Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Мениджмънт Разширяване и усъвършенстване на производствено-продуктовата стратегия на фирма „МAKO" AД


Дипломна работа, 62 стандартни страници, съдържа таблици, формули, схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Въведение............................................................................................................3

Глава първа. Теоретични аспекти на организация на производството в промишлено предприятие...............................................................................5

1. Същност, характеристика и особености на промишленото предприятие като система.........................................................................................................5

2. Производствен процес в промишлено предприятие…………………........8

2.1. Същност, състав и структура на производствения процес……………...8

2.2. Основи принципи на организация на производствения процес……….....................................................................................................11

2.3.Видове и типове производство…………………………………………...14

3. Организация на производствения процес в пространството ( по място ). Изграждане на производствената структура в индустриално предпритие….....................................................................................................17

3.1. Същност и значение на производственета структура на напромишлено предприятие……………………………………………………….………….17

3.2. Състав на производствената структура на промишлено предприятие.................................................................................................................................19

3.3. Варианти и принципи за изгаждане на производствена структура на

промишлено предпрятие...................................................................................20

3.4. Фактори, влияещи върху производствената стуруктура........................21

4. Организация на производствения процес по време...................................22

4.1 Същност и значение на организация на производствения процес по време.................................................................................................22

5. Форми на организация на производството.................................................24

6. Спомагателни обслужващи стопанства......................................................25

7. Организация на подготовката на производство в промишлено предприятие.........................................................................................................................28

Глава втора. Анализ и характеристика на предприятие „МАКО” АД.......................................................................................................................31

1.Кратката характеристика на предприятието................................................31

2. Управленска струтура в "МАКО" АД.........................................................32

3. Маршрутната технология за разработване технологичния процес за призводство на Капак ......................................................................................35

4. Описание на Технологичният процес за производство на Капак...................................................................................................................39

5. Описание на вида и броя на необходимите машини и съоръжения.........42

6. Разположение на машините..........................................................................47

7.Разположението на работните места в производствения участък ..........48

8. Описание на броя и квалификацията на необходимия персонал.............49

Глава трета. Възможности за усъвършенстване на производствения процес в предприятие “МАКО” АД.............................................................51

1. Препоръки относно подобрявянето на призводствения процес на МАКО” АД.......................................................................................................51

2. Препоръки относно персонала на „МАКО” АД ........................................54

Заключение.......................................................................................................56

Използвана литература..................................................................................59

Приложение......................................................................................................61


Въведение

Производството е сфера на човешката дейност, насочена към трансформиране на ресурсите в готови стоки и услуги, които правят живота на хората по-добър и по-богат. Предприятията трябва да произвеждат изделия, които да съответстват на производствените им възмойности. Нужно е да има съответствие между цели и производствен потенциал на предприятията, трябва да се произвеждат продукти със себестойност, която да осигурява адекватна печалба и разумна продажна цена. А производствената дейност понякога заема голяма част от ресурсите и естествено ще има и голямо влияние върху себестойността на продукцията.

В днешно време пазарите се променят по-бързо отколкото се променя производствената технология. Клиентите са чувствителни към изменения в цените, нови канали за дистрибуция, нови канали за комуникация, интернет, безжична търговия, глобализация и пр. В следствие на съвременното разширяване и задълбочаване на научните и техническите изследвания се създават нови производства, а съществуващите са подложени на усъвършенстване. Други отпадат от реалния сектор на икономиката, а на тяхно място се появяват нови отрасли и дейности.

Поради глобалната интернационализация на производствата се разшириха асортиментите на стоките, като същевременно се съкращава жизнения цикъл на изделията в технологично най-сложните отрасли. Моралното стареене на изделията предизвика управленска активност и регулиране.

Многообразието в стоковия свят доведе до усложнения в реализацията на стоките на местни и други пазари. Основният икономически проблем и до днес си остава излишъкът на производствен капацитет в повечето световни индустрии. Това, което не достига, не са продуктите, а клиентите. Проблемът не е в предлагането, а в търсенето. Свръхкапацитетът води до хиперконкуренция, при която прекалено много продукти се борят за прекалено малко клиенти. А повечето продукти и услуги не се различават помежду си. Резултатът: убийствена ценова конкуренция е непрекъснато нарастващ брой на фалиралите фирми. Затова целта на всяка фирма е да изгради такава конкурентна стратегия, с която да постигне значително предимство пред конкурентите.

