Търсачка

Банер

Дипломни Информатика, ИТ ПРОЕКТ ЗА ONLINE ОБУЧЕНИЕ ПО CORELDRAW


Дипломна работа, 77 стандартни страници, съдържа схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

СЪДЪРЖАНИЕ …………………………………………………………………………..…. 2

 

УВОД ………………………………………………………………………………......…….. 3

 

ГЛАВА І. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА ЗА ІХ КЛАС – СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ……………………………………………………………………….….. 5

ГЛАВА ІІ. ТЕМАТИЧНО РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ТЕМИ ………………………………………………………………………………….…...6

Тема1. Компютърна графика. Приложение. Класификация. Основни графични формати. Работа с цветове при създаване на графично изображение. Цветови режими. Цветови модели …..…………………………………………………………….……………. 6

Тема2. Основни дейности при създаване и редактиране на графично изображение с програмата CorelDRAW ……………………………………………………………..……. 18

Тема3. Основи на обектното рисуване …………………….…………………………...…. 27

Тема4. Графично рисуване ………………………………………………………..……….. 35

Тема5. Основи на работата с текст в CorelDRAW …………………………………..…… 39

Тема6. Контури, запълване и атрактивно рисуване в CorelDRAW ……………….….…. 44

Тема7. Операции с изображения …………….………...……………………………..….… 53

Тема8. Оформяне на страници, отпечатване и публикуване в Интернет …………..... 58

ГЛАВА ІІІ. ПРОЕКТ „ONLINE ОБУЧЕНИЕ ПО CORELDRAW”……..………..……...63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………..………....… 74

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА …………………………………………………….……... 77

ПРИЛОЖЕНИЕ – ДИСК ……………………………………………………………..…. 77

УВОД

През последните години информационните технологии се развиват бурно и за това се променят ежедневно редица човешки дейности. Днес комуникациите, управлението на бизнеса, обучението и редица други сфери са тясно свързани с развитието на информационните технологии.

България е една от страните в света, които имат най-много подготвени кадри в тази област, защото в българското училище обучението по компютърни науки е повече от 20 години. С приемането на Държавните общообразователни изисквания за горен курс в средните училища и новите учебни програми по Информатика и Информационни технологии (през 2000г.) се даде нова насока в това направление.

Държавните образователни изисквания за учебното съдържание (ДОИ за УС, въведени с Наредба № 2 от 18.05.2000 г., ДВ, бр.48, 2000г.) по Информатика и Информационни технологии са представени на две равнища:

Ø І равнище за задължителна подготовка и

Ø ІІ равнище за профилирана подготовка.

Очакваните резултати, описани в тях за гимназиалния етап се постигат чрез учебното съдържание, представено в новите учебни програми както следва:

- по информатика за ІХ клас за задължителна подготовка и ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас за профилирана подготовка;

- по информационни технологии (ИТ) за ІХ и Х клас за задължителна подготовка и ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас за профилирана подготовка.

Учебните програми осигуряват необходимото съотношение между теоретични и практически знания и умения.

Качеството на обучението и получените резултати по предмета ИТ са в пряка зависимост от предварителната подготовка, организацията и провеждането на учебния процес и от материално-техническата база на училището (компютърна зала, софтуер, връзка в локална мрежа и др.).

В последните години в училищата се обърна голямо внимание на закупуваната техниката и софтуер, което даде възможност по предмета ИТ обучението да не е само теоретично, но и практически насочено. Поради честата смяна на възможностите на техниката и актуализацията на софтуера се налага и разглеждането на все по-нови и по-конкретни софтуерни продукти, чието приложение доказва необходимостта от непрекъсната промяна в съдържанието на отделните модули и теми по предмета ИТ.

Графичното изображение, представено на лист хартия или върху екрана на монитора като част от доку­мент, е най-яркото нещо, което привлича човешкото око. Наличието на цветове, форми и контури в изображения­та оказва много по-силно въздействие при възприема­нето им отколкото един прекрасно форматиран текст. Ето защо използването на графични изображения при подготовката на рекламни и презентационни материали е станало задължителен елемент от тяхното общо съдър­жание.

Целта на настоящата дипломна работа е да се изготви примерно ръководство за провеждане на учебния процес по Информационни технологии като се разглежда темата “Един подход за изучаване на “Компютърна графика” в профилираната подготовка по ИТ”.

По мое скромно мнение обучението по предметът “Информационни технологии” - Компютърна графика в І равнище - задължителна подготовка с отделените минимален брой - 4 часа е крайно недостатъчно. Големият интерес на учениците от ІХ клас е продиктуван от използването на графиката повсеместно при работа с компютри. Нещо повече, без преувеличение може да се каже, че за мнозина потребители компютър­ната графика е най-привлекателната страна от използването на информационни технологии.

Проект „Online обучение по CorelDRAW

Проектът е онлайн-учебно помагало върху графичната програма CorelDRAW. Това е динамичен WEB-сайт, изграден с помощта на PHP, цялата информация в който се съхранява в MySQL база от данни, съобразен със съвременните WEB-стандарти.

Той включва в себе си раздели с уроци, упражнения, речник, възможност за регистрация и промяна на личните данни и система(форум) за връзка с потребителя.

Проектът има амбицията да се превърне в ценен помощник за ученици, студенти и всички останали, които искат да изучават програмата CorelDRAW.

Глава І.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ– КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

ЗА ІХ КЛАС - СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

1. Общо представяне на учебната програма

Информационните технологии са едни от най-бързо развиващите се технологии и стават неделима част от общата грамотност на съвременния човек. Акцентът в обучението по предмета ИТ от задължителната подготовка, изучаван в ІХ клас е поставен върху придобиването на умения за работа с най-често срещаните в ежедневието и малкия бизнес приложни продукти.

