Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Международни Отношения (МИО) Конкурентноспособност на организацията на международния пазар


Дипломна работа, 59 стандартни страници, съдържа таблици и схеми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ПРЕДГОВОР

Частната собственост и свободната инициатива са фактори, които придават облика на пазарната икономика, само че както се вижда, у нас често пъти икономическата свобода пререства в стопански хаос. Това е естествено, като се има предвид, че в обществото се проявяват икономически интереси, които дълги години са били потискани. Независимо от това трябва да си дадем сметка откъде тръгва системата на конкуренцията и конкурентноспособността и къде трябва да стигне, за да изпълнява онази роля, която тя има в страните с високо развита пазарна икономика.

В напредналите държави, в които съществуват реално действащи пазарни условия, този проблем отдавна е решен. В тях отдавна е установено ефективно държавно регулиране на конкуренцията.

Политиката на конкурентноспособността е философия или курс на действие, предназначен да оказва влияние и да определя пазарните решения. Ценовата политика определя ръководните линии за постигане на конкурентноспособност на фирмите. Те са важен компонент в общата маркетингова стратегия.

Изследванията на конкуренцията показват, че обществените, икономическите и социалните цели могат да бъдат осъществявани най-добре, когато пазарите са ориентирани като средища за ефективна конкуренция.

Конкуренцията при осъществяване на идеи и методи, постижения и интереси в различните сфери на живота на хората, се препоръчва като принцип за устройство на пазарите, тъй като в този динамичен процес се осигурява свободата на икономическите действия и се създава възможност за компромиси при решаване на противоречията между отделните частни интереси в полза на цялото общество. Всичко това обяснява интереса към теорията за конкуренцията, към взаимодействието и с други науки и теории и към нейното развитие.

В тази дипломна работа ще разгледам конкурентно-способността и факторите, които влияят на конкуренцията на фирма “САНИ” ООД, която се занимава с производство и разпространение на мебели и мебелни изделия.

Съществуващият пазар на мебели осигурява растеж и развитие само на тези фирми, които са в състояние да задоволят изискванията на клиентите посредством конкурентно-способността на предлаганите от тях стоки. Това са фирмите, които осигуряват висока производителност и качество на продукта в резултат на прилагането на съвременни технологии и на последните тенденции в развитието на авангардното изкуство. Те притежават способността бързо да преустройват стопанската си дейност в съответствие с динамично променящата се пазарна конюнктура и да предложат на пазара конкурентоспособен продукт. Именно конкурентоспособността в широкия смисъл на това понятие все повече привлича вниманието на специалисти и учени, стремящи се да разкрият нейната същност.

Постоянното разширяване на производството и на пазарите на мебели неизбежно е довело до изостряне на конкуренцията, до непрекъснато усъвършенстване на производството и повишаване на конкурентоспособността на продукцията. Опитът показва, че тази взаимна връзка между производството и конкурентоспособността на продукта е мощен двигател, който може да гарантира успех на фирмите на пазара. За създаването на тази ситуация допринесоха най-вече нарасналите изисквания на клиента към по-високо обслужване и с по-добро качество и цена на меката мебел. Оттук и интензивното търсене на методи и идеи за осигуряване на конкурентоспособността на фирмите производители на мебели.

Нарастващата през последните години роля на теорията на конкуренцията поражда редица въпроси, свързани с нейната същност и развитие. Но за да се обсъждат тези въпроси, трябва да се създаде направление за конкуренцията в икономическа среда.


І. ГЛАВА

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА КОНКУРЕНЦИЯТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

1. Същност и характеристика на конкуренцията и конкурентноспособност.

Теорията на конкуренцията е важен проблем в съвременната икономика. Тя отразява определен дял от икономиката. Теорията на конкуренцията е организирана по определени правила и система за конкуренция между фирмите. Тя включва в себе си освен знанието за конкуренцията и условията и средствата за нейното получаване.

