Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Meтодологията и организацията на отчитане на разходите в нефинансовите предприятия


Дипломна работа, 47 стандартни страници, съдържа таблици и формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

УВОД

В настоящата дипломна работа се изследват основните въпроси свързани с методологията и организацията на отчитане на разходите в нефинансовите предприятия.

Счетоводното отчитане на приходите и разходите е сложен, непрекъснат, целенасочен, икономически и организационно - технически процес на управление, който се осъществява по определена технология с помощта на система от методи и средства, целящ постигането на ефективен контрол върху тяхната динамика.

Размерът, ролята и значението на разходите в условията на интензификация на процесите по утвърждаване на пазарните принципи в националната икономика имат нарастващо значение за икономическият просперитет и конкурентноспособността на предприятията.

На тази основа, въпросът за счетоводното отчитане на разходите за дейността придобива особена значимост и актуалност, затова тяхното счетоводно отчитане изисква специално внимание. Целта е всички разходи умело да се следят и управляват с оглед влиянието им в крайния финансов резултат.

В общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети са посочени основните потребители на финансовите отчети, а именно: инвеститори, персонал, заемодатели, доставчици и други търговски кредитори, клиенти, правителството и правителствени служби, общественост. Всеки един от посочените потребители желае да намери във финансовите отчети информация за активите, пасивите, собствения капитал, доходите, разходите и паричните потоци, която да е в пълен унисон с Международните счетоводни стандарти. От тази гледна точка се изисква предприятието, което прилага МСС да разполага с добре подготвени професионалисти и с финансови ресурси, за да може да удовлетвори изискванията на външните потребители на финансовата информация.

Една от ключовите категории, обект на счетоводно отчитане са разходите и в частност разходите за дейността. Разходите влияят пряко върху финансовия резултат на стопанските субекти и като такъв изискват правилно отчитане, оценка, управление и контрол. Това е немислимо без познаване на основните норми на счетоводната отчетност.

Новите счетоводни практики следва да се анализират в контекста на осъществяваната в страната счетоводна реформа, имаща за цел хармонизиране на националната ни счетоводна база с постиженията на световната счетоводна практика. Актуализираният вариант на НСС (Националните счетоводни стандарти) представлява български аналог на Международните счетоводни стандарти (МСС), целящ осъществяване на по-плавен преход към директното прилагане на последните. Голяма част от философията и нормите на действащите НСС е заимствана от световния "счетоводен еталон" - МСС, което обуславя значителни промени спрямо предходните им варианти. С въвеждането на МСФО хармонизацията навлезе в нов етап.

Международните стандарти за финансово отчитане целят уеднаквяване на начина на представяне на информацията във финансовите отчети на предприятията с общо предназначение, т.е. за широк кръг потребители. МСС не конкретизират организацията на счетоводството или конкретните записвания. Това е предоставено на предприятията.

В темата се разглеждат следните основни въпроси:

· Същност и класификация на разходите

· Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на разходите

· Отчитане по видове дейности

Целта на настоящото изследване е да се акцентира на някои особености, свързани със счетоводното отчитане на разходите, обхванати в националното и международното законодателство.

Обект на изследване са разходите за дейността от група 61 „Разходи за дейността - Разходи за основна дейност, Разходи за спомагателна дейност, Разходи за организация и управление и Разходи за продажба на продукция.

Основните задачи на изследването са свързани с проблемите, които съществуват в практиката по отношение отчитането на разходите за дейността.

Основната застъпена теза е, че правилното отчитане и управление на разходите е от първостепенно значение за постигане на желания финансов резултат и съответно рентабилност.

Това изследване бе осъществено във фирма “ВИЛИ – АЛ” ООД – гр. Русе. Основният предмет на дейност на дружеството е производство, доставка и монтаж на алуминиева и пластмасова дограма за строителството. Анализът на разходите за дейността в рамките на настоящата разработка ще бъде илюстриран с конкретни примери от оперативната отчетност на “ВИЛИ – АЛ” ООД.

