Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Финанси, Банки Счетоводно отчитане на дългосрочните банкови кредити


Дипломна работа, 95 стандартни страници, съдържа бележки под линия, таблици, счетоводни записвания, формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод....................................................................................................... 2

ГЛАВА І

1. Икономическа характеристика на банковите кредити................... 4

1.1 Обща характеристика на банковата дейност................................. 4

1.2 Същност на кредитните взаимоотношения между банките и

техните клиенти ............................................................................... 6

1.3. Същност и роля на банковия кредит и банковото кредитиране в

търговските банки .......................................................................... 7

1.4. Характеристика на дългосрочните банкови кредити ................. 9

1.5. Кредитна политика на банките. Лихви и лихвена политика......13

1.6. Класификация и провизиране на кредита ...................................21

1.7. Условия и ред на договаряне, отпускане, ползване и

издължаване на банковите кредити .............................................24

ГЛАВА ІІ

2. Отчетно – информационна характеристика на банковите

кредити ............................................................................................. 39

2.1. Организация и технология на отчетния процес на банковите

кредити. Документи и документооборот ....................................39

2.2 Счетоводно отчитане на операциите по ползването и

издължаването на дългосрочните кредити .................................45

2.3 Счетоводно отчитане на операциите по олихвяването на

дългосрочните кредити ................................................................ 53

2.4 Счетоводно отчитане на операциите при провизирането ......... 60

2.5 Счетоводно отчитане и погасяване на вземанията по съдебни

спорове, присъдени и признати вземания .................................. 64

2.6 Анализ и контрол на кредитната дейност .................................. 69

2.7 Пътища за повишаване на ефективността на банковия кредит 79

2.8 Насоки за усъвършенстване на организацията и технологията

на отчетния процес ....................................................................... 83

Заключение ............................................................................. 87

Използвана литература .......................................................... 89

Приложения ............................................................................ 90


У В О Д

Произходът на банките и банковото дело от гледна точка на съвременното схващане за тях безспорно се свързва с Италия /периода ХІV – ХVІ в./. Толкова силна е била асоциацията между банковото дело и отпускането на парични кредити с Италия /по-конкретно със северната и провинция Ломбардия/, че лондонската улица, на която с течение на времето тези дейности се концентрират, била наречена Ломбард стрийт /Lombard street/. Едни от най-старите банки в света са образувани именно в Италия през 1407 г. В Генуа е основана Casa de San Giorgio, която е първата публична клирингова банка и едновременно дългосрочен кредитор на местната власт. Въпреки, че фалира през 1444 г., тя е послужила като модел за изграждане на други клирингови банки на територията на Италия

На по-късен етап от развитието на банковото дело възникват и централните банки, като банки на банките и банки на държавата, които монополизират емисионната дейност и осъществяват контрол върху всички останали банки.

Първите Централни банки се появяват във Венеция през 1587 г., Амстердам – 1609, Хамбург – 1619, Лондон – 1694, с което са слага завършения вид на банковите институции.

Традиционната дефиниция на банките като финансов посредник, е че те приемат депозити и отпускат кредити. Банките изпълняват изключително голяма роля в условията на пазарна икономика. Тази роля се обособява от обективните правила на пазарната икономика. Тя намира израз главно в постигането на две цели:

- Насочване на спестяванията на гражданите и на икономическите

субекти към нуждаещите се от допълнителен паричен капитал.

- Регулиране чрез кредитно-разплащателните отношения на паричното

предлагане, осигурявайки необходимия темп на икономически растеж, заетост, стабилност на цените и покупателната способност на паричната единица.

Банките са сред главните финансови институции, а банковите сделки формират ядрото на финансовите услуги. Поради това създаването на ефективна и стабилна банкова система е предпоставка и необходимо условие за формиране на развит пазар на финансови услуги.

Банковите традиции, банковата система и предлаганите в нашата страна банкови услуги са недостатъчно усъвършенствани. С особена острота у нас стои проблемът за създаване на необходими предпоставки за по-нататъшно развитие на банковото законодателство, както и на парично-кредитната политика, което би позволило да се разширят депозитните операции, платежното и кредитно посредничество на банките. Наложително е и внедряване на модерни форми и методи на кредитни отношения. .

За изграждането на съвременно пазарно стопанство е необходимо наличието на модерна банкова система, функционираща в съответствие с принципите на управление на банковата дейност в развитите икономики. Необходимо е търговските банки да провеждат гъвкава кредитна политика, реагираща на неочаквани промени и в същото време осигуряваща доходи, необходими за тяхната стабилност и престиж сред деловите среди, акционерите и вложителите. При добре функционираща пазарна икономика основен източник за финансиране на инвестиционни проекти са банковите кредити, поради което кредитната дейност е основна за банките.

Темата за настоящия магистърски проект е насочена към проблемите свързани с кредитната дейност на банките и по-точно с организацията и технологията на счетоводно отчитане на банковите кредити в ОББ АД.

Въпросите разгледани в нея не могат да бъдат изчерпателно развити. Макар и в по-малка степен докоснати те са особено актуални, защото за да просперират, банките не могат да преустановят отпускането на кредити.

