Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Човешки ресурси, Икономика на труда Съдържание Въдедение...............................................................................................................1 1. Теоретико – методологически въпроси на управлението на човешките ресурси в турооператорска фирма Турк Травелс........


Дипломна работа, 68 стандартни страници, съдържа таблици, графики, схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Въдедение...............................................................................................................1

1. Теоретико – методологически въпроси на управлението на

човешките ресурси в турооператорска фирма Турк Травелс.............................3

1.1 Същност на управлениета на човешките ресурси и

литературен обзор..................................................................................................3

1.2 Цели на управлението на човешките ресурси.............................................11

1.3 Структура и предмет на дейност на фирма Турк Травелс..........................13

1.4 Управление на възнагражденията................................................................14

2. Система за управление на човешките ресурси използвана в турооператорска фирма Турк Травелс...............................................................17

2.1 Система за управление използвана във фирма Турк Травелс..................17

2.2 Планиране търсенето на труд в турооператорска

фирма Турк Травелс............................................................................................21

2.3 Подходи при определяне на потребностите от работна сила

прилагани в турооператорска фирма Турк Травелс..........................................23

2.4 Преценяване на човешките ресурси.............................................................24

2.5 Процес на набиране на човешки ресурси в турооператорска

фирма Турк Травелс............................................................................................28

3. Анализ на процеса на процеса на набиране на човешки

ресурси и провеждане на анкета със служителите

по отношение правилността на прилаганите критерии за подбор...................30

3.1 Подбор на персонала във фирма Турк Травелс..........................................45

3.2 Въвеждане и обучение на новоназначен служител в

турооператорска фирма Турк Травелс...............................................................53

3.3 Професионално развитие и кариера в турооператорска фирма

Турк Травелс.........................................................................................................55

3.4 Атестиране на персонала в турооператорска фирма Турк Травелс..........58

Заключение...........................................................................................................59

Използвана литература.......................................................................................64

Съдържание..........................................................................................................66


Въведение

Управлението на персонала е важна част от управлението и функционирането на една фирма или предприятие. То е по-особен проблем тъй като негов обект са хора – хората, които работят в предприятието. Тук много повече от другите области на управление влияят социални, психологически, нравствени, и емоционални фактори. Сложността на управление на персонала се дължи на обекта му, който е много структурен, с висока степен на динамичност и с многостранна зависимост от вътрешни за организацията и външни за нея фактори. Управлението на персонала трябва да обхване това огромно многообразие от групи и качества на хората и да ги подчини на общи цели и интереси[1]. Задачите свързани с управлението на персонала рядко могат да се решат с точен отговор или по някаква общовалидна формула. Необходимо е всяка организация да има цялостна стратегия по управлиние на човешкия фактор, чиято основна цел е създаване на условия и мотивация за най-пълно използване на персонала, за пълноценната реализация на отделната личност. В миналото както и сега управлението на персонала остава на заден план и в повечето предприятия не е развито на необходимото ниво. В условията на преход към пазарна икономика този въпрос е особено актуален, тъй като наличието на такава организация е абсолютно необходимо условие за съществуването на всяко предприят. Необходимо е съобразяване с особености на обекта както и на обкръжаващата среда в настоящите условия, и специално внимание към този проблем, защото човешките ресурси са най-силния и най-важния фактор за развитието на дадена дейност. За потенциала на една организация техническите и финансовите средства са само условия, а основните фактори са квалификацията и мотивацията на нейните сътрудници.

Персонала на дадена турооператорска фирма са хората, участващи в трудовите процеси. Управлението на персонала включва подбора, наемането, подготовката, обучението и ефективното използване на работната сила. Неговата цел като звено обслужващо дейността на турооператорската фирма, е успешната реализация на фирмата. От друга страна като занимаващо се с хората които работят в турооператорската фирма, има за цел тяхната успешна реализация, осигуряването на добри условия на работа и финансово възнаграждение. От гледна точка на работата на турооператорската фирма от изключителна важност е подбора и ефективното използване на персонала. Всеки служител се наема заради неговите качества, умения, квалификация. Пред ръководството на всяка турооператорска фирма стои задачата да се определят методите за подбор, набиране и оценяване на персонала.

ЦЕЛ

Целта на магистърската теза е анализиране на състоянието на управлението на персонала в турооператорската фирма Турк Травелс, както и формулиране на препоръки за подобрение на процесите по подбор и управление на човешките ресурси в фирмата.

