Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Финанси, Банки ФИНАНСИРАНЕ С БАНКОВИ КРЕДИТИ И ОБЛИГАЦИИ


Дипломна работа, 55 стандартни страници, съдържа формули и бележки под линия, има литература
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

В Ъ В Е Д Е Н И Е

Всяка една фирма осъществява дейността си със собствен и привлечен капитал. Голям дял в привлечените средства заемат банковите кредити, а също и облигационните заеми. Облигациите се използват като основен източник за външно финансиране в страните с развити капиталови пазари. Облигационният сегмент там заема значителен дял от реализираните обороти на фондовите борси. Същевременно у нас фирмите прибягват по-често към банковите кредити вместо да задоволяват нуждите си от средства чрез емисии на облигации. Доказателство за това е малкият брой емисии на корпоративни облигации осъществени у нас. Следователно, като се има предвид факта, че финансовата теория отдавна е доказала по-евтината цена на финансиране с облигации и достатъчно големият брой на публичните дружества у нас се стига до извода, че на пазара съществува възможност за увеличаване броя на облигационните емисии, още повече че осъществените досега емисии се пласират успешно. Ето защо емитирането на облигации или ползването на банков кредит се превръща във все по-актуален проблем пред публичните дружества в България.

Именно поради това целта на магистърският проект е да разкрие преимуществата и недостатъците на финансирането с банкови кредити и облигации като два алтернативни източника при съвременните български условия. При анализа на облигационният заем е разгледано първичното публично предлагане на облигации. На тази основа конкретните задачи, които се поставят са анализ на разходите и конкретните условия за получаване и погасяване на двата вида заеми.

Извършването на анализа е неизбежно свързано с въвеждане на някои ограничения, без които изследването на проблемите ще бъде затруднено. На първо място трябва да се посочи, че въпросите са разгледани от гледна точка на фирмата, без да се засягат от гледна точка на другите участници в тези кредитни отношения – банките и инвеститорите. Все пак за по-пълно изясняване на проблемните области за фирмата на места са взети предвид и действията на тези страни при решаване на проблемите. При изследването е направен опит моделите, които се използват да бъдат максимално доближени до икономическата ни действителност, тоест разглежданите облигационни емисии и банкови кредити като условия да се доближават до реално действащите в икономиката.


Глава първа: ХАРАКТЕРИСТИКА НА БАНКОВИЯТ КРЕДИТ И ОБЛИГАЦИОННИЯТ ЗАЕМ

1. СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА БАНКОВИЯТ КРЕДИТ

1.1. Същност на банковия кредит, отпускан на фирмите

Банковият кредит изпълнява съществена роля във всяка една икономика. Чрез него фирмите имат възможност да се осигуряват с необходимите средства за развитието на дейността си. Това е особено характерно за малките и средни фирми, достъпът до капиталовите пазари на които е силно затруднен основно поради големината им. В отношенията си с доставчици фирмата често изпада в ситуация при която се нуждае от средства за да посрещне плащанията си. Именно в такива моменти си проличава и ролята на банковия кредит. Разбира се фирмите се нуждаят и от средства, за да инвестират в различни дълготрайни активи. Тук отново може да се използва банковият кредит.

В началото, може би трябва да се направи уточнението за разликите между кредит и заем. Според някои икономисти трябва да се прави разлика между кредит и заем на базата на критерия какво се заема – капитал или пари. Заемането на средства, които се използват като капитал се третира като кредит, а използването им за погасяване на задължения – като заем. За други няма разлика между кредит и заем, тъй като заемът може да се разглежда като предоставяне от страна на заемодателя (кредитора) на заемоискателя (длъжника) на определена сума пари или вещи за ползване през определен период срещу заплащане на лихва. За настоящото изложение ще се приеме, че няма разлика между двете понятия.

Същността на кредита намира обобщено проявление в изпълняваните от него функции във възпроизводствения процес, а именно:

ü мобилизиране, разпределение и използване на временно свободни парични средства и капитали;

ü опосредстване и ускоряване реализацията на стоковите капитали;

ü подпомагане и ускоряване концентрацията и централизацията на производството и капитала.

Банковият кредит може да се дефинира като форма на кредитно отношение, при което единият от субектите му, обикновено кредиторът е банка[1].

Отпускането на кредитите на предприятията става при спазване от страна на банката на определени принципи на кредитиране, които са[2]:

Ø целевост на кредита – означава, че банката ще отпусне на предприятието само кредити, които са свързани с финансирането на точно определени цели, които да гарантират обратното възстановяване на кредита, и затова в процеса на усвояване на кредита, кредитополучателят трябва да има предвид, че банката ще следи дали средствата се използват от него по предназначение.

Ø обезпеченост на кредита – това са гаранциите, които се дават пред банката, че заемополучателят ще изпълни коректно задълженията си. Обикновено размера на тези обезпечения надвишава стойността на отпускания кредит и това е един от основните проблеми пред предприятията при получаването на кредит.

