Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ


Дипломна работа, 112 стандартни страници, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод

Първа глава

Характерни особености на ДДС

1.1. Произход и същност на данъка

1.2. История на данъчната хармонизация в Европейския съюз

1.3. Какво представлява ДДС

1.4. Предимства на ДДС

Втора глава

Данъчен Кредит

2.1. Характеристика на понятието Данъчен кредит

2.2. Кога възниква право на приспадане на Данъчен Кредит

2.3. Доставки с право на приспадане на Данъчен Кредит

2.4. Ограничения на правото на приспадане на Данъчен Кредит

2.5. Условия за упражняване правото на приспадане на Данъчен Кредит

2.6. Право на приспадане на Данъчен Кредит

2.7. Частичен Данъчен Кредит

2.8. Корекции на ползван Данъчен Кредит

Трета Глава

Технология на данъчната проверка по ДДС

3.1. Същност и обхват на данъчния контрол

3.2. Структура на данъчната администрация

3.3. Правомощия на данъчната администрация

3.4. Подготовка за проверката

3.5. Извърщване на проверка по прихващане или възстановяване

3.5.1. Проверка на сделките, по които регистрираното лице е получател (купувач)

3.5.2. Проверка на първичните документи

5.3. Проверка на сделките, по които регистрираното лице е изпълнител (продавач)

5.3.1. Проверка на първичните документи

5.3.2. Счетоводен анализ

5.4. Проверка на справката декларация

5.5. Основни документи отразяващи резултатите от дан. Проверка

Глава четвърта

Административно-наказателна отговорност данъчни нарушения при облагане с ДДС

4.1. Нарушаване във връзка със закъснението за подаване на справка – декларация

4.2. Нарушение, допуснато във връзка с регистрацията на фирмата

4.3. Нарушаване на задължението за издаване на данъчната ф-ра

4.4. Неначисляване на данък така както е предвидено в закона.

Увод

От 1 април 1994г. у нас стартира Законът за данък върху добавената стойност. С това на практика в България се поставя началото на нова данъчна система, съобразена и хармонизирана със съвременните европейски данъчни структури. По закон за този данък, права и задължения имат стопанските субекти, които произвеждат стоки, извършват услуги или търговска дейност.

Въведен в повече от седемдесет страни и прилаган успешно в повечето от тях, той вече е доказал своите предимства. Специално за България той е една от малкото реални стъпки към напредъка в реформата и към внасянето на ред и хармония в пазарните отношения.

Въвеждането на данъка не минава навсякъде безконфликтно. Не добре направената подготовка по внедряването на данъка е довела до силно завишаване на цените, до промени в структурата на потреблението, до влошаване на финансовото положение на населението с ниски доходи. В много страни подготвителния период е траел около десет години. Опитът показва, че недобре организираното въвеждане на данъка, може да създаде не само значително социално напрежение, но може да лиши бюджета от значителни постъпления. Предимствата на данъка се проявяват само при добре подготвени условия за неговото функциониране.

Ако все пак данъците имат нещо хубаво, то това е че могат да се планират, анализират, контролират и регулират. В зависимост от това кой извършва управлението се получават различни резултати. Когато управлението е успешно за държавата се пълни бюджетът и опразва джоба на данъкоплатеца и обратното, когато данъците се управляват умело от данъкоплатците, тогава се постигат икономии, правят се инвестиции и т.н.

ГЛАВА ПЪРВА

Характерни особености на ДДС

1.1. Произход и същност на данъка

Данъкът трудно може да се приеме за нечие творение.

Неразривната връзка между данъците и държавата е дала основание на някои автори да твърдят, че както парите така и данъкът са творение на държавата. Той спонтанно е възниквал и исторически се е наложил като главен метод за акумулиране и осигуряване необходимите на държавата финансови средства или материални ресурси.

Данъкът като главен метод за акумулиране на финансови средства поражда два въпроса:

а) Кое е основанието на държавата да изземва чрез данъка част от материалните блага и доходите на своите граждани, респ. на юридическите лица;

б) Какво представлява по своето социално-икономическо съдържание феноменът „данък”;

Основанието на държавата да изземва под формата на данък част от материалните блага и доходите на физическите и юридическите лица през отделните епохи се е мотивирало по различен начин. Без да се спирам на различните теории през епохите, ще отбележа само, че в по-ново време основанието и първото на държавата да налага данък се извежда от нейната публична власт или империума. В миналото такъв суверенитет е притежавал (и все още в някои страни притежава) и една друга институция - Църквата.

Облагането с данъци е прерогатив на законодателната власт, т.е. може да стане само въз основа на закон.