Терминът “конкуренция” произлиза от латинската дума “со сиче”, което означава бягам към целта. Конкурентно-способността засяга живота на всеки от нас. Това е процес на съперничество между хората за постигане на определена цел. В икономически смисъл целта на конкурентите на пазара е клиентът да купи предлагания от тях продукт. Това зависи от много и различни фактори, което дава основание конкуренцията да се разглежда като сложен и бързо развиващ се процес. Доказателство за неговото съществуване е постоянният избор, пред който са изправени участниците в пазара. Всеки от тях има възможност да разграничава, идентифицира, съпоставя и въз основа на това да прави своя избор. Между възможните ситуации винаги има такива, които приближават или отдалечават от желаната цел. При всяка от тези ситуации обаче в процеса на реализация на своите цели фирмите са принудени да предприемат определени действия или да реагират по подходящ начин на поведението на конкурентите. Конкуренцията засилва изобретателността и предприемчивостта на стопанските субекти.

 

 

--------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Както бе посочено още в увода на дипломната работа маркетинговите идеи и техники за конкурентноспособност на фирмата трябва да бъдат използвани за подобряване на ефективността на фирмата и подобряване на качеството на продукта, възникващи на пазара на мебели.

Възприемането на маркетинга означава всъщност осъществяване на много и разнообразни дейности: проучване на пазара, сегментиране, планиране на дейността, разработване на подходящи стоки, установяване на цени, изглаждане на ефективно разпространение и стимулиране на потребителите и т.н. За различните фирми, участващи на пазара на мебелни изделия, тези дейности са характерни в различна степен. Всички фирми предлагат мебели с подходяща цена, но съвсем различни са проучванията им на пазара. Все още е трудно да се сегментира с точност пазара. Но въпреки всички затруднения, фирмите производители, полагат усилия да съгласуват отделните дейности от гледна точка на маркетинга и да създадат в България един истински пазар на потребление на мебели.

Разработването на стратегия за конкурентноспособност е стратегически значимият въпрос, стоящ пред много организации днес. Фирма “САНИ” разбира жизнено важната роля, която стратегията на конкурентноспособност играе на различните пазарни сегменти.

Днес организациите работят в среда, характеризираща се с нарастнала сложност на стоките, бързо технологическо изменение и развиваща се икономика, социални и политически напрежения. Конкурентно ориентираните организации разбират, че ключът към устойчивата дългосрочна рентабилност е увеличената взаимозависимост. Тези активни организации разбират, че това може да бъде постигнато само чрез изграждането и поддържането на конкурентни стратегии.

Преуспяващите фирми значително се различават в една или повече насоки, което е важно за техните клиенти. Често нематериалните активи, като имиджа на организацията, качеството или обслужването, са единствените признавани предимства. Мениджърите разполагат с редица възможности да се фокусира върху тези разлики, ценени от клиентите, и по този начин да помогнат за постигането на конкурентни предимства.

Бързата глобализация на пазарите, заедно с нарастващата интензивност на глобалната конкуренция, създаде една среда, в която организациите трябва или да извлекат предимства от стратегическите възможности, предоставени от технологиите, или да се провалят.

Само чрез свързване на всички дейности на конкуренцията със стратегическия план на организацията ръководителите на фирмата могат да работят ефективно в подкрепа на организационната стратегия за постигане на конкурентноспособни предимства.


ЛИТЕРАТУРА

1. Котлер, Ф., "Основи на маркетинга", София, 1993 г.

2. Котлер, Ф., "Управление на маркетинга", том 2, София, 1996 г.

3. Яковс, Волф, "Маркетинг", Университетско издателство "Стопанство", 1994 г.

4. Прайд, Феръл, "Маркетинг: концепции и стратегии", "Фор Ком", 1994 г.

5. С. Желев, "Маркетингови изследвания", Универсисетско издателство "Стопанство", София, 1995 г.

6. "Статистически справочник" 1999 г, Национален статистически институт, София.

7. Рибов, М., “Качество и конкурентоспособност на стоките”, БТПП, София, 1996 г.

8. Менчева, Л., “Рекламни комуникации вмеждународния бизнес”, ИК Юрапел, София, 1995 г.

1. “Закон за защита на конкуренцията”, Нова Звезда, София, 1999 г.

 Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1627 посетителя и 55 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.