Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Финансово-счетоводен анализ на предприятие


Дипломна работа, 58 стандартни страници, съдържа таблици, формули, схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


стр.

Въведение……………………………………………….…………………..

5

Глава първа

Теоретико-методологична постановка относно

счетоводството като подсистема на управляващата система………

7

1. Управлението като информационен процес………………….……

7

2. Счетоводството като информационна система……………………

9

2.1. Същност и предназначение………………………………………

9

2.2. Задачи и функции…………………………………………………

14

3. Изисквания на управлението към качеството на

счетоводството и счетоводната информация. ……………………….

16

3.1. Изисквания на управлението към качеството на счетоводството…………………………………………………………

16

3.2. Изисквания към качеството на счетоводната информация…….

18

Глава втора

Финансово-счетоводният анализ – изходна база при

обосноваване на управленските решения…………………………………

22

1. Обща характеристика………………………………………………...

22

2. Направления на финансово-счетоводния анализ…………………

23

2.1. Анализ на ефективността от дейността на предприятието…….

23

2.2. Анализ на финансовото състояние на предприятието………….

26

2.3. Анализ на финансовата структура……………………………….

30

3. Информационно осигуряване на анализа………………………….

31

4. Потребители на резултатите от анализа…………………………...

34

4.1. Потребители на счетоводната информация……………………..

34

4.2. Потребители на информацията от анализа……………………...

35

Глава трета

Перспективи за развитие на “Дунарит” ЕАД – гр. Русе вследствие резултатите от финансово-счетоводния анализ………………………..

38

1. Характеристика на изследваното предприятие………………...…

38

1.1. Кратка история…………………………………………………….

38

1.2. Предприятието днес………………………………………………

39

2. Оценка на финансовото положение………………………………..

40

2.1. Анализ на ефективността от дейността на

“Дунарит” ЕАД - гр. Русе…………………………………………….

41

2.2. Анализ на финансовото състояние на

“Дунарит” ЕАД - гр. Русе……………………………………………..

43

2.3. Анализ на финансовата структура ………………………………

45

3. Изводи и препоръки…………………………………………………..

48

3.1. Относно рентабилността………………………………………….

48

3.2. Относно ефективността…………………………………………..

49

3.3. Относно ликвидността…………………………...……………….

50

3.4. Относно обръщаемостта на КМА……………………………......

52

3.5. Относно финансовата автономност……………………………...

53

Препоръки и предложения…………………………………………..

54

Заключение………………………………………………………………...

56

Използвана литература……………………………………………….

57

Използвани съкращения.......................................................................

58

Приложения………………………………………………………………..

59


В Ъ В Е Д Е Н И Е

Нормалното функциониране на предприятието изисква определено съотношение на ресурсите, хармонично функциониране на отделните елементи на системата. Това се постига посредством управлението. Управлението на стопанските единици е сложен процес. Изразява се в непрекъснато привеждане на системата или части от нея от едно състояние в друго или запазване на постигнатото вече динамично равновесие, с постигане на поставените цели.

Ефективното управление на всяка стопанска единица се базира на наличието на значителна по обем и разнообразна по съдържание информация. Съществена част от нея е счетоводната информация, чието място се определя както от нейния обем и обхват, така и от съдържателната й същност.

Счетоводната информация отразява хода на стопанските процеси. В нея рефлектират всички дейности, действия и събития. Тя отразява дори отношението на околната среда към дейността на предприятието. Специфичното при нея е, че отразява цялостно, обективно и текущо, вярно и точно, в документална форма процесите на стопанската дейност. Главно чрез нея се осъществява и обратната връзка между субекта и обекта на управление.

На тази основа тя е основен информационен източник на данни за състоянието и развитието на предприятието, необходими за управлението.

Тя обаче не може да се използва във вида, в който се събират и регистрират данните. Те трябва да бъдат обработени така, че да дават в малко показатели значителна, полезна за управлението информация. Чрез определена система от показатели е възможно да се постигне задоволяване на част от информационните потребности на управленските субекти, при вземане на икономически решения.

Фирменият мениджмънт, включително финансовият, следва да се основава на финансово-счетоводен анализ с оглед повишаване на неговата ефективност. Анализът подхранва управлението, предлагайки идеи и алтернативни варианти за по-нататъшно развитие, които насочват и облекчават вземането на конкретни управленски решения. Съществена роля при финансово-счетоводния анализ има оценяването на счетоводната информация и главно на изчислените показатели при използването й.

