Търсачка

Банер

Дипломни Информатика, ИТ Компютърни системи Усъвършенстване на Web базирана обучаваща система по дисциплината “Компютърна периферия”


Дипломна работа, 124 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, софтуер, приложения, има пълен апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

УВОД

Образованието се превръща в главен фактор за социалния и икономически прогрес на обществото и е една от най-мощните движещи сили на развитието му. Неговата цел е да повишава и усъвършенства познавателните и творческите възможности на хората, както и различни качества от тяхната личност. Навлизаме във век, който е изключително динамичен, глобализиран, век, който се управлява от информационните технологии и техните постижения. Все повече се налага използването на глобалната компютърна мрежа – Internet, която представлява ключов елемент в научните изследвания и средство за общуване от световен мащаб. Учебният процес би бил неефективен без употребата на съвременните образователни технологии, основани на средствата и методите на компютърната техника.

Модерните аудиовизуални средства започват да отстъпват своето място на новите технологии в образованието – като на интерактивната WEB базирана обучаваща среда. Нейното развитие е свързано с техническото организационно съвместяване на информатиката, аудиовизуалните и от скоро комуникационните технологии.

Информатиката, която започва да навлиза в образованието през 60-те години с първите машини, включени в учебния процес и продължава своето развитие през 80-те години с първите обучаващи програми, осъществени с персонални компютри.

Стратегии в образованието и научна политика:

1.Аудиовизуалните технологии, които с възможностите си да бъдат синхронно видео и анимационни продукти на различни носители – видео лента; CD ROM; DVD ROM и др.

2.Комуникационните технологии, които позволяват осъществяването на дистанционно обучение, видеоконференции и т.н. Като резултат на всичко това и в университетското редовно и задочно образование, и в основното и средно образование в развитите индустриални страни навлязоха т.нар.WEB базирани обучаващи системи, дидактични интерактивни компютърни програми и мултимедийните образователни програми. Основното при тях е, че с помощта на всички гореизброени технологии и средства се въздейства по възможно най-ефектен, най-комплексен и мотивиращ начин върху обучаващите. Чрез достигането на всички човешки сетива, възприятието на преподавания материал става по-пълноценно, по-мотивиращо и дори по-емоционално, а това влияе пряко върху ефекта на изучаване.

WEB базираните обучаващи системи са нов етап в развитието на образованието. Те удовлетворяват всички негови изисквания, наложени от информационния прогрес. При този тип системи с помощта на компютърните мрежи, уроците даващи необходимата информация, заедно с примерите и контролните упражнения се извеждат на екрана на вашия компютър, като те са достъпни по всяко време на денонощието. Този подход на обучение повишава ефективността на преподаване на естествените, хуманитарните и икономическите науки, но той има явни предимства при изучаване на компютърните системи и технологии.


ГЛАВА ПЪРВА

Основни положения от теорията на обучението и самообучението

1.1. Анализ на съществуващите системи за дистанционно обучение

Научната дейност в областта на системите за обучение има две основни цели. Първата цел е да се автоматизира образованието. Образователната дейност е скъпоструващ и отнемащ значително обществено време процес, който от своя страна налага квалифицирането и обучението на учители и инструктори. Така се стига до идеята за напълно автоматизирана на системата за обучение, чиято идеална цел е осигоряването на обучение на общодостъпна цена. Втората цел, е да се изследват аспектите, залегнали в основата на процесите на обучение при човека. Те са свързани непосредствено с начина на заучаване на отделна единица знание по най- ефективния за обучението начин, по отношение на време и разходи.

Под единица знание се разбира обособена част от познанието за предметната област, организирано в подходящи структури за изпълнение на определени цели (преподаване, заучаване, проверка и др.).

След проучване на формализмите за представяне на знания може да се обобщи, че усилията в областта се съсредоточават най- вече в следните направления:

1) придобиване на знания,

2) модели на знания,

3) дефекти в знанието и други.

Ръководството на обучаемия ще съдържа административна информация, детайли за процедурата за оценяване, примерни изпитни тестове и въпроси, инструкции за използване на софтуерния пакет и седмично учебно разписание. Придружаващите печатни и компютърни тестове ще дадат на всеки курсист чудесни възможности за самооценяване (да проверят до къде се простират неговите познания по определени базови въпроси, методи и средства на Компютърната периферия и работа за подобряване на собствените практически умения).

Ръководството на учителя ще се подготви в помощ на учителя и ще съдържа задачите на преподавателя, кратко резюме и коментар по съдържанието на всяка глава, отговори на въпроси и т. н.

