Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Счетоводни аспекти на привлечения капитал в търговските банки по сметки на юридически лица


Дипломна работа, 63 стандартни страници, съдържа таблици, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА: Икономическа характеристика на привлечения капитал

1.1 Обща характеристика на привлечения капитал като обект на счетоводно отчитане

1.2 Характеристика на взаимоотношенията на банките с други юридически лица

1.3 Видове сметки, откривани в банките за юридически лица

1.4 Политика на ТБ “ДСК” по отношение на сметките за юридически лица

ГЛАВА ВТОРА: Счетоводна характеристика на привлечения капитал в търговските банки по сметки на юридически лица

2.1 Документи и документооборот

2.2 Характеристика на синтетичното и аналитичното отчитане

2.3 Счетоводно отчитане на привлечения капитал по разплащателни сметки на юридически лица

2.4 Счетоводно отчитане на привлечения капитал по депозитни сметки на юридически лица

2.5 Счетоводно отчитане на привлечения капитал по други сметки на юридически лица

ГЛАВА ТРЕТА: Съвременни аспекти на отчетния процес в ТБ “ДСК”

3.1 Общи параметри на счетоводната политика в ТБ “ДСК”

3.2 Счетоводна политика на ТБ “ДСК” по отношение на привлечения капитал по сметки на юридически лица

3.3 Възможности за усъвършенстване на отчетния процес за привлечения капитал по сметки на юридически лица в ТБ “ДСК”

3.4 Счетоводен анализ на привлечения капитал по сметки на юридически лица в ТБ “ДСК”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ


УВОД

Банките са създадени, за да изпълняват своята съществена роля в обществото, за което е необходимо банковата система да бъде така организирана, че да създава необходимите условия за осъществяване на банковата дейност. Банките са важен и влиятелен сектор на деловата активност по цял свят. От друга страна икономическата организация във всяка страна е в пряка и непосредствено определяща зависимост със структурата и организацията на банковата система в страната. Съществуват съществени различия между банковите системи функциониращи в страни в условията на централно-планови икономики и банкови системи функциониращи в условията на пазарна икономика.

Банковите системи функциониращи в условията на пазарна икономика са изградени на две нива:

Ø Първо (по-нисше) ниво – на това ниво банкова дейност извършват търговските банки, специализирани банкови институции (инвестиционни банки, ипотекарни банки, спестовни каси и др.), специализирани финансови институции (застрахователни компании, пенсионни фондове и др.), и др.

Ø Второ (по-висше) ниво – тук се намира и функционира Централната банка. В нашата страна на това ниво се намира Българска Народна Банка (банка на банките).

С навлизането ни в етапа на преминаване от планова към пазарна икономика, от 1989 година, у нас бяха открити много търговски банки като голяма част от тях след известно време фалираха, за щастие сега функциониращите търговски банки в страната са с добро, а някои от тях и с много-добро финансово състояние.

В изложението на настоящата дипломна работа съм разгледал същността и характерните особености на предлаганата гама банкови продукти и услуги, свързани с привличането на средства по банкови сметки на юридически лица в ТБ “ОББ”. Направен е опит за обхващане на целия счетоводен процес свързан с привличането и оперирането със средствата по банкови сметки на юридически лица водени в банката.

В първа глава на дипломната работа са разгледани същността, теоретичната обосновка, ролята и значението на привлечения банков капитал.

Във втора глава са разгледани проблемите свързани с документооборота и счетоводната отчетност по отношение на привлечения капитал по сметките на юридически лица в банката.

В трета глава е обърнато внимание на въпросите свързани със счетоводната политика на ТБ “ДСК” и е направен счетоводен анализ на привлечения капитал по сметки на юридически лица на база финансовия отчет за 2007 година на банката.


ГЛАВА ПЪРВА

Икономическа характеристика на привлечения банков капитал

1.1 Обща характеристика на привлечения банков капитал като обект на счетоводно отчитане

С разрушаването на натуралното стопанство и полагането на основите на стоковото стопанство се зараждат и банките. Понятието “Банка” (от итал. “banka” – маса) е свързани с първите примитивни форми на банки, при които сарафите са търгували по открито небе, по улиците и пазарите, използвайки големи маси. На тези маси сарафите и клиентите са си разменяли ценности. Размяната на ценности е първата функция на предвестниците на банките. За разлика от тогавашната функция на банките, съвременната функция на търговските банки се определя като посредническа. Това обстоятелство дава основание да се смята, че още с възникването си банките започват да изпълняват посредническа функция. Понятието посредничество може да се разглежда и в широкия смисъл, а именно: “намесвам се, интервенирам, вземам участие”. В обхвата на посредническите операции осъществявани от съвременните търговски банки се открояват групови банкови операции.

Ø Операции по мобилизирането на собствени и чужди парични средства и последващото им инвестиране в кредити и други активи, и

Ø Операции по безналичните разплащания между банковите клиенти

Практическата реализация на посредническата банкова функция се осъществява чрез следните основни банкови операции:

· Пасивни

· Активни

· Разплащателни

· Други посреднически операции[3]

Пасивните банкови операции са операциите свързани с акумулирането на собствен и чужд капитал в банките.

Активните банкови операции са всички операции извършвани от страна на банката по отношение използването на банковия капитал.

