Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Мениджмънт Себестойност на произвежданата продукция в МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ АД - ГРАД


Дипломна работа, 53 страници по-големи от стандартните, съдържа таближи, формули, диаграми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

УВОД.. 3

ГЛАВА  ПЪРВА: Методика за анализ и анализ на себестойността на продукцията в “МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ” АД – ГРАД.. 5

1. Методически основи на анализа на себестойността. 5

1.1. Обща оценка и анализ на разходите по икономически елементи.. 6

1.2. Анализ на себестойността по статии на калкулацията. 8

1.3. Анализ на себестойността на 100 лева стокова продукция. 9

1.4. Количествено влияние на факторите върху изменението на себестойността на 100 лева продукция и индивидуалната себестойност. 12

2. Кратка характеристика на “МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ” АД – ГРАД………. 15

3. Обща оценка и анализ на разходите по икономически елементи в “МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ” АД – ГРАД………………………. 17

3.1. Анализ на себестойността по статии на калкулацията. 26

3.2. Анализ на себестойността на 100 лв. стокова продукция. 44

ГЛАВА ВТОРА: Възможности за снижаване на себестойността в “МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ” АД – ГРАД.. 56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 72

Използвана литература. 73


УВОД

В условията на пазарна икономика фирмата осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на пазара под действието на силите на търсене, предлагане и конкуренция. При тази ситуация тя трябва да обърне сериозно внимание на разходите като резултат от използването на материалните, трудовите и финансови ресурси и като основен фактор, от който зависят крайните финансови резултати от стопанската дейност.

В тази насока от съществено значение е изучаването на себестойността като най-нисък разрез на отчитане на разходите и формиране издръжката на производството на отделните изделия във фирмата.

Себестойността е паричен израз на разходите за производство, реализация и управление на продукцията. Тя е един от най-важните качествени показатели, характеризиращ ефективността на бизнеса. В нея намират отражение всички положителни и отрицателни страни на производствено-стопанската дейност, тъй като тя зависи от степента на ползване на работната сила и активите, степента на ефективност на организацията на производството, труда и управлението. Така тя характеризира качеството на работа на съответната фирма.

Себестойността е задължителен елемент при определяне на рентабилността на продукцията и един от основните показатели за ефективността на производството. Равнището и динамиката й до голяма степен определят равнището и динамиката на рентабилността и печалбата на фирмата. Снижението й при равни други условия означава повишаване на рентабилността и конкурентноспособността на продукцията, т.е. повишаване на икономическата ефективност на производството и достигане на оптималното й равнище в условията на ограниченост на ресурсите.

Себестойността е изходен пункт за определяне равнището на цените на фирмата, а снижението й е най-важният фактор за снижението на цената и завоюване на нови пазарни позиции.

Всичко това говори несъмнено за голямото значение на себестойността за рационалното и печелившо управление на предприятието, като важен синтетичен показател, отразяващ съвкупното влияние на всички изменения и фактори. На нейна основа се вземат важни решения, касаещи ценовата политика, продуктовата политика и технологичните процеси, а дори и по отношение на инвестиционната политика на фирмата.

С настоящата разработка се цели да се анализира себестойността като важна характеристика за дейността на фирмата и да се посочат възможните подобрения. Тази основна цел се осъществява чрез решаването на следните задачи:

1.      Изясняване на методиката, по която ще се извърши анализа.

2.      Анализиране на себестойността на продукцията на “МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ” АД – ГРАД за периода YYY1 – YYY2 година.

3.      Установяване на слабостите и проблемите, разкрити при анализа и техните причини.

4. Предлагане на начини за решаване на проблемите и за нови възможности за снижаване на себестойността.


ГЛАВА  ПЪРВА

Методика за анализ и анализ на себестойността на продукцията в “МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ” АД – ГРАД

1. Методически основи на анализа на себестойността

Ефективното използване на себестойността като важен показател за вземането на управленски решения за рационално насочване и развитиие на стопанската дейност на фирмата в съответствие с изискванията на пазара предполага познаването на основните методики за нейния анализ.

