Търсачка

Банер

Дипломни Информатика, ИТ Каталог на държави в ЕС


Малка дипломна работа, 38 стандартни страници,
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод..................................................................................................................................................... 3

Изложение............................................................................................................................................ 5

1.Инсталиране на програмата.......................................................................................................... 5

2.Ръководство за работа с програмата............................................................................................... 5

3.Хардуерни изисквания.................................................................................................................. 8

4.Описание на модулите.................................................................................................................. 8

4.1 Описание на модула UNIT1.PAS.............................................................................................. 9

4.2 Описание на модула UNIT2.PAS............................................................................................ 14

4.3 Описание на модула UNIT3.PAS............................................................................................. 16

4.4 Описание на модула UNIT4.PAS............................................................................................. 18

Заключение......................................................................................................................................... 19

Листинг на програмата........................................................................................................................ 20

Използвана литература........................................................................................................................ 38

У В О Д

В днешно време компютърната техника се използва в почти всички области на живота. Тя намира широко приложение както в производствената, така и в непроизводствената сфера. С голям успех в икономиката, търговията и частния сектор се прилагат различни софтуерни продукти – програми отличаващи се с бързина, универсалност и удобство при работа.
С всеки изминал ден информационните технологии се развиват все по-бързо. С увеличаване на възможностите на информационните технологии нараства и тяхното все по-широко използване във всички сфери на човешката дейност. Това налага тяхното използване да бъде възможно най-просто и достъпно за масовия потребител.
Информационните системи присъстват навсякъде в нашето ежедневие. Голяма част от тях е съсредоточена в обслужващата сфера. Ето защо е необходимо обслужващия софтуер да бъде лесно разбираем от масовия потребител. Именно поради тази причина съм се стремил да направя програмата си достъпна за всеки, който желае да я използва.

За да бъде българското образование като в останалите страни в Европа и света, трябва да възприеме новите технологии към образованието. Неразделна част от това предизвикателство е навлизането на компютрите в образователния процес.

Много служители в държавни и частни училища вече използват в пряката си работа информационни системи, като средство за преподаване.

Инструментално средство за бързо и ефективно разработване на подобни автоматизирани, програмни, информационно-обработващи системи са т.нар. системи за управление на бази от данни. Днес много специалисти използват системите за управление на бази от данни и с тяхна помощ разработват конкретни информационни системи, подпомагащи хората в ежедневната им дейност.

Настоящата дипломна работа има за цел проектирането на информационна система, с помощта на която да се улеснят учителите по география в процеса на преподаването им, а също и да разнообрази учебните часове. Дипломната работа съдържа полезни данни относно държавите по света, които всеки човек е хубаво да има.

И З Л О Ж Е Н И Е

1.Инсталиране на програмата

Папката с програмата се записва в желаната от потребителя директория, чрез командите “Copy” и “Paste”. Единствено файловете “Zdravko.DB” и “Zdravko.MB” се записват в “C:Program FilesCommon FilesBorland SharedData” пак чрез същите команди. След като е направено това е необходимо да се кликне два пъти върху “DIPLOMA.exe”, за да се стартира програмата.