 

 

------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Темата за кредитната дейност на банките е много обширна и не може да бъде изцяло обхваната в настоящия магистърски проект. Засегнати са някой основни въпроси, свързани с банковото кредитиране – организация и технология на отчетния процес, счетоводно отчитане на дългосрочните банкови кредите и др. Целта на магистърския проект е да внесе яснота по основните въпроси, свързани с банковите кредити и счетоводното им отчитане.

Банковата система и нейния основен инструмент – кредитът, стоят в основата на извършващата се у нас икономическа реформа. Прекратяването на практиката за рефинансиране от БНБ и засилването на финансовата дисциплина като следствие от паричния съвет изисква и промяна в поведението на търговските банки. То все повече трябва да се подчинява на пазарните принципи. С въвеждането на валутния борд се постигна финансова стабилизация, създаваща предпоставки за по-нормална дейност на банките. Нестабилната среда в недалечното минало мотивираше поемането на големи рискове, свързани с предоставянето на „лоши” кредити и валутни спекулации, чиито резултати се очакваше да настъпят в кратък срок. Дисциплиниращите условия на паричния съвет налагат несъбераемите кредити и курсовите разлики като източник на печалба да бъдат заменени от решение с дългосрочен хоризонт на действие, осигуряващи разумно разпределение на риска при кредитораздаването и задоволителни финансови резултати. Банките са институциите, които ще изградят, подържат и контролират капиталовложенията, паричния и валутния пазар у нас. Без функционирането на тези финансови пазари, съществуването на пазарната икономика не е възможно. Банките трябва да се стремят да привлекат колкото е възможно повече от наличните средства на националната икономика от сферата на бюджета в банковата сфера. Когато паричните ресурси в националното стопанство се разпределят не от бюджета, а от банките се получава еднопосочност в интересите на стопанската организация – кредитополучател на кредитиращата банка и на цялата икономика. В стремежа си за икономическо взаимодействие с Европа, нашата банкова система не може да не приема такова устройство и функции, които са характерни за останалите страни с пазарна икономика. Без такова уеднаквяване с другите банки няма да бъде възможно адаптирането и интегрирането на нашата банкова система с европейските банкови структури.

При разглеждането на банковата дейност трябва да се обърне внимание и на методите, които прилагат банките, за да определят на кои кредитоискатели и при какви условия да отпускат кредити и след като ги отпуснат как да контролират тяхното целево и ефективно използване.

Възвръщаемостта на кредита ще се гарантира не толкова от обезпечението /залог на движими вещи или ипотека на недвижима собственост/, а от очакваните положителни финансови резултати, постигнати от фирмата с помощта на отпуснатия кредит. По този начин ще се подпомагат и самите фирми до толкова, до колкото с професионално обработване и анализиране на икономическата информация за тях, банките ще насочват дейността им по начин, гарантиращ не само възвръщаемостта на кредитните средства, но и на собствените капитали на фирмата. Така ще се постигне и желаното съчетание на интересите на кредитори и кредитополучатели.

В заключение трябва да отбележа, че засилването на конкуренцията между различните групи кредитни институции, превръщането на търговските банки в истински универсални и специализирани банки със значително разширени функции и операции, същественото изменение на технологичната база на банковото дело, широкото внедряване на информационни технологии и на дистанционни средства за предаване на информацията, появата на тази основа на нови финансови операции, цялостното преструктуриране на кредитния портфейл на банките, както и изменението на методите за регулиране на банковата ликвидност, капиталова адекватност и рентабилност ще създават условия за изпълнение от банките на полагащата им се роля в обществото.

От изложеното в целия магистърски проект се вижда, че дългосрочните банкови кредити имат много важна роля в икономиката и проблемите свързани с тях са изключително интересни и значими за усъвършенстване на фирменото и банковото управление.

И З П О Л З В А Н А Л И Т Е Р А Т У Р А

1.Аврамов, Й „Банков контрол”, София 2002.

2.Аврамов, Й., Д. Попов, „Пари, Кредит, Борси” София 2001.

3.Банков сметкоплан.

4.Радков Р., Адамов В., Пари и банки, изд. „Абагар” Велико Търново, 1998 .

5.Джонсън, Ф., Р. Джонсън, „Банков мениджмънт” Варна, 1999.

6. Закон за банките, ДВ, бр. 92 от 27.09.2002 г., влиза в сила от 28.12.2002

7. Закон за счетоводството, ДВ, бр. 91 от 25.09.2002

8. Правила за кредитната дейност на ОББ АД

9. Костов, Н., П. Захариев „Банково счетоводство”, Варна 2002

10 Кредитна политика и процедури на ОББ АД

11 Меразчиев, в., Г. Баташки, „Банково счетоводство”, Свищов 2002

12 Меразчиев, В., „Банково посредничество”, Свищов 2001

13 МСС № 30, София 2002

14 Наредба № 2 от 07.01.2000 г. за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, ДВ., бр. 19 от 28.02.2003

15 Наредба № 3 от 27.06.2002 г. за безналичните плащания и националната платежна система, издадена от Управителя на БНБ, ДВ, бр. 92 от 27.09.2002

16 Наредба № 9 от 19.12.2002 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка, ДВ, бр. 11 от 2004, в сила от 01.04.2004

 


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1015 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.