Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Финансов анализ на фирмата - “МЕЛИНА” ЕООД


Дипломна работа, 88 стандартни страници, съдържа таблици, формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

Глава I. Същност, задачи и методи на финансовия анализ ..........6

1.1. Същност на финансовия анализ.........................................6

1.2. Функции на финансовия анализ.........................................7

1.3. Задачи на финансовия анализ ...............8

1.4. Методи на финансовия анализ..........................................10

Глава II. Методика на финансовия анализ.............................18

2.1. Анализ на собствеността, капиталовата и имуществената структура. Финансово равновесие.......................19

2.2. Анализ на ликвидността и краткосрочната платежоспособност ........26

2.3. Анализ на рентабилността ..........................31

2.4. Анализ на обращаемостта на активите..........................35

2.5. Анализ на задлъжнялостта ..................38

2.6. Анализ на връзките между съотношенията по метода на Дюпонт........44

Заключение...............................................................48

Глава III. Анализ и оценка на финансовото състояние на фирма “Мелина” ЕООД........................................................................54

Приложения

Литература


УВОД

В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност. Актуалността на финансово - счетоводния анализ се предопределя от реалния преход към пазарно стопанство и нарастващата конкуренция между фирмите, както и засилващия се интерес към процесите на масовата и касовата приватизация. В условията на плановата икономика финансовите анализи, извършвани разбира се с други методи и други цели, бяха изместени от конкурентните стопански субекти към центъра на икономическата власт.

Отделните фирми нямаха самостоятелност при управлението и вземането на решения и поради това не беше нужно да анализират финансовото си състояние. Това се правеше от централно планиращите органи.

При новите конкурентни условия, налагани от развиващото се пазарно стопанство, анализът на финансовото състояние е въпрос на ефективен мениджмънт, на търсене на предимства пред конкурентите, на стратегия за краткосрочно и дългосрочно бъдещо развитие.

При тези условия на отворен пазар в силна конкуренция всяко едно конструкторско, технологично, техническо и управленско решение следва да се базира на обстоен анализ на голяма по обем техническо и икономическа информация. Анализът се явява като междинен етап в процеса на управлението между събирането на информацията и вземането на едно управленско решение. Анализът освен това служи не само като база на вземането на едно или друго управленско решение, но той лежи и в основата на стопанската стратегия, която фирмата ще следва през един по-кратък или по-дълъг период от време.

Финансовият анализ е свързан с разчленяване на изучаваните обекти на техните съставни части с оглед на по-пълното опознаване на тяхната същност и характерно поведение. Той е функция, без чието осъществяване е немислима реализацията на управлението на фирмата като процес. Както планирането и отчитането, така и контролът и регулирането са немислими без практическото му осъществяване.

В зависимост от целите на изследването, резултатите от анализа в най-общи линии се използват за:

- даване цялостна оценка на резултатите от стопанската дейност в т.ч. и на проведените мероприятия по опазване на околната среда;

- разработване основните показатели и нормативи за текущата дейност;

- оценка на резултатите от проведените мероприятия за разкриването на резервите и пътищата за тяхната мобилизация;

- обосноваване стратегията за развитието на фирмата.

В съвременните условия, при растяща несигурност и висока степен на риска нараства, необходимостта от динамична оценка и анализ на финансите на фирмата. Извършва се изследване за да се получат финансовите резултати, финансово състояние и финансова структура на фирмата. По този начин се създава основа за вземане на мотивирани финансово-икономически решения.

Цел на изследването е изясняването на теоретико - методологическите и приложно - практическите аспекти на финансовия анализ на фирмата.

Дипломната работа преследва следните конкретни задачи: от една страна в чисто теоретичен план да бъдат представени основните моменти при изясняване същността, задачите и методиката на финансовия анализ; и от друга - експериментиране на методиката на финансовия анализ с реални данни на фирмата.


ГЛАВА I

СЪЩНОСТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ

1. Същност на финансовия анализ.

