Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Човешки ресурси, Икономика на труда Обща характеристика на работата в екип


Малка дипломна работа, 41 стандартни страници, има апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Екип и екипна работа

2. Изграждане на екип

2. 1 Препоръки за изграждане на екип

2. 2 Как да изберете екипа си

2. 3 Етапи на развитие на екипа

3. Модел на успешен екип

4. Препоръки за практиката

5. Програма за изграждане на екип

6. Формулирани проблеми при работата в екип

7. Заключение


1. Екип и екипна работа

Страх, нестабилност, вълни от песимизъм. Така могат да се определят нагласите на хората в настоящата икономическа криза по отношение на професионалното им бъдеще. В този момент принципът на поединично спасяване не работи и на преден план излиза необходимостта от обединяване на силите и ресурсите. ,за да може да се реагира адекватно на предстоящите предизвикателства. Ключов момент за постигане на тази цел е е общата ангажираност и желание да се преодолеят трудностите. За това е нужен повече от един човек. Необходим е екип, които не само знае какво прави, но и защо и за кого го прави. В екипно ориентирано общество като днешното, ролята на индивида е да допринесе за цялостния успех на организацията, от което зависят и собствените му професионални успехи. Изграждането на успешен екип и още по-важно, задържането му и постигането на хармоничен баланс,е актуална тема в днешната икономическа ситуация. Екипът е жив организъм,който сработва само, когато всичките му елементи действат в съгласие. Реалният, функциониращ екип е основен фактор за успеха и развитието на компаниите. Екипът не е просто съвкупност от хора(служители, колеги, партньори),които работят заедно. Можем да говорим за наличието на екип, когато са налице две характеристики-обща цел и взаимна зависимост между хората при изпълнение на техните работни задачи.

Всеки екип има шест основни елемента:

1. Малък брой - от 2 до 25 човека.

2. Допълнителни умения.

а/ технически и функционални умения;

б/ умения за вземане на решения в непосредствена среда;

в/ междуличностни умения;

3. Специфични общи цели.

4. Специфични цели за съвършенство.

5. Общ подход.

6. Взаимна отговорност.

Екипите могат да бъдат:

1. Работна група.

2. Псевдоекип.

3. Потенциален екип.

4. Истински екип.

5. Високосъвършен екип.

Екипите приемат различни форми и често се определят като:

ã работни екипи;

ã управленски екипи;

ã стратегически екипи;

ã екипи по проекти;

ã между функционални екипи;

ã екипи по изпълнение на задачи;

ã екипи по контрол на качеството;

ã екипи по обслужване на клиенти;

ã екипи по поддръжка;

ã екипи по продажби;

ã самоуправляващи се екипи.

Според най-разпространената класификация на екипите те биват:

ú Консултиращи екипи - те разширяват информационната основа на тези, които вземат решения /екип по контрол на качеството/

ú Производствени екипи - те изпълняват ежедневни, рутинни дейности с голяма степен на координиране с други работни звена/ работни екипи, екипи по поддръжка и др. /

ú Проектни екипи - те се нуждаят от хора с големи способности за решаване на проблеми и специални познания, например технически умения/ екип по проекти, изследователски екип и др. /

ú Действащи екипи - те изискват висока степен на специализация и координиране. Те се сформират за кратък и по-продължителен период от време/ екип за водене на преговори, делегации и др. /.

Трябва да кажем, че тази класификация дава възможност екипът да се променя от един вид в друг, или екипът да бъде комбинация от различни видове. Всеки екип се оценява чрез четири ключови променливи:

v техническа/ професионална специализация.

v Координиране

v Продължителност на работния цикъл

v Работни резултати.

Работата в екип е процес, който преминава през различни етапи на развитие и изисква много усилия от страна на ръководството. Най-напред трябва да се установи необходимостта от работата на екипа и след това да се пристъпи към неговото изграждане. Изграждането и работата в екип са различни процеси.

Изграждането на екип включва следните основни стъпки:

- изясняване на необходимостта от изграждане на екип;

- взаимно опознаване;

- признаване на индивидуалните умения и способности;

- установяване на единен метод на работа.

Работата в екип включва следните основни стъпки:

Ÿ изграждане на екип;

Ÿ развитие на уменията на работещите в екип за сътрудничество,

Ÿ споделяне на идеи, открити взаимоотношения и взаимна подкрепа;

Ÿ периодична оценка на резултатите от работата;

Ÿ непрекъснато обучение.

При работа в екип възникват много проблеми и те са свързани с:

Ä неподходящ избор на организационна форма;

Ä неяснота относно същността и целите на екипа;

Ä неподходящи условия за работа на екипа;

Ä няма разработена система за оценяване на резултатите от работата на екипа;

Ä отсъствие на система за екипно възнаграждение;

Ä неефективни комуникации;

Ä неподходяща големина на екипа;

Ä други проблеми.

За да не допуснем появата на тези проблеми или за навременното решаване на тези и други проблеми се изискват знания и умения по най-важните въпроси за работа в екип. За успешната работа на екипа е необходимо синхронизиране на всички системи на екипа- ръководене, мотивация, комуникации, ценности, обучение и т. н. Трябва да бъдат осигурени следните условия:

Оценена необходимост от сформирането на екип;

Ясна цел относно задачата, която трябва да се реши.

