Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Човешки ресурси, Икономика на труда ЕКИПИ И ЕКИПНА РАБОТА В МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ AL TAYER GROUP


Дипломна работа, 90 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Обем – 89 стр.

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА.

ЕКИПИ И ЕКИПНА РАБОТА

1. Екипите в контекста на организациите

1.1.Екипите като групова форма на работа

1.2.Цели на екипа

1.3.Управление на големи екипи

1.4.Функции в екипа и екипни роли

2. Ефективно лидерство и лидерски стилове

3. Норми и взаимоотношения в екипа

3.1. Зачитане на различията в екипа

3.2. Ефективна комуникация в екипа

4. Процес на групово вземане на решенията

4.1. Предимства на груповото вземане на решения

4.2. Недостатъци на груповото вземане на решения

5. Изграждане на ефективен екип

ГЛАВА ВТОРА.

АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕКИПИТЕ И ЕКИПНАТА

РАБОТА ВЪВ ФИРМА „AL TAYER GROUP

1. Фирмен профил на „AL TAYER GROUP

2. Цели на екипа и функции на екипната дейност при формиране на

маркетинговата дейност на холдинга в направление парфюмерия и

козметика

3. Процес на работа в екипната дейност на фирма „Al Tayer Group”

4. Лидерски стилове, разкрити в екипната дейност на фирма

„Al Tayer Group”

5. Норми и взаимоотношения в екипа, отговарящ за маркетинговата

дейност на „Al Tayer Group” в направление парфюмерия и

козметика. Ефективна комуникация

ГЛАВА ТРЕТА.

НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЕКИПНАТА РАБОТА

ВЪВ ФИРМА „AL TAYER GROUP

1. Проблеми в екипната дейност на фирма „Al Tayer Group”.

Възможни решения

2. Комплексен подход при изследване на личностните качества на

лидера на екипа

3. Възможности и насоки за повишаване на мотивацията на членовете

на екипа

4. Усъвършенстване на мениджърските умения по отношение на

работата в екип в Al Tayer Group”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Организационна структура

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

УВОД

Съвременните организации са изправени пред непрекъснати предизвикателства. Интензивно нарастващата конкуренция, глобализацията, зашеметяващите темпове на технологични промени и по -краткия жизнен цикъл на продуктите създават нови благоприятни възможности за развитие на международните компании или се превръщат в причина за икономическата им гибел.

Организациите осъзнават, че традиционните структури вече не им осигуряват необходимата гъвкавост. За да бъдат по-конкурентоспособни, за да доставят по-високо качество на пазара и за да бъдат по-отговорни пред клиентите си, много от тях се ориентират към нови организационни структури. Все по-голям брой международни компании откриват, че начина да постигнат организационните си цели и да запазят стратегически предимства пред останалите конкуренти е да формират екипи. Задачите и целите, изпълнявани от един екип, обикновено не могат да бъдат реализирани от отделните личности самостоятелно поради ограничено време и ресурси и поради факта, че не съществува отделен човек, който да притежава всички необходими знания и компетенции. Мобилизирани заедно, хората могат да постигнат много повече, отколкото ако са сами.

Настоящата разработка си поставя за цел да изследва екипите и екипната работа в международните компании.

Обект на изследване е международният холдинг „AL TAYER GROUP”.

В първата част на дипломната работа са представени теоретико – методологичните характеристики на екипите и екипната работа. Във връзка с това тук са разгледани екипите в контекста на организациите; ефективното лидерство и лидерски стилове; нормите и взаимоотношенията в екипа; зачитането на различията; ефективната комуникация; процеса на групово вземане на решения и изграждането на ефективен екип.

Във втората част на разработката е направен анализ на управлението на екипите и екипната работа във фирма „Al Tayer Group”. Във връзка с това тук е направена кратка характеристика на фирмения профил на холдинга; анализирани са целите на екипа и функции на екипната дейност при формиране на маркетинговата дейност на холдинга в направление парфюмерия и козметика; характеризиран е процесът на работа в екипната дейност на фирма „Al Tayer Group”; разкрити са лидерски стилове в екипната дейност на фирма „Al Tayer Group”; дефинирани са нормите и са характеризирани взаимоотношения в екипа, отговарящ за маркетинговата дейност на „Al Tayer Group” в направление парфюмерия и козметика.

В последната част на дипломната работа са формулирани насоките за усъвършенстване на екипната работа във фирма „Al Tayer Group”. Тук са очертани основните потенциални проблеми при работа на екипа, отговарящ за маркетинговата дейност на холдинга в направление парфюмерия и козметика; препоръчан е комплексния подход при изследване на личностните качества на лидера на екипа; посочени са възможностите и насоките за повишаване на мотивацията на членовете на екипа; характеризирани са възможностите за усъвършенстване на мениджърските умения по отношение на работата в екип в Al Tayer Group”.


ГЛАВА ПЪРВА

ЕКИПИ И ЕКИПНА РАБОТА

1. Екипите в контекста на организациите

Години наред учените в сферата на поведенските науки отделят специално внимание на ролята на екипите в организациите и на процесите, протичащи в тях. Със създаването на екипите се осигурява регулярното изпълнение на определен кръг от задачи в организацията и в същото време се съчетават дейностите на членуващите в тях индивиди[1].

Съществуват различни причини за формирането на екипи в организациите. Като основни, обаче могат да бъдат посочени икономическите и социално – психологическите причини.

