Търсачка

Банер

Дипломни Информатика, ИТ Проектиране и реализация на web-базирана система за тестов контрол на студенти


Реферат, 61 стандартни страници, съдържа таблици и схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Cъдържание

Увод......................................................................................................................................................... 3

Глава 1. Обзор на web-базираните системи за тестов контрол.

Цел и задачи на дипломната работа...................................................................................................... 5

1.1Цел и предназначението на работата................................................................................................ 5

1.2 Задачи на дипломна работа................................................................................................................ 5

1.3 Обзор на предметната област............................................................................................................ 6

1.3.1 Интернет образование................................................................................................................. 6

1.3.2 Общи принципи на дистанционното тестиране..................................................................... 7

1.4 Обзор на Web-базираните системи за дистанционно обучение и тестиране. .................. 12

1.4.1 WebTutor. ..................................................................................................................................... 12

1.4.2 Система за компютерно тестиране OpenTEST.................................................................... 14

1.3.4 Система за дистанционо обучение Naumen Learning........................................................ 15

1.3.5 eLearning Server........................................................................................................................... 16

Глава 2 Проектиране на релационна база от данни........................................................................ 17

2.1. Съставяне на списъците с атрибути....................................................................................... 17

2.2. Проверка за пълнота на списъците с атрибутите.............................................................. 20

2.3. Проверка на списъците с атрибути за

синоними и омоними................................................................................................................ 20

2.4. Проверка за необходимост на атрибутите от списъка..................................................... 21

2.5. Обобщаване на атрибутите...................................................................................................... 22

2.7. Анализ на същностите и групиране на

атрибутите в релации.................................................................................................................. 22

2.8. Деклариране на функционалните зависимости

в релациите....................................................................................................................................... 23

2.9. Определяне на първичен ключ за глобалната релация...................................................... 23

2.10 Нормализация на релации....................................................................................................... 24

2.11. Канонизиране на релациите в проекта

на базата от данни....................................................................................................................... 26

2.12. Анализ на аномалиите в проекта на базата от дани........................................................... 28

2.13. Създаване на характеристични таблици..................................................................................... 29

2.14. Дефиниране на ограниченията за запазване

на интегритета на данните........................................................................................................ 28

Глава3. Проектиране на потребителския интерфейс

и приложната програмна система..................................................................................... 34

3.1 Предназначение на информационна система......................................................................... 34

3.2 Избор на модела за системата за тестиране.............................................................................. 34

3.2.1 Избор на режими на система за тестиране

на знанията.............................................................................................................................. 34

3.2.2 Характеристика на режимите

на системата за тестиране.......................................................................................................... 36

3.3Алгоритмизация на Web-базирана система

за тестиране на знанията................................................................................................................... 38

3.3.1 Алгоритъм за аутентификация на потребителите.................................................................. 39

3.3.2 алгоритъм за оценяване на знанията на студентите.............................................................. 39

3.3.3 Алгоритъм за формиране вариант на теста............................................................................. 40

3.4 Интерфейс на режима студент........................................................................................................... 41

3.5 Програмни средства за реализация.................................................................................................. 43

3.5.1. Възможностите на PHP……………………………….43

3.5.1 Обектно-ориентирано програмиране……………

3.5.2. Възможностите на MYSQL…………………………...44

Глава4. Реализация и документиране на информационната система.

4.1 Изисквания към компьютърна система…………………...46

4.2 Ръководство на потребител………………………………..46

4.2.1 Инсталиране на программно осигуряване

на сървера……………………………………………….46

4.2.2 Създаване на база дани………………………………..47

4.2.3 Преподователски интерфейс..................................................................................................... 50

Заключение....................................................................................................................................................... 59

Имползвана литература....................................................................................................................................... 60

Съдържание....................................................................................................................................................... 61


Увод

Дистанционното обучение не е нова технология за обучение. То съществува отдавна. До появата на интернет, то се е използвало за задочно обучение във висшите учебни заведения.

Прилагането на компютърни технологии в дистанционно обучение дава възможност за:

· Използване на Rich-media (видео, аудио, анимация, взаимодействие с потребители) по време на учебения процес.

· Дават допълнителни възможности за тестиране и обработване на резултати.

· Контрол над процесите на обучение.

Обучаващи компютърни системи трябва да имат автоматизирана функция за контрол на знанията и анализ на резултатите от обучението. Тези системи трябва ефективно да изпълняват своите функции. За това преди да проектираме ПО трябва да определим набора от функции и изисквания към него.