Задачи

1.Проучване на теоретико-методологическите въпроси на управлението на човешките ресурси в турооператорска фирма Турк Травелс по данни от достъпната литература

2. Анализ на системата за управление на човешките ресурси използвана в турооператорска фирма Турк Травелс

3.Анализ на процеса на набиране на човешки ресурси в турооператорска фирма Турк Травелс

5. Разработване на предложение за усъвършенстване на системата за управление на персонала в турооператорска фирма Турк Травелс.

1. Теоретико – методологически въпроси на управлението на човешките ресурси в турооператорска фирма Турк Травелс

1.1 Същност на управлениета на човешките ресурси и литературен обзор

Управлението на човешките ресурси е стратегически и цялостен подход към управлението на най-ценния актив на организацията, а именно хората, които индивидуално и колективно внасят своя дял в достигането на организационните цели. Стори (Storey, 1989) е дифинирал различието между твърдия и гъвкавия подход към управлението на човешките ресурси [2].

Съществуват следните разновидности на управлението на човешките ресурси:

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Управлението на работната сила в турооператорска фирма Турк Травелс може да се подобри чрез бър­зото внедряване на най-новите пости­жения на научно-техническия прогрес, като и чрез всестранното подобряване на организацията на обслужване на клиентите във фирма Турк Травелс.

Проблемите по ефективното използване на работна­та сила във фирма Турк Травелс в условията на прилагане­то на икономическия механизъм не биха могли да полу­чат своя теоретико-методологически комплексен анализ и да бъдат взети съответни управленски решения, ако в национален мащаб не се извършват прецизни социоло­гически изследвания както по отношение на бюджета на времето, така и на характера и условията на труда, на неговата организация и заплаща­не, на диференцирания жизнен минимум за персонала и др.

Основните изводи, които можем да направим от разработената дипломна работа са:

- Оценявайки настоящата социално-икономическа и политическа ситуация в България, може да се каже, че конкурентноспособоността и добавената стойност към продуктите и услугите на турооператорска фирма Турк Травелс се дължи до голяма степен на човешкия фактор в нея, който е наистина стратегическото ни предимство пред конкурентите. Изключително важни в това отношение са демонстрираната ангажираност и конкретните действия на висшето ръководство на Турк Травелс към обучението и развитието на сътрудниците във фирмата.

- Със средствата на неформалното общуване, мениджърите на турооператорска фирма Турк Травелс създават подходяща атмосфера, която да улесни вътрешногруповите комуникации, да създаде доверие и взаимно уважение, да формира лоялност към фирмата и да неутрализира възможните конфликти в групата.

- Успешната работа на специалистите от дирекция “Човешки ресурси” към фирма турооператорска фирма Турк Травелс е фактор за повишаване на продуктивността и ефективността на отделните сътрудници, на екипите и на организацията като цяло.

Турооператорска фирма Турк Травелс е една от малкото български туроопероторски фирми, която отчита настъпващите промени в съвременния свят и акцентира върху развитието на човешкия фактор. От тази гледна точка работата по управление на човешките ресурси в организацията е съпоставима със световните и европейски тенденции. Фирмата се стреми да провежда политика на непрекъснато усъвършенстване и развитие на дейността в тази посока.

Описаните дейности по управлението на човешките ресурси в турооператорска фирма Турк Травелс са свързани с мотивирането и стимулирането на персонала и се използва прилагането на адекватна и реалистична система за оценка на изпълнението на трудовите задачи.

- Фирма турооператорска фирма Турк Травелс e осъзнала необходимостта да се мотивират по такъв начин работниците и служителите, че да реализират пълноценно своите способнисти и възможности, чрез комплексно използватне на всички мотивационни фактори.

- Комплексния мотивационнен модел дава широта на действие и не притежава ограничеността която е характерна за другите модели, отстранява в определена степен опростяването на мотивацинния процес и се стреми да включи в действие всички мотивационни фактори.

Препоръките, които можем да дадем по отношение управлението на човешките ресурси към турооператорска фирма Турк Травелс можем да ги обобщим като:

- Човешкия фактор трябва да се борави много внимателно, защото тук са възможни и отрицателни резултати и тенденции, но като цяло се налага изводът,ч е по-малките групи от хора са пътя за постигане на по-голяма гъвкавост и мобилност на организационната структура, за намаляване на бюрократичните нива, условие за разкриване възможностите на човешкия фактор и за просперитет на фирмата.

- Може да се пристъпи към стратегия на организацията по отношение на ефективното използване на работната сила чрез автоматизация на трудопоглъщащите процеси, и проектиране на ефективни длъжности.

