Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Мениджмънт Европейски фонд за регионално развитие Технологична модернизация в предприятията по примера на “КЕНДИ” ООД


Дипломна работа, 75 стандартни страници, съдържа схеми, бележки под линия, таблици, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Увод

3

ЧАСТ ПЪРВА

СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

5

1

Проекти и управление на проекти

5

1.1

Техники за управление на проекта

9

2

Класификация на проектите

11

2.1

Проекти според съдържанието им

11

2.2

Проекти според крайните резултати от тях

12

2.3

Проекти според възможността за финансова оценка

12

2.4

Проектите според направлението на разходите за тях

13

2.5

Проекти според инициаторите

13

2.6

Двумерна класификация

15

2.7

Проекти според времетраенето

15

2.8

Проекти според стойността им

16

2.9

Проекти според източника на финансиране

16

2.10

Проекти според изпълнителите

17

3

Ключови компоненти на предложението за проект

17

4

Инструментариумът за управление на проекти като фактор за международна конкурентоспособност

22

4.1

Съвременни теоретични възгледи за управлението на проекти

22

4.2

Стълбовете на конкурентоспособност в управлението на проекти

24

4.3

Работа в екип

24

4.3.1

Класификации на видовете екипи

25

4.3.2

Специфични организационно - поведенчески аспекти на екипната форма на работа

25

4.3.3

Управление на знанието в условията на екип

27

4.4

Мрежи от връзки с външни лица и организации

29

4.4.1

Управлението на проекти – потребителски ориентиран управленски подход

30

4.4.2

Управлението на проекти за целите на международните стратегически съюзи

30

4.5

Ориентация към процеса

33

4.5.1

Ориентация към процеса чрез специфичните за управлението на проекти организационни структури

34

4.5.2

Ориентация към процеса чрез формална методология за управление на проекти

35

4.6

Овластяване

36

4.6.1

Характеристики на овластяването като съвременна управленска концепция

36

4.6.2

Овластяване чрез управление на проекти

37

ЧАСТ ВТОРА

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

40

1

Конкурентоспособност

40

2

Малките и средни предприятия – гръбнакът на европейската икономика

42

2.1

Изясняване на проблемите и бариерите пред малките и средни предприятия в България

43

2.2

Решаване проблемите на конкурентоспособността

47

2.3

SWOT анализ на състоянието на МСП в България

48

2.4

Значение и начини за повишаване на конкурентоспособността

49

2.4.1

Лисабонска стратегия

50

3

ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за периода 2007- 2013 г.

54

3.1

Хоризонтални цели

54

3.1.1

Устойчиво развитие и опазване на околната среда

55

3.1.2

Равнопоставеност

56

3.1.3

Информационно общество

57

3.2

Основни органи на оперативната програма

58

3.3

Приоритети на оперативната програма

59

3.3.1

Приоритетна област 1 - “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”

59

3.3.2

Приоритетна област 2 - “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата”

62

3.3.3

Приоритетна област 3 - ”Финансови ресурси за развитие на предприятията”

65

3.3.4

Приоритетна област 4 - ”Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”

67

3.3.5

Приоритетна ос 5 - “Техническа помощ”

68

ЧАСТ ТРЕТА

ПРОЕКТ

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ПО ПРИМЕРА НА “КЕНДИ” ООД

71

Заключение

107

Използвана литература

109

Увод


 

Управлението на проекти е най-динамично развиващата се съвременна дисциплина и професия. Причина за това е интензифицирането на всички области на социалния и икономически живот. Както отбелязва класикът на мениджмънта Джозеф Джуран, „всички подобрения се осъществяват чрез отделни проекти и по никакъв друг начин”.

Последните години насочиха вниманието на бизнеса и публичната администрация към проектите, проектното финансиране и управлението на проекти. Развитието на конкурентоспособна икономика преминава през адаптация към утвърдилите се в Европа и в напредналите страни условия за работа, чрез ускоряване на нововъведенията във фирмите, публичната администрация и обществения живот. Целенасочената работа, ориентацията към достигане на конкретни цели на иновациите и промените се налага като единствено подходящ начин за мислене. Реализацията на промените чрез целево-ориентирани проекти се доказва като основно прагматично средство за работа.

Процесът на обосноваване и осъществяване на промени е уникален, многостранен и продължителен. Затова се изисква специализирано управление, различно от текущата работа.

Развитието на съвремените организации е силно повлияно от динамично променящата се външна среда. Растящата изменчивост на средата скъсява непрекъснато фазите на развитие на организацията. Наред със знанията и уменията в областта на стратегическото управление, управлението на човешките ресурси, управлението на операциите, финансовия анализ и др. съвременните ръководители трябва да получат и необходимат


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1108 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.