Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Туризъм Създаване и маркетинг на туристически продукт


Дипломна работа, 53 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, схеми, диаграми, бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Част първа

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОЧЕРТАВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ В ТУРИЗМА……..4

1.Специфика на туристическия продукт и туристическия бизнес….…..…4

1.1 Туристическо търсене на услуги………………………………….…...4

1.2 Туристическо предлагане ………………………………………….…..5

2. Характеристика и типология на туристическия продукт………………..5

3. Туризъм в България – перспективи и стратегии за неговото развитие..9

3.1 Развитие на туризма в България ………………………………………9

3.2 Предпоставки и стратегии за развитието на туризма в България ….14

4. Проблеми на туризма в Европа и последствията за дестинация България………16

4.1 Процеси на преструктуриране в туризма ……………………………16

4.2 Модели на алтернативен туризъм в България ………………………17

Част втора

СЪЗДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ……………………….…….22

  1. PLESTIE + C – анализ на околната среда в България…………….….22
  2. Създаване на туристически продукт “скално катерене” във Врачанския балкан….….28
  3. SWOT-анализ на продукта……………………………………………….30

Част трета

МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ СКАЛНО КАТЕРЕНЕ...33

1.Стратегии за развитието на спортния туризъм, и в частност скалното катерене ……33

1.1 Продуктови стратегии…………………………………………….……33

1.2 Ценова стратегия ………………………………………………….…..41

1.Дистрибуционни стратегии ……………………………………….…..42

1.4 Промоционни стратегии ………………………………………….…..43

1.4.1 Подобряване на националната идентичност ……………….43

1.4.2 Подобряване на националния туристически продукт ….……44

1.4.3 Рекламни стратегии ……………………………………………45

1.4.4 Стратегии на пъблик рилейшънс в туризма ………………….46

1.4.5 Стратегии на насърчаване на продажбите в туризма ………..47

2. Значение за България от развитието на туризма ……………………..48

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА………………………………………………….50


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А Т А Б Л И Ц И

ТАБЛИЦА 1………………………………………………………………………..11

ТАБЛИЦА 2………………………………………………………………………..20

ТАБЛИЦА 3………………………………………………………………………..21

ТАБЛИЦА 4………………………………………………………………………..22

ТАБЛИЦА 5………………………………………………………………………..23

ТАБЛИЦА 6………………………………………………………………………..44

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А Ф И Г У Р И

ФИГУРА 1…………………………………………………………………………..4

ФИГУРА 2…………………………………………………………………………..6

ФИГУРА 3…………………………………………………………………………..7

ФИГУРА 4…………………………………………………………………………..8

ФИГУРА 5………………………………………………………………………….10

ФИГУРА 6………………………………………………………………………….29

ФИГУРА 7………………………………………………………………………….33

ФИГУРА 8………………………………………………………………………….34

ФИГУРА 9………………………………………………………………………….41


Част първа

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТНИЯ ТУРИЗЪМ И МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕТО МУ

  1. Специфика на туристическия продукт и туристическия бизнес

1.1 Туристическо търсене на специфични продукти

Ако за всяка туристическа фирма ангажирането в предоставянето на услуги означава формирането на клиенти, то алтернативно възниква обратната постановка – клиентите ще се ориентират към тази фирма, която е фиксирала в своя продукт потребностите, желанията и очакванията им. Една от най-важните задачи на туристическата фирма е да знае как, при какви обстоятелства и под влиянието на какви фактори клиентът взема решение. Всеки избор е резултат от въздействието на няколко групи фактори:

-

 


фиг. 1 Групи фактори, влияещи върху потребителския избора

Вземайки под внимание всички тези фактори, и изхождайки от многото определения за туристическо търсене, то може да се представи като форма на проявление на обществената платежоспособна потребност от такива услуги и стоки, които осигуряват пътуването и временното пребиваване на хората извън постоянното им местожителство за развлечение, отмора, задоволяване на културни и професионални интереси, участие в специфични мероприятия и други социални прояви.

Главната характеристика на туристическото търсене, е че то представлява най-много и най-често търсене на услуги.

Следваща черта на туристическото търсене е голямата неорганизираност и нееднородност на участниците във вътрешния и международния туризъм. Множество разнообразни фактори обуславят тази особеност. Определяща е териториалната разпръснатост и мобилност на потребителите на туристическите стоки и услуги. Това стимулира индивидуалните пътувания и минимизира възможностите за организирано търсене. Тази тенденция се подсилва и поради участието на лица с различни платежни възможности в туристическото търсене.

Туристическото търсене е с висока степен на ценова, доходна и рекламна еластичност, действащи както отделно, така и едновременно. Промяната на доходите на населението води до бързи изменения в структурата на потреблението. Голямо влияние върху потребителското туристическо търсене оказват измененията на валутните курсове, девалвациите и ревалоризациите на валутите.

Търсенето на туристически услуги е с висока степен и на кръстосана еластичност, т. е налице е “субституционна конкуренция”, при която търсенето на туристически услуги и стоки е лесно заменимо.

Друга по-важна черта на туристическото търсене е, че то се проявява един път годишно като се характеризира с наличието на висока относително стабилна традиционна концентрация на търсенето по време /подчертано сезонен характер/ и по обекти на проявление- т.нар. туристическа локализация.

