Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство ОТЧИТАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ ДОГОВОР В ЕТ “Омега”-гр.ДОБРИЧ


Дипломна работа, 52 стандартни страници, съдържа таблици, формули, бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА

СЪЩНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИЗИНГА

1.1.Същност и характеристика на лизинга. Лизингов договор.

1.2. Нормативна уредба

1.3. Предимства и недостатъци на лизинга пред останалите форми на финансиране.

ГЛАВА ВТОРА

ВИДОВЕ ЛИЗИНГ И ОСОБЕНОСТИ В СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ

2.1.Видове лизинг

2.2. Особености на финансовия лизинг

2.2.1.Същност и характеристика

2.2.2. Счетоводно отчитане

2.2.3. Режим за облагане с ДДС

2.3. Особености на оперативния лизинг

2.3.1. Същност и характеристика

2.3.2. Счетоводно отчитане

2.4. Други видове лизинг

ГЛАВА ТРЕТА

ОТЧИТАНЕ НА ЛИЗИНГОВ ДОГОВОР В “Омега”-ГР. ДОБРИЧ

3.1. Кратка икономическа характеристика на фирмата

3.2. Условия за сключване на лизинговия договор и счетоводното му отчитане

3.3 Оценка и изводи за влиянието на използвания лизинг върху финансовото състояние на фирмата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библиографска справка


УВОД

В условията на пазарна икономика само успешната реализация легитимира съществуването на предприятието. Пазарът е мястото, където произведената стока може да получи признанието на купувача или да бъде обречена на неуспех. За да привлекат купувачите, продавачите използват различни средства за ускоряване реализацията на продукта и повишаване на неговата конкурентноспособност. Към тези средства се отнася и лизингът.

Ежедневно от витрините на магазините и от страниците на вестниците ни зариват реклами за изгоден и безлихвен лизинг. Според експерти в това няма нищо чудно, тъй като по света лизингът е използвано маркетингово средство за увеличаване на продажбите.

Лизингът, допреди няколко години само като термин, днес е понятен в общи линии едва ли не на всеки българин. Не само голяма част от автомобилите у нас се продават на лизинг, но все повече търговци се опитват да предлагат дори и не толкова скъпи стоки на лизинг.Подобни финансови операции се предприемат от търговците, за да се осъществят повече продажби като компенсират разсрочените в по-дълъг период от време плащания със съответните лихвени проценти, докато за купувачите лизингът представлява удобна възможност да получат и използват стока, за която по една или друга причина не желаят или не могат да платят на веднъж.

Терминът лизинг произлиза от английската дума “to lease, което означава “наемам”.

Още древните гърци са утвърждавали, че “богатството се състои в ползването, а не в правото на собственост”.

В исторически план “лизинговите операции възникват като самостоятелна категория сделки в САЩ между двете световни войни, когато BELL COMPANY за първи път използва лизинга кто форма за финансиране на продажбите. Подобни операции тогава са били незначителни и едва след създаването на специализирани лизингови компании, за които лизинга е не само “средство и търговска политика”, а и “предмет на дейност” тези операции придобиват своя смисъл. Първата лизингова компания –UNITED STATES LEASING CORPORATION, е създадена през 1952г. в Сан Франциско, САЩ; през 1962г. в Дюселдорф, Германия-DEUTCHE LISING GmbH. 80-те години пък отбелязват “раждането на Европейската асоциация по лизинг Leaseurope. В нея членуват над 120 компании, чиито оборот надхвърля над 150 млрд.щ. долара годишно.”[2]

“Западноевропейските правни системи възприемат лизинга в средата и втората половина на XX век под въздействието на активизиращия се стопански обмен между двата континента. В сравнение с американското законодателство, разполагащо с широк спектър от разновидности на договора за лизинг, възникващи като резултат от прецедент, в европейското право се забелязва явна тенденция към схематизиране, изразяваща се преди всичко в детайлно правно регламентиране на двете основни разновидности на лизизнга: финансовия лизинг(financial leasing,location financement) и оперативния лизинг (operational leasing,location operationelle). “[3]

Първия опит за легална дефиниция за лизинговата операция в Европейското законодателство се прави във френския закон номер 66-455 от 1966г., който търси компромис между американската търговско-правна кодификация и традиционното за континенталните правни системи деление на договорите за наем на движими и наем на недвижими имоти(вещи).[4]

Логиката на пазарното стопанство и развитието на финансовия и реален сектор на икономиката налагат все по-пълното прилагане на разнородни източници за финансово осигуряване на производството. По-често не класическите форми, прилагани при финансирането на различни обекти и разширяването на предлаганите услуги, се налагат при изменението и оптимизирането на капиталовата структура на търговските дружества.