Целта на дипломната работа е при функциониране на предприятиятия в тези пазарни условия да се потърсят възможности за разширяване и усъвършенстване на производствено-продуктовата стратегия на фирма „МAKO" AД.

Глава първа: Теоретични аспекти на организация на производството в промишлено предприятие

1. Същност, характеристика и особености на промишленото предприятие като система

Индустриалното производство е част от икономиката като човешка дейност за задоволяване потребностите на човека и обществото. Тези потребности практически са неограничени, докато ресурсите за създаване на стоки и услуги са природно ограничени. Тази ограниченост на ресурсите и неограниченост на потреблението принуждава човека да осъществява своята дейност ефективно, т.е. така да я организира, че от ограничените ресурси да постигне максимално задоволяване на своите потребности. Реализирането на тази цел е процес на вземане и осъществяване на решения за производство на стоки и услуги и за потреблението им.

Процесът на трансформиране на производствените ресурси в готови материални блага се осъществява в основни производствено-стопански единици, наречени "промишлени предприятия". Основните белези на индустриалното предприятие могат да се изведат в следните направления:

- То е производствено-стопанска организационна единица, ориентирана към печалба;

- То е автономно, т.е. самостоятелно взема решения (стратегически, оперативни и тактически) и определя своята стратегия и политика. На практика това означава предприятието да притежава свой собствен капитал и да е юридическо лице;

- Може да бъде държавна или частна собственост.

Разглеждайки предприятието като социотехническа система основно вниманието се насочва към факторите на индустриално производство и максимизиране на печалбата. Основна цел за съществуването на едно предприятие като производствено-стопанска единица в условията на пазарно стопанство е печалбата. Задачата на всяко предприятие се състои в това на входа да поеме различни ресурси и на изхода да ги трансформира в готова продукция (материални и нематериални блага). Този процес е представен схематично на фиг. 1.

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

"МАКО" АД  е предприятието ангажирано в производството на авточасти. Намира се в Промишлената зона на гр. Бурса /Турция/. Заема територия от 80 000 м2 откирата площ, а производствената база е разпложена на 40000 м2 закрита площ.

Днес "МАКО" АД достига годишен произвоствен капацитет от 7 000 000 бр. и облусжва световна известни марки автомобили /FORD, BMW, PEUGEOT, TOYOTA, RENAULT, FIAT и др./

"МАКО" АД е работно място за 1 000 души. Предприятието непрекъснато обучава своите работници и ръководи кадри. За целта - през 1995 г. се изгражда системата за квалификация и преквалификция на персонала.

"МАКО" АД е предприятието, чиито продукти гарантират сигурността на шофъорите в цял свят. Затова качеството и сигурността за "МАКО" АД са най-важни.

Важно условие за бъдещето на “МАКО” АД е с общи усилия да е насочена към удовлетворяване изискванията не само на всички клиенти, но и на служители и акционери. Ръководните органи, които ще управляват сложните системи трябва да провеждат динамична политика. Тя трябва да бъде подчинена изцяло на интересите на предприятието и на клиентите й.

За да усъвършенства производствената си система мениджърите на “МАКО” АД трябва да проявяват винаги невероятно постоянство в прилагане на инструментите, методите на производство и управленските системи.

В “МАКО” АД трябва да се следи внимателно времето, което се изразходва за операциите без добавена стойност, като стремежът е това време да се намали до възможния минимум. За това груповите мениджъри от своя страна трябва да планират месечното производство, графиците за работа и отпуски, анализират резултатите от рутинните проверки на качеството, участват в проектни екипи за усъвършенстване на производствения процес и намаляване на разходите, грижат се за безопасните условия на работа, кооридинират извършването на основни ремонти, подпомагат развитието на екипите в професионално отношение.

