Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Мениджмънт СТРАТЕГИИ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА


Дипломна работа, 67 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, диаграми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

УВОД..........................................................................

Глава І: Същност и развитие на рекламата:

1.Поява и развитие на рекламата..................................................................... 4 стр.

2.Същност и функции на рекламата ................................................................ 7 стр.

3.Видове реклама............................................................................................... 8 стр.

Глава ІІ: Рекламна стратегия

1.Същност на рекламната стратегия............................................................12стр.

2.Фактори влияещи при изграждане на рекламната стратегия.................13 стр.

3.Елементи на рекламната стратегия..........................................................14 стр.

3.1. Определяне на целите................................................................14 стр.

3.2. Рекламно проучване................................................................... 16 стр.

3.3.Определяне на целевите аудитории и групи..............................18 стр.

3.4. Проучване на комуникационното въздействие на рекламата..20 стр.

3.5. Определяне на рекламния бюджет............................................22 стр.

3.6. Рекламен бюджет мобилни комуникации…………..……….. 24 стр.

3.7. Избор на организация за създаване и реализация на

рекламната стратегия. ....................................................................... 26 стр.

4. Подходи /методи/ на рекламната стратегия ......................................... 27 стр.

Глава ІІІ: Приложение на рекламните стратегии в практиката – „Мобилтел”- ЕАД 111

1. „Мобилтел” – ЕАД - предмет на дейност и структура ......................... 35 стр.

2. Анализ на рекламната кампания на М-тел……………………………….36 стр.

3. Пазарен дял на М-тел за 2009г.-2010г. в България……………………..39 стр.

4. Рекламна стратегия на „Мобилтел” – ЕАД………………………………..40 стр.

5. Какви са конкурентните предимства на М-тел пред другите конкуренти.45 стр.

6. Конкуренция между мобилните оператори в България……………….46 стр.

6.1 Приложение № 1 M-tel,Globul,Vivacom- оператори и планове………48 стр.

6.2 Приложение № 2” М-tel”-сравнение на тарифни планове……………50 стр.

6.3 Приложение № 3 “GLOBUL”- сравнение на тарифни планове……...54 стр.

6.4 Приложение № 4 “VIVACOM”- сравнение на тарифни планове…….59 стр.

Заключение....................................................................................................64 стр.

Списък на използваната литература……………………………………..66 стр.

УВОД

В условията на свободната пазарна икономика и във времето, когато резките промени в икономическата среда станаха нещо обичайно е наложително да се овладеят фундаменталните знания свързани с моделирането и приложението на рекламните стратегии на пазарите. Затова е необходимо да се систематизират по-важните въпроси на теорията и практико-приложения характер на рекламата и в условията на пазарите като част от политиката на фирмите.

Рекламата може да бъде основният инструмент за формиране на фирмената комуникационна политика. Тя създава и поддържа както авторитета, така и популярността на съответните стопански, обществени, а също и политически организации, проправя пътя на техните идеи, продукти и услуги. Тя стимулира конкурентното образуване, обновяване и подобряване на продуктите, допринася за откриване на нови работни места, финансира информацията, образованието, спортно-културни събития, улеснява функционирането на масмедиите. Рекламата може да представлява дългосрочна инвестиция. Нейната рентабилност зависи от своевременното й предприемане, от обхвата, интензивността, времетраенето, подбора и целенасочеността на ползваните канали, форми и средства за комуникация, но преди всичко от опита и квалификацията на съответните инициатори, организатори и изпълнители.

Структурно-логично и съдържателно дипломната работа е подчинена на идеята, че рекламната стратегия е съществен елемент от провежданата политика на фирмите. Промените са изключително динамични, а клиентите стават все по-чувствителни и трудно би могло да се очаква лоялност от тяхна страна, ако не се прозре една основополагаща идея – хората, т.е. потребителите са всичко в търговията. Те са главната конкуретна сила, която има всяка компания. Това означава, че на пазарите се печелят и губят сделки, което е съществена измеримост на ефективност на взетите маркетингови и комуникационни решения.

Глава І Същност и развитие на рекламата са систематизирани въпросите от общата теория, принципите и функция на реклама, както и се аргументира нейното практикуване в бизнес. Последен е генезисът като първопричина за развитието на съвременните процеси. Разгледани са и видовете реклама, който са крайния резултат от вече изградената стратегия.

Глава ІІ:Рекламна стратегия се разглежда алгоритъмът на разработвана на рекламна стратегия на фирмите. Обособяват се факторите влияещи върху изграждането на рекламната стратегия и определящи необходимостта от изграждане на стратегии. Също така са отразени съставните елементи на стратегията – определяне на целите, извършване на рекламни проучвания, сегментиране на целевите групи, комуникационния микс и финансова обезпеченост. Разглеждат се възможните подходи за изграждане на рекламна стратегия, гарантираща на фирмите бъдещо развитие.