Данъкът е сложна финансово-икономическа категория. Той има различни страни и характеристики, а именно; правно-техническа, военно-политическа, социално-икономическа.

От икономическа гладна точка данъкът е част от доходите на физическите и юридическите лица, от покупателната им сила, която безвъзмездно се изземва и предоставя на разположение на държавата. Данъкоплатците и преди всичко физическите лица не са обаче еднородна социална маса. Те са обособени в различни социални групи и класи: данъкът осъществява преразпределението на доходите и на социална основа. В този смисъл, наред с чисто икономическата, той има и социална основа, страна и характеристика. От правна гледна точка той е едно законосъобразно, задължително, безвъзмездно и принудително плащане на физическите и юридическите лица в полза на фиска, на държавата. При установяване на това плащане се прилагат различни данъчни техники.

 

--------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За няколко години ДДС се превърна в най - значимия бюджетен приходоизточник. От неговите постъпления в голяма степен зависят социалните разходи на бюджета. Когато данъчният контрол е слаб, данъчната система също ще бъде слаба. Тя ще бъде ефективна, ако контролът по изпълнението на данъчните задължения е приемливо ефективен. Преминаването от планови към пазарна икономика изисква въвеждането на нова данъчна политика в страната, основно звено от които е ДДС. Това от своя страна предизвиква изграждането и на нова по качество и съдържание данъчна администрация, която да осигури ефикасен данъчен контрол. Регулярната проверка по ДДС не се различава съществено от рутинната данъчна ревизия. В подготовката и запознаването д обекти преди започването на самата проверка няма нищо специално. Преглед на последните данъчни декларации и плащания по ДДС, проверка на последните отчети за данък върху печалбата и данък върху общия доход, преглеждане на архива за особености и др. са само част от предварителната подготовка на данъчния ревизор. Първоначалните проверки трябва да се стремят да съберат информация, въз основа на която да се реши необходимо ли е пълно разследване. Информацията трябва да бъде двупосочна, т.е. от своя страна регистрираното лице трябва да реши какви са изискванията на данъчната администрация към него. Тези данъчни проверки могат да бъдат допълнени от насочени проверки на МДА, на производствена документация, използването на суровини и др.

Данъчната ревизия не е задължително да бъде едно пълно разследване, а целенасочена проверка по конкретен въпрос за конкретен период. Добре известно е, че едни и същи лица се специализират в определен вид нарушения, следователно ако по време на проверка се открие някакъв вид измама, то данъчният инспектор съвсем логично ще потърси някакво нарушение в друг период. Там където има признак за значителна измама ревизорът трябва да се насочи към пълно изследване, което в идеалния случай трябва да бъде осъществено съвместно с една пълна проверка на данъка върху доходите. Като част от рутинната ревизия на счетоводната документация данъчният контрольор може да провери съответствието на фактурите за покупки и складовата наличност. За проверка на отчетените продажби трябва да се използват и познания относно получената готова продукция от дадено количество вложени суровини. Огромно превантивно значение при данъчния контрол има гласността, чиято първостепенна роля в никакъв случай не бива да се подценява популяризирането на разкритите данъчни нарушения и наложените санкции ще послужи за пример на останалите.

За различните видове нарушения подробно описани в заключителната част на закона се предвиждат строги санкции и наказания. Целта е постепенно да се преодолее традиционната данъчна недисциплинираност на българина. Разбира се, въпросите на конрола по ДДС са много и с много специфичности. Те се отличават с многообразие и сложност, с необходимост от допълнителни и насрещни проверки и т.н.

Използвана литература

1. Димитър Начев. Всичко за ДДС, 1996

2. Росица Балтадушева и кол., “ДДС”, 1996г.

3. Закон за ДДС, обн. ДВ, бр.90 от 22.10.1993г.

4. Правилник за прилагане на закона за ДДС, обн. ДВ, бр.90 от 93г.

5. НСС - 25, Отчитане на ДДС, обн. ДВ, бр- 4 от 1993г., доп. бр. 17 от 94г.

6. А.Атанасов, М. Динев, Финансов контрол, 1984г.

7. И. Николов, И. Дочев, Данъчна проверка на данък върху оборота и акциите

8. В. Адамов, Техника на данъчното облагане, Изследване

9. А.Василев, Актуални данъчни проблеми

10. Албум на първичните счетоводни документи, изд. МФ

11. В. Адамов, ДДС, Същност

12. С. Александров, ДДС

13. http://www.dnevnik.bg/

14. Българска търговско-промишлена палата

15. Делова седмица Брой 45, 27 ноември - 3 декември 2006


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1566 посетителя и 56 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.