Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Агробизнес Развитие на дружество с ограничена отговорност (ООД) в земеделието


Дипломна работа, 71 стандартни страници, съдържа таблици формули, схеми, има съдържание, липсва литература
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод

Глава първа: Икономически условия за развитие на Дружествата с ограничена отговорност (ООД) в земеделието

I. Аграрната реформа и организационни форми на агробизнеса

II. Видове организационни форми в агробизнеса

III. Предимства и недостатъци на ООД

Глава втора: Теоретично-методологични и методически въпроси за оценка на икономическото състояние

I. Теоретични въпроси за оценка на икономическото състояние на земеделско стопанство

II. Методика на изследването

Глава трета: Анализ на стопанската дейност на “САТИМЕКС”ООД

I. Организационна структура на “САТИМЕКС”ООД

II. Производствена структура на “САТИМЕКС”ООД

III. Финансово стопански анализ на фирма “САТИМЕКС”ООД

Четвърта глава: Възможности за развитие на “САТИМЕКС”ООД

I. Състояние и проблеми на производството и търговия с мед в България

II. Възможности за развитие на “САТИМЕКС”ООД

Заключение

Литература

3 стр.

4 стр.

5 стр.

12 стр.

19 стр.

25 стр.

26 стр.

30 стр.

39 стр.

41 стр.

44 стр.

46 стр.

52 стр.

53 стр.

67 стр.

70 стр.

71 стр.

Увод

Във всяка една страна секторът “Селско стопанство и производство на хранителни стоки” има стратегическо значение за националната сигурност и социалната стабилност. Това са конкретно стоки които, поради съчетанието на природно-климатичните, почвените и някои други фактори, са с преобладаващо значение за аграрното производство и търговия, както в западноевропейските страни, така и в България. През последното десетилетие на преход от централизирано планиране и управление към пазарно ориентирана икономика, селското стопанство претърпя многобройни структурни промени, които бяха неуспешен опит за извеждане на отрасъла от настъпилия застой, а по-късно и явен спад на производството. За извеждането на отрасъла от това състояние бяха необходими не частични реорганизации на отделни структурни единици, а коренна промяна в принципите и методите на управление. Приключилата поземлена реформа и започналата аграрна реформа създават подходящи благоприятни условия за насърчаване на частните земеделски производители и фермери в страната.

Целта на настоящата дипломната работа е:

1.) да се изследва избора на организационни форми в агробизнеса;

2.) да изследва икономическото състояние и възможностите за развитие на предприятие в селското стопанство с помощта на системата от показатели на финансовия-счетоводен анализ;

3.) да се анализират силните и слабите страни на конкретна фирма и приоритетите за бъдещото й развитие с присъединяването на България към Европейския Съюз.

Глава първа

Икономически условия за развитие на Дружествата с ограничена отговорност (ООД) в земеделието

I. Аграрната реформа и организационните форми в агробизнеса

Аграрната реформа е възникнала на определен етап от развитието на човешкото общество. В исторически план това е времето на утвърждаването на капиталистически обществен строй, когато новите отношения в градовете влизат в противоречие с феодалните порядки в селата. Земята е собственост на едрите земевладелци, но се обработва от дребните и бедни селяни при неизгодни за тях условия, което е основна пречка за развитието на земеделието. Бързото развитие на промишлеността в това число и преработващата земеделска продукция довежда до нарастването на градовете и прави необходимо поставянето на земеделието на пазарна основа. В епохата на бурното развитие на капитализма аграрните отношения са най-консервативни, защото феодалната класа защитава с всички средства своята поземлена собственост. Това е главната причина реформирането на поземлената собственост да стане по-късно, когато в много страни промишлената революция вече е извършена. Също така аграрните реформи в отделните страни се извършват в различни исторически епохи, тъй като в различно време и степен се извършват капиталистическите отношения.

Класическата форма на аграрната реформа представлява смяна на субектите на собствеността. Отнема се правото на собственост на феодалните собственици и земята се предава в ръцете на селяните, които не притежават и нямат право на своя земя.

Днешната аграрна реформа, която се извършва у нас и в някои централни и източноевропейски страни, има признаци на класическа аграрна реформа, но и различие в това, че се извършва не смяна, а възстановяване на собственост върху земя и имущество.

