Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Финанси, Банки БАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ НА СРЕДНИЯ И ДРЕБЕН БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ


Дипломни работи, 88 страници по-големи от стандартните, съдържа формули, таблици, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Обем – 87 стр.

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА БАНКОВИЯ КРЕДИТ. ВИДОВЕ

1.Същност и значение на банковия кредит

2.Субекти на кредитиране на средния и

дребен бизнес

3.Лихвата – цена на кредита

4.Кредитна политика на търговските банки

5.Кредитен риск

6.Банкови провизии. оценка на рисковите

експозиции на банките

7.Видове банкови кредити

ГЛАВА ВТОРА. ЕТАПИ НА БАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ

НА СРЕДНИЯ И ДРЕБЕН БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

1. Проучвателен етап

1.1. Искане за отпускане на банков кредит

1.2. Икономическа обосновка за ползване на

банков кредит

1.3. Проучване на кредитоискателя

1.4. Анализ на кредитоспособността

1.5. Гарантиране възвращаемостта на кредита

1.6. Погасителен кредитен план

1.7. Кредитен договор

2. Управление и контрол на кредита

3. Заключителен етап

ГЛАВА ТРЕТА. Отражението на световната криза върху банковата ни система

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ПРОГРАМИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ

НА СРЕДНИЯ И ДРЕБЕН БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

УВОД

В условията на пазарна икономика, броят и съставът на физическите и юридическите лица, които кандидатстват за банков кредит за стопански цели непрекъснато расте. Членството ни в ЕС и технологичното развитие като цяло, налага необходимостта българските фирми бързо да се адаптират към условията на европейския пазар. Съществуват редица изисквания за функционирането на малките и средни предприятия, което обуславя нарастването на интереса към банковия кредит.

Необходимостта от свободен ресурс за инвестиции в съвременни технологии и оборудване, води до засилване на тази тенденция.

Всичко това повишава интереса на стопанските субекти към

условията и предпоставките за получаване на кредит от банките, като едновременно с това увеличава и многообразието от кредитни условия и взаимоотношения, при които се сключват

кредитните сделки.

В своята дипломна работа аз ще разгледам кредитът като източник на финансови средства, кредитната политика на търговските банки, видовете банков кредит, начините на отпускане на банков кредит, управление на вече отпуснатите кредити, програми за кредитиране на средния и дребен бизнес в България.

В условията на стоковото производство кредитът е обективна икономическа категория, с помощта на която се осигурява ефективно използване на паричните средства. Мястото му в източниците за финансиране на фирмите се определя в значителна степен от обективните условия, при които те съществуват.

Използването на кредита, като източник на финансови средства е обусловено от особеностите на кръгооборота на авансираните средства и размера на печалбата.

След използването на кредита във фирмата трябва да се осигури печалба, достатъчна за погасяването на кредита, заедно с полагащата се лихва и за натрупване и потребление. От използване на кредита са заинтересовани и двете страни на кредитните отношения. Банките получават срещу предаставения кредит лихва, а кредитополучателят за сметка на заемни средства създава и разширява дейността си, внедрява научно-технически постижения.

Чрез предоставянето на кредита се дава възможност на банката да участва в управлението на финансовите средства с инвестиционно предназначение и да въздейства за повишаване ефективността на фирмата.

При отпускането на кредити банките действат с общоприети условия и ред на кредитиране, както и със специфични вътрешни разпореждания, относно видовете отпуснати кредити и гаранциите, които те приемат.

Банките при своята дейност се съобразяват и с кредитно-паричната и фиксалната политика на държавата.

Казаното по-горе обуславя необходимостта от изясняване същността на банковия кредит, за организацията, методиката и методологията по предоставянето и управлението му в съвременните условия, както и необходимостта от класифицирането на кредите и заделяне на банкови провизии с цел намаляване на кредитният риск.

Доброто познаване на банковата практика в страната ни е условие за създаване на бъдещи специалисти, които ще работят в тази система.

