Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство РАЗХОДИ НА КООПЕРАЦИЯ „СОЛИДАРНОСТ”


Дипломна работа, 98 стандартни страници, съдържа таблици и формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА І. РАЗХОДИ НА КООПЕРАЦИЯТА 2

1.1. Икономическа същност, роля и класификация на разходите. 2

1.2. Показатели за измерване на разходите. 3

1.3. Фактори, които определят измененията в разходите. 4

1.4. Прогнозиране и планиране на разходите. Методики за планиране. 6

ГЛАВА ІІ. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ НА КООПЕРАЦИЯ “СОЛИДАРНОСТ” 10

2.1. Същност на анализа на разходите. 10

2.2. Анализ на общите изменения. 13
2.3. Анализ на измененията в разходите в отделните дейности на кооперацията. 23

2.3.А. Анализ на измененията на разходите в растениевъдството. 23

2.3.Б. Анализ на измененията на разходите в животновъдството. 29

2.3.В. Анализ на измененията на разходите в търговската дейност. 36

2.4. Анализ на отделните видове разходи. 42

2.5. Прогноза и план за разходите на кооперацията през 2002 год. и 2003 год. 50

ГЛАВА ІІІ. НАСОКИ ЗА ОТНОСИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 53

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 54


ГЛАВА I. РАЗХОДИ НА КООПЕРАЦИЯТА

1.1 . Икономическа същност, роля и класификация на разходите за осъществяване дейността на кооперацията.

За да извършва своите стопански дейности кооперацията извършва редица разходи. Те са свързани с използването на овеществен труд, със заплащането на живия труд, с финансирането на редица услуги, които кооперацията ползва от други отрасли, дейности или стопански единици. В отделните си проявления разходите са твърде различни по икономическа същност, по направление на използване и начин на осигуряване на стопанския процес. Част от разходите на кооперацията са свързани с производствената и дейност, други - с търговската, трети - с транспортната дейност, и т.н. Многообразието от дейности, извършвани от кооперацията, поражда и разнообразие на видовете разходи. Те са свързани с организиране и доставка на суровини, материали, стоки и други, с което се осигуряват необходимите ресурси за различните дейности. От друга страна, част от разходите са свързани с производствения процес или с процеса на реализацията на стоките. В този смисъл част от тях се проявяват като производствени, а други - като разходи на обръщението. Трета част от разходите са свързани със заплащането на услуги на юридически или физически лица. Наред с разходите свързани със стопанската дейност, кооперацията има и такива, пряко свързани с управлението. Независимо от насоката, в която се извършват, разходите са икономически необходими. Без тях е невъэможно да се провежда цялостната дейност на кооперацията. Но извършването им е икономически предопределено и ограничено. Това означава, че всеки разход трябва да бъде целесъобразен и обоснован. Допускането на излишен разход или на по-голям от обективно необходимия води до намаляване на печалбата. Въпреки своето разнообразие и предназначение разходите са една от най-важните категории за всяка стопанска единица. Чрез обосноваването им и умелото им използване кооперацията може да постига добри финансови резултати. От друга страна, в разходите - общо и по отделните им видове и групи рефлектира начина на ръководство и управление на кооперацията. Всяко управленско решение - правилно или неправилно обосновано, веднага се отразява в някои от разходите, като предизвиква положителни или отрицателни изменения.

Разходите са твърде разнообразни по същност и проявление, но всички имат едно общо свойство - изразяват се стойностно и това позволява да се обособи общата категория разходи на кооперацията. Като категория те се проявяват в своето единство и в този смисъл могат да бъдат определени.

Разходите на кооперацията са паричен (стойностен) израз, сумарна величина от всички разходи, извършени по отделните дейности или при доставката, съхранението и реализацията, както и по заплащането на разнообразни услуги, осъществени от други стопански единици.

Като обща категория разходите имат свои специфични проявления, разкриващи глобалните процеси в кооперацията. В същото време общата величина на разходите се проявява със свой състав и своя структура. В състава на разходите се включва общият им размер по отделни дейности. От гледна точка на всяка отделна дейност също се формира обща величина на разходите, като техния състав изразява отделните видове разходи, характерни само за съответната дейност. Стойностното изразяване на общата категория разходи дава възможност за обвързването им с други категории и показатели - обем на дейността, приходи и други.