Посредством екипите се постига по-добра организация на работния процес и в същото време се създават подходящи условия за вземането на ефективни управленски решения. Това от своя страна води до подобряване на качеството на работа в организацията, а оттам и до реализирането на по-високи икономически резултати.

Не бива да се пропуска и факта, че чрез работата в екип дава много по-добри резултати, ориентирана е към човека и подсилва работната мотивация. Създаването на добър екип е функция на ръководството на дружеството.

Работниците и служителите често пъти вземат активно участие в екипите, с цел да задоволят потребността си от обединяване. Основите за обединяването варират от желанието за взаимодействие с други работници и служители и от приятни чувства, породени от пребиваването в една компания с тях, до по-сложни желания за поддръжка на имиджа, който работникът или служителят си създава в организацията.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение на настоящата дипломна работа могат да се обобщят следните изводи:

Първо, с формирането на екип отговарящ за маркетинговата дейност на „Al Tayer Group”в направление парфюмерия и козметика, ръководството на холдинга цели:

v По – високо качество, производителност и печалба;

v По-голяма гъвкавост;

v По-адекватен отговор на промените в заобикалящата среда стратегии и тяхното реализиране;

v По-голяма възможност за привличане на добри служители.

Второ, процесът на работа на екипа, отговарящ за маркетинговата дейност на „Al Tayer Group” в направление парфюмерия и козметика отразява: планирането на дейността, т.е. разпределението на задачите вътре в рамките на екипа; цялостният процес на групово вземане на решенията, отнасящи се до разработване и въвеждане на нови маркетингови стратегии в интерес на „Al Tayer Group”; въведените в екипа средства за мотивация.

Трето, от организационна гледна ръководителят на екипа, отговарящ за маркетинговата дейност на холднига в направление парфюмерия и козметика Едуард Джоунс е формален лидер. Той може да бъде определен като ефективен лидер, тъй като той притежава всички отличителни черти, свързани с ефективните лидери

Лидерът на екипа, отговарящ за маркетинговата дейност на „Al Tayer Group” в направление парфюмерия и козметика при вземането на дадено решение се вслушва в мненията, препоръките, нуждите и желанията на останалите членове на екипа и държи на участието им в процедурата по вземане на решение. Това дава основание да се определи, че в екипната дейност на „Al Tayer Group” се разкрива демократичния лидерски стил.

Четвърто, като цяло утвърдените в рамките на екипа комуникационни връзки са формални. Основните канали за обмен на информация са работните съвещания на екипа, докладите на членовете на екипа, документите, съобщенията и другите официално утвърдени начини за тази цел. Наред с формалната комуникация в екипа се обменя информация и по линията на неформалната организационна структура. Тук основното средство за комуникация са междуличностните контакти, чрез които се въздейства върху ценностната система и нагласите на членовете на екипа.

 

-------------------------------------------

 


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Ангелов, Ан., Организационно поведение, С., 1994

2. Армстронг, М., Управление на човешките ресурси, изд. Делфин прес, Б., 1993

3. Бояджиев, Др., Мениджмънт на човешките ресурси, С. 1994

4. Владимирова, К., Н. Стефанов, К. Спасов, Управление на човешките ресурси, II част, УИ „Стопанство”, С., 1999

5. Донъли, Дж., Дж. Гибсън, Дж. Иванчевич, Основи на мениджмънта, изд. Отворено общество, С., 1997

6. Дракър, П., Мениджмънт – задачи, отговорности, практики, изд. Класика и стил, С., 2003.

7. Евгениев, Г. и др., Основи на управлението на човешките ресурси, изд. Тракия – М, С., 1998

8. Каменов, К., Асенов, А., Хаджиев, К., Човек, екипи, лидери, ИК Люрен, С., 2000

9. Карабельова, С., Управление и развитие на човешкия потенциал, изд. Класика и стил, С., 2004

10. Кендал, Б., Управление на човешките ресурси, TVU – London, УНСС – С., 1994

11. Паунов, М., Организационно поведение, изд. Сиела, С., 1998

12. Питърс, Т., Р. Уотърман, Към съвършенство във фирменото управление, изд. Наука и изкуство, С., 1998

13. Силаги, Ендрю, Лидерството, В., 1992

14. Спасов, К., Управление на човешките ресурси, С., 1998

15. Хофстеде, Х., Култури и организации – Софтуер на ума, изд. Класика и стил, С., 2001

16. Христова, Т., Мениджмънт на човешките ресурси, изд. Princeps, В., 1996

17. Bee, Frances and Roland, Training Needs Analysis and Evaluation - (Developing Skills Series), Institute of Personnel Management,1994

18. Blake, R. R.q J.S. Mouton, Don’t Let Group Norms Stifle Creativity, Personnel, August, 1985

19. Maier, N., Assets and Liabilities in Group Problem Solving, Psychological Review, July, 1967

20. Milkovich, G., J., Boudreau, Personnel Human Resource Management, IRWIN, Illinois, 1988

21. Sloman, Martyn, Handbook for Training Strategy, Gower Publishing Limited, 1994,

22. Woodruffe, Charles, Development and Assessment Centres, Identifying and Assessing Compeetence, Second and Third Edition, Institut efor Personnel and Development 2000

23. http:// www.altayer.com
Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1480 посетителя и 69 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.