Фирмата, кандидатствайки за кредит трябва да има предвид, че ще бъде подложена на анализ на риска за разкриване на вероятността от непогасяване на кредита. Оценката на кредитоспособността на банковия клиент е насочена към минимизиране на риска, който според метода на експертната оценка условно може да се раздели на финансов и бизнес риск. Бизнес рискът се обуславя от съвкупност от фактори, които определят оперативната активност, дейността и развитието на фирмата и не са непосредствено свързани с финансовото й състояние. По-конкретно тези фактори включват външната фирмена среда, характера на кредитната сделка, връзките на банката с клиента и качеството на фирменото управление. Финансовият риск от своя страна зависи от съвкупност от фактори, които определят непосредствено финансовото състояние на фирмата. Последното се проследява за няколко последователни периода и се сравнява със средните показатели на група еднородни фирми от същия отрасъл.

Имайки предвид това фирмата, кандидат за отпускане на кредит трябва да прецени за себе си своето състояние и съответно възможността за получаване на кредит.

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Използването на банковите кредити е един от основните източници за дългосрочно финансиране на предприятията у нас. Основните причини за това са не само преобладаващият дял на малките и средни фирми в страната ни, но и атрактивните програми, които се разработват през последните години за насърчаване на този бизнес. От направеният анализ на условията за получаване на дългосрочен кредит в България се установи, че изискванията на които трябва да отговаря едно дружество при получаването на такъв кредит далеч не са по-леки в сравнение с тези, определени за емитирането на облигации. Препоръките, които могат да се дадат на фирмите в тази област са насочени главно към възможността за пряко договаряне с кредитиращата ги банка относно условията на заема като например възможността да бъде договорен по-дълъг гратисен период, по-нисък лихвен процент, по-изгоден погасителен план. Тези факти биха били по-лесно постижими и при положение, че фирмата в установените си взаимоотношения с кредитиращата институция до момента е доказала качествата си на коректен партньор.

От друга страна, в икономическата на практика не е обичайно емитирането на корпоративни облигации. Това отчасти се дължи на липсата на достатъчна практика и популярност сред инвеститорите – както институционалните, така и индивидуалните. Въпреки това, досегашните емисии на корпоративни облигации успяват да се пласират сравнително успешно, което подсказва, че може да се очаква развитие на този сегмент на пазара. Един от ключовите проблеми тук е психологически и би могъл да се избегне чрез увеличаване на доверието в качествата на капиталовия пазар у нас.

От гледна точка на самите дружества, препоръките, които те могат да следват при емитирането на корпоративни облигации с цел привличането на по-голям инвеститорски интерес са свързани с приемането на някои условия по заема, с които да улеснят пласирането на книжата си, като застраховането на емисията или приемането на плаваща лихва по ния. Същевременно дружествата трябва много внимателно да подбират номиналната стойност на облигациите и размера на емисията, което при правилни разчети ще доведе до значително намаляване на разходите за регистрация и различните такси, които се събират от ДКЦК и ЦД.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. В. Адамов, Р. Лилова, В. Захариев – “Финансов мениджмънт”, Абагар, В. Търново, 1995 г.

2. В. Адамов – “Финанси на фирмата” – Абагар, В. Търново, 2001 г.

3. Ем. Михайлов, Ж. Вътев, А. Ангелов, Б. Кръстев, Г. Георгиев – “Практически банков мениджмънт”, Абагар, В. Търново, 2002 г.

4. Иван Йовчев – “Финанси на предприятието”, ИК Кръг, Варна, 2000 г.

5. Борислав Найденов – “Банковата гаранция в практиката на рисковото кредитиране”, Сиела, София, 1996 г.

6. Велчо Стоянов – “Основи на парично-финансовата теория и политика – Пари, банки, борси”, ИК Люрен, София, 1992 г.

7. Иванка Петкова – “Сделки с ценни книжа – как да ги купуваме и продаваме изгодно”, ИК Princeps, София 1998 г.

8. Филип Рачев – “Банков и търговски кредит: правни аспекти”, изд. Фенея, София, 1998 г.

9. Т. Трифонов, В. Трифонова, С. Трифонова – “Корпоративни финанси”, Тракия М, София 1999 г.

10. Бюлетин на ДКЦК №10 от 1998 г. и № 4 от 2000 г.

11. В-к Банкерь 1999 – 2002 г.

12. В-к Пари 1999 – 2002 г.

13. В-к Фондов пазар 2000 – 2002 г.

14. Закон за банките, ДВ, бр. 92 от 10.11.2000 г.

15. Закон за корпоративното подоходно облагане, ДВ, бр. 111 от 21.12.1999 г.

16. Закон за публичното предлагане на ценни книжа, ДВ, бр. 114 от 30.12.1999г.

17. Търговски закон, ДВ, бр. 114 от 30.12.1999 г.

18. Тарифа за таксите, събирани от Комисията по ценни книжа и фондовите борси за извършвани действия и за издавани документи, ДВ, бр. 27 от 2000 г.

19. Правилник за дейността на Централния депозитар на ценни книжа


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 438 посетителя и 2 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.