ГЛАВА ПЪРВА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА

БАНКОВИЯ КРЕДИТ. ВИДОВЕ

1.Същност и значение на банковия кредит

Банковият кредит е един от необходимо присъщите атрибути на пазарно функциониращото стопанство. Едва ли е възможно, когато се поставя въпроса за стратегията и тактиката на икономическото развитие на дадена стопанска структура, проблемите на кредитирането да бъдат игнорирани. Кредитът е един мощен регулатор на пазарната икономика, който многократно стимулира скоростта на протичането на стопанските процеси и ефективността на развитието на една или друга дейност. Същевременно кредитът, ако не бъде използван по най-добрия начин, може да се превърне в силно възпиращо средство, оказващо неганивно влияние не само за тези, които са взели парични средства на заем, но и за институциите, разрешили и предоставили кредита. Кредитът е важен елемент на финансовата структура на фирмата. Да се разчита само на собствени капитали при съвременните условия на развитие е неоправдано, тъй като нещата не опират само до ресурсите на финансиране, но и до позициите на пазара. Във връзка с това собствените капитали и тяхната величина са добър атестат за финансовата политика на фирмата, но умението й да управлява капиталите за финансиране се предопределя и зависи и от извличане на максимална изгода от използвания кредит.

Банковият кредит е форма на кредитно отношение между банката и фирмата или предприятието по повод мобилизиране и използване на временно свободни парични средства. Той се явява като обективна необходимост, защото осигурява движението на паричния във веществен поток чрез преразпределителната си функция. Отпускането на банков кредит е основна функция на банките.

Чрез предоставените от банката кредити на фирмите и други стопански единици се решава двуединната задача, а именно: удовлетворяване нуждите на стопанската сфера от допълнителни финансови средства за нормалното и без прекъсване протичане на производствено-стопанските процеси и създаване на предпоставки за формиране на доходи на самите кредитни институции – търговските банки.

Ролята и значението на банковият кредит могат да бъдат оценени и правилно разбрани само в контекста на оценката на икономическата среда, при която реално са поставени да работят както кредитополучателите, така и кредиторите. В стремежа си да завоюват по-здрави позиции на съществуващите пазари или да се настанят на нови, фирмите често прибягват до услугите на банковата система и най-вече до онези, свързани с получаването на допълнителни парични средства. Всяка операция, свързана с предоставянето на банков кредит, е в една или друга степен рискова както за онези, които получават парите в заем, така и за онези, които ги предоставят. Често поради недооценка на скоростта, с която взетите в заем парични средства ще бъдат вложени и възвърнати при протичане на стопанските процеси, както и на крайния срок на издължаване на дълга, се стига до положение, че кредитополучателите изпадат в трайна неплатежоспособност, която от своя страна поставя в не по-добро положение и финансовите институции, предоставили кредита. Поради достигнатата степен на взаимно проникване на различните по вид, обхват и сложност стопански дейности и поради силно вероятностния характер на икономическия живот, неефективно използваните кредитни ресурси могат да доведат до верижни негативни последствия. Този извод се подсилва и от обстоятелството, че дадените в заем пари от банките в преобладаващата си част са също временно предоставени на банките средства, за които последните са задължени да начисляват и да плащат лихва.

Очертаната накратко значимост на кредитните операции, които осъществяват търговските банки, дава основание да се обърне сериозно внимание на следните два проблема: първо, какво трябва да се направи от страна на кредитните институции, за да се оцени в по-пълна степен кредитния риск и да се предпазят от последващо негативно положение в случаите, че отделните кредитополучатели изпаднат във финансово затруднение, и второ, какво трябва да се прави от банките по време на фактическото ползване на кредита и когато срокът за издължаване вече е изминал.

Процесът на формирането на пазарните структури у нас се характеризира преди всичко с бързо изменение на условията, при които обективно са принудени да работят както фирмите, така и банките. Новите стопански единици се нуждаят от значителни финансови ресурси, които да вложат и да разширят дейността си до мащаби, достатъчно големи, за да бъдат задоволени потребностите на националното стопанство.

