във всяка цивилизована страна, специфичен и сложен сектор от икономиката. Той е важен елемент на пазарната инфраструктура, неотменим компонент на икономическата и социалната сфера. Застрахователния пазар е мястото, на което се срещат застрахователите или техните посредници с кандидатите за застраховане или презастраховане.

За застрахователния пазар е характерно появяването на множество застрахователни компании, широк спектър на видове застраховки, допълнителни правни основания за сключване на застрахователни договори и изплащане на застрахователни суми и застрахователни обезщетения.

Застрахователния пазар е свободен пазар,както всички пазари. Следователно той не може да остане без контрол. Този контрол се осъществява от държавата. Контактите между “купувачите” и “продавачите” в застрахователния пазар се осъществява директно чрез пряк контакт или чрез посредничеството на застрахователните агенти или застрахователни брокери.За да стане това реалност “купувача” следва да има застрахователна потребност, което поражда желание, реална нагласа и действителна мотивация за преодоляване на състоянието чрез конкретизирано удовлетворяване на породилата го потребност.

В този случай потенциалните застраховани лица набират на практика необходимата информация относно застрахователните продукти и дружествата които ги предлагат.

Застрахователния интерес прераства в застрахователно търсене, когато е налице и платежоспособност на лицето, търсещо застрахователна защита от застрахователя.Застрахователни продукт може да се определи като застрахователна услуга за удовлетворяване на застрахователна потребност която се предлага на застрахователния пазар.

Застрахователната услуга по съдържание си е застрахователна дейност извършвана от страна на застрахователя. Чрез нея се удовлетворяват специфични застрахователни потребности на застрахования при определени застрахователни условия.

Тези условия са договорени задължения при сключване на определена застрахователна сделка.

Застрахователната сделка представлява договаряне на обмен на застрахователни ценности между две страни (застрахован и застраховател) при определени застрахователни условия въз основа на застрахователен договор.Застрахователния обмен се осъществява чрез трансфериране на застрахователната услуга от страна на застрахователя в замяна на нещо ценно ( застрахователна премия от застрахования) при определени застрахователни условия.

“Според доц. д-р Боян Илиев и доц. Д-р. Йото Йотов застрахователния пазар представлява съвкупност от лица,които като индивиди и организации имат потребност от застрахователни услуги, притежават способността, възможността, желанието и правото да купят тази услуга.”

Други автори като доц. Д-р. Ирена Мишева определят застрахователния пазар в тесен и широк смисъл.” Според доц. Д-р. Мишева застрахователния пазар в широк смисъл е икономическото пространство където се срещат субективните интереси на всички участници в него и които имат отношение към осигуряването на застрахователна защита”. В тесен смисъл застрахователния пазар според същия автор,представлява “съвкупност от потенциални и реални застраховани лица,които се различават до голяма степен по своите застрахователни потребности, интереси и потребителско поведение”.

“Според проф. Д-р ик.н.Христо Драганов застрахователния пазар се явява като особена социално-икономическа структура, определена сфера на парични отношения където като обект на покупко-продажбата е застрахователната защита.”

Като застрахователен пазар може да се приеме “цялата съвкупност от застрахователни и презастрахователни дружества, както и всички други организации и стопански субекти, които вземат участие в оказването на застрахователна защита”.

Един от най-изтъкнатите застрахователи в България г-н Лука Доков определя застрахователния пазар като”всички застрахователи в дадена страна, които предлагат застрахователни покрития в различни сфери на икономиката и живота.”

Според мен застрахователния пазар е институционализирано място където се срещат интересите на производители и потребители на застрахователни продукти по повод задоволяване на застрахователна потребност,чиито отношения се регулират при определени условия от държавата.

Застрахователния пазар може да се определи и като”мястото където застрахователния интерес става реалност”.

---------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мястото на застрахователния пазар все повече се оценява от нуждаещите се от застрахователна защита. Неговото развитие започва след влизането на Закона за застраховането чрез които се демонополизира застрахователното дело и се премахна задължителното застраховане на основните застрахователни продукти.

Преглеждайки всички сфери на икономиката ще видим,че няма друг сектор в България, които да отчита постоянно подобни впечатляващи темпове на развитие. Нещо повече израстването на застрахователните дружества през последните години се превърна в трайна тенденция, която се наблюдава четири-пет години.

Постигнатите резултати все още са далеч от очакваното и именно за това може да се направи извода,че застрахователния пазар тепърва ще се развива, тъй като има огромен потенциал.

Очаквам макро-икономическата среда както и политическата и законодателната да се развият с по бързи темпове което ще създаде условия за по бързо развитие и на български застрахователен пазар и тои да се доближи до резултатите които постигат страните с развити икономики и застрахователен пазар.

За успешно развитие на застрахователния пазар определена роля изигра и навлизането на чуждестранни застрахователи и презастрахователи с което се повиши качеството на конкурентната борба на българския застрахователен пазар,а предлаганите застрахователни продукти се обогатиха и разнообразиха.

Основни принципи които ще се спазват за в бъдеще са:

-свободно изграждане на всяка застрахователна компания

-свободно предоставяне на застрахователна услуга

-свободно движение на капитали,даващи възможност на всички граждани от европейския съюз да осъществяват финансови сделки на територията на Европейски съюз

-защитаване интересите на застрахованите

ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

1.Закон за Комисията за финансов надзор.

2.Търговски закон.

3.Закон за кооперациите.

4.Годишници на Дирекцията за застрахователен надзор.

5.Държавен вестник.

6.Бюлетини на Комисията на финасов надзор.

7.Основи на застраховането,Б.Илиев,Й.Йотов-1998г.,”Абагар”

8.Наръчник на застрахователния посредник,Хр.Драганов-2003г

9.Застрахователен бизнес,Ал.Тасев,2002г.”Сезони-7”

10.Кратка история на застраховането в България”, Ил.Стоянова, 1999г. ”Артман”

11.”Застрахователен пазар”,Б.Илиев,Ир.Мишева-1998г.”Ценов”

12.Застрахователно и презастрахователно право, П.Голева,-2000г

13.вестник “Застраховател”

14.Интернет.Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 537 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.