Голямото разнообразие от разходи изисква класифицирането им в определени групи. По този начин те могат по-добре да се изучат, да се регулират съзнателно за постигане на по-добри резултати. Разходите се класифицират в две основни направления: първо, според изискванията на действащия Закон за счетоводството. Възприета е единна класификация за всички стопански единици, която е задължителна и е отразена в Отчета за приходите и разходите. Второ, според икономическите изисквания за отразяване и за изследване на измененията на разходите. Разходите на кооперацията могат да се класифицират и в следните направления: чисти и допълнителни; преки и общи; променливи и постоянни; материални и трудови.
Чисти са разходите свързани с функционирането на дадена дейност. Например в търговията това са разходите свързани само с реализацията на стоките. Допълнителни разходи са тези, които не са свързани пряко с основната функция. В търговията такива са дообработката, сортировката, пакетирането и други. Нарастването на допълнителните разходи е сигнал за влошена организация и слабости при извършването на дадена дейност.
Преки са разходите, които могат да бъдат отчитани пряко за дадена дейност, стока, обект. Общи са разходите, които не могат да се отразят конкретно за даден обект. Те са свързани с всички изделия, стоки, обекти, т.е. свързани са с общото управление. Част от разходите се променят пропор­ци­о­нално на измененията в обема на дейността - това са променливите разходи. Други остават непроменени - постоянни разходи. Трудови са разходите за заплати, за социални осигуровки и надбавки. Материални разходи са всички останали. В зависимост от целите, които си поставя, кооперацията може да групира разходите в различни групи, изхождайки от тяхната насоченост и необходимост.


1.2. Показатели за измерване на разходите:

Измерването на разходите - общо, по дейности и по отделни видове, става чрез абсолютни и относителни показатели. Основен абсолютен показател е сума на разходите, от който се определят производни: абсолютна икономия или абсолютен преразход на разходи. Сумата на разходите като показател отразява стойностния израз на разходите, взети като обобщена категория - по дейности, по групи от разходи и по отделни видове разходи. Сумата на разходите позволява те да се обвързват с другите стойностни показатели за отразяване на различните страни и проявления на стопанската дейност. Като всеки абсолютен, стойностен показател и сумата на разходите е икономически несъпоставим и несравним. Това е така защото показателят е откъснат от обема на дейността. Измененията в сумата на разходите се отразяват с другите два производни абсолютни показателя: абсолютна икономия и абсолютен преразход. Това е разликата между фактическата сума на разходите и сумата им в приетата за сравнение база (предходна година, план или друг период). Тези показатели също са откъснати от обема на дейността и чрез тях не може да се прецени дали увеличението или намалението на разходите въздейства положително или отрицателно върху финансовия резултат. За да се избегнат отрицателните проявления в абсолютния показател сума на разходите, в практиката широко приложение намират относителните показатели за измерване на разходите и по-специално относителния показател равнище на разходите. Той обвързва сумата на разходите с обема на дейността, като показва колко лева разходи се падат на един лев обем дейност. В практиката е прието този показател да се определя на сто лева обем дейност:

РР = Р / V. 100
където:
РР - равнище на разходите, Р - сума на разходите, V - обем дейност
Равнището на разходите като относителен показател се отличава с икономическа сравнимост - за дейност, за групи и видове разходи, за обекти и т.н.
От основния относителен показател равнище на разходите се определят производните относителни показа
­те­ли:
Размер на намаление или размер на увеличение на разходите. Този показател представлява разлика между две равнища - фактическото и това в приетата база:
Рнам./увел/ = РР1 - РР0
където:
Рнам/увел/ - размер на намалението или увеличението на разходите на единица или сто лева обем дейност
РР1 - равнище на разходите през текущия период / фактическо равнище/
РР0 - равнище на разходите през базовия период


Размер на намаление ще е налице, когато на 100 лв. обем дейност са направени по-малко разходи в сравнение с приетата база. Размер на увеличение ще има, когато на 100 лв. обем дейност са направени повече разходи в сравнение с приетата база.
б) Наличието на размер на намаление на разходите показва, че кооперацията е постигнала относителна икономия от разходи. Сумата на относителната икономия или на относителния преразход се определя, като размерът на намалението (за относителна икономия) или размерът на увеличението (за относителен преразход) се умножи по обема на дейността от текущия период (фактическият обем дейност) и полученото се раздели на 100. Дели се на 100 поради факта, че размерът на намалението или увеличението се определят на 100 лв. обем дейност.