Целта на настоящата работа е да покаже предимствата на лизинга като алтернативна форма за финансиране на бизнеса и да докаже, че в повечето случаи сключването на договор за лизинг е по-добър вариант за набавяне на даден актив отколкото използването на кредит за същото.

За да бъде постигнато това е необходимо да бъдат решени няколко задачи:

1. Да се разкрие икономическата същност и значение на лизинга

2. Да се направи съпоставка между лизинга и някои от останалите форми на финансиране (кредитиране,покупка на изплащане)

3. Да се посочат и недостатъците на лизинга с цел да се покаже, че и при наличието на такива това е един добър начин за финансиране

4. Да се разгледа счетоводното отчитане на лизингов договор в ЕТ”Омега”

5. Да се посочи до какви резултати се стига след сключване на лизинговия договор.

Задачите по точчка 1,2 и 3 се решават в глава първа и втора на настоящат разработка –“Същност и икономическа характеристика на лизинга” и “Видове лизинг и особености в счетоводното им отчитане”, а по т.4 и т.5 в глава трета –“Отчитане на лизингов договор в ЕТ”Омега”-гр.Добрич.

Информационните източници за решаване на изброените задачи са:

· Нормативна уредба в областта на счетоводството, представена от СС, МСС, ТЗ, ЗДДС

· Теоретични изследвания и разработки на редица икономисти

· Лизингов договор сключен от ЕТ”Омега” и редица първични документи свързани с операцията, приложени към този доклад.

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съществуващото недостатъчно устойчиво финансово състояние на българските фирми е фактор, осигуряващ добри перспективи за използването на лизинга като една от алтернативните форми на инвестиране. Когато фирмата изчерпи малките си възможности от гледна точка на набирането на допълнителен акционерен капитал,нейният достъп до кредитното финансиране е ограничен, а самофинансирането на инвестициите не е достатъчно, тогава лизингът може да се използва като приемлива инвестиционна алтернатива дори в случаите, когато вземането на кредита е по-евтино. В нашите условия реализирането на традиционните форми на инвестиране изисква дълъг период, през който фирмата трябва да стабилизира своето финансово състояние, а лизингът открива незабавна възможност за финансиране на инвестициите със 100% чужди капитали.

Ограничените възможности за традиционното външно кредитиране са решаващия фактор за превръщане на лизинга в една от основните и специфични форми за привличане на чуждестранните инвестиции в България. В този случай е много важно обстоятеслтвото, че за разлика от чуждестранното кредитиране международният лизинг не увеличава външния дълг на страната.

В резултат на направеното изследване могат да бъдат изведени следните изводи и препоръки:

1. Едноличния търговец да преразгледа счетоводното отчитане на лизинговия договор. Начинът, по който това се прави в момента, не отговаря на изискванията на стандарта. Освен това във фирмата не е заприходено транспортното средство. Това е нарушаване на счетоводния принцип за предимство на икономическото съдържание пред правната форма. Фирмата не е в състояние да начислява амортизация, макар че ползва и ще ползва актива през икономическия му живот.

2. При сключване на нов лизингов договор и по конкретно при пределяне размера на лизинговите вноски търговецът да изхожда от прогнозите за финансовите си постъпления. Да се има предвид, че изгубването на някои от клиентите или при други неблагоприятни обстоятелства засягащи редовността на приходите може да се изпадне в състояние на невъзможност да бъдат платени тези вноски и до усложняване на процедурата по лизинга.

3. Да се търси оптималност при изготвянето на погасителния план за изплащане задълженията по лизинга, за да не се получава излишно оскъпяване.

4. Да се използва тази форма на финансиране, която най-добре отговаря на нуждите на дружеството или комбинация от тях.


Библиографска справка

1.Добрев, М., Лизингът в междунароната търговска практика като форма на финансиране на фирми, сп.

2.Дурин, Ст., Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия, Форком 2005г.

3.СС 17-Лизинг

4.Симов, Ив., Финансов лизинг-данъчни и счетоводни аспекти, сп.Счетоводство-2004г.

5.Тодоров, Р., Счетоводство на застрахователните предприятия, Абагар- В.Търново, 2005

6.Търговски закон

7.Епстейн,Бари Джи; Мирца,Абас Али,МСС17-коментари и приложения

8.Божков, В., Счетоводство,Свищов 2004г.

9.Илиев, Г., Отчитане на инвестициите, осъществявани чрез лизингови сделки, Свищов 2005г.

 


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 592 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.