Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Финансово счетоводен анализ на Фирма “Вариант” АД – град Шумен


Дипломна работа, 56 стандартни страници, съдържа таблици, формули, липсва литература
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Увод…………………………………………………………………………...2

Параграф първи: Финансовия анализ – приоритетно направление на анализа на фирмения бизнес………………………………………………...5

1. Основи на финансовия анализ на фирмата………………………….5

2. Информационно осигуряване и техники на финансовия анализ…10

3. Обща оценка на финансовото състояние…………………………..13

3.1. Финансов анализ на актива…………………………………..16

3.2. Финансов анализ на пасива…………………………………..18

4. Показатели характеризиращи финансовото състояние на фирмата……………………………………………………………….19

Параграф втори: Анализ на финансовото състояние на фирма „Вариант 6” АД гр. Шумен……………………………………………………………28

  1. Описание на дейността на фирмата……………………………….......
  2. Структурен анализ на баланса на фирма „Вариант 6” АД гр. Шумен ……………………………………………………………….
  3. Анализ на ликвидацията и платежоспособността на фирмата……...
  4. Анализ на печалбата и рентабилността във фирмата………………..

Параграф трети: основни проблеми и насоки за подобряване финансовото състояние на „Вариант 6” АД гр. Шумен…………………….

1. Изводи и констатации от анализа на финансовото състояние на „Вариант 6” АД гр. Шумен……………………………………………

2. Възможности за използване на показателите за финансовото състояние за подобряване ефективността от извършваната дейност………………………………………………………………….

Заключение…………………………………………………………………….

Използвана литература………………………………………………………..

Увод

Финансово-счетоводният анализ представлява особен вид управленска дейност. Той се явява свързващо звено между функциите за събиране и обработване на данни (преди всичко от счетоводната отчетност) и функциите на вземане на решения (планиране и регулиране). Спецификата му се заключава в това, че той няма пряко регулиращо въздействие върху дейността на предприятието. Той обаче е необходим етап на управленската дейност, в резултат на който се получава представа за стопанските ситуации като цяло или за отделени техни части, условията за възникването им, причините за настъпилите изменения и т.н. Безспорна е, че приемането на управленски решения до голяма степен се предопределя от дълбочината, качеството, своевременността и насочеността на анализа. Или с други думи, колкото по-дълбок и детайлен и анализът, толкова по-рационално е приеманото решение. В резултат на анализа се създава общата картина на състоянието (минало, сегашно и бъдещо) на управляемите обекти с отражение на техните най-съществени причинно-следствени връзки. Това дава основание за изработването и приемането на управленски решения с цел насочване усилията на ръководството за оптимално регулиране на операциите, обектите и провежданите сделки.

Следователно колкото по-тясно е свързан анализът с управлението, толкова по-висока е неговата ефективност, нуждата от него, осъзнаването от страна на ръководството, че е невъзможно да се управлява без съответни аналитични обосновки.

Основната цел на настоящата дипломна работа е анализиране на финансовото състояние на фирма „Вариант 6” АД гр. Шумен и очертаването на насоки за целесъобразно и ефективно използване на ресурсите и за подобряване ефективността от осъществяваната дейност. Същевременно е необходимо да се отбележи и спецификата на дейността осъществявана от фирма „Вариант 6” АД гр. Шумен в сферата на услугите.

За да се достигне набелязаната цел е необходимо да реализира следните задачи:

1. Изясняване на теоретичните основи на оценката на финансовото състояние на предприятието и на показателите които го характеризират;

2. Оценка на финансовото състояние на фирма „Вариант 6” АД гр. Шумен чрез система от показатели даващи обективна и точна оценка на дейността на предприятието за периода 2002 г. – 2004 г.;

3. Набелязване на конкретни мероприятия за усъвършенстване ефекта на извършваната дейност и вземането на правилни управленски решения;

Основните принципи въз основа на който се извършва анализа на финансовото състояние на фирмата е дедуктивния метод т.е. от общото към частното по този начин се дава възможност за логическа последователност на фактите и явленията, насоката на действието им и определяне на силата на тяхното влияние върху постигнатите резултати.

Информационното осигуряване за анализа на финансово-икономическото състояние са годишните финансови отчети на фирма „Вариант 6” АД гр. Шумен за периода 2002 г. – 2004 г. (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, сметка капитали, сметка дълготрайни активи).

Основните методи използвани при финансовия анализ на фирмата са: метода на сравнението, на групировките, на детайлизацията, на абсолютни и относителни величини, на верижното заместване и други.

Анализирайки финансовото състояние на фирмата чрез комплексна оценка на система от показатели управленските органи ще формират стратегии и планови действия за повишаване ефективността от стопанската дейност и управлението на фирмата. Цели на политиката които си поставя ръководството за подобряване на финансовото състояние на фирмата е свързана с привличане на нови клиенти, разширяване сферата на предлаганите услуги, завоюване на нови пазари, устойчива платежоспособност, наличие на стабилна финансова база и увеличаване на печалбата.

Параграф първи: Финансовия анализ – приоритетно направление на анализ на фирмения бизнес

  1. Основи на финансовия анализ на фирмата.

Наред с анализа на бизнес средата, в която функционират предприятията (фирмите), на производствения и търговския потенциал, на ресурсното осигуряване и възможностите за извличане на капитал от бизнес ресурсите и потенциала, както и оценката на пазарните сегменти и конкуренцията. Финансовият анализ е второто основно направление на икономическия анализ на стопанската дейност на предприятията (фирмите).