2. СУБЕКТИ НА КРЕДИТИРАНЕ НА СРЕДНИЯ И ДРЕБЕН БИЗНЕС

Субекти на кредитиране на средния и дребен бизнес в България, от страна на банковите институции, са микро-предприятия, малки предприятия и средни предприятия.

Съгласно Закона за малките и средни предприятия, такива са:

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.
(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.

(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 25.08.2004 г., нов - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) (1) При изчисляване на данните по чл. 3 се взема предвид дали предприятието е независимо, дали е предприятие партньор по смисъла на ал. 3, или е свързано предприятие по смисъла на ал. 5.

-Независимо предприятие е всяко предприятие, което не е предприятие партньор по смисъла на ал. 3 и не е свързано предприятие по смисъла на ал. 5.

- Предприятия партньори са предприятията, които не са свързани предприятия по смисъла на ал. 5 и между които съществува следното отношение: едно от предприятията притежава самостоятелно или заедно с едно или повече свързани предприятия от 25 до 50 на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго предприятие.

- Свързани предприятия са предприятията, между които съществува някое от следните отношения:

1.едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото предприятие;

2.едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния орган на другото предприятие;

3.едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза в неговия устав, учредителен договор или друг учредителен акт;

4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие, контролира самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на това предприятие по силата на споразумение с други акционери, съдружници или членове.

Не подлежат на кредитиране предприятия, които са:

- обявени или в процедура по обявяване в несъстоятелност или ликвидация, или са поставени под запрещение;

- с неизяснен правен статут;

- с недобра обезпеченост на искания кредит;

- с недоказано участие с произход от собствени средства, в размер най-малко 30% от стойността на инвестицията;

- новорегистрирани субекти и такива, които нямат финансова и бизнес история.

Не се кредитират дейнсти забранени от закона, както и други такива свързани с:

- провеждане на хазартни игри;

- покупко-продажба на валута;

- екологично несъобразени проекти;

- инвестиции в ценни книжа, дялове и акции;

- покупка на недвижими имоти, с цел препродажба.

---------------------------------------------------------

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЧПБ Тексим

Кредит "Успешна инвестиция", предназначен за покупка на недвижими имоти без доказване на доход.
Банката предлага „Тексим - Бизнес линия” - револвиращ кредит за оборотни средства, предназначен за юридически лица, чиято дейност обхваща минимум 3 /три/ последователни финансови години.
-Кредитополучателят може да усвои еднократно, в рамките на 12 месеца, до 20% от размера на разрешения кредит, но не повече от 20 000 лв./съответната валутна равностойност/, без представяне на разходооправдателни документи. .
рок на кредита - Кредитът се разрешава със срок до 1 година, с възможност за револвиране (многократно подновяване) до 5 години (60 месеца). Кредитът револвира по два начина - с пълно или частично погасяване на първоначално разрешения кредит в края на договорения срок. При частично погасяване кредитът револвира, в случай че размерът на дължимата главница е намалена най-малко до 50% от размера на първоначално разрешения кредит.
алута - лева с евроклауза, евро, щатски долари.
ихвeни условия - лихвата по кредита се формира като сбор от тримесечен EURIBOR/LIBOR/LEONIA + надбавка мин. 6%, макс. 10%.
-Обезпечения: Ипотека на недвижим имот, собственост на кредитоискателя или трето лице; Залог на парични средства и/или ДЦК, при недостатъчност - залог на ДМА. Кредитоискателят застрахова в полза на Банката приеманите обезпечения.
Кредит „Търговска сделка”.
Кредитът е предназначен за обслужване на договор за търговска сделка.