Служителите на „МАКО” АД трябва да са добре заплатени и с парите те да могат да посрещат физиологическите си потребности от храна, облекло и т.н. Служителите трябва да са сигурни в работата си, да работят в безопасна и контролирана среда. Чрез екипната атмосфера те трябва да успяват да удовлетворяват потребности от принадлежност и обвързване с хора, които като тях и изповядват корпоративните ценности, начин и стил на живот. Освен това екипите са овластени да експериментират, внедряват и оценяват постиженията си, което зарежда служителите със самоувереност и самочувствие, че се развиват и усъвършенстват като личности.

В „МАКО” АД трябва да се практикува обогатяването на труда, като се повишава отговорността за правилното функциониране на производствената система. По такъв начин в „МАКО” АД служителите ще удовлетворяват потребностите от растеж и признание, което ще ги мотивира да работят все по-добре. В тази връзка много се поощрява “поведението на място” - поведение, което е ориентирано към бързо подобряване на процесите в производствената система. За целта ръководителите трябва да са постоянно в цеха за да подпомагат работника, който има проблем и се опитва да го разреши “на място”, бързо и ефективно.

Именно производствената система и невероятното постоянство в приложението на различни ефективни управленски техники, „МАКО” АД създава благоприятна среда за екипната работа. Производствената система помага на екипите да извършват работа с добавена стойност.

Усъвършенстването и разширяването на производствено продуктовата стратегия на „МАКО” АД може да бъде осъществено чрез производствения мениджмънт /ПМ/, основна задача на който е планирането, контролирането и регулирането на движението на процесите в пространството и времето за ефективно изпълнение на годишната производствена програма на предприятието.

Реализирането на тази задача може да се постигне чрез осигуряването на равномерно пускане на готова продукция, основаващо се на ритмична работа на предприятието и отделните му звена, максимална неприкосновеност в движението на предмете на труда в производствения процес, оптимално натоварване на машините и работните площи, осигуряване на рационално използване на работното време на работниците. Това определя като особено важна и отговарна ролята на системата за ПМ в общата система за управление на предприятието. Ето защо се налага необходимостта от периодично анализиране на системата за ПМ с оглед набелязване на ефективни мерки за нейното усъвършенстванес цел непрекъснатото подобряване на техникоикономическите показатели на "МАКО" АД.

Чрез анализа на ПМ могат да се изследват същността, особеностите и влиянието на съществуващата система за ПМ върху цялостната производствена дейност на предприятието, а също така взаимодействието и с oстаналите звена от управленската структура, за да се разкрият съществуващите недостатъци и да се набележат насоките усъвършенстването й.


Използвана литература

1. Александров Кр., "Mениджмънт на организации и предприятия", София 1995г.

2. Александров Кр., "Стратегическо управление на организации и фирми", изд. "Тракия -M, София, 2002 г.

3. Жеглов Л., " Икономика на предприятието ", Габрова, 1992 г.

4. Калигоров Хр., "Производствен мениджмънт и иновационни структури в предприятието", Изд. Минногеожки университет "Св. Иван Рилски", София, 1999 г.

5. Кирова Н., " Финансов Мениджмънт " , Варна, 1992 г.

6. Личев И., "Организация на управлението и проектиране на системи за управление в промишлеността", Изд. "Г. Бакалов", Варна, 1985 г.

7. Маринова Елена, " Маркетиг", Варна, 1993 г,

8. Мирчев А., "Производствен мениджмънт", Изд. "Рrinceps", Варна, 96 г.

9. Найденов Н., "Планиранеи прогнозиране, Унив. изд."Стопанство", София, 2002 г.

10. Панайотов Д., "Стратегическо планиране", Академ. изд. "Ценов", Свищов 1995 г.

11. Паунов М., "Стратегии на бизнеса", Университетско издателство" Стопантсво", София, 1997 г.

12. Стайчев Ив., "Мениджмънт", София, 1991 г.

13. Стефанов Н. И кол., "Управление на качеството", ИК "Труд и право", София, 2004 г.

14. Toдоров K., "Стратегическо управление в малките и средни фирми", София, 1997 г.

15. Христов Ст., "Стратегически мениджмънт", Унив. изд. "Стопанство", София, 2000 г.

16. Цветков Г., "Производствен мениджмънт" София, 1996 г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 891 посетителя и 5 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.