1.2 Туристическо предлагане

Туристическото търсене се явява съвкупност от остойностени туристиче-ски продукти и реални икономически условия, които трябва да получат общест-вено признание в процеса на размяната.

Основните фактори, които определят осъществяването на туристическото търсене са е наличието на съответно природно-географски и ресурсни дадености, както и възможността на туристическите фирми да произвеждат и предлагат туристически услуги в съответната държава.

От тук произтичат и основните характерни черти на туристическото предлагане. Първата характерна черта, това е подчертаната не еластичност на търсенето – то слабо реагира на промените, настъпващи при промяната на конкретен фактор.

Втората черта, характеризираща търсенето е непрекъснатото разширяване на ареала на туристическото предлагане. Тоест с всеки изминат сезон се появяват нови страни с нови туристически дестинации, нови туристически пакети и услуги.

Третата трайна тенденция в туристическото предлагане е непрекъснатото концентриране и реализиране на групировките произвеждащи и продаващи туристически услуги.

На последно място следва да се подчертае наличието на високи и устойчиви темпове на растеж на туристическото предлагане както в световен мащаб, така и на почти всички национални пазари.

Туристическото предлагане и търсене в никакъв случай не трябва да се разглеждат самоцелно, а като две половини на едно неделимо цяло, както е представено на фигурата на следващата страница. Подходите за постигане на оптимума между търсенето и предлагането са няколко, като се изхожда от това предлагането или търсенето е водещия фактор.

По отношение на предлагането, и възможностите за съчетаването му с търсенето, се изразяват в:

J Наемане на временен персонал за периодите на максимално търсене.

J Разработване на специален режим на работа за моментите на върхово натоварване.

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

2. Значение за България от развитието на спортния туризъм

Развитието на туризма е от определящо значение за страната ни, поради факта, че той се явява един от структуро – определящите отрасли на икономиката ни. Туристическата сфера реализира едни от най – големите постъпления в републиканския бюджет. Само за миналата година те са били $1334.00 милиона, а за първото четиримесечие на тази година приходите са $224 милиона[1]. Повечето от тези приходи са под формата на валута, тоест имаме приток на чуждестранна валута.

Алтернативния туризъм във Врачанска община спомага за развитието и на останалите сфери като търговията, хотелиерството, ресторантьорството, развлекателния сектор. Спортният туризъм развива природо – опазването и насърчава екологосъобразния начин на живот. Посещаването на Врачанския балкан обогатява не само физически, но и културно посетилите го с изключително редките животински и растителни видове,намиращи се в природния парк "Врачански балкан"; и с посещения на лобното място на Христо Ботев.

Посещенията на туристи от чужбина спомагат за популяризирането на България по света. По този начин имаме възможност за изграждане на положителен имидж на страната . Това става с подобряване както на самия туристически обект, така и на инфраструктурата, която го съпътства. От друга страна не е необходимо български граждани да ходят на почивка в чужбина, при положение че има идеални условия за спортен туризъм и в страната ни. Избирайки България за туристическа дестинация означава не на последно място, че страната ни да е в добри политически и икономически отношения със страната на туристът. Така се постигат и по – трайни взаимоотношения с другите страни.

Изтъкнатите по – горе последствия от развитието на туризма биха довели до по – продължителни ползи за България. Те се изразяват на първо място в увеличаване платежния баланс на страната. Стабилизира се общото финансово състояние, попълват се дупките в републиканския бюджет.

Постъпилите средства могат да се разглеждат като и инвестиции в икономическата сфера, в търговията и в дейностите, пряко свързани с туристическия продукт.

През сезона на активна почивка и туризъм се осигурява заетост на много хора, като по този начин се намалява безработицата и се увеличава заетостта. Повишават се доходите на населението, за което туризма е обект на семеен бизнес. Повишава се жизнения му стандарт, не само от получените доходи, но и от повишеното самочувствие, от общуването с чужденците.

Не на последно място се подобрява благосъстоянието на населението.

В обобщение на направения анализ и на изложените разсъждения, предложените стратегии, можем да заявим, че преосмислянето на бизнес-концепцията в областта на туризма у нас е наложителна, не само за да бъде в крак с времето, но и с водещите в този бизнес. България има всички предпоставки за развитие на алтернативните форми на туризъм, а точно те са сърцевината на трансформацията, която обхваща международния туристически бизнес.

И з п о л з в а н а л и т е р а т у р а

1. Атанасова, Л. Маркетингови комуникации в туризма и услугите или как да привличаме и задържим потребителите на туристически и други услуги. Бургас 2001

2. Държавен вестник, брой 56

Платежен баланс на БНБ www.bnb.bg Последно посещение - 5.08.2003

3. Министерство на икономиката на Р България www.mi.government.bg/tourism /pol.html. Последно посещение - 5.08.2003

4. Митев,Н.,Михаил Чиприянов. Маркетинг и логистика. Свищов,2001

6.Панайотов, Д., Борислав Борисов. Стратегическо планиране. Свищов 2000

7. Платежен баланс на БНБ www.bnb.bg Последно посещение - 5.08.2003

8. Предаването “Вертикална граница” www.vertikal.hit.bg/AK%20Edelweiss.htm.

Последно посещение - 29.07.2003

9. Търсеща програма www.google.com

10. Световен съвет за пътувания и туризъм www.wttc.org . Последно посещение – 30.06.2003Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1083 посетителя и 88 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.