-Валута - в щатски долари, евро, лева

аксималният размер е до 100 000 лева.
-Срок - до 3 или 6 месеца и с опция за подновяване при същите условия в рамките на тригодишен период. Всяко ново искане за ползване на опция трябва да бъде получено в банката най-малко 20 дни преди падежа на предходния кредит. За всяка нова опция се взема такса.
-Лихвените условия са: Leonia, тримесечен Еuribor или тримесечен Libor + надбавка. За кредити с продължителност 1 година - фиксиран годишен лихвен процент: 10% за тримесечните с право на три опции; 12% за шестмесечните с право на една опция. За кредити с размер над 50 000 лв. - годишният лихвен процент се увеличава с 2 пункта.
безпечението по него е първа по ред ипотека на недвижим градски имот. азмерът на обезпечението е 150% от сумата на кредита.
Кредит "Тексим партньор"

-Размер - до 50 000 щ.д.

срок - до 6 месеца

-Годишният лихвен процент по него е 11.75%

огасяването на кредитите е еднократно - в края на периода

-Обезпечение - изисква ипотека върху градски и курортни недвижими имоти.
Кредит "Устойчиво развитие" за финансиране на фирми, поддържащи персонал над 30 души за последните 5 години.

-Размер - няма таван за кредитите по тази програма - той се договаря според предложеното обезпечение.
рок- до 3 години

- лихвата - 10% годишно за срок до 1 година

-Обезпечение - ипотека върху градски и курортни недвижими имоти.
Кредит за ДДС, предназначен за заплащане на фактуриран данък добавена стойност (ДДС).
Кредитът е за юридически лица, регистрирани по ЗДДС, с разрешен от ЧПБ „ТЕКСИМ” АД кредит за оборотни или инвестиционни цели.
-Валута - BGN с включена евроклауза;
-Размер - до размера на фактурирания ДДС;
-Срок на погасяване - до 6 месеца;
-Начин на погасяване - еднократно, при възстановяване на ДДС, но не по-късно от договорения срок;
-Лихвени условия - 13% на годишна база;
-Обезпечение - ипотека и заедно със залог на вземане върху ДДС за възстановяване по разплащателната сметка в банката;
-Обезпечителен марж - минимум 150 % от сумата на кредита.

Пощенска банка

Пощенска банка започва да предлага на малкия и среден бизнес кредитни продукти по кредитна линия от Европейската банка за въстановяване и развитие (ЕБВР) на стойност 25 млн. евро. Средствата ще бъдат отпуснати като заеми за инвестиционни нужди и оборотни средства. Финансирането, под формата на средносрочни кредити с максимален размер 125 хиляди евро, е предназначено основно за финансиране на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия с минимум 2 години пазарен опит, които по условие на ЕБВР трябва да бъдат нови клиенти на банката. Настоящи клиенти на Пощенска банка също могат да получат финансиране по тази линия, при условие, че не са ползвали кредити в банката през последните две години.

С Бизнес кредитна линия от Пощенска банка:

-Целеви пазар - Фирми или предприемачи с годишен оборот до 1 000 000 лева.

-Размер на финансиране - до 500 000 лева

-Валута - лева и евро

-Схема на отпускане - свободно усвояване до одобрения лимит.

-Начин на усвояване - свободно, в брой или чрез плащане, без предоставяне на разходо-оправдателни документи

-Погасяване - Минимално задължително плащане на лихвата, а главницата според възможността и нуждите Ви.

-Подновяване - Годишно преразглеждане на кредитната линия и на финансовото състояние на фирмата.

-Срок - до 20 години при условие, че годишното преразглеждане покаже, че финансовото състояние на фирмата позволява обслужване на кредита.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

www.mee.government.bg

www.dnevnik.bg

www. money.ibox.bg

www.investor.bg

www.bnb.bg

Аврамов й.,Попов Д., „Пари, кредит, борси”2006

Василев, Гр., Чуков, Кр., Тимчев, М., Основи на стопанския анализ на предприятието, 1992 г., София, ИК“Люрен”

Герджиков, О., Търговски сделки, 1997 г., София, ИК“Труд и право”

Закон за малките и средните предприятия(Обн. ДВ. бр.84 от 24 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.42 от 27 Април 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., из


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1172 посетителя и 1 потребител в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.