--------------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЛИТЕРАТУРА

1. Доц., д-р Марияна Илиева; гл.ас., инж. Сеня Терзиева “Към теорията на дистанционното обучение” – Педагогика, 8–9/1999.

2. Л. Даковски, Б. Делийска, “Автоматизирани системи за обучение с ЕИМ”, ДИ “Техника”, София, 1987.

3. Кристофър Дийн, Куентин Уитлок, “Наръчник по компютърно обучение”, Издателство “Наука и изкуство”, София, 1988.

4. Маджаров И. “Интернет за персонален компютър”, София, 1997.

5. “Как да си направим лична WEB страница, като използваме HTML”, Нимсфорт, София, 1997.

6. Беелик К.Х. “Техника на учението и на умствен труд”, Народна просвета, София, 1987.

7. Тодорова М., Тодоров Г., “Компютърни системи за обучение” “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново

8. Стоун К., Уебър Д., “Тайните на Java. Програмиране в интернет – ч. 1-2, LIO Book publishing, София, 1997.СЪДЪРЖАНИЕ

Дипломно задание 1

Увод 5

Глава първа 7

Основни положения от теорията на обучението и самообучението

1.1. Анализ на съществуващите системи за дистанционно обучение 7

1.2. Фази 8

1.2.1. Обхват и елементи на дистанционното обучение 11

1.2.2. Характеристика на системите за дистанционно обучение 13

1.2.3. Особености на учението на базата на дистанционното обучение 14

1.2.4. Особености на дистанционното обучение 16

1.2.5. Представяне на знанията 18

1.2.6. Модел на обучаемия 19

1.2.7. Изследване на резултатите 20

1.2.8. Взаимодействието на човек – компютър 21

1.3. Модел за разработване на системата за дистанционно обучение 22

1.3.1. Анализ на изпълнението и поставяне на цели 23

1.3.2. Разработване на учебните цели 25

1.3.2.1. Предназначение на учебните цели 25

1.3.2.2. Определяне на учебните цели 26

1.3.3. Съставяне на учебен план в условията на дистанционно обучение 29

1.3.4. Етапи на обучението 31

1.3.5. Преминаване към обучение 32

1.4. Основни принципи на дистанционното обучение 33

1.4.1. Принцип на учене чрез действие 33

1.4.2. Принцип на самоконтрол при дистанционно обучение 34

1.4.3. Принцип на гъвкавост на дистанционното обучение 35

1.4.4. Принцип на партньорство в дистанционното обучение 36

1.4.5. Принцип на предварително договаряне 37

1.4.6. Принцип за подкрепа в дистанционното обучение 37

1.4.7. Принцип за диалогичност в дистанционното обучение 38

1.4.8. Принцип за персонализиране на въздействията в дистанционното обучение 39

1.4.9. Принцип за интернационализиране на дистанционното обучение 39

1.5. Интернет, като средство за дистанционно обучение 41

1.5.1. Обзор и анализ на програмните средства за проектиране и поддържане на системите за дистанционно обучение 41

1.5.2. Предимства на дистанционното обучение в интернет среда 42

1.5.3. Недостатъци на дистанционното обучение в интернет среда 43

Изводи 44

Глава втора

Съвременни средства за разработка на WEB базирани приложения 46

2.1. WEB стандарти и протоколи 46

2.1.1. URL 46

2.1.2. HTTP 47

2.1.3. CGI 49

2.2. Функциониране и мениджмънт на WEB 51

2.3. Езици за програмиране в WEB 53

2.3.1. HTML 55

2.3.2. Езикът за описание на хипертекст наHTML 55

2.3.3. Произходът на Java 60

2.3.4. Връзката на Java с С и С++ 62

2.3.5. Java Script 62

2.3.6. VRML 64

Изводи 64

Глава трета

Обща структура на WEB базирана обучаваща среда 67

3.1. Автоматизирани обучаващи системи 67

3.2. Обща структура на АОС и изисквания към нея 73

3.3. Структурна схема на WEB сайт 78

3.4. Характеристики на WEB страниците 80

3.4.1. Заглавна страница 80

3.4.2. Въвеждащи страници 82

3.4.3. Информационни страници 82

3.5. Техническо осигуряване 82

3.5.1. Апаратно осигуряване 82

3.5.2. Програмно осигуряване 83

3.6. Описание на програмата 83

3.6.1. Инсталиране 83

3.6.2. Работа с програмата 83

Изводи 84

Заключение 85

Приложения 87

Литература 112

Съдържание 113Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1068 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.