Нов елемент на съвременната реформа е приватизацията на държавна собственост в земеделието във всички свери на дейност – производство, услуги, търговия. Характер на реформата имат и онези законодателни и други мерки, които променят системата на стопанисване, макар да не се изменя формата на собственост.

Аграрната реформа представлява съвкупност от законодателни решения на държавата, насочени към преструктуриране на собствеността и стопанисването на земята и имуществото, които водят до коренна промяна на аграрните отношения. Тези отношения стават реална база, върху която се поражда индустриалната, технологичната и производствената структура на земеделието.

В исторически план аграрните реформи се извършват по различни начини, което оказва значение за развитието на земеделието след това. Направените реформи зависят от националните традиции, от големината и броя на големите земевладения и от други фактори.

България преминава през различни времеви етапи свързани с аграрните реформи в нея.

1). Аграрният преврат у нас след освобождението.

С освободителната война през 1877-1878 год. се разрушават напълно феодалните отношения господствали в сферата на земеделието, чрез ликвидирането на поземлената собственост на бейовете. Голяма част от селяните (турци) загубват земите си, тъй като напускат територията на страната. В същото време българското населени заграбва напуснатите земи. Аграрният преврат представлява отнемане на собствеността на турското население от територията на двете части на България.

2). Аграрна политика на Българският земеделски народен съюз (БЗНС) 1919 -1923 год.

Аграрната политика на правителството на БЗНС е била насочена към създаването на модерно европейско земеделие в България. Мерките, които се предприемат за постигането са:

- Разработват програми за водите и изграждането на отводнителни системи.

- Масово създаване на кооперации за изкупуване и преработка на произведената продукцията с цел защита на дребните стопанства от едрите търговци.

- Приемат се два Закона за увеличаване размерите на държавните земи през 1920 год. и Закон за трудовата поземлена собственост (1921 год.).

Аграрната реформа на БЗНС не се осъществила главно поради икономически причини.

3). Аграрна реформа в България след 1946 год.

Провежда се в два етапа:

- Закон за трудова поземлена собственост – който е продължение на реформата започнала през 1921 год.

- Колективизация на земята. Тук се променя начинът на стопанисване на земята като цялата земя се блокира, отделни имоти губят границите си и един общ орган определя как да се използва.

4). Съвременна аграрна реформа в България

През последното десетилетие на преход от централизирано планиране и управление към пазарно ориентирана икономика селското стопанство у нас претърпя многобройни структурни промени, които бяха неуспешен опит за извеждане на отрасъла от настъпилия застой, а по-късно и явен спад на производството. За извеждането на отрасъла от това състояние бяха необходими не частични реорганизации на отделни структурни единици, а коренна промяна в принципите и методите на управление. Настъпилите в края на осемдесетте години обществено-политически промени в страната поставиха началото на изграждането на нова обществено-икономическа система подчинена на принципите на пазарно-ориентираното стопанство. Основа за развитие на това стопанство станаха новоприетите закони като Закона за земята, Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за приватизация и др. С това съществено се измени и механизмът на управление на селското ни стопанство от административно-планов към пазарен. Стартира аграрната реформа, която се свързва с възстановяване на правото на собственост върху земята, ликвидацията на старите производствени структури (ТКЗС, ДЗС) и изграждането на нови. В процеса на реформата трябваше да се решат няколко основни задачи, като на пример по какъв начин да става връщането на земите. В този период у нас политиците, държавните служители и научни работници, виждаха бъдещето на българското селско стопанство главно в едноличното земеделско стопанство, като се омаловажава ролята на кооперациите и дружествените организационни форми.

Днешната дребна поземлена собственост (средно по 16 дка на един правоимащ) се явява следствие от историческите процеси протекли в началото на четиридесетте години у нас. От една страна малкият размер на стопанисваната земя ограничава възможностите за използването на съвременна високопроизводителна агротехника и квалифицирана работната сила. От друга страна силната раздробеност на същата е причина за лоша и ненавременна агротехническа обработка и оскъпяването на производството, а също загуба на не малка част от нея за изграждане на синори и полски пътища. Това ограничава реалните възможности за създаване на икономически жизнени и конкурентноспособни еднолични земеделски стопанства в страната. При тази поземлената собственост селското ни стопанство се върна към екстензивен начин на производство, който коренно се различава от съвременните световни тенденции на окрупняване на селскостопанското производство. За преодоляване на тези негативни последици се налага уедряването на стопанствата, а в отделни региони на страната и комасация на земята. Предимствата от комасацията се изразяват в икономията на земя, интензивното използване и механизираната й обработка.