Глава ІІІ: Приложение на рекламните стратегии в практиката-“МОБИЛТЕЛ”-ЕАД е даден пример от практиката за необходимостта от изграждане на рекламни стратегии в „МОБИЛТЕЛ” ЕАД. Разглеждат се предметът на дейност и структурата на компанията, мястото на рекламата в провежданата от нея маркетингова политика, както и водещите й принципи при изграждане на рекламни стратегии. Разгледано е коя е фирмата „МОБИЛТЕЛ”, какво предлага тя и на кого. Освен това се описва как се прави рекламата, къде се рекламира – погрешния избор води до ниска ефективност и кога се рекламира. На фона общите икономически условия компанията се вписва много добре в рекламния пейзаж на България.

Целта на дипломната работа е да изясни възможността за прилагане на рекламните стратегии като част от маркетинговата политика при изпълнението на жизнено важни за фирмата дейности.


ГЛАВА ПЪРВА

СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА РЕКЛАМАТА

Според Европейската асоциация на рекламните агенции „реклама е всяка платена форма на контролируемо въздействие, което се осъществява чрез средствата за масова комуникация за представяне и налагане на стоки или услуги в интерес на известен източник”.

Тази дейност вече се определя като петата сила в обществото след печата. Клод Хопкинс пък в книгата си „Научната реклама” казва, че рекламирането наподобява война, но без злобата. Обикновено целта е да завладеем крепостта на друг или да ограничим неговата търговия. За да стане това трябва да притежаваме способности, знания, опит и навици, да имаме достатъчно и правилно изчислени запаси. Освен това не трябва да подценяваме противника си. Съвременната реклама се разглежда не само като една от дейностите на фирмата, а и като интелектуално поведение, което се ръководи предимно от желанията и изискванията на клиентите. Рекламата по своята същност е уникална дейност поради факта, че е в непрекъснато търсене на формулата на успеха. Невъзможността за откриването на универсалност, която да обуздае нейната многомащабност свидетелства не само за неповторимостта й по отношение на всеки отделен случай, а и за бързото й развитие. През дългия път на своето развитие рекламната дейност е създала редица форми, видове, начини и средства за въздействие върху действителните и потенциални купувачи на вътрешния и международен пазар.

1. ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА РЕКЛАМАТА

Рекламата възниква с появата на стоковото производство, тъй като търговската дейност винаги е изисквала изтъкване на качествата и преимуществата на предлаганите стоки с цел подтикване на купувачите към извършване на определени покупки. Рекламната дейност датира от най-дълбока древност. Първите рекламни надписи са се появили на вътрешните стени на египетските пирамиди. За това да се говори за търговия без присъствието на реклама е невъзможно. Рекламни надписи съществуват и върху съдове, брони и мечове останали от древна Гърция и Рим. Някой от знаците по тях са предшествениците на днешните търговски марки.

Понякога древните реклами уведомявали за различни събития. По стените на Помпей са запазени съобщения за гладиаторски битки. През Средновековието най-разпространена е била устната реклама – глашатаите са викали по улиците и тържищата. Собствениците на дюкани и странноприемници са окачвали надписи, за да привличат клиенти. В Рим през този период е имало специално място на най-големия площад, за да се надписват всеки ден официалните съобщения и са били разгласявани новостите на деня – продажби на имоти, роби, гладиаторски борби и др. Революция в рекламата предизвиква откритието на книгопечата от Гутенберг през 1438 година. Това предоставило възможност за тиражиране на рекламните послания. Първата печатна обява е листовката на англичанина Каксън, предлагаща молитвеници. Към края на 16 век започва масовото отпечатване на афиши. Първата рекламна агенция е Ансовото бюро на Рьонодо, създадено във Франция през 1629 година. Започва масовото рекламиране на така наречените „листи” в първия печатен вестник „Газет дьо Франс”. Рекламират се продукти за масова употреба /храна, дрехи, имоти, добитък и екскурзии/. През 1710 година Чарлз Повей замисля дългосрочното рекламиране и така една и съща обява започва да излиза многократно.

Развитието на капитализма дава огромен тласък на рекламата. Постепенно тя става основен източник на доходи на вестниците. Самите вестници започват да се конкурират помежду си – така се появяват нови шрифтове, подзаглавия и т.н. В края на 19 век процъфтява афишираната реклама. Афишите присъстват навсякъде – по фасади, огради т.н. Началото на 20 век слага край на непрофесионалната реклама. Най-добрите специалисти на рекламни текстове се отделят и основават фирми, които се занимават с реклама. Тласък в развитието на рекламата дава новия канал за комуникация – радиото. През 1920г. към печатната реклама се прибавя и аудиорекламата. Оттогава датират т.нар. „сапунени опери” получили името си от рекламата на сапуните „Сънлайт” върху музика от Фигаро. След Първата световна война голямо разпространение придобива и кинорекламата. След Голямата криза, която води до фалит 80% от рекламните агенции рекламната дейност придобива научен аспект. На мястото на хаотичните рекламни послания се поставят строго специфични компании, делящи привличането на определени потребителски сегменти. Настъпва ерата на „продажбения маркетинг” – всеки се стреми да реализира стоката си. Процъфтяват различните техники за стимулиране на купувачите. Появяват се първите маркетингови проучвания в рекламата. Рекламодателите се стремят да рекламират в медии с висок тираж. В средата на нашия век рекламата навлиза в телевизията и трайно остава там.

