Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Маркетинг Продуктово-пазарни изследвания на равнище компания: на примера на "Боди Спорт", Медово


Дипломна работа, 84 стандартни страници, съдържа бележки под линия, таблици, формули, схеми, 1 карта, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Стр.

УВОД....................................................................................................................

І Глава. Теоретично-методологични рамки на продуктово-пазарните изследвания на равнище компания.....................................................................

1.1. Изходна точка на продуктово-пазарните изследвания: мисия, цели, стратегии…………………………………….......................................................

1.2 Анализ на пазарните възможности и продуктова политика…………………………………..........

1.3 Продуктова политика ………………………………………………….…..

1.3.1 Решения за стокова номенклатура…………………………………..…..

1.3.2 Решения за новите стоки………………………………………...............

1.3.3 Решения за позициониране на стоката……………………………….....

1.3.4.Решения за премахване на продукт………………………………..…..

1.3.5 Решения относно търговската марка………………………………......

1.3.6 Решения относно опаковката и маркировката и етикета …………....

1.4 Основни етапи при разработването на маркова политика...................

1.5 Място на продуктовите изследвания в комплекса маркетингови проучвания ...............................................………………………………….....

1.5.1 Позиционни изследвания……………………………………………….

1.5.2 Изследвания тип “ Потребителска удовлетвореност”………………..

1.5.3 Ценови изследвания…………………………………………………….

1.5.4 Продуктови изследвания……………………………………………….

1.5.5 Сегментационни изследвания………………………………………….

1.5.6 Комуникационни изследвания…………………………………………

1.5.7 Медийни изследвания…………………………………………………..

1.6 Инструментариум, подходящ за продуктови изследвания.....……….

1.7 Пазари и продуктово-пазарна стратегия

1.7.1. Основни видове пазари. Сегментиране на пазара…………………….

1.7.2. Същност и място на продуктово-пазарната стратегия ………………

ІІ ГЛАВА. Продуктово-пазарна стратегия на фирма „Боди спорт”...........................................................…………………………………..

2.1 Маркетингов анализ на пазарната среда………………………………

2.1.2 Мисия и цели на “ Боди Спорт”-с. Медово……………………………

2.1.3 Сравнителен и факториален анализ на продажбите………………….

2.1.4 Анализ на основните фактори на микрообкръжаващата среда на функциониране на “ Боди Спорт”-с. Медово……………………………….

2.2 Разработване, оценка и насоки за усъвършенстване на продуктово-пазарната стратегия на “ Боди Спорт”-с. Медово…………………………..

2.2.1 Анализ на факторите, определящи потребността от уреди………….

2.2.2 Характеристика на продуктите на “ Боди Спорт”-с. Медово………..

2.2.3 Структура и планиране на асортимента в “ Боди Спорт”…………....

2.2.4. Насоки за усъвършенстване на продуктово-пазарна стратегия на “Боди Спорт” – с. Медово…………………………………………………....

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...

БИБЛИОГРАФИЯ…………………………………………………………..

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………...


ВЪВЕДЕНИЕ

Темата на настоящата разработка е “ Продуктово-пазарни изследвания на равнище компания: на примера на "Боди Спорт", Медово

Защо считате избраната от Вас тема за актуална и значима?

Един от най-важните фактори за провеждане на успешен бизнес е разбирането и оценяването на факта, че хората не купуват продукт. Това, което се купува са облагите и ползата, представена от продукта. А дали даден продукт е в състояние да създаде очакваните полза и облаги, се определя от качеството на продукта и нуждите и желанията на хората. Именно тази аксиома прави маркетинга толкова динамична концепция, защото човешките нужди и желания се изменят постоянно - всеки месец и дори всеки ден. Поради това е важно промените да се измерват и отчитат точно. По тази причина провеждането на успешен маркетинг изисква от хората две огромни и почти несъвместими способности. Първата от тях е способността да се тълкуват статистически данни, извлечени от голям брой твърде разнообразни източници и на базата на анализа да се правят рационални заключения. Втората необходима способност е разбирането и нуждите на консуматора и неговият модел на поведение, като особено важна практическа демонстрация на това разбиране.