„Предприятие" или „Фирма" - това е въпрос, който често ангажира вниманието на читателя при контуриране обектите на този анализ. Въпреки че някои автори поставят знак за равнопоставеност или имат предпочитания към второто по­нятие, предприятието остава най-разпространената форма на организация на икономическата дейност2 и като понятие съответства най-точно и пълно на целите, съдържанието и задачите на настоящото изследване.

Финансово-икономическият анализ е съществен елемент от финансовия мениджмънт на предприятието и негова главна за­дача е да изследва всички основни и най-значими характеристи­ки на неговото финансово състояние. Финансовото състояние е концентриран израз на множество различни аспекти от предп­риемаческата дейност на предприятието към определен момент. В този смисъл резултатите и оценките от анализа на финансо­вото състояние се представят в литературата като „Визитна картичка" на финансовата състоятелност, „рентгенова сним­ка" на предприятието или на тяхна основа се поставят „диагно­зи" за неговото „финансово здраве".

Преди да спрем вниманието си върху прагматичните аспек­ти на финансово-икономическия анализ, уместно е да посочим, че общо теоретическите и методически аспекти на този анализ, макар и в различна степен на изчерпателност и практическа цен­ност, имат значимо присъствие в икономическата теория. Така например, в страните с разбито пазарно стопанство публика­циите на тема „финансов анализ" са достигнали отдавна своя­та количествена кулминация и вече се поставя въпросът за ре­визия и усъвършенствуване на отделните аспекти на този ана­лиз. В нашата страна през последните няколко години по обяс­ними причини те са твърде обилни и се срещат под заглавия по финанси на фирмата, финансов мениджмънт или са осъществени в специализирани издания по анализ.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Различните страни от дейността на предприятието получават своята завършена оценка в системата от показатели за финансовите резултати. Тези показатели характеризират абсолютна ефективност на работата на предприятието. Те се използват за оценка на производствената и финансовата дейност и очертават степента на делова активност и финансово благополучие на предприятието.

Финансовото състояние е комплексно понятие, което се характеризира чрез система от показатели, описващи способността на предприятието да финансира своята дейност. В синтезиран вид то показва наличието на ресурси, които са необходими за нармалното функциониране на предприятието, целесъобразността им разпределение и ефективното им използване, реалните и потенциалните финансови възможности на това предприятие. Същността на финансовото състояние е изяснена и в Общите положения за изготвяне и представяне на счетоводните отчети на МСС, от където можем да стигнем до заключението, че това е възможността на дадено предприятие да генерира навреме и с определена сигурност пари и парични еквиваленти, които да използват за уреждане на задълженията към своите служители и доставчици. Финансовото състояние зависи от ресурсите, които контролира едно предприятие, от капиталовата му структура, ликвидността и платежоспособността му, както и от способността му да се адаптира към промените в средата, в която действа. Освен това активите, пасивите и собственият капитал са елементите, които са пряко свързани с неговата оценка.

Финансовото състояние на предприятието се явява най-важната характеристика за неговата бизнес активност и надеждност. Устойчивостта му е резултат от умелото управление на цялата съвкупност от производствени и стопански фактори.

Финансовото състояние на предприятието зависи от резултатите на производствената и търговската му дейност. Ако планираните задачи в тези дейности се изпълняват успешно, това влияе положително върху финансовото състояние. И обратното, ако тези задачи за производство и продажба на продукцията се нарушават, това рефлектира върху повишаване на нейната себестойност, намаляване на приходите, а оттам и на печалбата и като крайно следствие се влошава финансовото състояние на предприятието

От друга страна, доброто финансово състояние оказва положително влияние върху изпълнението на производствените задачи осигуряването на производството с необходимите ресурси. Затова финансовите операции като съставна част на цялостната дейност са насочени към осигуряване на планомерно постъпване и изразходване на паричните ресурси, строго изпълнение на разчетната дисциплина, постигане на рационални пропорции между собствения и привлечения капитал и най-ефективното им използване.

Разгледаните в настоящата разработка показатели не бива да се приемат като сигурен начин за решаване на фирмените проблеми. Достатъчно е да послужат като основа за разсъждения, тъй като стопанското разнообразие не позволява препоръчването на общовалидни, свързващи структури.

В съдържанието на анализа на финансовото състояние се включва още:

· Платежоспособността на фирмата и планирането на финансовите ресурси;

· Изчисляването на рентабилността от дейността на фирмата;

· Установяването на степента на доходност на приходите;

· Определянето на възвращаемостта на капитали; на общия, собствения, използвания и други;

· Управлението на финансовия риск;

· Състоянието на фирмения бизнес в условията на висока инфлация и т.н.

Използването на финансовите показатели за вземането на управленчески решения трябва да става много внимателно.

Анализът на динамиката на финансовите показатели на фирмата за няколко изминали години, а така също и сравняването на показателите на една фирма с тези на основните и конкурентните фирми или със средните данни за отрасъла могат да се окажат полезни за изясняването на въпроса, подобряват ли се или се влошават показателите на фирмата. Във всички случаи динамиката на финансовите показатели и печалбата представляват интерес, тъй като може да се предскаже бъдещото развитие на дадена фирма.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 535 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.