Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Финанси, Банки Формиране на капитала и разпределение на печалбата във фирма „Кльонер Металснаб” АД


Дипломна работа, 66 стандартни страници, съдържа таблици, формули, бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод 3

Параграф Първи: Теоретични основи на капиталовата политика на фирмата 5

1.1.Особености на капиталите на фирмата 5

1.2.Финансов ливъридж 7

1.3.Финансиране на капиталовата структура 10

1.4.Цена на капитала на фирмата 14

Параграф Втори: Формиране на собствения капитал 16

2.1.Характеристика на основните съставки на собствения капитал 16

2.2.Особености на формиране на капитала в отделните видове

дружества 19

2.3.Влиянието на данъка върху доходите на фирмите 21

2.4.Корпоративно финансиране и пазарна ефективност 32

Параграф Трети: Разпределение на печалбата по отделните статии на пасива баланса 38

3.1.Печалбата – инструмент на растежа във фирмата 46

3.2.Печалбата като елемент на пасива 49

3.3.Измерване на печалбата 51

Заключение 61

Литература 63

Приложения 64

Увод

В основата на човешката природа винаги е стоял стремежът към развитие, към усъвършенстване и просперитет - обстоятелство, отделящо хората от останалите видове. Печалбата може да се разглежда като елемент на този просперитет, от гледна точка на факта, че когато тя се реализира, бизнесът получава възможност за разрастване - инвестира се в нови производства, откриват се нови работни места, стимулират се основните производствени фактори.

Оптмалността на капиталовата структура е цел, преследвана от мнозинството финансови мениджъри. Това е така, защото постигането на оптималност в капиталовата структура означава, че финансовия мениджмънт изпълнява своята основна задача – максимизиране на акционерното богатство. От гледна точка на капиталовия пазар оптималната капиталова структура води до максимизиране в пазарната оценка на стойността на фирмените акции. От друга страна, пазарната стойност на обикновените акции на фирмата е израз на сегашната стойност на очакваните бъдещи дивиденти.

За разлика от световният бизнес в България отношението на бизнесмените от една страна и на държавата от друга към печалбата е негативно. Какво имам предвид - в нашата страна основен принцип на бизнеса е “Създай бизнес и бързо натрупай печалба - на всяка цена!”, т.е. реализираните печалби са в резултат на надути цени за бързо покриване на направените разходи. Няма никакви реално произведени единици и реално завзети пазарни позиции.

В настоящия магистърски проект се защитава следната теза: Печалбата отчита влиянието на фактори с външен и вътрешен характер.

Обект на изследване е капитала и печалбата на фирма “Кльонер Металснаб” АД..

Предмет на изследване са методите и подходите за анализ и оценка на използването на капитала и формиране на печалбата.

Целта на изследването е да се развие и приложи технология за оценка на капитала и формирането на печалбата във фирма “Кльонер Металснаб” АД..

Изследването е проведено във фирма “Кльонер Металснаб” АД..


Параграф първи

Теоретични осНови на капиталовата политика на фирмата

1.1. Особености на капиталите на фирмата

Капиталовата структура на фирмата изразява величината и съотношението на източниците за дългосрочно финансиране на фирмата. Те са, както е известно, обикновените и привилегированите акции, облигациите и другите видове дългосрочни заеми.

Оптималността на капиталовата структура е цел, преследвана от мнозинството финансови мениджъри. Това е така, защото постигането на оптималност в капиталовата структура означава, че финансовия мениджмънт изпълнява своята основна задача - максимизиране на акционерното богатство. От гледна точка на капиталовия пазар оптималната капиталова структура води до максимизиране в пазарната оценка на стойността на фирмените акции.

Финансовата структура на фирмата изразява всички източници за финансиране на фирмата независимо от вида и срока им. При анализите по-често се има предвид капиталовата структура в точния смисъл на това понятие. Разглежда се преди всичко съотношението между собствения капитал, представен от обикновените акции, и дълга, представен от облигациите. Приема се, че обикновените акции с пазарната си цена отразяват също и неразпределената печалба и резервите, т.е. целия собствен капитал. Привилегированите акции имат незначителен относителен дял и при обобщените изследвания обикновено се игнорират[1].