В ежедневието хората са забързани в своето ежедневие, кариера, ангажименти… И по този начин те не намират време за своето здраве. Това ме подтикна да изследвам маркетинговата концепция за развитие на фирма за производство на фитнес уреди.

Хипотезата, която предполагаме е, че населението в България търси да закупи уреди за ежедневно спортуване в дома, отколкото с многофункционални фитнес уреди за цялото семейство.

На базата на познаването на теорията, методологията и практиката продуктово-пазарните изследвания дава възможност да бъде представена и оценена продуктово-пазарната стратегия на фирма "Боди спорт" - С. МЕДОВО.

Целта на настоящата разработка е определяне, анализиране и оценяване на продуктово-пазарната стратегия на "Боди спорт" с Медово. Приоритетното място на продуктово-пазарната стратегия в системата на маркетинга като пазарно ориентирана концепция за управление се определя от това, че продуктът е най-важният сред елементите от групата на класическите елементи на маркетинга.

Целта на първата част от настоящата разработка е да бъде изследвано и систематизирано представено основното от теорията и методологията на продуктово-пазарните изследвания. От тази цел произтичат следните задачи на първата част:

- да бъде представена теорията на изходната точка на продуктово-пазарните изследвания: мисия, цели, стратегии;

- да бъде представено основното от теорията и методологията на анализа на пазарните възможности и продуктовата политика;

- да се представи основното от теорията и методологията на продуктово-пазарните изследвания в тяхната връзка с други маркетингови изследвания;

- да бъде изложено основното от теорията за пазарите и продуктово-пазарната стратегия.

На изпълнението на горепосочените задачи са посветени отделни структурни точки от първата част на тази разработка.

Обект на приложното изследване е част от осъществяваната във фирма „Боди-спорт” маркетингова дейност – частта касаеща продуктово-пазарната стратегия.

Предмет на приложното изследване е представянето и оценяването от теоретико-методологична гледна точка на извършвани във фирмата маркетингови дейности касаещи продуктово-пазарната стратегия.

Целта на практико-приложната част, т.е. на приложното изследване е въз основа на изложената в първа част теория и методология да бъде представена и оценена продуктово-пазарната стратегия на фирма "Боди спорт" - С. МЕДОВО. От тази цел произтичат следните задачи на приложното изследване:

- да бъдат представени извършени във фирма "Боди спорт" изследвания и анализи на пазарната среда и на фактори, определящи търсенето на фитнес-уреди;

- да бъдат представени извършени в същата фирма разработки касаещи характеристиката на продуктите на “ Боди Спорт”, структурата и планирането на асортимента в “ Боди Спорт” и насоките за усъвършенстване на продуктово-пазарна стратегия на същата фирма;

- да бъде дадена оценка дали гореспоменатите изследвания, анализи и разработки са задоволителни от теоретико-методологична гледна точка.

Практико-приложната част на разработката е структурирана в съответствие с горепосочените практико-приложни задачи.


ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

В съответствие с маркетинговата концепция компаниите постигат конкурентно предимство чрез разработване на предложения, които удовлетворяват нуждите на целевите потребители в по-висока степен, отколкото предложенията на конкурентите. Според М. Портър общопризнатите източници на конкурентни предимства са добрите навици /специални знания, ориентация към потребителя, търговски връзки, техническа квалификация, гъвкава организация/ и добрите ресурси /обхват, икономия от мащаба, финансови структури, пазарен опит, глобализация/.[1]

Изводът е, че пазарите се променят по-бързо отколкото се променя нашия маркетинг. Класическият маркетингов модел има нужда от пренастройка, за да отговаря на изискванията на бъдещето. Маркетингът ще работи добре, ако интегрира елементите на микса така, че чрез съответните стратегии да постигне желаната цели и удовлетвори исканията на избрания целеви пазар. Затова в най-новата маркетингова терминология се отдава значение на понятието интегриране, маркетингови стратегии, в частност интегрирани маркетинг комуникации и пласментна стратегия.[2]

През последните години като резултат от промените в българската икономика, силната конкуренция, изменението на потребителските нужди и завишените изисквания към стоките, развитието на технологиите и отварянето на страната ни към световните пазари, коренно променят средата и обкръжението на организациите и изграждат ориентиран към потребителите пазар.

