Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Счетоводно информационно осигуряване при калкулиране себестойността на продукцията


Дипломна работа, 102 стандартни страници, съдържа таблици, формули, схеми, бележки под линия, има литература
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

УВОД

Влизането на България в Европейския съюз ще даде възможност за свободното движение на българските стоки и услуги на европейския пазар. От ключово значение за тяхната успешна реализация е постигането на конкурентоспособност на фирмите, които ги предлагат. Два от основните фактори, предопределящи развитието на успешен бизнес за стопанските субекти, са разходите и себестойността на продукцията. За оптимизирането на управленските решения и постигането на поставените пред едно предприятие цели и задачи, е жизнено важно непрекъснато да се следи счетоводната информация за разходите и себестойността с цел постигане на оптималните им параметри.

Обект на настоящата дипломна работа е счетоводната отчетност в “ЛесилМаш-98”АД – гр.Силистра.

Предмет на разработката се явява отчитането на производствeните разходи и калкулирането себестойността на продукцията в “ЛесилМаш-98”АД.

Целта, която се поставя с разглеждането на въпросния проблем, се заключава в осъществяването на едно задълбочено и обективно изследване на счетоводната отчетност и възприетата методика за калкулиране себестойността на продукцията в дружеството и на тази основа формулиране на конкретни насоки за тяхното усъвършенставане.

Основните задачи, заложени при изготвянето на тази дипломна работа, могат да се конкретизират най-общо така:

§ да се изследват основните теоретични аспекти, свързани с разглеждания проблем;

§ да се запознаем с организацията на синтетичното и аналитичното отчитане на разходите в “ЛесилМаш-98”АД;

§ да се разкрият и анализират особеностите на калкулиране себестойността на продукцията в дружеството;

§ да се направят изводи и да се дадат конкретни насоки за усъвършенстване на отчитането на разходите и калкулирането себестойността на продукцията в “ЛесилМаш-98”АД.

Методите, на които ще се разчита при осъществяването на изследователската работа са метод на кабинетното проучване, наблюдение, интервю и др.

ГЛАВА ПЪРВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ

ПОСТАНОВКИ НА ВЪПРОСА ЗА ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ И КАЛКУЛИРАНЕТО СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА

1. Отчитане на разходите за дейността

Същност и класификация на разходите

Основната цел на всеки икономически субект при пазарна икономика е да черпи изгода от дейността си. Тази изгода обаче не може да бъде постигната, ако не се влагат активи и не се трупат пасиви. Производственото предприятие наема работници и трупа към тях задължения, купува и влага в дейността материали, изплаща парични средства или трупа пасиви за оказани му външни услуги и т.н. В резултат на това то произвежда продукция, която продава на пазара. С получените средства възстановява вложените активи и погасява възникналите пасиви. Превишението на получените средства над издръжката на производството представляват неговата печалба. Казано накратко, за да получи приходи, предприятието трябва да извърши и определени разходи.

Всяка дейност е свързана с извършване на разходи. Именно поради това разходите са и един от основните отчетни обекти във всяко предприятие.

В международните счетоводни стандарти се дава следното определение на разходите:

“Разходите представляват намаляване на икономическата изгода по време на отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активите или натрупване на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от онова, което се дължи за разпределението между съучастниците в капитала.”

В уводната част към националните счетоводни стандарти, наименована “Общи разпоредби” е дадено следното определение на понятието “разходи”: “намаляване стойността на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието и намаляване на неговите активи или увеличаване на неговите пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, отделно от онова, което се дължи на капиталовложителите при разпределението на финансовия резултат”.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ

Правилното изясняване на въпросите по отчитането на разнообразните разходи в предприятието, предполага тяхната научна класификация. За тази цел в литературата се предлагат като основа различни признаци.

В своята книга С.Дурин отбелязва,че разходите възникват със създаването на предприятието. Те имат различна природа на възникване, на появяване. Създаването на едно предприятие поражда структури и дейност, а те от своя страна пораждат разходи (вж. Сх.1.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всички предприятия, включително и разглежданото, намират все по-големи затруднения, произтичащи от пазарните условия у нас. При осъществаване на дейността си са им нужни много средства, произтичащи от сложността и мащабността на производствения процес. Тук е мястото да посочим и главният аспект от тяхната дейност, а именно, че всички те работят на договорна основа, респективно извършвайки договорно планиране. С други думи казано те не произвеждат, съответно и не планират без да имат необходимите сключени за тази цел договори. Това предопределя и трудността при обобщаване на разходите и определяне на себестойността на продукцията, тъй като те се основават на една предполагаема оценка за бъдещото развитие на процесите. А в бъдеще нищо не е напълно сигурно, а само вероятно. Наред с всичко това, дружеството се сблъсква и с редица други трудности, произтичащи главно от спецификата и особеностите на осъществяваната от него дейност – работа с голяма и разнообразна номенклатура от изделия, които почти не се повтарят, организиране на отчетността и калкулиране на себестойността по отделни поръчки, изчисляване на нормативна себестойност на основата на предварително изготвени стандарти за отделните видове разходи и т.н. И все пак, на фона на несигурните икономически, финансови, организационни и други условия, в които функционират предприятията в България, може да се направи извода, че “ЛесилМаш-98”АД е съумяло да намери формулата за успешно осъществяване и развиване на своята дейност и да излезе на конкурентни позиции на пазара в България и другите европейски страни.

