Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Проблеми на отчитането на материалните активи


Дипломна работа, 44 стандартни страници, съдържа формули и бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД………………………………………………………………………………2

ГЛАВА ПЪРВА

СЪЩНОСТ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ

1.1. Същност и класификация на дълготрайните материални активи…………3

1.2. Същност и класификация на материалните запаси…………………….......4

1.3. Оценка на материалните активи………………………………………….....5

1.3.1. Текуща оценка на материалните активи……………………………...6

1.3.2. Периодична оценка на материалните активи………………………...8

ГЛАВА ВТОРА

ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАИНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

2.1. Организация на счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи. Документиране………………………………………………………….10

2.2. Отчитане на придобиването на дълготрайните материални активи…….13

2.3. Отчитане на намалението на дълготрайните материални активи……….16

ГЛАВА ТРЕТА

ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

3.1.Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на краткотрайните материални активи…………………………………………….20

3.2. Отчитане на придобиването на краткотрайните материални активи……21

3.3. Отчитане на намалението на краткотрайните материални активи………24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….27

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА………………………………………………...28

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….29


УВОД

Преходът към пазарна икономика предлага нарастваща икономическа активност на предприятията като основни структурни единици на националното стопанство. Този преход се характеризира с динамични и бързи промени на стопанското законодателство, бързо променяща се и с висока степен на неопределеност среда за функциониране на предприятията, усложняват се връзките между тях и се засилва конкуренцията. Възникват и основните им проблеми с осигуряване на ресурси, реализация на продукция, инвестиране във висококачествени техники и технологии, оцеляване и просперитет.

Реалностите на пазара изискват високотехнологични продукти, а за създаването на такива са необходими качествени машини, съоръжения и оборудване.

Основна цел на настоящата разработка е да се разгледат проблемите на счетоводно отчитане на материалните активи от гледна точка на методологията на отчетния процес в условията на действащото счетоводно законодателство.

В условията на пазарна икономика, дейността на предприятията е насочена към производството на продукция, продажба на стоки или оказване на услуги за задоволяване на различни нужди на потребителите и реализиране на печалба. За осъществяване на своята стопанска дейност предприятията стопанисват и използват различни по състав, въплъщение и функционална роля дълготрайни материални активи.

Задачите, които ще се решават в разработката са свързани със следните проблеми:

v Същност, класификация и оценка на дълготрайните и краткотрайни материални активи;

v Счетоводно отчитане на придобиването и намалението на дълготрайните и краткотрайни материални активи.

При написване на разработката са взети под внимание определенията, които са дадени в Международните счетоводни стандарти, Националния сметкоплан, Националните счетоводни стандарти, Търговския закон, Закон за задълженията и договорите.


ГЛАВА ПЪРВА

СЪЩНОСТ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА НА

МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ

1.1. Същност и класификация на дълготрайните материални активи

Дълготрайните активи са тези активи, които се намират във владение и разпореждане на предприятието по-продължителен период от време. Съгласно чл.14, ал. 1 от Закона за счетоводството ”активите са дълготрайни (дългосрочни), когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи през повече от дванадесетмесечен период…”[1] Като такива те участват многократно в осъществяваната от предприятието дейност и се използват за осигуряването на икономическа изгода.

В зависимост от икономическата природа и функционалното им предназначение, дълготрайните активи са: материални активи; нематериални активи; финансови активи; биологични активи; репутация.

Дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които отговарят на следните изисквания:

- имат натурално-веществена форма;

- използват се за производство и/или доставка/продажба на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;

- очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период.

В приложимите счетоводни стандарти НСС 16 Дълготрайни материални активи и МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване са регламентирани следните условия за признаване на един актив като дълготраен материален актив:

- отговаря на определението за дълготраен материален актив;

- стойността на актива може надеждно да се изчисли;

- възможност на предприятието да придобие икономическа изгода, свързана с актива.

Дълготрайните материални активи участват многократно в дейността на предприятието, пренасяйки на части своята стойност в разходите, като запазват натурално-веществената си форма. Според натурално-веществената им форма дълготрайните материални активи се класифицират в следните групи:

- Земи;

- Подобрения върху земите;

- Сгради и конструкции;

- Машини и оборудване;

- Съоръжения;

- Транспортни средства;

- Компютърно оборудване;

- Обзавеждане и трайни активи;

- Библиотечни книги;

- Други дълготрайни материални активи.

 

 

-------------------------------------------------

 


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От направените изследвания на тема "Проблеми на отчитането на материалните активи", могат да се направят следните изводи:

Дълготрайните материални активи са средствата и обектите, в които предприятието е направило дългосрочно вложение на средства, необходими за реализиране на всестранната му дейност. В тези активи то е вложило част от основния си капитал и евентуално привлечени отвън средства - предимно под формата на дългосрочни заеми. С тях предприятието обслужва дейността си за продължителен период от време.

Съществуват различни начини за придобиване на дълготрайни материални активи, като всеки от тях се характеризира със своите особености. Получаването на дълготрайни материални активи в предприятието може да се организира чрез вноски на съдружници, покупка, строителство, безвъзмездно, трансформиране на продукция и стоки в дълготрайни материални активи, намерени при инвентаризация незаприходени дълготрайни материални активи, чрез сключен финансов лизингов договор и други. Финансовите източници, използвани за придобиване на дълготрайни материални активи са: със собствени средства, чрез заемни средства и със средства, предоставени по пътя на финансирането.

Дълготрайните материални активи имат съществено значение за развитието на всяко предприятие. Без тях е невъзможно предприятието да организира и осъществява своята дейност, насочена към производство на продукция, продажба на стоки, създаване на образци, модели, опитни инсталации, транспортиране и ремонтни дейности. Тези основни стопански операции се извършват чрез употребата на т. нар. стоково-материални запаси, които са предназначени за използване в производството, експлоатацията, услугите, за продажба и други.

Изводът, който можем да направим е че, краткотрайните и дълготрайните материални активи са взаимосвързани елементи от имуществото на предприятието, с помощта на които се осъществява стопанската му дейност.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Търговски закон;

2. Закон за задълженията и договорите;

3. Закон за корпоративно подоходно облагане;

4. Национален сметкоплан;

5. Национални счетоводни стандарти;

6. Международни счетоводни стандарти;

7. Финансово счетоводство – Божков В., Симеонова Р., Цветков Ц., Свищов, АИ Ценов, 2004г;

8. Счетоводство на предприятието – Тодоров Г., и др., Варна, ИК Стемо;

9. odit.info


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 406 посетителя и 2 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.