Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Публична администрация Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (на примера на ПОК “Доверие” АД)- алтернатива на задължителното пенсионно осигуряване


Дипломна работа, 79 стандартни страници, съдържа таблици, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Вярно е, че “осигуряването на възрастните, инвалидите и социално слабите се превърна през това столетие в една от най-важните дейности на развитите страни”. Социалното осигуряване фактически се превърна в една от първостепенните функции на съвременната държава, която по същество се оформи като социална държава.

При организиране и функциониране на социалното осигуряване върху настоящия колективистичен, солидарен или взаимоосигурителен принцип се получава преразпределение на средства, първо между поколенията и второ в рамките на самите поколения. Именно за да се ограничат и премахнат тези преразпределителни отношения и да се повиши личната отговорност се изгради съвсем нова “философия” върху принципа на самоосигуряването или изграждането на така наречените лични сметки на социално осигуряване. Всеки който работи и получава доходи, прави вноски по своя лична осигурителна сметка и който колкото средства си внесе по тази сметка, с толкова ще разполага. Това е една съществена, дори коренна промяна в същността на прилаганата десетилетия наред система за социално осигуряване – вместо “всички за един и един за всички” се пледира “всеки сам за себе си “, вместо за колективно взаимно осигуряване се пледира за индивидуално самоосигуряване.

Действащата пенсионна система на България е от разходопокривен тип. Това означава, че необходимите средсва за пенсиите при старост, инвалидност и трудова злополука и наследствени пенсии се набират от осигурителните вноски на сега работещите. Когато сегашното поколение работещи влезе в пенсионна възраст, то пък ще разчита на вноските на новите поколения, които ще бъдат в трудоспособна възраст. Или в основата на разходнопокривната система стои едно преразпределение на средства между работещото и възрастното поколение основано на един обществен, до голяма степен и морален договор между тях.

През последните години бе изразходвано огромно количество обществена, политическа и експертна енергия за подготовка на Бяла книга за реформите в социалното осигуряване, за разработване на нов закон за пенсиите и за промени в съществуващите закони. Основния недостатък на тези опити за реформи бе, че решаването на пенсионния проблем се търсеше в рамките на съществуващата пенсионна система. Липсваше политическа воля и кураж за по-радикални реформи, включително и за промяна на условията за достъп до пенсионната сиситема.

ГЛАВА ПЪРВА

I. ОСНОВИ НА СОЦИАЛНОТО /ОБЩЕСТВЕНОТО/ ОСИГУРЯВАНЕ

Историческите корени на социалното осигуряване могат да бъдата търсени в най-дълбока древност. Известно е, че и най-древните държави са оказвали помощ на бедните, немощните, бездомните, инвалидите, безпризорните.

Предоставяне на храна и подслон на бедните или на изпадналите в беда е древна форма на социално осигуряване към тях. Аналогично може да се третира и характерния за Римската империя девиз “ Хляб и зрелища”. На тълпата е трябвало да се осигури хляб, а на заможните и зрелища. От съвременна гледна точка това е грижа за използване на свободното време.

Идеята за съвременната, организирана и широконеобходима система на социално осигуряване е плод на капиталистическата система и по-конкретно на

постигане на определена социална защита и сигурност.

Първата от съвременните тип система за социално осигуряване се изгражда в Кайзерова Германия през 90 –те години на миналия век. По подобие на германската се изграждат аналогични системи за социално осигуряване и в други страни, които впоследствие се развиват и усъвършенстват. По традиция Германия е запазила и днес водещото си място в областта на социалното осигуряване. Смята се, че германската система за социално осигуряване е най-всеобхватната и “щедра”. Впрочем Германия е родината на социалното пазарно стопанство, каквото продължава да се смята и нарича германското стопанство и което е едно съчетаване между икономическия /пазарния/ и социалния принцип.

Следователно, социалното осигуряване има дълга и богата история. Отначало то е възникнало под формата на хуманитарни частни организации, които са имали за цел да подпомагат работещите при тежки и неблагоприятни условия.

Впоследствие обаче то се развива като специфична функция и дейност на държавата. Макар, че държавата играе решаваща роля то продължава да се осъществява и на частна основа. Така че съвременното социално осигуряване има две форми :

- държавно социално осигуряване

- частно социално осигуряване

В литературата е почти общоприето социалното

осигуряване да се третира като парафискална институция. За най-съществени нейни белези се считат :

а/ да изпълнява публични цели и задачи

б/ да притежава собствени финансови източници с принудителен характер.

В България през 1883 г. за първи път се създава така наречения публично-административен правилник, с който се създава фонд за подпомагане на работниците и техните семейства. Обхващали са се главно заболяване, смърт и други рискови ситуации. Правили са се вноски от 2% от обема на продукцията от работниците.

Теоретичните и морални основи на социалното осигуряване се коренят в първичните и исконни права на човека – правото на живот, правато на труд и правата на сигурност. От тези основни права на човека произтичат и други – правато му на почивка и отдих, на разумно ограничаване на роботното време, на периодичен платен отпуск, на определено жизнено равнище, в това число прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и съответните социални грижи с оглед поддържнане на здравето на всеки човек и неговото семейство. Подчертава се правато на човека на осигуряване в случаи на безработица, болест, инвалидност, овдовяване, старост и други случаи на лишаване от средства за същаствуване на независещи от него причини.