Списък на ползваната литература

1. Аверкович, А., Г. Илиев, Управленско счетоводство. Свищов, 1999г.

2. Александров, С., С.Дурин, Б.Славков, Финансово управление на фирмата. ИК”Труд и право”, София, 2000г.

3. Божков, В., Г.Илиев, Счетоводство на стопанското предприятие. ИК”Галактика”, Варна, 1999г.

4. Бонев, Ж., Себестойност на продукцията – същност, отчитане, анализ. “Персонал-Консулт”, София, книжка 3/2004г.

5. Градев, Н., Обща теория на счетоводството. Варна, 2000г.

6. Дамянов, Д., Финансово счетоводство. Свищов, 1999г.

7. Данъчно признаване на разходите на фирмата. “Номика”, София, 2004г.

8. Драгийска, К., А.Добазова, Б.Брезоева, Б.Йонкова, Л.Петрова, Практическо прилагане на МСС. ИК”Труд и право”, София, 2003г.

9. Дурин, С., Д.Дурина, МСС – коментари и счетоводни решения. “ФорКом”, София, 2003г.

10. Дурин, С., Д.Дурина, Счетоводство на предприятието. “ФорКом”, София, 2003г.,

11. Дурин, С., Пояснения по прилагането на МСС и НСС. “ФорКом”, София, 1994г.

12. Душанов, И., Курс по счетоводство на предприятието. “Ромина”, София, 2003г.

13. Душанов, И., Финансово счетоводство – учебно помагало. “Ромина”, София, 2004г.

14. Епстейн, Б.Дж.,А.А.Мирца, МСС – 2002/2003. Коментари и приложения.

15. Златков, И., Счетоводство – практико-приложен курс. “CIELA”, София, 2001г.

16. Иванов, И., Икономика на предприятието, УИ на Икономически университет, Варна, 1997г.

17. Косев, Д., Двустранно фирмено счетоводство – практически курс. ІІІ издание, “Софттрейд”, София, 1999г.

18. Личев, И., Б.Атанасов, Д.Серафимова, Управленско счетоводство. ИУ, Варна, 1997г.

19. Мод, Гр., Счетоводство за несчетоводители. “Кабри”, София, 2003/2004г.

20. Павлова, М., Управленско счетоводство. “Ромина”, София, 2001г.

21. Робсън, А., Счетоводство за мениджъри. “ФорКом”, София, 1993г.

22. Трифонов, Тр., Управленско счетоводство. CIELA, София, 1998г.

23. Трифонов, Тр., Финансово счетоводство. “Тракия-М”, София, 1999г.

24. Upchurch, A., Management Accounting, Financial Times, 1998

Статии:

25. Вайсилова, Е., Счетоводно изследване на разходите за целите на управлението. Сп.”Счетоводство плюс...”, бр.2, 3, 5/ 2004г.

26. Вълчев, Г., Себестойността и нормативното й регулиране. Сп.”Български счетоводител”, бр.6/ 2004г.

27. Вълчев, Г., Себестойност на продукцията. Сп.”Български счетоводител”, бр.13/ 2003г.

28. Душанов, И., Методология и методика на калкулативното третиране на разходите за преработка и формиране на себестойността на продукцията. Сп.”Бългорски счетоводител”, бр.17/ 2002г.

29. Златков, И., Разпределение на непреките технологични разходи и на допълнителните разходи. Сп.”Български счетоводител”, бр.6/ 2001г.

30. Йонкова, Б., МСС 2 Стоково-материални запаси. Сп.”Български счетоводител, бр.19/ 2001г.

31. Йонкова, Б., Методи за изследване динамиката на разходите. Сп.”Счетоводство ХХІ”, февруари/ 2003г.

32. Йонкова, Б., Новото в методиката на калкулиране на разходите. Сп.”Български счетоводител”, бр.2/ 2003г.

33. Начева, Р., Определяне на себестойността на продукцията според НСС2 Стоково-материални запаси. Сп.”Счетоводство плюс...”, бр.7/ 2002г.

34. Рангелова, Л., Практически аспекти на МСС2 Материални запаси. Сп.”Счетоводство ХХІ”, март/ 2004г.

35. Трифонов, Тр., Счетоводно конструиране на по операционната калкулационна система с изчисляване на себестойността и финансовия резултат. Сп.”Счетоводство ХХІ”, юли-август / 2003г.

36. Христова,З., Оценка на стоково - материалните запаси, себестойността на готовата продукция и стоки. Сп.”Счетоводство ХХІ”, април / 2004г.

Нормативна уредба

37. Закон за счетоводството

38. Закон за корпоративното подоходно облагане

39. Закон за данък върху добавената стойност

40. Закон за обществените поръчки

41. Кодекс на труда

42. Международни счетоводни стандарти. “ФорКом”, София, 2003г.

43. НСС. Национален сметкоплан за стопанската дейност. ЗС. Закон за независимия финансов одит. ЗС (отм.). “ФорКом”, 2002г.Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 496 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.