В тази връзка, целта на настоящата разработка е да се потърсят и разкрият възможностите за практическата приложимост на резултатите от анализа. За тази цел трябва да бъдат решени следните главни задачи:

1. Изясняване на теоретико-методологичната постановка относно счетоводството като подсистема на управляващата система;

2. Излагане на методиката за финансово-счетоводен анализ като изходна база при обосноваване на управленските решения;

3. Очертаване на перспективите за развитие на конкретно предприятие в следствие на резултатите от финансово-счетоводния анализ.

За да се направи това, ще бъдат изчислени основните показатели за финансово-счетоводен анализ, чрез които може да се наблюдава развитието на предприятието, а на тази основа да се прогнозира и бъдещото му състояние.


Глава първа

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНА ПОСТАНОВКА ОТНОСНО СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО ПОДСИСТЕМА НА УПРАВЛЯВАЩАТА СИСТЕМА

“Влюбеният в практиката без теория

прилича на кормчия на кораб без кормило

и компас. Той никога не е уверен накъде

пътува”

Леонардо да Винчи

1. Управлението като информационен процес

Стопанската дейност съпътства появата и развитието на човешкото общество. За да живеят, хората трябва да произвеждат материални блага, с които задоволяват материалните и духовните си потребности. Произведените блага подлежат на размяна и по такъв начин достигат до техния потребител. Стопанската дейност следователно е непрекъснат процес на производство, разпределение и размяна на блага, който процес се управлява от човека така, че с минимум разходи да се получи максимум стопански резултат.

Тази дейност се осъществява в предприятието, в което се обединяват трудът и капиталът в ръцете на стопанския субект – предприемача.

От гледна точка на науката за управлението предприятието е сложна динамична вероятностна система. Неговата дейност трябва непрекъснато да се наблюдава, да се регулира и коригира въз основа на приети от предприемача управленски решения.

В качеството му на кибернетична система предприятието съчетава в себе си две подсистеми – обект и субект на управление.

Между субекта и обекта на управление съществуват връзки, по които непрекъснато се движи, протича информация. Тази информация характеризира състоянието на средствата, процесите и явленията в обекта на управление – предприятието и неговите структурни подразделения, т.е. фиксира операциите, които възникват в него, както и предизвиканите от тях изменения в неговите средства и източници на тези средства. От друга страна, информацията протича от субекта към обекта на управлението – под формата на команди за промяна и коригиране поведението на обекта на управление. [6]

Съобразно с посоката на протичане на информацията в управленския процес, информационните връзки могат да се характеризират като прави и обратни.

Когато субектът на управлението подава управленски решения, насочени към запазване на целостта на предприятието като система или за промяна в поведението на неговите подсистеми, той реализира правата управленска информационна връзка. Разбира се, този субект се съобразява с отношенията вътре в предприятието, както и с влиянието на външните фактори и условия, при които протича целокупната дейност на предприятието. Въз основа на тези решения предприятието като цяло или структурните му звена организират дейността си така, че тя да протича нормално и ефективно.

фиг. 1 Графично представяне на управленския процес

Управленският процес предполага наличието и на обратна информационна връзка, по която протича информация от обекта към субекта на управлението (фиг 1.). Чрез тази връзка ръководството на предприятието се информира за осъществяването на неговите решения, подадени за изпълнение към обекта на управлението, както и за резултатите от това изпълнение, респ. неизпълнение.

В този смисъл, управлението може да се характеризира и разглежда като информационен процес – процес на създаване, обработване, преработване, селекциониране и предаване на информация, насочена към запазване целостта на системата – предприятие и поддържането му в състояние да изпълнява поставените от предприемача задачи. [6]

Обратната информационна връзка е от съществено значение за формирането, вземането и даването на ефективни управленски решения. Тази връзка се осъществява с използване на създаваната в предприятието отчетна информация.

2. Счетоводството като информационна система

2.1. Същност и предназначение

Отчетната информация е съвкупност от данни и сведения, създавана в предприятието, с която се характеризират състоянието и промените в средствата му и източниците на тези средства, както и резултатите от целокупната му дейност.

