Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Проблеми при отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия


Дипломна работа, 108 стандартни страници, съдържа таблици и формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ


Увод........................................................................................................ 1.

Глава първа. Обща характеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия.................................................... 3.

1. 1. Обща характеристика на бюджетната система................. 3.

1. 2. Структура на бюджетната система..................................... 4.

1. 3. Характеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия............................................................................................. 6.

1. 4. Особености в организацията на счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия............................... 13.

Глава втора. Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия................................................................ 34.

2. 1. Материалните запаси в бюджетните предприятия като обект на отчитане................................................................................... 34.

2. 2. Обща характеристика на синтетичното и аналитичното отчитане на материалните запаси.......................................................... 36.

2. 3. Документи и документооборот.......................................... 42.

2. 4. Счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия…………………………………...………… 53.

Глава трета. Съвременни аспекти на отчетния процес в бюджетните предприятия.................................................................... 74.

3. 1. Общи параметри на счетоводната политика на Община Червен бряг.............................................................................................. 75.

3. 2. Счетоводна политика на Община Червен бряг по отношение на материалните запаси....................................................... 83.

3. 3. Възможности за усъвършенстване на отчетния процес за материалните запаси в Община Червен бряг........................................ 84.

3. 4. Счетоводен анализ на материалните запаси в Община Червен бряг............................... .............................................................. 86.

Заключение .........................................................................

Списък на използваната литература...............................

Приложения.............................................................................


УВОД

Целта на тази дипломна работа е да се изясни същността на понятието „материални запаси”, също така да им се направи изчерпателна характеристика, да се видят и определят особеностите на материалните запаси, да се направи анализ на документите и документооборота, също така да се направи и характеристика на счетоводния анализ, да се направи анализ на счетоводната политика на материалните запаси по отношение на бюджетните предприятия и да се направи анализ на възможностите за усъвършенстване на отчетния процес.

Бюджетните предприятия са юридически лица от непроизводствената сфера, разходите, на които се покриват частично или изцяло от бюджета. Бюджетните единици принадлежат към извънпроизводствената сфера, където не се създава национален доход, а същият се усвоява, разходва, след като вече е бил създаден в други народностопански сфери. Според една от най-разпространените дефиниции в специализираната литература, бюджетните предприятия са икономически обособени юридически лица, които извършват своята дейност, в съответствие със Закона за устройство на държавния бюджет, Закона за общинските бюджети и други специфични за публичния сектор нормативни актове.

По смисъла на счетоводното отчитане, бюджетните предприятия са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройство на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции сe включват от Министерство на финансите в консолидираната фискална програма.

Съобразно спецификата на бюджетната дейност, като бюджетни предприятия се възприемат всички икономически и бюджетно-обособени самостоятелно функциониращи икономически единици, чиято дейност цялостно или частично се финансира с бюджетни ресурси. Следователно бюджетните предприятия са всички структури от бюджетната система, които извършват законосъобразна дейност, в резултат на която осъществяват разходи, реализират приходи, изготвят финансови отчети и получават средства под формата на бюджетни финансирания.

В икономическата литература е широко дискутиран проблема за спецификите на бюджетните предприятия, които пряко влияят върху организацията на отчетността в бюджетния сектор. Като такива следва да се посочат:

  • Бюджетните предприятия не създават, а потребяват национален доход, те са от извънпроизводствената сфера. В отделни случаи като изключение към някои учебни и здравни заведения се създават производствени звена.
  • Бюджетните предприятия са с подчертана финансова зависимост от външни източници на финансиране.
  • Бюджетните предприятия, а следователно и отчетността в тях, са поставени при по-строги изисквания и засилен контрол, поради факта, че те усвояват значителни по размер държавни средства.
  • Бюджетните предприятия са обект на самостоятелно нормативно регламентиране, както за общоикономическата си, така и за счетоводната си дейност.
  • Бюджетните предприятия са обект на надзор и контрол от органите на Сметната палата и Министерство на финансите.
  • Планирането, предоставянето и усвояването на средства от страна на бюджетните предприятия е строго регламентирано.
  • В бюджетната сфера е въведена единна система за събиране, съхраняване, разплащане и отчитане на бюджетните средства, наречена „Единна сметка”.