Учебното съдържание по СИП – компютърна графика може да се изучава целогодишно – 36 седмици х 1 час седмично.

Модулът – Компютърна графика, може да се използва за задълбочено изучаване на конкретна програма - CorelDRAW , която е програма за рисуване и редак­тиране на векторни графични изображения.

2. Цели на обучението в ІХ клас по СИП – Компютърна графика

Основните цели на обучението по СИП – Компютърна графика са:

1. Учениците да познават основните понятия, ролята на компютърната графика, основните графични формати, работата с цветове при създаване на графично изображение и основните цветови режими.

2. Познават предназначението и функциите на изучавания програмен продукт и възможностите да бъде приложена компютърната графика при решаване на задачи от други предметни области.

3. Усвоят основните дейности, които могат да се извършват в конкретната програмна среда.

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В обучението по компютърна графика – СИП акцентът ще е върху усвояването на технологии – познаването и разбирането на работата с определения програмен продукт; характерните системни средства и подходи за обработване на информацията.

Каква роля играят графичните образи при използване на компютри? Можем да посочим поне три такива роли:

Илюстративна. Изображенията се създават и служат като самостоятелни елементи или като съпровод на текст във визуалното представяне на документ. Те могат да бъдат снимки, прости рисунки или дори художествени произведения. Често рисунките са подвижни, т.е. анимирани. Типично приложение на илюстративната графика са рекламите, например тези в WEB - страниците.

Операционна. Такава роля играят изображенията на бутони, плъзгачи, менюта, иконите и другите елементи на графично взаимодействие с дадена операционна система или конкретна програма. Посочването на кое да е такова изображение предизвиква определена реакция от страна на системата (изпълнява се назначената за дадения графичен елемент операция).

Моделна. Различни видове приложни програми използват изображения за визуално представяне на модел на действителен или въображаем обект. Такива са например системите за проектиране в областта на машинострое­нето, архитектурата, електрониката и др. Съответно изображенията представят машинни детайли, сгради, електронни схеми или части от тях.

Изброените роли са само условно отделени една от друга. Нерядко две от тях или пък и трите се сливат. Пример за това са компютърните игри, създаващи виртуална реалност (графична среда с голяма степен на правдоподобност, която участникът в играта наблюдава и сам променя, взаимодействайки с графичните образи).

Освен това компютърната графика широко се използва и за създаване на продукти, употребата на които сама по себе си може да няма отношение към компютрите. Такива продукти са например анимационните филми и печатните издания.

Поради всичко казано дотук и най-вече поради доказания интерес у учениците към компютърната графика и голямото й приложение в много от другите предмети изучавани в горния курс на обучение в средното училище, предлагам един подход в изучаването на компютърната графика в ІХ клас като СИП . Първите 2 теми в него могат да се използват и в модула за обучение в задължителната подготовка в ІХ клас, първо равнище – общообразователен минимум, ако в училището има лицензиран софтуер и преподавателя реши да използва конкретната програмна среда. Останалите уроци могат да се преструктурират, преразпределят и да се направят повече упражнения по темите по преценка на преподавателя и биха могли да се използват в модулът “Компютърна графика” – 30 часа на учебната програма по ИТ за ХІ клас в профилирана подготовка.

Разработила съм запознаването с програмата CorelDRAW в 8 теоретични теми с примерни въпроси и задачи към тях. Описаният от мен подход в обучението по Компютърна графика може да бъде използван при желание от учителите, които преподават Информационни технологии или от хора, които желаят да използват програмата CorelDRAW, която им е необходима в работата.

За разлика от повечето сайтове, които в момента са в Интернет, и които предоставят вече съществуваща информация, проектът CorelDRAW Online засяга тематика, за която в момента няма достатъчно налична информация в българското уеб пространство. Поставих си за цел не просто да запълня тази празнота, но и да го направим по подобаващ начин, така, че CorelDRAW да не отстъпва по нищо на добрите англоезични образователни сайтове в Интернет. Сайтът е достъпен и за всички, които са заинтересувани от съответната материя и които се нуждаят от ефективно, и същевременно интересно обучение. За мен е важно потребителите да изпитат удовлетворение, когато използват мояя сайт. Надяваме се да съм го постигнала.

Защо избрах точно WEB-приложение

Основните причини са няколко:

 

1. Все повече ученици имат високоскоростен Интернет;

2. Не е нужно да се инсталира и прехвърля на диск;

3. Благодарение на php и MySQL лесно се добавя нова информация и се администрира вече въведената;

4. Това е най-бързият начин да достигне до широк кръг потребители.

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 

1. “Информационни технологии” за 9 клас – първо равнище, Г.Тотков, Вл. Шкуртов, Р. Донева, К. Гъров, Летера – 2001г.

2. “Информационни технологии” (учебник за ІХ и Х клас), И.Иванов, С.Кънчева, “Нова звезда”, София, 2001г.

3. “Информационни технологии” за 9 клас – първо равнище, М.Добрева, С.Порязов, Б.Банчев, “Архимед- ПП”, София, 2001г.

4. CorelDRAW 12 в лесни стъпки, Колектив на издателство СофтПрес ООД, София, 2005 г.

5. PHP в лесни стъпки, Колектив на издателство СофтПрес ООД, София, 2005 г.

6. MySQL в лесни стъпки, Колектив на издателство СофтПрес ООД, София, 2005 г.

7. HTML в лесни стъпки, Колектив на издателство СофтПрес ООД, София, 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ - ДИСК:


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


повече категории
Компютърни системи

За сайта

Кой е онлайн

В момента има 834 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.