Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Бизнес комуникации и кореспонденция Устна бизнес кореспонденция в България като част от Европейския съюз


Дипломна работа, 67 стандартни страници, съдържа снимки, текстове на английски, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Съдържание
УВОД    3
ЦЕЛ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА    5
ГЛАВА 1. ТЕЛЕФОНИРАНЕ    7
1.    Поздрав / молба за връзка    8
2.    Ако линията е заета    9
3.    Проблеми с разбирането    10
4.    Отклоняване на нежелани разговори    11
5.    Търсеният по телефона отсъства    12
6.    Сбогуване (телефон)    13
7.    Телефонен секретар    13
8.    Изчакване    14
9.    Допълнения    15
Примерен диалог    15
ГЛАВА 2. БИЗНЕС СРЕЩИ    16
1.    Положително излъчване    17
2.    Ръкуването е желателно.    18
3.    Запознанството    18
4.    Обръщения    19
5.    Разговори    19
6.    Сбогуване    19
7.    Грешки.    19
9.    Думи и изрази, които можем да използваме    21
Пример    27
ГЛАВА 3. ПРЕГОВОРИ    28
1.    Подготовка    29
2.    Начало    30
3.    Същинска част    30
4.    Приключване    31
5.    Даване на мнения    33
6.    Прекъсване    35
7.    Изясняване    36
8.    Задаване на въпроси    37
9.    Правене на предложение    38
10.    Съгласие/ Несъгласие    39
11.    Сделки    40
12.    Обобщаване    40
ГЛАВА 4. ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА    41
1.    Цели    41
2.    Подготовка    41
3.    Събиране на информация за работодателя    42
4.    Събиране на информация за вакантната длъжност    43
5.    Създаване на добро впечатление    43
6.    Най-често задаваните въпроси на интервю за работа:    46
ГЛАВА 5. БИЗНЕС ЕТИКЕТ    52
1.    Особености на деловия етикет и националните стилове    52
2.    Водене на разговор    55
3.    Умението да слушаме    55
4.    Галантни обноски    55
5.    Бизнес в ресторанта    55
ГЛАВА 6. БИЗНЕС ЕТИКЕТ ПО СВЕТА    58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    65
Използвана литература    67

Увод
Живеем във време на всеинформираност и медиите са станали до такава неразделна част от битието ни, че е абсурд да си представим каквото и да било събитие от политиката, икономиката и културата, което може да бъде идентифицирано и въобще признато без да е излъчено по телевизията и радиото, или отразено в пресата. Даването на интервюта, правенето на изявления пред медиите или пък произнасянето на речи на делови срещи и събрания все повече става органична част от всекидневието на деловите хора. Уменията за публично изразяване са от изключително значение както за фирмената култура и комуникация като цяло, така и за отделни компоненти като имидж, връзки с обществеността, говорителска институция. Добре организираните и произнесени речи и доклади могат да бъдат катализатор на управлението на персонала, да мотивират и ентусиазират служителите или партньорите по един наистина несравним и незаменим начин.
Деловото общуване е неотделима част от ежедневието на всяка организация. Самото умение за делово общуване е една от отличителните характеристики на успешния предприемач и мениджър в условията на интернационализация и глобализация на бизнеса.
Деловото общуване в различни бизнес условия води до различно поведение, профили и  използване на различни стратегии от страна на преговарящите.
Трудности в преговорите възникват, когато представители на различни култури трябва да стигнат до споразумение. Това означава, че преговарящите (които принадлежат към разнородни бизнес култури) би трябвало да реагират различно в една и съща ситуация и затова тук трябва да се подхожда селективно.
От друга страна, съществуват и различни проблеми при самото общуване, които, ако не се съблюдават, могат да доведат до провал на преговорите или до объркване на самата ситуация, свързана с общуването.
Езикът е основното средство за комуникация на човека. В света на бизнеса международният английския език се използва като универсален език (lingua franca). Ученето на английски език се възприема като ключ, който ще “отвори” бизнес отношенията. Знанието на бизнес термини на английски език е от голямо значение за преуспелите делово хора, дори ако тяхната главна функция да не е свързана с международна търговия.
Българите използват английския език за различни цели, например при четене и писане на имейли, провеждане на телефонни разговори, участие в срещи и преговори и правене на презентации. Но една от общите задачи е общуването, например при представяне на самия себе си, провеждане на разговор, отиване на ресторант с бизнес партньорите и грижа за бизнес посетителите.

Цел на дипломната работа
Целта на дипломата работа е да покаже и предложи образци на поведение  за всяка специфична задача в офиса свързана с устната кореспонденция. Целта е не само правилното водене на комуникации сред българските фирми, но и с фирми от чужбина и по-специално от ЕС. Това включва водене на телефонни разговори, организиране на конференции, провеждане на преговори и т.н.
Има малки детайли, които могат да предадат на разговора по-професионално звучене. Няколко запомнящи се изрази оставят впечатление за любезност, учтивост и увереност. Така разговорът с гостите от чужбина вече няма да е мъчение, а спокойно общуване.
Дипломната работа се състои от четири глави:
    Провеждане на телефонни разговори
    Водене на преговори
    Бизнес срещи
    Бизнес етикет
    Различията между различните националности в бизнес етикета
От личен опит знаем колко е важен английският език в професионалната сфера. В училище и в университета получаваме само основни познания за езика. Идиоматичните изрази, точните формулировки или модели за водене на телефони разговори остават на заден план. Настоящата димпломна работа разглежда такива изрази и формулировки, с помощта на които да се улесни общуването в бизнес средата.

 

-------------------------------------------------

 

 

Заключение

В настоящата дипломна работа е постигната целта, а имено насочване на участниците в бизнеса в България към изискванията за водене на успешни преговори, бизнес срещи, телефонни разговори с такива участници от чужбина.
Ускореното развитие на информационното общество е ключов фактор за по-бързото икономическо развитие и социално приобщаване на България към ЕС. Това поставя страната ни пред предизвикателството от реализиране на целенасочени действия в социален и икономически план.
Умението за бизнес кореспондеция е неделима част от реализаяцията на социалния и икономически растеж. Те са едновременно предпоставка и необходимо условие за успех. За успешното провеждане на бизнес кореспонденцията са необходими умение за разговор и за направляване на комуникацията в желаната насока, убеждаване на отсрещната страна, гъвкав подход към конкретната ситуация и при необходимост - правене на разумни отстъпки, а също така и добър бизнес етикет съобразен с културните различия. Освен това трябва да се притежава и сложна комбинация от качества и едновременно да сме наясно със спецификата на с култура на човека, с когото общуваме.
Необходими са допълнителни изследвания на културните особености на участниците в бизнес общуването (предприемачи, притежаващи собствен бизнес, мениджъри, упълномощени представители на фирмата). Тези изследвания е важно да се прилагат от българските участници  в срещи и преговори за постигане на споразумение с „трудни партньори” – конкретно в мултикултурна бизнес среда. Това е особено наложително в контекста на българската „отворена” икономика и конкретно присъединяването към ЕС.

Използвана литература
„Бизнес кореспонденция на английски език”, Вера Ек, Саймън Дренан
Списание “Business Spotlight” BRITANICA
BBC Business
www.wikipedia.com 
www.english.eku.edu
www.ezinearticles.com

www.princetonreview.com


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1168 посетителя и 56 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.