Рнам . V1 / 100

Икотн = V1 / 100
Рувел .
V1 / 100
Преротн =
V1 / 100

в) Темп на намаление или на увеличение на разходите.Този показател изразява процента, с който са се увеличили или намалили разходите на 100 лв. обем дейност. Определя се, като размерът на намалението или на увеличението се раздели на базовото равнище на разходите и получената величина се умножи по 100:

 

 

Тнам /увел/ = Рнам/увел/ / РР0 .100

Темпът на намаление или на увеличение на разходите е удобен за извършване на сравнения.
И абсолют­ни­те, и относителните показатели за измерване на разходите са важни и имат оп­ре­де­лено място и роля при ана­лизиране и отразяване на измененията на разходите

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ГЛАВА ІІІ

НАСОКИ ЗА ОТНОСИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

От направеният анализ е видно, че в кооперацията е налице тенденция на увеличаване на разходите, което води до реализиране на загуба. Кооперация “В.Богатово” е земеделска, което означава , че при нея много силно влияние оказват външнште фактори - по-точно природо-климатичните. Кооперацията, обаче изцяло трябва да се съобрази с тези външни фактори над които тя неможе да влияе и да ги изменя. Внимателно трябва да се прогнозират и планират бъдещи действия в една нова реалност обусловена от глобалното затоляне и повишаване на нивото на въглероден диоксид. Експерти сочат че този феномен би довел до повишаване на количеството на зърнените култури , за сметка обаче, на качеството. В. Теалармират , че новите реколти ще са все по-бедни на полезните хранителни вещества и за задоволяване на потребностите ни и тези на животните ще са нужни все по-голямо количество храна. Лабораторни изследвания на някой от културите подлойени на климатичните условия на близкото бъдеще , дори установяват че картофите ще са утровни за човека. Въпреки това могат да се предприемат някои мерки за намаляване на разходите като: анализиране ежемесечно на направените разходи за тяхната целесъобразност; използване на рекламата за привличане на повече потребители и изкупвателни организации с цел получаване на повече и по-изгодни оферти и цени за изкупуване на продукцията. Селскостопанската техника е почти амортизирана, разходите за резервни части са голяма част от разходите за материали. За да се намалят тези разходи трябва да се купуват по възможност резервни части директно от производителите или такива с гарантирано качество, което ще доведе до намаляване на ремонтите. Намаляването на разходите за заплати е относително. Прибирането на реколтата е кампанийно, което налага привличането на допълнителни работници, чийто брой зависи и от обема на реколтата. В растениевъдството разходите могат да бъдат намалени като се спазват технологията, сроковете за агротехническите мероприяти, използването на качествен посадъчен материал от високопродуктивни сортове. Така от 1 дка ще се получи по-висок добив и разходите за единица продукция ще намалеят. В животновъдството намаляването на разходите може да се постигне като се увеличи продуктивността на животните, да се намали смъртността сред новородените. По възможност да се подобри породата на кравите и овцете и по този начин да се постигне по-висок млеконадой. Кооперацията трябва добре да познава насоките на въздействие на факторите върху разходите, за да може правилно да изгражда своята тактика и стратегия за тяхното намаляване.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. “ Икономика на кооперацията” - Димитър Белев, Университетско издателство „Стопанство” 2004г.

2. “Икономически анализ, прогнозиране и планиране в предприятието” - Димитър Белев, изд. “ФорКом” 2000г.

3. Отчет за приходите и разходите за 2000 год., 2001 год., 2002 год., 2003 год. и 2004 год. на коопераия “.Солидарност ” с. Богатово.

4. Информация от счетоводните документи на кооперация Солидарност.

5. Интернет.

6. Статистически годишник от , 2001г , 2002г , 2003г , 2004г , 2005г .

7. В. Земя ( кооперация ) - архив


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1594 посетителя и 51 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.