Търсачка

Банер

Дипломни Информатика, ИТ Koмпютърни технологии в образованието


Дипломна работа, 67 стандартни страници, съдържа таблици, формули, диаграми, снимки, приложения, липсва съдържание
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

УВОД

Според “Националната стратегия за въвеждане на ИКТ в образованието” трябва да се създаде “система за обучение по ИКТ и прилагането и във всички изучавани предмети в училище”, като това ще осигури възможност за всички ученици да “използват уверено и творчески” ИКТ за развитие на знанията и уменията им, ще се повиши качеството на обучението, а от там и на образованието като цяло.

В настоящия момент фокусът в началното училище е върху възможностите за интегриране на ИКТ в обучението по учебните предмети от задължителната подготовка и използването им като инструмент за повишаване на ефективността на образователния процес. Като средство за подобряване качеството на обучението те следва да съдействат за повишаване на мотивацията на учениците за участие в учебния процес. Процесът на интегриране на знания и умения от различни предметни области е същностен за обучението в началното училище, защото емпиричният характер на знанията предполага интегративен подход на преподаване. Този подход е заложен в учебните програми с оглед изграждане на по-цялостна представа за света и осъществяващите се в него природни и обществени явления и зависимости.

Компютърните технологии имат потенциал за повишаване на качеството и ефективността на учебния процес в началния етап на основната образователна степен, но използването им може да възпрепятства ефективното обучение, ако се използват само защото са достъпни или модерни. Технологиите сами по себе си няма да допринесат за положителна промяна в процеса на обучение, докато те не се употребят по подходящ начин от учителите.

Естеството на учебно-възпитателната работа позволява, а и изисква в учебния процес да бъдат използвани съчетания от разнообразни методи с репродуктивен характер. В тази връзка са и иновационните методи и средства на обучение в образованието.

Но това трябва да бъде съобразено и със специфичните особености на учениците. Така всяка урочна дейност съдейства за засилване на самостоятелната и творческа инициатива на учениците, чрез развитието и усъвършенстването на паметта, въображението, вниманието, мисленето…

Нараства броят на учителите-новатори, които в работата си с учениците използват възможностите на информационните технологии за повишаване ефективността на обучението. Те споделят своя опит и организират форуми, за да насърчат и подпомогнат своите колеги в тази нелека задача.(13, 14)

Основната цел на образованието е да се подготвят учениците за безпроблемна интеграция в стопанския, икономическия и културен живот на страната. Това предопределя и нарастващата роля на Информационните технологии в обучението и възпитанието на учениците.

Все още има какво да се желае по отношение на приложението на тези технологии в процеса на обучението по предмета Човекът и обществото .

Информацията е съществена част от знанието, а информационните технологии ни дават възможност тя да бъде систематизирана, съхранена, обработена и използвана като запази своята атрактивност и привлекателност.

Въз основа на направените разсъждения формулирам за тема на дипломната работа:

Приложение на знанията и уменията, придобити при обучението по СИП - Информационни технологии І-ІІІ клас за повишаване ефективността на обучението по ЗИП - Човекът и обществото в ІV клас.


ГЛАВА ПЪРВА:

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА РАЗРАБОТКАТА

1.1. Ролята на информационните технологии за повишаване ефективността на обучението.

1.1.1. Мотивиране на учебната дейност чрез използване на ИКТ

/ по Р.Пейчева, 2004 г./

Многобройни проучвания, изследвания наблюдения и т.н показват, че “правилното и обмислено” използване на ИКТ в контекста на учене и преподаване, може значително да подобри резултатите от него. От самото създаване на технологиите, човек се опитва да ги обвърже с образованието, с надеждата, че те ще разрешат много от трудностите и проблемите свързани с ученето. ИКТ може да стимулира, завиши и подбуди интереса на учениците за учене и успех. Това може да се демонстрира с техният завишен интерес и обвързаност към поставените им училищни задачи, засилва се тяхната заинтересованост и чувство за преуспялост при изпълняване на дадена задача, използвайки ИКТ, което разбира се повишава тяхното самочувствие и желание за учене.

Подобрението на ученическата нагласа спрямо ученето и промяната в поведението им неизбежно ще се отнесе върху капацитета на учителите да използват технологиите, като ефективно педагогическо средство. Да се направи ясно заключение от ефекта на технологиите върху ученето може да бъде трудна и проблематична задача, поради многобройните фактори ограничаващи ефективно сравнение, като мащабите на различните проучвания, различните използвани методи и целта на ИКТ, включена в различните проучвания. Въпреки това ИКТ може да мотивира учениците по няколко начина:

- повишена обвързаност при учене;

- по-високо самочувствие;

- завишено чувство на преуспяване ;

- подобрено поведение и др.