Тази информация се създава от една интегрирана информационна система – стопанската отчетност.

В своето развитие стопанската отчетност се е обособила и сега се проявява в три вида (клонове):

- оперативна (нар. още оперативно-техническа) отчетност;

- статистическа отчетност (нар. накратко още статистика);

- счетоводна отчетност (нар. за краткост, макар и с условна точност още счетоводство).

Счетоводството е цялостна и завършена по строеж и организация информационна и контролна система. В качеството си на

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Препоръки и предложения

Относно подобряване на цялостната дейност на предприятието и реализирането на по-добър финансов резултат могат да бъдат направени няколко предложения. Първо - необходимо е фирмата да се освободи от наличната продукция, която се държи на склад. Това може да стане дори и чрез намаляване на цените под пазарните. По този начин дружеството ще се сдобие със свежи капитали, които могат да бъдат вложени в закупуването на материали за производството на изделия, които са рентабилни. Тъй като предприятието произвежда множество и разнообразна продукция е възможно да бъде преустановено производството на изделия, за които няма пазар и които не носят печалба. Желателно е да се подобри маркетинговата дейност на фирмата и да се обърне повече внимание на рекламата, която може да доведе до значително повишаване на продажбите.

Трябва много внимателно да бъде определен точния брой на необходимите работници и служители, за производство на всеки един вид изделия тъй като всяко едно превишаване на този брой води до излишни разходи за фирмата.

Необходимо е да бъдат точно изчислени разходните норми на материали за отделните производства и да се води стриктен контрол над постъпилите материали в склад и реално употребените. По този начин ще бъдат предотвратени злоупотребите от страна на недобросъвестни лица и ще бъде преодоляно разхищението, което е останало като наследствена черта от миналото.

Сключването на дългосрочни договори с доставчици на качествени суровини и с платежоспособни клиенти също ще доведе до подобряване на финансовото състояние на предприятието.

При изпълнение на всички дадени по-горе, а и други подходящи препоръки и предложения дружеството би подобрило всички свои показатели.


З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Счетоводството играе важна роля не само при вземането на решения на макро (фирма) равнище, но определено влияе и за макроикономическото развитие на страната. Добре разработената управленска счетоводна система може да помогне на отделните фирми за нарастване на тяхната производителност чрез подобряване на процеса на изработването на решения. На свой ред това подобрение на равнището на отделната фирма ще влияе и на агрегатната икономическа производителност на макроравнище.

Въпросите, поставяни всеки ден в живота на предприятието изискват различни анализи на разходите, на себестойността: за опознаване на пълната или съкратената себестойност, за изучаването на нейното съдържание, за оценката на нейното изменение. Общо счетоводството не извършва такива изследвания. То предоставя едно класифициране на разходите, което е съвсем недостатъчно, за да отговори на въпросите, които могат да се поставят. Това е цел на счетоводния анализ  –  да осъществи всички полезни анализи на разходите за диагностицирането, вземането на решения, проверка. Една единствена цифра наистина не може да отговори на всички въпроси, всеки въпрос изисква определен тип изчисления. Така счетоводният анализ се проявява като необходимо допълнение на общото счетоводство и като инструмент, от което то има нужда.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Бонев Ж., Въпроси на финансово-счетоводния анализ, сп. “Счетоводство +”, бр. 3/1999
 2. Ганчева Р., Как можем да използваме годишния счетоводен отчет за анализ на финансово-икономическото състояние на фирмата, сп. “Български счетоводител”, бр. 4/1994
 3. Димитрова И., Счетоводството и счетоводните кадри в условията на преструктуриране на икономиката, Труд на научна сесия, Русенски университет, 2002
 4. Дурин Ст., Годишен финансов отчет, София, ИК “Труд и право”, 2002
 5. Душанов И., Димитров М., Курс по счетоводство на предприяти-ето,София, Ромина, 2001
 6. Душанов И., Обща теория на счетоводството, София, Ромина, 2000
 7. Желазков Д. , Костова Н. , Счетоводна политика на предприятието, 1994
 8. Павлова М., Управленско счетоводство, София, Ромина, 2001
 9. Пергелов К., Счетоводство и анализ на баланса, София, 2000
 10. Списание “Български законник”, бр.2/1998
 11. Национален сметкоплан, 2002

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1110 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.