Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Финанси, Банки ОТЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА БАНКОВОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА


Дипломна работа, 81 стандартни страници, съдържа таблилици, бележки под и над линия, схеми, счетоводни записвания, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод

2

Глава І . Характеристика на банковото посредничество

3

1.1. Същност на посредническите банкови операции

3

1.2. Характеристика на разплащателните банкови операции.

4

1.3. Форми на безналични разплащания

8

1.4. Организация на безналичните разплащания в банковата система.

19

1.4.1. Обслужване на клиентски разплащания при БИСЕРА 5

23

1.4.2. Обслужване на клиентски разплащания при RINGS

24

1.5. Възможности за усъвършенстване на безналичните разплащателни операции в банките

26

Глава ІІ . Отчетно – информационни характеристики на безналичните разплащания в банките

34

2.1. Организация и технология на отчетния процес

34

2.2.Счетоводно отчитане на безналичните разплащания в банките

37

2.2.1. Отчитане на разплащанията чрез директен транфер / вирментна форма /

37

2.2.2. Отчитане на разплащанията чрез акредитивна форма

41

2.2.3. Отчитане на разплащанията чрез незабавно инкасо

46

2.2.4. Отчитане на разплащанията чрез чекове

50

2.2.5. Отчитане на разплащанията чрез други форми

52

2.3. Ефективност на разплащателните форми за участниците в разплащателния процес

63

Заключение

78

Използвана литература

80

Приложения

УВОД

Проблемите на банковите плащания са ежедневни проблеми на всички граждани и фирми в условията на пазарно стопанство. Как ще се извърши плащането и по какъв начин ще се гарантира получаването от една страна на парите от доставчика, а от друга - на стоките и услугите от купувача, са предмет на ежедневно мислене и дейност на почти всеки гражданин и всяка фирма.

Крайната цел на отделните контрагенти в разплащателните отношения е да се извърши реализация на стоките и услугите и да се получи еквивалентът им при възможно най - малък разрив във времето на движение на парите.

В опита си да предложа разрешение на някои от проблемите, съм направила теоретичен анализ на банковото посредничество, като целите, които си поставям са : да обобщя от една страна ограниченията и благоприятните възможности пред които са изправени банките, извършвайки платежно посредничество и от друга - силните страни и слабости на всяка една форма на разплащане .

Банките и другите финансови институции се превърнаха в най-големите клиенти на компютърните технологии. Клиентът има съществен дял в развитието на банковото дело. Неговите основни изисквания да разполага с банковите си сметки навсякъде по света, по всяко време на денонощието, както и възможностите да използва най-различни начини за разплащания и прехвърляне на средства, дадоха основния тласък в развитието на новите форми на разплащания.

Ускоряването на оборота на авансирания капитал , както и повишаването на ефективността и конкурентноспособността на производството зависят от степента на развитие на платежните отношения в страната.

Благодарна съм на колектива на “Първа инвестиционна банка”АД, клон Бургас, с чиято отзивчивост извърших проучвания във връзка с темата!

Глава първа Характеристика на банковото посредничество


1.1. Същност на посредническите банкови операции.

Съвкупността от всички плащания в една страна образува съдържанието на понятието платежен оборот. Платежният оборот може да се разграничи главно на стоков и нестоков, както и на вътрешен и международен.

Плащанията между отделните субекти в разплащателните отношения могат да се извършват със или без посредничеството на банките. Когато се извършват без участието на банката, те се наричат налични или касови операции. При тяхното осъществяване парите пряко преминават от ръцете на платеца в ръцете на продавача, при което плащането приема видим веществен израз. Тези плащания са сравнително ограничени. Предмет на анализ в разработката ще бъдат плащанията чрез посредничеството на банката, наричани безналични или безкасови плащания. При тях плащането се извършва чрез прехвърляне на средства от сметка по сметка в банката, или чрез взаимно прихващане на насрещните вземания между кредиторите и длъжниците по сделките.

Платежното посредничество на банките има изключително голямо значение в условията на пазарната икономика. Възникването и развитието му е резултат на развитието на стоковата размяна, на паричното и банковото дело. Платежното посредничество като функция на банките предшества исторически със своята поява другите видове банкови операции в т.ч. кредитните и фондово-емисионните.

Наред със сарафските и кредитните, едни от най - рано развитите банкови операции са операциите по посредничество при разплащанията. Техния генезис е свързан с риска и неудобството от пренасяне на големи налични парични суми на разстояние. Ето защо на базата на взаимни договорености, първо ломбардските банкери, а по - късно и други са се обвързали в кореспондентски връзки, на основата на които посредничили при разплащането между търговците[1] Схемата на това средновековно разплащателно посредничество, но на основата на разнообразие от форми на разплащане, законова регламентация, съвременни счетоводни технологии, софтуер и телекомуникационни връзки, продължава да се използва и усъвършенства и в наши дни. В нея най - добре се забелязва една особена, технологична функция на счетоводната отчетност в банките: чрез счетоводни процедури и записвания да се осъществяват различни операционни техники и банкови технологии.