Повишаването на равнището на мотивацията за учене влияе позитивно върху личната удовлетвореност от постиженията, обуславя ниското равнище на тревожност и отразява постоянните усилия за своевременно преодоляване на страха от провал в процеса на обучението. Мотивацията за учене стимулира качеството и интензивността на когнитивната дейност по посока на постигането на предварително формулираните цели, усвояване на нови знания и умения, използването на адекватни стратегии за постигане на високи резултати в процеса на обучение.

В съвременните мотивационни изследвания се посочва, че релевантната, своевременна и адекватна обратна връзка, е изключително важна за качеството и ефективността на учебния процес. Чрез нея индивидите могат да преценят кога и до каква степен са постигнали предварително формулираните цели и са отбелязали успех и напредък. Това води до повишаване на равнището на личната удовлетвореност, на компетентността и по-голяма увереност при дефинирането на бъдещи цели. Обратната връзка, подчертаваща постигнатия личен прогрес в процеса на обучение, е изключително ефективна и стимулира индивидуално-личностното развитие. Обратната връзка подчертава и стимулира индивидуалната самоувереност, насърчава аналитичното и критическо мислене, подобрява изпълнението на дейността и води до постигането на по-високи резултати в процеса на обучение.

Това означава, че ако учениците разбират, че използването на ИКТ ще им даде обратна връзка и ще им помогне за реализирането на техните дългосрочни задачи и планове, е по-вероятно да прекарват времето си за учене в дейности включващи използването на ИКТ.

 

--------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

3.2.Изводи и препоръки:

Ø Интегрирането на информационните технологии в уроците по Човекът и обществото в ІV клас, води до повишаване ефективността на обучението по предмета Човекът и обществото.

Ø ИКТ стимулира, завишава и подбужда интереса на учениците за учене и успех. Това се демонстрира с техният завишен интерес и обвързаност към поставените им училищни задачи, засилва се тяхната заинтересованост и чувство за успех при изпълняване на дадена задача, което разбира се повишава тяхното самочувствие и желание за учене.

Ø Добре организираната групова работа влияе силно върху личността и ценностната система на учениците формирайки умение да работят и мислят заедно, способност да се адаптират, готовност за сътрудничество, умение да се аргументират, уважение към другия и толерантност към различните мнения.

Ø Повишават се и се автоматизират практическите умения за работа с елементите на компютърната система - мишка, клавиатура, принтер и дискови устройства чрез програмата Microsoft Word и специализираната Comenius Logo.

Ø Чрез текстообработката, учениците, които иначе са слаби в писането и проявяват слаб интерес към него, повишават своето самочувствие, ангажираност и постоянство в ученето.

Ø Изследванията доказват, че подобряването на уменията за писане водят до по-висока степен на ангажираност в учебния процес.

Ø Учениците с огромно желание биха се включили във всякакви дейности, където да използват наученото по СИП – Информационни технологии от І до ІІІ клас, да работят групово и творчески по поставени задачи и да виждат и представят резултата от своята дейност.

Препоръки:

Имайки предвид получените резултати от изследването, интегрирането на ИКТ по предметите от задължителната подготовка е не само желателно, но и задължително, ако учителите искат да постигнат повишаване на ефективността на обучението. За тази цел е необходимо въвеждането на ИКТ като задължителен предмет в българското образование.


ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев М. Дидактика Народна просвета С. 1987.

2. Бижков Г. Дипломната работа не е лесна работа, но с компютър и интернет… УИ “Св. Кл. Охридски” С. 2002.

3. Бижков Г., Краевски В. Методология и методи на педагогическите изследвания УИ “Св. Кл. Охридски” С. 2002.

4. Брънекова Д. Структуриране на образователна среда в специализиращата подготовка на учители по информатика и информационни технологии Тракийски университет ДИПКУ С.З. 2005.

5. Генкова Л., Найденова В. Опитно – приложната и диагностично – изследователската дейност на учителя Fusator Sofia 2003.

6. Илиева В., Иванов И. Типова учебна програма. Работа с компютри и информационни технологии за І - ІV клас в рамките на СИП и за дейностите по интереси при целодневна организация на обучението С. 2007.

7. Пенин Р., Кушева Р. Учебник и учебна тетрадка по Човекът и обществото за ІV клас Булвест 2000 С. 2007.

8. Пейчева Р. Мотивация на учебната дейност чрез ИКТ Лекционен курс 2004.

9. Старчева В. Работа с текстова информация. Помагало за начални учители Тракийски университет ДИПКУ С.З. 2006.

10. Passey D. and Rogers C. The Motivational Effect of ICT on Pupils

11. www.minedu.goverment.bg

12. www.bg.wikipedia.org

13. www.pomagalo.com

14. www.teacher.bg

15. Диск Книги за учителя І – ІV клас Анубис – Булвест.Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


повече категории
Компютърни системи

За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1204 посетителя и 55 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.