- По отношение на безопасността на труда стратегията на организацията може да се дава на работещите с електронно-изчислителна техника почивка от 15 минути на всеки час, за да не им се повредят очите.

- Възможно е използване на оперативното управление на човешките ресурси в организацията да се извършва от супервайзора, които да следи за качеството на извършваните операции.

Фирма турооператорска фирма Турк Травелс би могла да пристъпи към назначаване на група от млади специалисти като мениджъри. Това постоянство в назначаването би могло да доведе и до постоянство в управлението й.

В заключение можем да обобщим, че подборът на персонала е първата крачка, която всяка фирма прави в грижата за управление на човешките ресурси и тяхното ефективно използване. Качественият подбор на кадри е необходимо условие за просперитета на всяка организация, тъй като човешкият фактор е най-мощния двигател за развитие. Вложените повече средства и време при избора на човешки ресурси непременно ще се възвърне по-нататък, като резултат постигнат във фирмата благодарение на фактора персонал. Фирмите трябва да започнат да отделят повече средства за квалификация и грижи за персонала. Да осигурят условия на труд, отношение и възнаграждение адекватно на европейското, в условията на пазарно развиваща се икономика. Трябва да се следва принципа за взаимна полза: служителите да са доволни от работата и възнаграждението си и по този начин да са мотивирани да дадат всичко от себе си в работата си за съответната организация – тя да се развива и постига целите си. Да не се принуждава персоналът към трудова активност, а да се създават условия, които да способстват за това.

Подборът на персонала на съвременния етап е усложнен от особеностите на прехода и специфичната икономическа обстановка в страната, поради което е необходимо особено внимание. Съществува прекалено голямо предлагане на труд, но от друга страна голяма част от търсещите заетост нямат нужната квалификация и подготовка за работа в модерно предприятие. В този случаи подходящо е използването на интервюто като техника за подбор, тъй като дава най-обширна, достоверна и задълбочена информация за кандидата. Целесъобразно е и разглеждането на препоръки, които са доказателство за качествата на човека от непосредствено наблюдаване на неговата работа. За това интервюто и препоръката все по-често се прилагат при подбора на персонала.

Конкретният пример за фирма Турк Травелс показва и необходимостта от наличие на звено управление на човешките ресурси при по-голям персонал. Обръща се внимание и на факта, че се използват различни техники за подбор на кандидати за различна позиция на работното място, за което се кандидатства, в йерархията на организацията. За работниците в производството – едни, за средния и висш управленски персонал – други.

Съвременният подход за управление на персонала се опира на схващането, че човешките ресурси са най-важните активи, които притежава една организация и тяхното ефективно управление е ключът към нейния успех. Това трябва да е подходът, който българските организации би трябвало да възприемат и който ще ги ръководи при набирането, подборът и по-нататък при използването на човешките ресурси.


Използвана литература

1. Андреева, М., “Управление на персонала”, Вн.,1995

2. Габровски Р., Туроператорска и агентска дейност в туризма, АИ "Ценов", 2005

3. Дамянов, А., Управление на персонала (национални и интернационални измерения), АИ "Ценов", 1999

4. Дамянов, А., Персонал-мениджмънт в туризма, АИ "Ценов", 2005

5. Каменов К., “Управление на персонала”, София, 1999

6. Карабельова С., Управление и развитие на човешкия потенциал
Конкурентното предимство на организацията
, Изд. Класика и Стил, 2003

7. Мушкаров Г., Наръчник за работа с персонала, Апис, 2003

8. Нейкова Р.”Управление на човешките ресурси и персонала” София, 2000

9. Питърс Т., Уотърман Р. ”Из опита на преуспяващите американски фирми”,София, 1988г

10. Савов В., “Основи на управлението” , София 1988

11. Силаги Е., “Мениджмънт – Наука, изкуство, практика” Висша школа по мениджмънт при икономически университет – Варна, информационно-издателско бюро, Варна 1991 г.

12. Стефанов Н.,”Мениджмънт на персонала”София,1991

13. Тончев Г.,”Основни функции на мениджъра”,ИК”Загер” , София 1998

14. Шопов Д., Атанасова М.Управление на персонала”.,София 1999

15. Шопов Д., Наръчник по управление на човешките ресурси, София 2000

16. Харизанова М., Д.Бояджиев, Управление на човешките ресурси, София 1998

17. Лекции по: Основи на управлението- Проф. Ст. Цонков

18. Кодекс на труда – 2005

19. Закон за здравословни и безопасни условия на труд , 2005

20. Материали за турооперотрска фирма Турк Травелс, www.turktravels.bg
[1Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1048 посетителя и 68 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.