Приложение на стратегии и тактики за успешно ръководене.

Избор на правилен подход за създаване на подходящи условия за работа на екипа.

Отчитане на индивидуалният принос на всеки участник в екипа.

Оптимизиране състава на екипа.

Ефективни комуникации.

Навременна реакция по отношение на конфликтни ситуации.

Непрекъснато обучение и усъвършенстване.

В обобщение може да се заяви, че икономическите организации осигуряват икономическата сфера на обществото, нейното възпроизводство и развитие. От всички останали организации те са най-многобройни и с най-голямо влияние и значение. Техният базисен характер се определя от следните обстоятелства: първо, детерминират материалното възпроизводство на обществото; второ, предопределят неговата стратификационна система; трето – оказват най-съществено влияние не само върху политическата организация, но и върху културата на обществото; и четвърто – концентрират в себе си такава власт, чрез която могат да управляват действията не само на отделни лица, но и на цели държави. Като основни детерминанти на организацията се определят стратегиите, размерите, човешките ресурси, технологиите, околната среда.

Целите на икономическата организация не могат да бъдат постигнати без екипите , като неделима съставка на икономическата организация.

 

-----------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

7. Заключение

Хората са социални същества и не могат да живеят и да се трудят изолирано от останалите. Именно поради това те се обединяват в различни групи. Членството в група задоволява потребностите на личността и позволява изявите й. Групата съществува чрез своите членове, но тя е повече от механичен сбор. Тя е качествено ново образование със свои специфични свойства и е в състояние да влияе върху своите членове и в голяма степен да формира тяхното мислене и поведение. Всяко по–продължително съществуване на дадена група поражда известни групови норми. Тези норми имат регулираща и стабилизираща функция. Те позволяват на всеки член да оценява както своите постъпки, така и постъпките на останалите и да ги сравнява с приетите в групата правила.

Групите стават “екипи”, тогава когато общата цел се разбира от всичките им членове. В ефективните екипи, всеки член играе възложената му роля, като използва таланта, знанията и уменията си по най-добрия начин. Когато всички членове обединят способностите си, за да изтъкват силните си страни и да доведат до минимум слабостите, общите цели обикновено се постигат. Когато от друга страна, групите разчитат на изявите на отделните личности, те обикновено успяват в по-малка степен или трудно. Повечето успехи или неуспехи са резултат от добрата или слабата работа на екипа. Когато общата работа на екипа куца, добрите ръководители могат да определят къде са проблемите и да предприемат корективни действия, за да постигнат желаните резултати.

За ефективната съвместна работа на екипа няма равнища. Тя е еднакво важна както за ръководителите, така и за редовите членове. Отсъствието на екипност в работата на което и да било звено ограничава организационната ефективност и може да провали всяка една организация.

Всеки мениджър и предприемач желае да има добър екип. Причината е в необикновените резултати, които добрият екип създава: първо постига целите си; второ генерира ценна “добавена стойност” за други екипи и групи в организацията; трето обогатява съществено хората в екипа в личностен и професионален план. Една от разпространените у нас представи за “екипна работа” е, че тя зависи изцяло и единствено от желанието на хората в екипа да работят съвместно, в атмосфера на разбирателство и взаимопомощ. За нещастие, добрият екип не се самосъздава. Напротив, важно е да се осъзнае, че добър екип означава целенасочени управленски решения и действия, които да трасират пътя на хората в екипа да работят съвместно, с разбирателство и взаимопомощ. Ето защо, не трябва да се заблуждаваме, че добрият екип ще ни се случи от само себе си. Ако сме ръководител на екип или ни предстои да станем такъв, следва да сме проективна страна в процеса на неговото създаване. Не всяка група от хора е екип. Екипът е специфична група от хора, които са еднакво силно съпричастни към общата цел и работят съвместно в условия на взаимна зависимост. Това отличава екипа от обикновените групи от хора.

Нашата цивилизация е изградена върху опита на хората да работят заедно, да обединяват действията си и да променят средата около себе си. Важен е въпросът при какви условия се обединяват заинтересованите страни и как се търси съвместно решение. Отговорът може да бъде намерен в човешката потребност от взаимодействие с другите. По същество всички сфери на обществения живот /образование, наука, право, политика, трудова заетост, социални услуги, култура спорт и много други/ са резултат от обединяване на усилията на хората и заедно с това се създават условия за екипно сътрудничество между тях.


Използвана литература

1. Пенчева А. Работа в екип Габрово 2005г.

2. Иванова,С. . ,Изкуството за подбор на персонал,София,2008

3. Христова, Т. Мениджмънт на човешките ресурси, С. , 1996, с. 161.

4. Джобен наставник по Управление на екипи,София 2007

5. Максуел,Джон. . ,17 неуспорими закона на работата в екип,София 2007

6. Николова А. Работа в екип ,С. 2001г.

7. Флеминг, Я. Цит. съч. , с. 52

8. Кръстева, Х. , Бишов, З. , Чакалова, Е. Оценка на работата, Габрово, 2001, стр 25-26

9. сп. Human Resources,април 2009,стр 16-18

10. Джонев. , С. , Организационно поведение. С. , 1995

11. Христова, Т. , Тодор Христов, Симеон Христов. 10-те златни правила за работа в екип. “Сиела”, София, 2006Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 577 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.