Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Застрахователно дело ЕТИКА И КОМУНИКИРАНЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО


Дипломна работа, 50 страници малко по-големи от стандартните, липсва апарат
Цена: 2.40лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

1. Същност на етиката

Етиката е наука, която учи как да различаваме доброто от злото, правилното от неправилното, т.е. тя е наука за доброто в различните му прояви,която намира широко приложение в застраховането. Бизнес-етиката анализира проявите на доброто и злото в разнообразието от институции, дейности, поведение, операции и технологии, които наричаме бизнес.

Бизнес-етиката е като делова етика, тя разработва подходи за анализиране на такива ситуации в бизнес-отношенията, които съдържат в себе си морални конфликти и нравствени дилеми. Тя има специфични цели, като изясняване същността на етичните понятия, които се прилагат при разрешаване на моралните проблеми в бизнеса, развиване на умения за анализ на моралните конфликти в сферата на бизнеса, както и посочване на възможни варианти за решения на моралните проблеми в бизнес-организациите.

Думата етика, въведена за първи път от Аристотел, е от гръцки произход - Ethos – означава, навик, ,а думата Ethicos – отнасящ се до нравите.

Думата морал, въведена от Цицерон, е от латински произход- moralis - (от mores - нрави) – обичаи, характер, поведение.

В съвременната употреба на понятията морал и етика и производните от тях имат някои несъществени различия, които са в нееднаква степен уловими в различните езици. Обикновено „етика” се употребява за теоретичните, рефлективни аспекти, „морал” – за реалната практика, действително поведение на хората, а „нравственост” – за емоционалните, индивидуалните, интимно-личностни страни на моралното.

Тя може да има качество на “универсална човешка способност” защото засяга моралното съзнание, моралната самооценка на индивида.

Тя съдържа правила за поведението на хората, правила за действията им – дали са правилни или погрешни, морални или неморални.

Етиката е съвкупност от правила, водещи към eдно морално поведение и явяваща се основа за запазване и продължаване на организирания начин на живот.

Три са най-основните перспективи за етиката : поведение, ценности и принципи. Така поведението, свързано с характера и психологическите особености, ценностите, които се подхранват от културата и принципите, съставят своеобразните три измерения на „етичното пространство”.

ПРЕДМЕТ на етиката е МОРАЛЪТ – в неговата сложност, противоречивост,незавършеност.

ЦЕЛ на етиката – да изследва и обяснява моралните явления и да учи на морал.

Основното в нея е моралната преценка през призмата на доброто и злото.

Етиката е насочена към установяване на определен ред във човешките взаимоотношения. За целта тя използва ценностният дуализъм /двойственост= добро и зло, материя и дух/.

ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ – на етиката са аксиологичността /афинитет към ценностния момент/ и нормативността /насоченост към предписването на поведение/.

ОСНОВНОТО ЕТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ е “човек-колектив-общество” – то определя съотнасянето между социални интереси с различна степен на общност. Нито един морал не може да заобиколи въпроса за индивидуализма и колективизма; за индивидуалното и колективното начало.

Категорията ОТГОВОРНОСТ заема възлово място в етиката. Отговорността е белег за идентификация на моралното съзнание, моралното поведение, моралните отношения. Отсъствието й обезсмисля всяка една етическа система.

ФУНКЦИИ на морала – те визират неговото социално назначение - регулативната, ориентировъчната и социално-възпитателната функции.

Етиката извежда общите принципи и насоки за поведението на субектите в рамките на определени целесъобразно формирани техни общности. Тя посочва приоритетите. Не елиминира целите и задачите, а трансформира техните виждания и сочи общия момент в интересите им.

Посредством етиката в дадена област се внедряват определени разбирания за значимостта на моралната страна във взаимоотношенията – хармоничното съжителство, сътрудничеството, общата полезност и удовлетвореността. Тя се отнася до фундаменталното в човешките отношения. Тя тълкува и преосмисля света, морално го проблематизира, категоризира, извежда от него втори свят – над света на вещите, функциите и технологиите.