Информационната база на изследването е формирана от данни на финансово – счетоводния отдел на “ВИЛИ – АЛ” ООД, законови и подзаконови нормативни актове, както и научни разработки и други публикации в специализирания печат, имащи отношение по темата. Представени са възможните случаи на възникване на разходите за дейността и практическата реализация на отчитането им.

В настоящата разработка се поставя задача да се изследва детайлно същността и класификацията на разходите за дейността и тяхното отчитане, подробна характеристика на сметките за отчитане на разходите за дейността, документооборот, възможности за подобряване на отчитането на тези разходи.

 

------------------------------------------------

 

 

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От отчетна гледна точка дейностите в предприятието се разграничават на: основна, спомагателна, странична и социално-битова. По правило всяко предприятие се създава за извършването на някаква дейност. Тази дейност се нарича основна. Предприятието може да извършва едновременно няколко основни дейности. В зависимост от направлението на дейностите, предприятията могат да се наричат производствени, селскостопански, търговски, строителни и т.н. Към основните дейности предприятията могат да развиват и спомагателни, странични и социално-битови дейности.

По принцип те се извършват за да подпомагат основната дейност и в известна степен са зависими от нея. В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на предприятията. От тази гледна точка всяка търговска фирма трябва да държи сметка за своята ефективност и конкурентноспособност, чрез цялостно анализиране на своята дейност. Анализът на разходите заема централно място в системата на комплексния анализ на стопанската дейност на търговските обекти. Това се обяснява с обстоятелството, че разходите представляват основополагащ фактор, определящ цената на търговската услуга, степента на използване на вътрешния потенциал на фирмата и от друга страна те оказват непосредствено влияние върху крайния резултат от търговската дейност. Разходите имат различна природа на поява, функциониране и съществуване. От тук произтича и необходимостта от подробно изучаване на съдържанието, размера, равнището, динамиката и структурата на разходите. Разходите представляват стойността на консумираните блага за определена организация. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам и за определянето на цените на стоките, услугите, продажбите и др. Всяка търговска фирма се стреми към осъществяването на минимум разходи и реализирането на максимум печалба. Това до голяма степен предопределя ролята и значението на анализа и оптимизирането на разходите. Групирането на разходите и тяхната класификация по различни признаци има значение за създаването на организация за тяхното отчитане, която е от значение за предприятията с оглед задоволяването на потребностите им от информация. Ако финансовото състояние на една фирма непрекъснато се влошава, то неминуемо трябва да се постави въпроса доколко целесъобразно и ефективно тя разходва средствата си. Ако на базата на икономическия анализ и коректното отчитане на разходите успее да ги контролира и управлява правилно, то постигнатите резултати ще бъдат по-висока рентабилност, подобряване на финансовото състояние и стабилизиране позициите на фирмата на пазара.

Приложения

Приложение 1

1-1932

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР № 81

Да се запише за месец март / 2007 г.

по

ред

ОСНОВАНИЕ

Посочва се документа или

съдържанието на записването

Дебит

Кредит

Сума

с/ка

карта

с/ка

карта

1.

Вложени материали

за основно производство

601

302

80,00

611

611

80,00

2.

Изписани, но неупотребени

материали

302

611

2,20

611

611

2,20

3.

Използвано гориво

601

302

10,00

611

611

10,00

10.07.

Приложение: ………………….. … ……………… 2007 г.

Съставил: ……………………… Гл. Счетоводител: ………..

Приложение 2

1-1932

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР № 118

Да се запише за месец април / 2007 г.

по ред

ОСНОВАНИЕ

Посочва се документа или

съдържанието на записването

Дебит

Кредит

Сума

с/ка

карта

с/ка

Карта

1.

Констатиран нетехнологичен брак

6172

611

15,00

3029

5,00

421

10,00

6172

15,00

10.07.

Приложение: ………………….. ………………. 2007 г.

Съставил: ……………………… Гл. Счетоводител: ………..

Приложение 3

1-1932

МЕМОРИАЛЕН ОРДЕР № 134

Да се запише за месец май / 2007 г.

по ред

ОСНОВАНИ


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1189 посетителя и 64 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.