Опитът на страните с развито пазарно стопанство има голямо значение за започналото преустройство на нашата икономика, а маркетинга е съществена част от дейността на фирмите в тези страни. Българските фирми осъзнават необходимостта от овладяване на фундаменталните знания, свързани с маркетинговия подход в управлението и прилагането му в реалната им дейност.

С избора на темата, главната цел, която си поставяме е да дадем обща представа за основните теоретични аспекти на маркетинг-микса и в частност комуникационната и маркетингова стратегия като средство за въздействие върху пазара, както и да направим анализ и теоретичен анализ на основните характеристики и особености на комуникационния процес в самата фирма. Теоретическите основи са подкрепени с практически пример за реално действаща фирма за фитнес уреди "Боди Спорт" с. Медово, област Бургас.

Актуалността на темата се свърза с промяна на маркетинговата концепция като единствено и само ориентиране към разработване на елементите от маркетинг микса – промоция и дистрибуция, продукт и продуктова политика, реклама и ценова стратегия, вече е заменено и допълнено от нова маркетингова философия, ориентирана към потребителите. Новата маркетингова философия е по-скоро ориентирана към потребителските отношения и особености и като потребителски ориентирана, ще се опитаме да я анализираме спрямо българската икономическа действителност. Задачите са непосредствено свързани с главната цел, а именно да определим възможностите за прилагане на комуникационната стратегия и нейните елементи в конкретна фирма спрямо пазарните възможности и ограничения, както и спрямо изискванията ни като страна-членка на Европейския съюз, продиктувало строги изисквания към частния сектор в България и постигането на по-висока конкурентноспособност и ефективност, както на продуктовата, производствената, но така също и на комуникационната и маркетингова стратегия.


----------------------------------------------------


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

При съществуващата пазарна икономика фирмите за фитнес уреди независимо от големината и собствеността им не могат да си позволят да планират и осъществяват цялостното си развитие без системни маркетингови изследвания. Изграждането и активното провеждане на маркетинговата дейност създава условия за успешна пазарна ориентация на цялостното управление на фирмата. Това є позволява да идентифицира своите потребители, да получи количествена оценка на техните желания и възможности за реализация на собствената продукция.

Рационално продуктово-пазарната стратегия дава възможност на фабриката обосновано да определя своето производство и да осигурява по такъв начин повишаване на икономическите резултати. Определянето на структурната ориентация и провеждането на ефективна ценова и пласментна политика за един перспективен период. Ще помогне за точното установяване на пазарния дял на фирмата и завишаване при равни други условия на нейната рентабилност.

С настоящата дипломна работа теза се опитахме да представим, анализираме и оценим продуктово-пазарната стратегия на "Боди спорт" - С. МЕДОВО. Анализът на фирмата е направен въз основата на богата и разнообразна информация, получена чрез маркетингови проучвания на продуктовата стратегия на фирмата, оценяване на качеството на изделията и мястото, което фирмата заема на пазара.


Компаниите полагат изключителни усилия за всеки потенциален потребител. Високите единични цени са вече минало, ето защо единствено увеличеният обем продажби носи ръст на печалбата. Това води до увеличаване на инвестициите за маркетинг и реклама и въвеждането на сложни потребителски информационни системи, с които се следят промените на пазара. В някои страни производството на фитнес уреди заделя значителни средства за кампании насочени към крайния потребител (Direct-to-consumer), а рекламни материали се изпращат директно до клиентите.

Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно време, че собствениците – мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране и контрол на цялостната дейност. А изглежда и е така, че конкуренцията става все по-силна. Борбата за пазарен дял се превръща в борба за по-качествено обслужване и предлагане на произвеждания продукт или услуга. Не е достатъчно управлението да се крепи единствено и само на методите на финансовия контрол. Нужни са и организиране, контрол, постоянен анализ, изводи, нововъведения, инвестиции, добра маркетингова и комуникационна стратегия и прочие. Нужно е планиране на всяко една дейност, за да се привлекат служители, мислещи заедно с фирмата, преследващи единни цели.

В съответствие с маркетинговата концепция компаниите постигат конкурентно предимство чрез разработване на предложения, които удовлетворяват нуждите на целевите потребители в по-висока степен, отколкото предложенията на конкурентите. Според М. Портър общопризнатите източници на конкурентни предимства са добрите навици /специални знания, ориентация към потребителя, търговски връзки, техническа квалификация, гъвкава организация/ и добрите ресурси /обхват, икономия от мащаба, финансови структури, пазарен опит, глобализация/.

Изводът е, че пазарите се променят по-бързо отколкото се променя нашия маркетинг. Класическият маркетингов модел има нужда от пренастройка, за да отговаря на изискванията на бъдещето. Маркетингът ще работи добре, ако интегрира елементите на микса така, че чрез съответните стратегии да постигне желаната цели и удовлетвори исканията на избрания целеви пазар. Затова в най-новата маркетингова терминология се отдава значение на понятието интегриране, маркетингови стратегии, в частност интегрирани маркетинг комуникации и пласментна стратегия.

През последните години като резултат от промените в българската икономика, силната конкуренция, изменението на потребителските нужди и завишените изисквания към стоките, развитието на технологиите и отварянето на страната ни към световните пазари, коренно променят средата и обкръжението на организациите и изграждат ориентиран към потребителите пазар.

Опитът на страните с развито пазарно стопанство има голямо значение за започналото преустройство на нашата икономика, а маркетинга е съществена част от дейността на фирмите в тези страни. Българските фирми осъзнават необходимостта от овладяване на фундаменталните знания, свързани с маркетинговия подход в управлението и прилагането му в реалната им дейност. Като част от маркетинговия подход и стратегия се явява и комуникационната политика на фирмата.

Всяка една промишленост или организация се различават по това какво значение отдават на елементите на маркетинговия микс. Това важи и за промоционния микс. Рядко са случите на съществени нови открития. Много често ролята на лекарствената промоция е да осведоми и убеди клиентите в така наречените печеливши различия; по-бързо действие, по-добра поносимост, по-голяма ефикасност, специфични ползи за пациентите на определена възраст. Ето защо позиционирането на продукта в съзнанието на клиента е жизненоважно за търговския успех. Макар рекламата да има съществено значение (особено на някои пазари като САЩ) личните продажби са най-ефективната комуникационна схема при промоцирането на продуктите.

Практическият пример е показателен в отношение на разкриване на същността на комуникационния процес и в каква степен той може да изиграе положителна за фирмата и нейния имидж роля при неговото наличие, а ако бъде пренебрегнат, какви са отрицателните последици за съществуването на фирмата.

В силната конкурентна среда всяка фирма се бори за пазарен дял и конкурентни предимства пред останалите фирми на пазара. В тази връзка е от изключително важно значение конкурентните борби да се водят не само с класическите производствени, продуктови и като цяло маркетингови стратегии, а на по-високо равнище, включвайки възможността на фирмата да комуникира, да се адаптира, да убеждава и по този начин да продава.

Като крайни изводи и заключения относно така анализирания комуникационен процес и разясняване елементите на маркетинг-микса, могат да се посочат необходимите за всяка една фирма разработване на анализи за външната и вътрешна обкръжаваща среда, разработване на всеки един от елементите на


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 125 посетителя и 3 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.