Най-важните функции, характеристики и изисквания към тестираща система:

· най-важна функция – обезпечаване на ефективно тестиране на знанията;

· универсалност, от гледна точка на използването и контрола на резултати от тестирането;

· гъвкаво, точно, и адаптивно оценяване на резултати от тестирането ;

· анализ на тестовете с цел оценяване на качеството на отделните въпроси, с цел да намерим некоректни и неверни въпроси;

· отсъствие на силна връзка към предмета от областта на знанията ;

· простота на създаване и модификация на тестовете ;

· възможност за едновременно тестиране на много ползватели;

· отсъствие на силна връзка към конкретно апаратно или програмно осигуряване;

· голяма безопасност, защитеност и стабилност на експлоатация;

· леко нарастване и мащабируемостта на системата;

· няма ограничение на броя тестове и въпроси;

· удобен и ефективен импорт и експорт на теста;

· контрол на времето за тестиране;

· поддръжка на безопасен и универсален механизъм на разпределянето на правата за достъп;

· възможност за използване в тестовете на графичен и звуков материал, анимации и видео.


Глава 1. Обзор на web-базираните системи за тестов контрол. Цел и задачи на дипломната работа.

1.1. Цел и предназначението на работата.

Целта на тази работа е ефективно тестиране на знанията на студентите чрез Интернет използвайки автоматизиран подход към оценяването на знанията.

Крайният програмен продукт трябва да осигурява поддържката и разработването на тестовете и ефективно тестиране на студенти на разстояние чрез интернет.

При експлуатация тази система позволява:

· тестиране на студенти чрез Интернет.

· съкращава времето необходимо за провеждане на тестирането и оценяването на знанията на студентите.

Предназначението на работата:

· освобождаване на преподаватели от рутина работа при провеждане на изпити и междинно оценяване на знанията при традиционното обучение, при исползване на дистанционните технологии за обучение те стават основно средство за контрол на знанията;

· автоматизирана обработка на резултатите. Облегчаване анализа на протичащия учебен процес;

· осигуряване на обективен контрол на знанията;

· повишаване на оперативността на тестирането;

· намаляване на усилията за организация и провеждане на тестирането.

1.2 Задачи на дипломната работа

Разработването на програмното осигуряване за web-базирана система за тестов контрол на студентите, включва:

§ проектиране и реализация на база данни, която поддържа информацията на базата на коята се извършва тестирането;

§ разработване на алгоритми за качественно оценяване на знанията;

§ реализация на режими на работата на ПО.

1. «режим на преподавателя»;

2. «режим на студента»;

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

В първа глава на дипломна работа разглеждат особенности при създаване на информациона система за тестов контрол на студенти. Проведен обзор на предметната област, и направено сравнение межде 3 вида модели за тестиране на знания. Дадено е описание на няколко вече съществуващи системи за тестов контрол.

Във втора глава преведена методика за проектиране и нормализация на база от дани за информациона ситсема.

Във трета глава описано разделение на программно осигуряване на режима студент и преподавател. Дадени основни алгоритми които учасвтат в системата. Приведен пример на потребителския интерфейс на ситема. А съзо така разгледана програмни възможности за реализация на система.

В четвърта глава е извършано документиране на информациона система. Посочени изисквания към компютърна система за нормално функциониране на ситема, а съзо така дадени инструкции по инсталиране на система и исползване на режим преподавателя.

Като цяло е създадена WEB-базирана система за етстов контрол на студенти, коята реализират модел на классически тест. Основни предимства на тази модел е че преподавател може да контролира съдержание на въпроси, недостатък е ръчно въвеждане на въпроси към теста.


Исползвана Литература:

1. Дончев А., Обрадович С., «База от дани», В.Фприлов – Габрово 2004.

2. Дончев А., «Кратка методика за проектиране на база от дани» Ту-Габрово 2006.

3. Аванесов В., « Композиция тестовых заданий. Учебная книга для преподавателей вузов, учителей школ, аспирантов и студентов пед. вузов.», 2 изд., испр.. и доп.М.:Адепт. 1998-217с.

4. Дунаев В., «JavaScript», изд. Питер 2005г.

5. Greenspan J., Bulger B., «MYSQL/PHP Database application» Books Worldwide 2004.

6. Ульман Л., «Основы программирования на РНР» ДМК 2001.

7. Райордан Р. «Основы реляционных баз данных» Русская редакция Microsoft press 2001.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


повече категории
Компютърни системи

За сайта

Кой е онлайн

В момента има 569 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.