Глава първа: Обща характеристика на материалните запаси в бюджетните предприятия

1.1. Обща характеристика на бюджетната система

В икономическата литература в повечето случаи бюджетната система се разглежда като съвкупност от отделните самостоятелни бюджети, обединени в единен държавен бюджет.

„Бюджетът като финансова категория възниква на по-късен етап от общественото развитие и е резултат от утвърждаването на стоково-паричните отношения, изграждането на централистичната държава и трайното установяване на парламентарно-демократична форма на управление на държавата.

Независимо, че понятието „бюджет” е сравнително нова финансова категория трябва да се посочи, че със създаването на държавата е било наложително да се акумулират средства, необходими за издържане на нейните органи и за изпълнение на функциите й.

Необходимост от такова акумулиране и разпределение на средства, но вече под формата на бюджет, съществува и в днешните условия. Това се налага от обстоятелството, че централните и местните държавни органи и в условията на пазарната икономика изпълняват строго регламентирани от нормативните актове функции и задачи. Те се изразяват в управлението, охраната, отбраната, сигурността, здравеопазването, образованието, културата и редица други дейности. За да изпълняват успешно възложените по нормативен път функции и задачи, държавните органи трябва да разполагат и да изразходват значителни финансови средства. Тези средства се осигуряват чрез системата на бюджета, който се утвърждава ежегодно от Народното събрание. За целта се приема специален закон.

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Като цяло от направения анализ на дипломната работа може да се направи извода, че материалните запаси заемат голяма част в предприятията от публичния сектор. Те участвуват в дейността на предприятието принципно само един отчетен период. Когато участват повече от един отчетен период означава, че по своята същност те са дълготрайни активи, но поради това, че са под сумата, определена като праг на същественост, се отчитата в групата на краткотрайните активи. Краткотрайните активи в предприятията от публичния сектор са много разнообразни, поради различията в предмета на тяхната дейност. Голяма част от тези активи (предимно материалите) още с придобиването им се предоставят за употреба. Това означава, че не се дава счетоводен израз на увеличението на съответния актив, а веднага се отразява като разход. Материалните запаси при тяхното придобиване се оценяват и заприходяват по доставна цена, включваща покупната цена, транспортните разходи, свързани с доставката, платени такси, мита и други.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА

1. Курс по счетоводство на бюджетното предприятие – Димитър Косев, Ромина, 2008 г.

2. Счетоводство на предприятията от публичния сектор – Йонка Йотова, Тотка Кънева, Свищов, 2010 г.

3. Отчитане на материалните запаси – Живко Бонев, сп. Актив, 2008 г., август – септември.

4. Отчитане на дълготрайните материални активи и на материалните запаси в бюджетните предприятия – Иван Златков, сп. Български счетоводител, № 20.

5. Бюджетно счетоводство – Стоян Стоянов, Даниела Фесчиян, Камелия Савова – Симеонова, ФОР КОМ, 2005 г.

6. Счетоводство на бюджетните предприятия – Иван Златков, София, 2001 г.

7. Бюджетно счетоводство – Димитър Радонов, Георги Проданов, сп. Сиела, София – 2006 г.

8. Бюджетно счетоводство – Васил Меразчиев, Георги Баташки, Диана Ималова, Свищов, 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. НСС 2 – Стоково – материални запаси.

2. Сравнителен анализ.

3. Структурен анализ.

4. Анализ, чрез изчисляване на показатели.

5. Баланс на Община Червен бряг.

6. Оборотна ведомост на Община Червен бряг.Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 494 посетителя и 4 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.