Водещото й място сред комплексния анализ на стопанската дейност налага необходимостта от изясняването на нейния обхват, т.е. разходите, които ще се включват в себестойността.

Съгласно Закона за счетоводството “себестойността включва основните производствени разходи” (Чл. 18, ал. 3 от Закона за счетоводство), а “продукцията в предприятието се оценява текущо по себестойност, която се формира на базата на основните производствени разходи”(Чл. 21, ал. 3 от Закона за счетоводство). Това означава, че в категорията себестойност се включват технологичните разходи, свързани с изпълнението на призводствения процес и пряко участващи в производството на продукцията, но не и разходите за организация и управление, разходите по продажби, финансовите разходи и извънредните разходи. Това именно е съкратената или производствена  себестойност. Изчисляването й ще позволи на предприятието да установи възможностите за снижение на разходите за материали, труд, амортизация и другите преки производствени разходи. Това е и широко разпространената практика в света за изчисляване на себестойността. Наред с това обаче за предприятието е важно познаването и на пълната себестойност, което включва освен  производствените разходи и разходите  за организация и управление, разходите за реализация на продукцията и т.н.

По този начин проблемът за себестойността получава по-цялостно решение и могат да се търсят резервите, които крият тези допълнителни разходи. Ето защо настоящият анализ ще се основава именно на пълната себестойност на продукцията. При анализа не е достатъчно само да се установи дали тя се е  снижила или увеличила, а трябва да се разкрие същността на всеки един разход като съставен елемент на себестойността и конкретните причини за тези промени.

В самия анализ се открояват няколко задължителни насоки, в които следва да се осигури системно изучаване, а именно:

1.      Обща оценка и анализ на разходите по икономически елементи

2.      Анализ на себестойността по статии на калкулацията

3.      Анализ на себестойността на 100 лева стокова продукция

4.      Количествено влияние на факторите върху изменението на себестойността на 100 лева стокова продукция и индивидуалната себестойност.

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С направената разработка се прави опит да се анализира себестойността на продукцията, произведена от “МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ” АД – ГРАД. Анализът е насочен в няколко посоки с цел установяване на всички възможни слабости. До голяма степен са разкрити различните фактори, оказващи влияние върху себестойността, както и причините за действието на тези фактори.

Изхождайки се от изключително важното значение на себестойността за определяне ефективността на фирмата в условията на пазарно стопанство се дават основни насоки за снижение на себестойността и за подобряване на конкурентните позиции на “МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ” АД от гледна точка на разходите.

Дадените препоръки са съобразени със състоянието на дружеството и могат да се изпълнят без особени затруднения и биха дали добър резултат. Те обаче не са всичко, което може да се направи за подобряване на структурата и равнището на разходите и единствено съвместните и целенасочени усилия на собственик, ръководни кадри и редовите служители и работници биха довели до намаление на себестойността на продукцията на “МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ” АД –ГРАД и до изпълнение на девиза на дружеството, възприет още с появата му : “Върхът на най-доброто” и по отношение на разходите.


Използвана литература

1.      Дончев, Д. и колектив Икономика на предприятието, С., 1998 г.

2.      Дурин, Ст. Счетоводство на предприятието, ФорКом, С., 1997 г.

3.      Иванов, И., Благоев, Бл. и др. Икономика на предприятието, Варна, 1997 г.

4.      Калигоров, Хр. Разходи и себестойност в промишлеността, С., 1986 г.

5.      Национален сметкоплан. Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти., Апис

6.      Ненов, Т. Наръчник за икономически разчети по планиране и анализ, Варна, 1987 г.

7.      Нормативни актове и документи

8.      Пехливанов, В. Себестойността, С., 1988 г.

9.      Търговски вестник, февруари – март 1999 г.

10.  Чуков, Кр. Анализ на разходите на предприятието, С., 1993 г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1324 посетителя и 94 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.