ПРИЛОЖНАТА ЕТИКА има смисъла на практическа етика. Според Кант разбирането за етиката е като “практическа философия”.

Аристотел я отделя от теоретичните науки и я слага в групата на практическите науки редом до политиката и икономиката. Практическият аспект на етиката подкрепят и Платон, Августин, Тома Аквински, Хобс, Мил.

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

4.3. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ АГЕНТ И ВЪПРОСЪТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОВЕРИЕ В ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Застрахователният агент осъществява непосредствено връзката с потребителите на застрахователни услуги и представя облика на застрахователна компания пред обществото и външния свят. Заплащането му е в непосредствена зависимост от конкретно свършената работа. Такива стимули създават предпоставки за пренебрегване на етическите изисквания. Необходимо е да бъде създаден баланс на интересите в полза и на 2-те страни, като основа за това трябва да бъде етиката.

Въпросът за утвърждаване на репутацията на застрахователя е ключов. Моралните качества и ценности на застрахователя изпъкват в различните етапи от деловия контакт с потребителите: Предварителен етап, оценка и сключване на застрахователен договор, съблюдаване на спазване на условията на договора.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕТАП – той е свързан с убеждаването на клиента в необходимостта от сключването на застрахователен договор при позоваването на риска. Основно е изискването за честност и достоверност при агитацията, съобразяване с интелекта на потенциалните клиенти и техните реални потребности. Недопустимо е да се разчита на търговската измама.

2. ОЦЕНКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОДОР – тук са налице изисквания, свързани с професионализма и морала на застрахователя . Оценката на размера на риска следва да бъде правдива, точна за да не се ощети нито 1 от страните. При определяне размера на вноските не трябва да бъдат премълчавани възможни преференции за клиента. Застрахователния договор е насочен към постигане съгласие м/у страните, той изразява доверието, което те си гласуват. От позицията на етиката трябва да се спазва принципът на доброволността в застраховането.

3. СЪБЛЮДАВАНЕ СПАЗВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА – това е свързано с взаимната лоялност на страните през време на траене на застраховат.договор. Етичните моменти тук са:

1. Изискване за честност от страна на клиента и за неумишленост в предизвикването на застрахователни случаи;

2. Осигуряване на необходима застрахователна защита чрез система от облекчения и санкции;

3. Поддържане на непрекъсната готовност за изпълнение на поетите с договора задължения;

4. Извършване на обективна оценка на щетите така, че да не бъдат накърнени интересите на клиента;

5. Навременно изплащане на застраховките;

6. Взаимоотношенията на застрахователни компании с държавата да бъдат регламентирани със статут – да бъдат изработени определени изисквания, граници на допустимото поведение;

7.Взаимоотношенията м/у застрахователни компании да бъдат в духа на лоялната конкуренция;

8.Взаимоотношенията вътре в застрахователната компания да са еталон за проявленията навън.Използвана литература

1. Бизнес-етика, Даниела Сотирова, София,1995, стр.99

2. ”/Wilcox D.L., Ph. Ault, W. Agee1995:263/.

3. Ховланд и Уейс, 1951 г., цит. по Маринов,2001:135

4. Уолстър, Фестингер, 1962 г., цит. по Маринов,2001:135

5. Кеплер, 1969 г., цит. по Маринов,2001:135

6. Алийн и Фестингер, 1961 г., цит. по Маринов,2001:135/.

7. Джанис, 1957 г., цит. по Маринов, 2001:135/

8. Baron R., Byrne D. 1991, pp. 150-164, цит. по Маринов,2001:136

9. Рада Кършакова, Бизнес комуникации, 2002:210-211/:

10.www.kaminata.net

11.www.helpos.com

 


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2726 посетителя и 54 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.