2.Ръководство за работа с програмата

След стартиране на програмата се появява главния прозорец на програмата, озаглавен “Програма – каталог на държави”. На главния прозорец има таблица , която в същност представлява базата с данни на програмата. Тази таблица съдържа осем колони, даващи различна информация за държавите, включени в таблицата. Първата колона съдържа името на държавата, втората – столицата на държавата, третата – континента, в който се намира държавата, четвъртата – площта на държавата в квадратни километри, петата – населението на държавата, шестата – паричната единица на държавата, седмата – информация за историческото развитие на държавата и последната колона съдържа националния флаг на държавата, който се показва в полето под таблицата. Над таблицата има четири бутона, с които потребителя може да разглежда таблицата. При натискане на бутона “Първи” се показва първия ред от таблицата. Когато потребителят натисне бутоните: “Следващ” и “Преден” - в таблицата се показват съответно следващия и предишния ред от таблицата. При натискане на бутона “Последен” се показва последния ред от таблицата. От долната страна на таблицата има поле, в което излиза знамето на маркираната от потребителя държава. От лявата страна на таблицата са разположени пет бутона. Първия от тези бутони е “Добавяне”, който служи за добавяне на нова информация в таблицата. При натискането му се появява нов прозорец, озаглавен “Въвеждане на държави”. В прозореца “Въвеждане на държави” има осем празни полета, заглавията на които са идентични със заглавията на колоните на таблицата. Това са: ”Държава”, “Столица”, “Континент”, “Площ(кв.км)”, “Население”, “Парична единица”, “Информация” и “Знамена”. В тези осем полета се въвеждат данните за исканата от потребителя държава. В полетата: Държава, Столица, Континент и Парична единица може да се пише с букви и цифри. В полетата: Площ(кв.км), Население – само с цифри, а в полето Информация се въвеждат букви и цифри, като то допуска голям обем на текста, който се записва в него. В полето “Знамена” се зарежда знамето на избраната от потребителя държава. Потребителят зарежда знаме като кликне върху това поле. След като е кликнал се показва прозорец, с всички файлове в дисковото пространство и потребителят си избира файла, съдържащ желаното от него знаме. За да се запишат данните от тези полета в таблицата е необходимо да се натисне бутона “Потвърди”, а за да се затвори прозореца без да се записват данните от полетата е необходимо да се натисне бутона “Отказ”. Следващият бутон е бутона “Редакция”. Той служи за радактиране на данни в таблицата. За да редактира дадени данни от таблицата потребителят трябва да кликне на което и да е поле от таблицата, отнасящо се за държавата, за която ще се редактират данни и след това да кликне върху бутона “Редакция”. При кликване на бутона “Редакция” се отваря прозорец, аналогичен на този, който се отваря при кликване на бутона “Добавяне”, но в този случей полетата не са празни, а в тях има вкарана информация, която потребителят ще коригира. Всички компоненти от този прозорец действат по описания по-горе начин. С бутона “Изтриване” потребителят може да изтрие избрана от него държава, като кликне върху държавата и след това върху бутона “Изтриване”.

 

--------------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

UNIT4.PAS

unit Unit4;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, ExtCtrls, Buttons, Db, DBTables;

type

TFind = class(TForm)

Edit1: TEdit;

BitBtn1: TBitBtn;

BitBtn2: TBitBtn;

RadioGroup1: TRadioGroup;

R1: TRadioButton;

R2: TRadioButton;

R3: TRadioButton;

Label1: TLabel;

procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);

procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Find: TFind;

implementation

uses DIPLOMA, Unit3;

{$R *.DFM}

procedure TFind.BitBtn1Click(Sender: TObject);

var

LocateSuccess : Boolean;

begin

if R1.Checked then

begin

if Edit1.Text=''

then ShowMessage('Не сте въвели "Име"')

else

begin

LocateSuccess := Form1.Table1.Locate('Държава', Edit1.Text,[loCaseInsensitive]);

Find.Close;

Form1.Show;

if not LocateSuccess then

begin

ShowMessage('Не откривам такова име! Опитай пак!');

Find.Show;

end;

end;

end;

if R2.Checked then

begin

if Edit1.Text=''

then ShowMessage('Не сте въвели "Име"')

else

begin

LocateSuccess := Form1.Table1.Locate('Столица', Edit1.Text,[loCaseInsensitive]);

Find.Close;

Form1.Show;

if not LocateSuccess then

begin

ShowMessage('Не откривам такова име! Опитай пак!');

Find.Show;

end;

end;

end;

if R3.Checked then

begin

if Edit1.Text=''

then ShowMessage('Не сте въвели "Име"')

else

begin

LocateSuccess := Form1.Table1.Locate('Парична еденица', Edit1.Text,[loCaseInsensitive]);

Find.Close;

Form1.Show;

if not LocateSuccess then

begin

ShowMessage('Не откривам такова име! Опитай пак!');

Find.Show;

end;

end;

end;

end;

procedure TFind.BitBtn2Click(Sender: TObject);

begin

Close;

end;

end.

Използвана литература

1. DELPHI 5 ENTERPRISE – СТИЙВ ТЕЙХЕРА, ХАВИЕР ПАЧЕКО.

2. Microsoft Encarta World Atlas (1998 Edition).

3. Microsoft Office 97 (Standart Edition).


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


повече категории
Компютърни системи

За сайта

Кой е онлайн

В момента има 575 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.