Основен показател за капиталовата структура е коефициентът Дълг/Капитал (Д/К). Той е равен на:

(1-1)

където:

Д е дългосрочният дълг;

ОА - пазарната стойност на обикновените акции;

К - стойността на дългосрочното финансиране на фирмата.

НАПРИМЕР, ако дългосрочният дълг на фирмата във вид на облигации е 5 млн. лв., а собственият капитал, представен от обикновените акции е 7 млн. лв., коефициентът Д/К ще бъде:

(1-1’) или 42%.

Съответно собственият капитал ще бъде 58% от целия капитал на фирмата.

Наблюденията показват, че фирмите се стремят да поддържат определено съотношение между дълга и собствения капитал, въпреки неизбежните колебания в капиталовата структура. Обяснението е следното: При по-значително увеличаване на коефициента Д/К на дадена фирма, кредиторите стават предпазливи и изискват по-висока лихва и по-голямо обезпечение, а повишеният риск води към нарастване на изискуемата норма на възвръщаемост за акционерите.

Тези обстоятелства се отчитат при анализа на капиталовата структура и търсенето на нейната оптимална величина.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

В настоящата разработка анализът бе насочен към определянето на оптималния размер на собствените и привлечените капитали и влиянието на това съотношение върху печалбата. Логично е тук да се изтъкне, че доминирането на собствените капитали означава наличието на позитивна финансова или капиталова структура, а доминирането на привлечените капитали - негативна финансова или капиталова структура.

В резултат на проучването се доказа, че при търсенето на оптималното съотношение между двете съставки на дългосрочния капитал определящ е отрасълът, в който работи фирмата. На следващо място значение има и характерът на производството, като не трябва да се пренебрегва и възвръщаемостта (доходоносността). При това положение оптималното съотношение между собствени и привлечени капитали зависи от отрасловата принадлежност, спецификата на производството и възвръщаемостта.

Границите на колебанието около оптимума на съотношението между собствени и чужди капитали зависят (освен от отрасъла и характера на производството) и от множество други фактори. Отделно внимание на първо място може да се отдели на възвръщаемостта или печалбата от дейността. Наличието на печалба е важно условие за развитието на дълговата политика на фирмата и възможност за ограничаване използването на ресурси с друго предназначение. Това е така, защото печалбата и нейните измерения в дългосрочен план предопределят намеренията на финансовия мениджър да включва дългове в структурата на финансирането. Особено значение в случая има печалбата, която не подлежи на разпределение между акционерите и служи като основа на растежа във фирмата.

В този процес допълнителни гаранции може да дадат решенията за капитализиране на дивидентите. Следователно включването на дълговете в капиталовата структура е своеобразно сегашно ангажиране на бъдещите резултати от производството, тъй като в крайна сметка погасяването им ще стане чрез печалбите.


Литература

  1. Адамов, В., Финанси на фирмата, Велико Търново, Абагар, 1998.
  2. Адамов, В., Дж. Холст, А. Захариев, Финансов анализ, В.Търново, Абагар, 2002.
  3. Адамов, В., Теория на финансите (Държавни финанси), Велико Търново, Абагар, 1998.
  4. Адамов, В., Г.Николов, Управление на парите във фирмата, Свищов, 1994.
  5. Адамов, В., С.Проданов, С.Симеонов, Печалбата - инструмент на растежа на фирмата, Свищов, 1994.
  6. Адамов, В., Р. Лилова и В. Захариев. Финансов мениджмънт. В. Търново, АБАГАР, 1995.
  7. Адамов, В., Р.Радков, Р.Лилова, В.Захариев, Финанси, Велико Търново, Абагар, 1995.
  8. Лилова, Р., В.Адамов, Цени и ценова политика, Велико Търново, Абагар, 1997
  9. Ненков, В., Самофинансиране на фирмата, Свищов, 1993.

10. Harvey, J., Modern Economics, London, Macmilan, 1993.

11. Truet, L., and D.Truet, Mikreconomics, St. Louis, 1987.

12. Материали на “Металснаб холдинг” АД.

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1176 посетителя и 53 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.