Банките предлагат услуги по осъществяването на разплащанията между търговските партньори. Операциите, които извършват при тази си дейност се наричат разплащателни. Срещу този вид услуга те събират такса. Освен това, средните неснижаеми остатъци по разплащателните, акредитивните, особените и др. сметки на клиентите представляват краткосрочен кредитен ресурс за банките, от продажбата на който те биха могли да реализират доход.

 

 

----------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщавайки написаното до тук можем да кажем, че платежното посредничество е сфера с висок приоритет навсякъде по света. Обединяването на усилията за изграждането на единна платежна система върви успоредно с един нов качествен скок в технологиите за извършване на електронни разплащания и дава силен тласък в развитието на специализираните банкови услуги.

* Проблемите, които електронното банкиране поставя пред нормативната уредба , са от различен характер. При този вид услуга липсва хартиен документ ,но проблемът със саморъчният подпис в него също вече е решен чрез Закона за електронния подпис.

* Основното препятствие пред широкото възприемане на Интернет е въпросът със сигурността. В много страни , както и у нас , националното законодателство е неясно и недостатъчно при защита на потребителя във виртуалната банкова система.

* Техническите проблеми се отнасят предимно до реализацията на връзката банка - клиент , обработката на данните и гарантиране на задоволително ниво на сигурност.

* В нашата страна все още не е добре развита необходимата комуникационна инфраструктура , което създава чисто технически проблеми и затруднява Интернет банкирането. Българската платежна система все още е силно хартиено ориентирана и промяната й няма да е бърза и лесна.

* Основна трудност стояща пред банките е липсата на доверие. Българинът по принцип трудно се доверява на новите и неизпитани неща , особено когато те касаят парите му.

В заключение биха могли да се направят следните изводи:

Þ Степента и мащабите на развитие на безналичния паричен оборот служат като един от най - важните показатели за зрелостта на банковото дело и за възможностите на банките ежедневно да въздействат върху икономическите процеси. Необходимо е бързото законово регламентиране на наистина ключови неща като компютърните престъпления , електронните пари , както и промяна в данъчната политика спрямо високите технологии.

Þ Съвременните информационни технологии водят до “дематериализиране” на парите и доминиране на плащанията по сметки. В платежната система се извършва истинска революция. На първо време финансовите иновации са скъпи и не всички банки могат да си ги позволят , но с времето разходите се възстановяват. Силната конкуренция между самите банки ще доведе до увеличаването на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Меразчиев В., Банково посредничество, Свищов, 2001 г.

2. Стефанова П., Банки - вътрешни и международни плащания, София, 2000 г.

3. Меразчиев В., Баташки Г., Банково счетоводство, Свищов, 2000 г.

4. Младенов М., Пари Банки Кредит, София, 1998 г.

5. Калайджиев А., Същност на банковата карта, сп.”Съвременно право”бр.4/1995 г.

6. Вътев Ж., Анализ на банковата дейност, Абагар, В.Търново, 1998г.

7. Закон за банките, ДВ бр.52/1997 г., ДВ бр.31/2003 г.

8. Калайджиев А., Сетълмент при междубанковите плащания – понятия, видове, рискове, правен режим

9. Каракашева Л., Фирмен външнотърговски бизнес, Призма, София, 1999 г.

10. Наредба N 3, БНБ - ДВ бр.75/02.08.2002 г., ДВ бр.92/2002 г.,

11. Наредба N 16, БНБ - 1995 г., ДВ бр.28/1995 г.

12. Банкови унифицирани стандарти , БНБ - 1992 г.

13. Банков унифициран стандарт (БУС 10094), БНБ - 1995 г.

14. Банков унифициран стандарт (БУС 1302000), БНБ - 2000 г.

15. Международни стандарти за банкови карти ISO, БОРИКА ЕООД 1995 г.

16. Информационен бюлетин, БОРИКА 1997-2003 г.

17. в/к Делова седмица, бр.26/2000 г.

18. Наръчник по банкови операции, БНБ и КУБС,София,1992 г.

19. сп. Банки, инвестиции и пазари, Copyright 1994-2003 г.

20. сп. Банкови информационни технологии, IDG Technika Communication Ltd., 1994-2003 г.

21. сп. Банков преглед, БНБ бр.11/2000 г.

22. сп. PC WORLD - 2000 г.

23. в/к Делова седмица, бр.26/2000 г.Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 934 посетителя и 39 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.