 

--------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В новите пазарни условия компаниите желаещи да намерят място на пазара налагат нов подход към комуникационния маркетинг като един от основните елементи на маркетинга. Умелото проникване на фирмата на пазара има жизненоважно значение за нейното съществуване и просперитет.

Разработването и изграждането на рекламните стратегии при фирмите е формулата за успеха им. Проблемът, който стои за решаване пред специалистите, разработващи стратегията зависи от конкретния продукт, ситуация и умело подбраната аудитория. Чрез рекламната политика фирмата разчита да активизира потребителското търсене чрез създаване и поддържане на благоприятна представа за фирмата, популяризиране на неговата търговска марка и целенасочено демонстриране на предлаганите стоки и услуги. Връзката с обществеността, търговската реклама в т.ч. открит показ на стоките, лични делови контакти и дейностите за насърчаване на покупките трябва да хармонират помежду си, планомерно да формират и утвърждават положителен облик, който да е типичен за фирмата адресант, да идентифицират марката на неговите стоки и услуги. При това винаги трябва да се имат в предвид социално-икономическите функции на рекламната информация: да стимулира производството на високо качествени стоки и разширяването на асортимента им; да проправя пътя на научно-техническия прогрес; да насочва пазарното търсене и да ускорява стокооборота; да осигурява ритмичност, паномерност и своевременност на реализацията на стоките и услугите; да допринася за рационализиране на потреблението чрез препоръчване на здравословни норми на хранене, повишаване културата на бита, популяризиране на модата и т.н.

Рекламната стратегия се изготвя съобразно състоянието и изгледите за развитието на пазара според фазата и жизнения цикъл на рекламния продукт от гледище на заинтересованата фирма. Етапността на разработване на рекламна стратегия изисква участие на различни специалисти и структурни звена от самата фирма или такива извън нея. Спомагателно значение имат елементите на търговската марка, имиджа на фирмата , конкурентните предимства на предлаганите стоки и услуги, финансовата осигуреност.

Осъществяването на рекламните стратегии е толкова по-просто и по-правило по-успешно, колкото по-добре са дефинирани количествено поставените цели. За това при формулиране на стратегията от една страна те трябва да са кратки и разбираеми, а от друга да изразяват най-важните разсъждения на поставените цели, центровете на тежест в маркетинговия микс и идеята за реализация. Определянето на целите стои в основата на рекламната стратегия, но не трябва да се подценяват и другите елементи на нея: Рекламни проучвания, определяне на целевата аудитория, проучване на комуникационното въздействие на рекламата, бюджета и неговото определяне, избор на организация за създаване и реализация на рекламна стратегия. При съвременните пазарни условия фирмената комуникационна политика не може да се базира на творческото си въображение, импровизацията, интуицията и рутината. Все повече се налага да бъдат изследвани потенциалния пазар,ь представите и мотивите на потенциалните купувачи, бюджета, който ще се изразходва и т.н.

В България рекламата и изграждането на комуникационната политика правят първите си крачки. Винаги е била учудваща способността на стопанските ни ръководители да се ориентират интуитивно в такива сложни проблеми, каквито поставя комуникационния маркетинг. Не е нужно да доказваме, че трябва да настъпи промяна в подходите и използвания инструментариум при изграждането и реализацията на рекламните стратегии на фирмата. Това ще направи самия живот в условията на по-бързо развиваща се икономика. Нашата цел беше да изясним възможностите на фирмите за прилагането на рекламните стратегии като част от маркетинговата политика в условията на пазарна икономика.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Доганов, Димитър; ф. Палф и. Рекламата каквато е. 4 изд. С., Принсепс, 1999г.

2. Доганов, Димитър; Научната реклама. В., Изд. Принсепс, 1993г.

3. Котлър, Филип; Основи на маркетинга. С.,1993г.

4. Менчева, Лиляна; Рекламна политика. София, НБУ,1996г.

5. Каракашева, Л и др. Маркетинг и реклама на малката фирма, София НБУ, 1995г.

6. Кръстев, Светозар; Рекламата къде, кога и как, С., изд. „Икониинтелект”, 1993г.

7. Кръстев, Светозар; Рекламата понятия, правила, примери. София, Изд. Къща СИЕЛА, 2000г.

8. Маринова, Е.; Маркетинг – продукт, реклама. 4 изд.С. Принсепс, 1996г.

9. Маринова, Е.; Маркетинг. 4 изд. С. Принсепс, 1999г.

10. Менчева, Л; Рекламни комуникации в международния бизнес. С. Издание „Тракия-М”, 1998г.

11. Илиева, В; Модерната реклама, С, Тилия, 1996г.

12. www.business.dir.bg

13. www.kaminata.net./pazari/

14. www.capital.bg/biznes/

15. www.globul.bg

16. www.vivacom.bg


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2717 посетителя и 58 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.