Едно от условията за преуспяване на фирмата, е анализът на финансовото й състояние. Информацията получена от периодичните оценки интересува не само главния счетоводител и финансовия мениджър, на и читателя, който може да бъде акционер, потенционален инвеститор или просто конкурент.

От гледна точка на финансовия мениджър периодичния контрол му дава възможност да се определят областите от дейността на фирмата, които увеличават разходите и където има възможност те да се намалят; да се определят проблемните области, преди те да са излезли извън контрол; да се разграничат печелившите от непечелившите изделия; да се преценят новите идеи и т.н.

Интерес представляват проблемите около формирането на предмета на финансовия анализ. Съвременните проблеми породени от динамичните промени в характера и съдържанието в икономиката налагат решително нови, по-реалистични подходи при дефиниране предмета и метода на финансовия анализ.

Финансовият анализ се явява особен вид “специализирана” функция на управлението, която има характер на предпоставка и се осъществява и чрез всички останали управленски функции. Ето защо успешното функциониране на фирмата до голяма степен зависи от правилното дефиниране на неговата финансова стратегия. Централно място тук заема поведението към величината, структурата, реорганизацията и вариантите на вложение на капитала с цел реализирането на максимално висока печалба. Проблемите на финансовия анализ са свързани именно с дефинирането на предмета и обекта.

В литературата съществуват множество становища относно предмета на финансовия анализ. При опит да се обобщят тези становища следва да се каже, че преобладаващата част на авторите застъпват тезата, че предмета на финансовия анализ е изпълнението на бизнес - плана и информационните потоци. На второ място са: стопанската дейност и управленските решения. Най-малък брой изследователи определят, че предмета на финансовия анализ е икономиката на предприятието.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}В заключение

Цялостната картина от горните финансови изчисления показва, че “Мелина” ЕООД успява да “се задържи над водата” при новите икономическите реалности в страната, въпреки че това задържане ръководството на дружеството го постига чрез страничните (финансовите и извънредни) операции, а не чрез основата си дейност по предлагането на мелиоративни селскостопански услуги. Но в крайна сметка основния критерий за финансовото и икономическото състояние на дадена стопанска единица е печалбата, а тя от своя страна е във функционална зависимост от приходите и разходите.

Погледнато от страна на приходите за подобряване на финансовото и икономическо състояние на фирмата, трябва да се катализира способността на ръководството ù да реализира възможно най-изгодно представените услуги и продукция, необходим е по-голям усет към пазарната конюнктура и тенденциите в промените ù. Целесъобразно във фирмата да има един или двама маркетингови специалисти, които да са в състояние да се ориентират в променящите се нужди и изисквания на пазара за този специфичен отрасъл (обслужващ селското стопанство), да избират най-подходящия момент за продажбата на услугите и продукцията при цени, гарантиращи по-висока норма на печалба за дружеството.

Отчитайки пазарната конкуренция и евентуалните допълнителни разходи, следва:

- да се увеличи целогодишния брой услуги с цел повишаване ритмичността на паричните постъпления от основната дейност и омекотяване на отрицателния ефект от продажбата на сезонни услуги;

- подобряване качеството и срочността на предоставените услуги;

- системно следва да се проучва конюнктурата и предлаганите услуги и ако пазара го изисква същите да се изменят постоянно, да бъдат пригодени най-близко към изискванията на клиента;

- отчитайки промените настъпили в селското стопанство от промяната на собствеността върху земята и организираните вече частни и кооперации и индивидуални частни стопани може дружеството да организира предлагането на нови допълнителни услуги, като ремонт на селскостопанската техника и снабдителки услуги (снабдяване с ГСМ, резервни части, семена, торове и др.). Разкриването на тези нови дейности трябва да бъде съобразено с крайния ефект от съпоставянето на евентуалните бъдещи парични потоци, от продажбите на тези услуги, с маржиалните разходи, които тези нови дейности ще изискват;

- Възможно е да се търсят нови дейности в областта на услугите и чрез организиране на дружества със съсобствениците на земя и обслужването ù. Наемането на земя под аренда и обслужването на тази земя би довело до пълен завършен цикъл на производство и предоставените услуги и е един от пътищата за създаване на допирни точки между частните стопани и “Мелина” ЕООД. Така би се постигнало установяването на трайни договорености с тези стопани, което ще доведе възможност за по-пълно и по-дългосрочно натоварване на наличните фондове и работната сила.