Предмет на социалното осигуряване са :

1. Потребностите на нетрудоспособните в зависимост от тяхната възраст, здравословно състояние, пола, демографското състояние и други;

2. Интересите на нетрудоспособните за удовлетвореност от функционирането на социално-осигурителната система;

3. Дествуващите методи и механизми за размер, диференциация и социална справедливост на получаваните доходи, обезщетения, помощи и други;

4. Демографското състояние и тенденции в развитието на възпроизводството на населението;

5. Заетост на трудоспособните с оглед пълно и ефективно използване на работната им сила;

6. Здравословно състояние на населението, нетрудоспособните и заетите;

7. Финансирането – приходи и разходи на социалното осигуряване;

8. Контролът и условията за нормално функциониране на социално осигурителната система;

Преходът към демокрация и пазарна икономика започна

Без да е подкрепен от адекватна реформа в социалната сфера. Това определено притъпява социалната мотивация за промените в политическия и икономическия живот. Под влияние на започналите промени започна и се задълбочава и кризата в системата за социално осигуряване и подпомагане. Това прави неотложна задачата за нейното радикално реформиране, като се отчитат българските условия, световните стандарти и се гледа напред.

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Нашата пенсионна система в момента се свежда до Британския вариант – т.е. отпускане на една универсална минимална пенсия, която не осигурява добър живот, а само едно минимално съществуване.

Това което се предоставя на пенсионерите под формата на пенсии, от задължителното държавно пенсионно осигуряване не се доближава до това което им се е предоставяло под формата на работни заплати в активна възраст.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване дава нови възможности и предимства както за отделните работници и служители, така и за всички работодатели. То допълва задължителното пенсионно осигуряване и е едно добро решение за по-висок доход и по-голяма финансова сигурност на работниците и служителите след пенсиониране.

Чрез допълнителното доброволно пенсионно осигуряване работодателите имат възможност да разширят фирмената си социална политика като инструмент за приобщаване и стимулиране на работниците и служителите за по-висока ефективност от тяхната дейност.От гледна точка на доходите осигуряването за доброволна пенсия е алтернатива на банковите депозити, на инвестициите в ценни книжа и на застраховките. Всеки сам може да избира как да инвестира спестяванията си дългосрочно, така че да си осигури допълнителен доход след пенсиониране.Смисълът на пенсионните фондове обаче е, че те могат професионално и с по-малък риск да инвестират набраните средства и събирайки много пари на куп, да постигат по-добра доходност.

Тласък за развитието на доброволното пенсионно осигуряване може да даде участието в приватизацията на пенсионните фондове, които ще ползват боновете на гражданите. Законът за доброволното пенсионно осигуряване въвежда капиталов принцип – все едно, че влагаш парите си на дългосрочен влог, можеш да си изтеглиш влога, по всяко време заедно с дохода, който се е натрупал по него. Законът е създал голям брой ограничения, за да се гарантират парите на вложителите и да се избегне опастността от пирамидални схеми.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е основано на доброволни пенсионни вноски, правени от работника и работодателя в доброволен пенсионен фонд. Разликата между него и обикновената спестовност се изразява в това, че част от спестяванията, които са под формата на осигурителни вноски се признават за необходимоприсъщи разходи за дейността и се освобождават от данък.

С този вид осигуряване се цели постигане на децентрализация на права и отговорности, по-висока пенсионна защита и повишаване на пенсиите, както и да се възстанови социалната справедливост в осигуряването и да се осигури финансова стабилизация на системата.

“Вашите пари за доброволно пенсионно осигуряване ще се увеличат допълнително от влагането им в сигурни инвестиции, които обикновено осигуряват по-висок доход от лихвите на банките. Така ще спечелите и Вие, и българската икономика, която ще се развива чрез Вашите пари.”

СЪДЪРЖАНИЕ

1.УВОД………………………………...………………….…стр.1

2.ГЛАВА ПЪРВА…………………………….………….....стр.3

І.Основи на социалното ( обществено ) осигуряване……..стр.3

ІІ.Същност на реформата – в сила от 01.01.2000г…………стр.6

3.ГЛАВА ВТОРА…………………………………………...стр.9

І.Структура на ПС след реформата………………………....стр.9

ІІ.Разпределение на осигурителните вноски по години в % от размера на осигурителната вноска …..стр.11

4.ГЛАВА ТРЕТА…………………………………………стр.16

І.Същност на ДДПО……………………………………….стр.16

ІІ.Световният опит в социалното осигуряване…………..стр.30

ІІІ.Характеристика на ПОК “Доверие” АД………………стр.36

5.ГЛАВА ЧЕТВЪРТА……………………………………стр.42

І.Правилник за ДДПО……………………………………...стр.42

ІІ.Начини на осигуряване в ПОК “Доверие” АД………...стр.44

ІІІ.Форми на осигуряване………………………………….стр.46

6.ГЛАВА ПЕТА…………………………………………...стр.48

І.Продуктов портфейл на ПОК “Доверие” АД…………...стр.48

ІІ. Условия за придобиване право на допълнителна пенсия

……………………………………………………………….стр.50

ІІІ.Допълнителни възможности за осигурените в Компания “Доверие” …стр.59

ІV.Данъчни облекчения за ДДПО…………………………стр.61

7.ГЛАВА ШЕСТА………………………………………...стр.64

І.Промени в социалното и трудовото законодателство….стр.64

ІІ.Участие в масовата преватизация………………………стр.66

8.ПРИЛОЖЕНИЯ…………………...……………………стр.76

9.ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА……………………….стр.84

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

v Правилник на ПОК “ Доверие”АД

v Закон за ДДПО

v Закон за корпоративното подоходно облагане

v Закон за облагане доходите на физическите лица

v Кодекс за задължително обществено осигуряване

v Наредба за пенсиите

v “Основи на финансите”, т.II – проф. В.Стоянов

v “Социално осигуряване” 2000 г.

v Вестник “Капитал”

v Социално осигуряване ( Франция, Белгия, Германия ) – Йордан Василев и др.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1220 посетителя и 56 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.