С промяната в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), ДВ бр. 99/2002г., изм. и доп., ДВ, бр. 16/2003г. се регламентират дейностите по втория етап на поземлената реформа, а именно установяване и развитие на поземлените отношения, информационно осигуряване и развитие на пазара на земеделските земи.

С измененията в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ (ППЗСПЗЗ), ДВ бр. 31 от 04.04.2003г се направи нова стъпка към реализиране на логичния етап, следващ реституирането на земеделските земи. Това са дейностите по организиране и развитие на поземлените отношения. През 2002 и 2003 г. са били подготвени документи, администриращи тези отношения. Разработени са правила за прилагането на новата гл. V “а” от ЗСПЗЗ, които включват подаване на декларации за ползването на земеделските земи, изготвяне на карти с масиви за ползване, изготвяне на споразумения между собственици и ползватели. Разработени са и указания за реда на предоставяне на земеделски земи от ДПФ под наем и аренда без търг или конкурс. Целта на предоставянето по този ред е повишаване интереса към ползването на земи от ДПФ, не обработвани две и повече стопански години. При отдаването на земи по този ред Министерството е въвело и допълнителен едногодишен гратисен период, в който наемателите да могат да обработят земите, след което да пристъпят към осъществяване на програмите си. Също така са разработени критерии и ред, по които да се заменят земеделските земи от ДПФ с други такива. В по-голямата част извършените замени са с цел комасиране на имоти на частни собственици и създаване на условия за осъществяване на крупни инвестиционни проекти. Тъй като у нас след реституирането на земите се получи много голямо раздробяване на земеделските земи, което от своя страна възпрепятства изграждането на големи фирми в областта на агробизнеса.

 

------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

След направения финсово-счетоводен анализ на фирма “САТИМЕКС”ООД можем да кажем, че моментното й състояние не е много добро. Факторите които могат да оказват такова негативно влияние върху фирмата са от различно естество – изплащането на взети кредити, лоша стопанска година и др. Причините за констатираното лошо икономическо състояние могат да се дължат и на некоректна и недостатъчна информация, предоставена при анкетата, тъй като фирмата е просъществувала цели десет години на пазара, получавала е кредити и въпреки показателите е погасявала редовно вноските си по тях, а освен това планира крупни и реално осъществими инвестиции в близко бъдеще.

Като всяка икономическа организация, така и “САТИМЕКС”ООД независимо от сектора на производство има силни и слаби страни. Силните страни са:

- голямото разнообразие от продукти, които предлага;

- сключен договори с немският хипермаркет “HIT”;

- добро отношение към персонала;

- бъдещ проект за преструктурирането на производството и фирмата отговарящи на изискванията на ЕС;

- подобряване на качеството и др.

Слабите страни са:

- идентичността на опаковките с тези на конкурентите, което ги прави трудно различими едни от други;

- високата конкуренция в страната;

- нежеланието на собствениците да затворят цикъла на производство и др.

За фирмите в областта на селското стопанство моментната икономическа ситуация е доста специфична поради предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз. За да излязат конкурентно способни на международните пазари фирмите трябва да изпълнят изискваният на съюза за качество и производство. Благодарение на това, че България има дълготрайни традиции в производството на мед, отрасълът се развива с много бързи темпове, но все още преработвателните не отговарят на всичките изисквания поставени от евро съюза. В резултат на това несъответствие повечето фирми като „САТИМЕКС”ООД пренасочват своите капитали към преструктуриране и модернизиране на технологиите и производството си. Това е продължителен и капиталоемък процес, който не всички предприемачи ще успеят да завършат. Така на практика се осъществява един от икономическите закони, че на пазара остават да съществуват само най-добрите. Ето защо пътят който е решила да поеме „САТИМЕКС” ООД е труден, но и единственият за всяка фирма която желае да излезе на международните пазари.Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1010 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.