В дружеството през 1993 год. е наета земя в размер на 1000 дка, а през следващите години достигна до 10000 дка за 1996 г., което потвърждава моята теза, че това е един от начините за разширяване на пазара и потреблението на предлаганите услуги от дружеството. Тук проблеми могат да възникнат, не само от финансова, но и от правна гледна точка - потенциалните собственици е възможно да не са добили реалните права за собственост върху земята, което пък от своя страна няма да позволи сключването на договорите за по-дълъг срок и би създало трудности от агро-технически характер.

Възможно е да се организират търговски дейности със селскостопанска продукция за вътрешния пазар и за износ и внос на селскостопанска техника. Така би се оптимизирало използването на налични складови помещения, транспортна техника и свободните финансови средства на “Мелина” ЕООД.

Като точно това увеличение на приходите от продажби, да изпреварва нарастването на разходите, осигуряващи де факто разширената дейност на дружество . Особено важно е ресурсното осигуряване на “Мелина” ЕООД с материали и суровини да става при благоприятно най-ниски и при прякото контактуване с производителите им и неизползването на посредници.

Позитивна е следваната от ръководството политика през разглеждания период на неизползване (или в сравнително нисък размер) на привлечен кредитен ресурс, защото рентабилността в отрасъла, обслужващ селското стопанство е много по-ниска от цената на банковия кредит, и така дружеството не може да използва ефекта от финансовия ливъридж. Като се отчете факта, че рентабилността в този отрасъл едва ли ще достигне средната за страната, то дружеството трябва да се осигури необходимия (за пазарната експанзия) ресурс чрез умело боравене със собствените си финансови средства, както следва:

- подобряване на събираемостта на вземанията от клиентите (ако е възможно още с извършването на услугата);

- по-строг контрол върху разходите;

- продажби на излишния свръхрнормативен запас;

- освобождаване от неефективни основни средства, чрез отдаването им под наем, търг или ликвидация;

- снижаване на разходите по цялата верига на производството, търговията и услугите, и максимизиране на крайния резултат - оперативната печалба.

Решаването на проблемите по самофинансирането на дружеството би могло да стане и чрез промяната на данъчната политика за селскостопанските производители и за тези които ги обслужват, тъй като дейността, която се извършва е напълно селскостопанска, облагането с данъци е по търговския закон (не се ползват преференции и привилегии). Би трябвало в частта от дейността, която е селскостопанска да се ползват правата и преференциите по закона за кооперациите, както и за определени селскостопански услуги и дейности държавата следва да заделя субсидии, които ще подобрят финансовото осигуряване на селскостопанските производители и обслужващите ги предприятия, а това ще допринесе за подобряване на крайните финансови резултати и за заделяне на средства за възстановяване и развитие. Най-малкия ефект би бил рязкото намаляване на ефективното данъчно бреме, което в момента е над 80% за “Мелина” ЕООД.


Литература

1. Геров А., Фирмено планиране 1,2 Част С 1992г.

2. Динев Д., Ненков Д., Финансии на съвременната фирма, С., DDC, 1992г.

3. Николов Н., Финансов анализ, Варна, 1995г.

4. Палешутски К., Опитът на водещите фирми в света, 1991г.

5. Тимчев М., Финансово-стопански анализ, С, 1994г.

7. Макфърн Д., Ръководство за управление на финансите на фирмата, С. 1991г.

8. Дурин С., Международни счетоводни стандарти, Национални счетоводни стандарти, Пояснения по прилагането им., С, 1993г.Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 973 посетителя и 45 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.