От друга страна акумулирането на банковия капитал става по два начина:

v Внесен от собствениците на банката

v Внесен от банковите клиенти

Внесеният от собствениците на банката капитал е капитала записан и внесен под формата на дялови вноски при учредяването на банката. По отношение на тази част от банковия капитал при учредяване на банка има някои специфични изисквания по отношение на неговия минимален размер, произхода на средствата от страна на акционерите, доказателства, че средствата не са заемни и др. акумулираният собствен капитал в банките не е в състояние да осигури нормалното осъществяване на банковата дейност. Банките набавят необходимия им капитал за извършване на разнообразни активни операции и чрез системата за привличане на чужди капитали. Нормално процентното отношение на собствения капитал в размера на целия капитал на една банкова институция е 20%, а на привлечения капитал 80%. Разбира се това съотношение между собствен и привлечен капитал към целият разполагаем капитал не е точно фиксирано. Тенденцията при проспериращите банкови институции е това съотношение да се променя, т.е. процентното отношение на привлечения капитал да нараства, а на собствения капитал да намалява. Това определя насочването на банковия интерес към акумулиране на повече привлечени ресурси.

 

---------------------------------------------------------------


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Счетоводството, като система е носител на огромна по обем информация. Безспорно, тази информация има нормативен характер. Освен това обаче, тя може да служи за аналитични планове, прогнозни варианти, изчисляване на необходимостта от ресурси и материали.

Банките са важен и влиятелен сектор на деловата активност по цял свят. Повечето физически лица и организации се ползват от услугите на банки или като вложители, или като кредитополучатели. Чрез тесните връзки, поддържани с регулативните органи и правителства, и чрез наредбите, наложени им за прилагане от тези правителства, банките играят важна роля за поддържането на доверието в паричната система.

Ето защо има значителен и широко разпространен интерес към успешната дейност на банките и по-конкретно към тяхната платежоспособност и ликвидност и относителна степен на риск, свързан с различните видове банкова дейност.

От анализа на изложените проблеми може да се прецени колко голямо е и значението на собствения капитал за банките. Няма дейност или конкретно действие, предприети от банката, които да не се отразят пряко или косвено върху нейния собствен капитал. Затова и по-голямата част от ограниченията, които Централната банка налага на търговските банки, са свързани с размера на собствения им капитал. Формирането на собствения капитал е първата и основна операция на всяка банка - без осъществяването й не е възможно дори да се открие банка.

В заключение може да се направи изводът, че без познаването на същността, функциите и изискванията по отношение на привлечения капитал на банките, не би могло да се разберат същността, функциите и значението на банките. А добре организираната банкова система стои в основата на добре функциониращите капиталови пазари, които са сърцевината на добре функциониращата пазарна икономика.


Списък на използваната и цитирана литература

1. Меразчиев, В., Банково счетоводство, Свищов, 2007

2. Божков, В., Л. Петров, Г. Илиев, Счетоводство. Свищов, 2004

3. Аверкович, Е., Г. Илиев, С.Александров, Управленско счетоводство, Свищов, 1999

4. Дамянов, Д., Финансово счетоводство, Свищов, 2005

5. Дурин, Ст., Счетоводство на предприятието. ИК ФОРКОМ, С., 2003

6. Каменов, Д., Фирмено планиране и прогнозиране. ИК ОКОМ, С., 1999

7. Костова, Н., Признаване на приходи според НСС 18 и МСС 18, п. “Делова седмица”, бр. 26 май – 1 юни/ 2003 г.

8. Личев, И., и кол. Управленско счетоводство. ИИУ. Вн., 1997

9. Тодоров, Г., Финансово – счетоводен анализ. ИК СТЕНО, Вн., 2003

10. Филипова, Ф., Хармонизация на счетоводството. ИК СТЕНО. Вн., 2001

Нормативна база:

1. Закон за ДДС, Обн., ДВ, бр. 153 от 23.12.1998 г.; попр., бр. 1 от 1999 г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева - бр. 20 от 05.03.1999 г.; доп., бр. 44 от 1999 г.; изм., бр. 62 от 1999 г.; доп., бр. 64 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 103 от 1999 г., бр. 111 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г.; доп., бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 102 от 15.12.2000 г., бр. 109 от 18.12.2001 г. - в сила от 01.01.2002 г., изм. ДВ бр. 28 и бр. 45 и бр 117/2002 г., доп. ДВ бр. 37, изм. доп. ДВ бр. 42 и бр. ДВ. 109/2003 г., изм. доп. ДВ бр. 53/2004 г.)

2. Закон за счетоводството, Обн., ДВ, бр. 98 от 16 ноември 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.,изм. доп. ДВ бр. 91/2002 г.

3. Правилник за прилагане на ЗДДС: обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г., изм. и доп., бр. 55 от 18.06.1999 г., в сила от 5.07.1999 г., бр. 9 от 1.02.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., попр., бр. 15 от 22.02.2000 г.; изм. с Решение № 404 от 29.01.2001 г. на ВАС на РБ - бр. 12 от 9.02.2001 г.; изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 58 от 29.06.2001 г., в сила от 29.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г., бр. 63 от 28.06.2002 г., в сила от 28.06.2002 г.

4. МСС: www.accinfo.persof.com

5. НСС: www.accinfo.persof.com

Уеб – страници:

1. www.accinfo.persof.com

2. www.delovasedmitca.com

3. www.odit.info

4. www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni

5. www.bnb.bg

6. www.world bank.org

7. www.banks.dir.bg

8. www.novini.dir.bg

9. http://iu-varna.hit.bg/lekcii.htm

10. http://www.helpos.com/archive/preview/10_010_09_index.html

Други:

1. Бакалов, Н., Лекционен материал по дисциплината финансово счетоводство, ИУ – Варна, 2002/2003 г.

2. Счетоводна информация, предоставена от ръководството на ТБ “ДСК” - Монтана


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 525 посетителя и 3 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.