Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Маркетинг МАРКЕТИНГОВО ПРОГНОЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР (на примера за производство и търговия на пшеница и производните й промишлени продукти)


Дипломна работа, 84 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, диаграми, формули, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

I. УВОД

Основната цел на дипломния магистърски проект е да се направи маркетингова прогноза на националния и международния пазар на примера за производство и търговия на пшеница и нейните производни промишлени продукти. В цялостната прогноза е обърнато внимание на националното и световното зърнопроизводство, неговата търговия, съхранение и ценови ставки както и на конкретния начин на влияние върху кооперацията. Относно конкуренцията, резултатите от анализа показват, че организацията има водещи позиции в момента, но има множество и силни конкуренти в Пловдивска област. Анализирана е подробно отрасловата среда, цялостния проес на сеитбооборт както и вътрешната среда на работа. Резултатите от тези анализи могат да се използват от с цел да се вземат своевременни предпазни мерки. В анализа на вътрешната среда са изследвани главно управленската структура, управлението на човешките ресурси, финансово състояние, състоянието на производствената система, и др. Фирмата разполага с модерно оборудване с голяма производителност.

Фирмата съществува отдавна в областта на зърнопроизводството и неговата търговия. Тя следва много силно изразена маркетингова стратегия. Именно тези факти както и сложната ситуация по отношение на зърнената криза, в която се намира страната ни в момента, се оказаха решаващи за задълбоченото изследване, с което ни предстои да се запознаем по-нататък.

Усилията на мениджърите са изцяло съсредоточени към производство на висококачествена продукция, която да отговаря на съвременната тенденция за екологично чисти продукти.


II. Теоретико-методологически аспекти на маркетинговото планиране и прогнозиране.

2.1. Същност и основни елементи на маркетинга.

“Маркетингът е функция на управлението, която организира и насочва всички стопански дейности, включени в оценката и превръщането на покупателната сила на потребителя в ефективно търсене за специфичен продукт или услуга, както и тези дейности, свързани с придвижването на продукта или услугата да крайния потребител или консуматор, така че да бъде постигната поставената пред фирмата цел – печалба или други поставени цели...” /Британски институт по маркетинг/

Същността на маркетинга е да даде отговор на въпросите:

ü какво да произвежда;

ü какви да бъдат характеристиките на стоките и услугите, за да са продаваеми на конкретния пазар;

ü кога се произвежда;

ü при какви разходи по производството и реализацията фирмата ще спечели на даден пазар;

ü какви специфични изисквания имат различните пазари, групи потребители към произвежданата стока или услуга?

Следователно потребността от маркетинг възниква едва, когато е на лице някаква неопределеност:

ü не е известен броя на реалните и потенциалните потребители;

ü не е ясно какви са техните потребности и от какво произтичат, т.е. не е ясно точно за какво ще се използват те съответния продукт;

ü какви са предпочитанията на потребителя и от какво се определят те;

ü как да се повлияе на потребителя в процеса на вземане на решения за покупка;

ü каква цена е готов да заплати потребителят в замяна на предлаганите стоки и услуги.

За да може даден производствен обект да отговори правилно на въпросите е необходимо той да избере и правилната философия, която да направлява маркетинговите му усилия.

Концепция на маркетинга

Тази концепция се основава на определянето на потребностите и рекламните оценки на потребителите за асортимента и качеството на стоките и признава необходимостта да се приспособят производството и пласмента към тези потребности.

Маркетинговата концепция се разграничава от другите по-организиране на маркетинговите дейности:

ü Фирмата вижда своята задача в удовлетворяване продажбите на определена група потребители;

ü Фирмата си дава сметка за това, че удовлетворяването на тези потребности изисква провеждането на цял комплекс маркетингови изследвания за тяхното откриване и изясняване;

ü Маркетинговата дейност на фирмата непрекъснато се контролира и анализира;

ü Фирмата е уверена, че резултат от дейността по удовлетворяване на търсенето ще бъде повторната покупка на продукцията и благоприятното обществено мнение;

Маркетинга като последствие от пазарната икономика е философия на производството (от възникването на идеите до тяхното претворяване в продукти), подчинено на условията и изискванията на пазара, намиращо се в непрекъснато динамично развитие под въздействието на широк спектър от фактори на обкръжаващата среда – икономически, политически, законови, регулативни, обществени и технологични.

Настъпилите промени в икономическото развитие и развитието на пазарната ситуация предизвикват появата на маркетинга. Рязкото увеличаване на производството на стоки за потребление води до все по-голямо насищане на пазара, поради което производителите започват да се съобразяват с вкуса, желанията и търсенето на потребителите с оглед печелене на здрави позиции на пазара.

Маркетинга все повече се разглежда като изкуство да се прави пазарна политика във фирмите и предприятията (големи и малки), на основата на която се предлагат стоки и услуги, ориентирани към потребностите, конкурентната ситуация на пазара и обкръжаващата среда. Неговата изходна позиция са желанията (търсенията) на потребителя.

В този смисъл управлението на маркетинга е система от дейности, включващи проучване, анализ, планиране, осъществяване и контрол на изпълнението на програми, предназначени за изучаване на потребителското търсене и създаване на оперативно управление на производството и реализацията на продукти и стойности, които удовлетворяват възможно най-добре потребителите, за да се гарантира достигане на целите на съответната организация.

Съвременните фирми работят в условията на динамично променяща се среда. Потребителите са изправени пред многообразие от стоки и услуги. Техните критерии за високо качество и ниво на обслужване непрекъснато нарастват. Изправени пред този огромен избор, потребителите се насочват към онези стоки и услуги, които отговарят най-добре на техните нужди и очаквания. Печелившите фирми в днешно време са тези, които в действителност задоволяват най-добре и най-точно вкуса на своите целеви клиенти. Тези фирми разглеждат маркетинга като цялостна философия на фирмата. Те са ориентирани към пазара и са мотивирани от клиентите, като отдават изключително внимание на качеството и обслужването, за да посрещната и дори да надминат техните очаквания.

Ако усилията да се намерят нови пазари или да се осигурят допълнителни поръчки на основния пазар не се увенчаят с успех при използването на традиционните форми и методи на търговска дейност, обикновено се заговаря за маркетинговата функция на фирмата, основната част от която е осъществяването на търговски операции. В организациите с производствен профил производството не е самоцел. То подлежи на закриване, ако няма търсене на съответната продукция. Трябва да се достигне до такъв етап на криза във фирмата, за да се осъзнае, че ролята на отделните управленски функции все пак трябва да произтича от тяхното място в дейността по самофинансирането и самоуправлението. Обикновено на този етап маркетинга се представя като по-важна функция на организацията.

Всички модели, използвани в управлението на маркетинга, от гледна точка на поставените цели могат условно да се подразделят на описателни модели и модели за вземане на решения.

Описателните модели са предназначени за изясняване на взаимовръзките, тяхното обяснение или прогнозиране. Към тях се отнасят теорията на масовото обслужване и имитационните модели. Моделите за вземане на решения, разработени за оценка на различни, понякога взаимоизключващи се, варианти и избор на най-добрия от тях, предполага използването на диференциални изчисления, математическо програмиране, статистически методи и модели и др.

Търговската марка в международния маркетинг.

Търговската марка е името, термин, знак, символ или комбинация от тях да идентифициране на стоките или услугите на един или група продавачи с цел различаването им от тези на конкурентите. Търговската марка позволява фирмите да разграничават предлаганите от тях стоки и услуги от сходни продукти на конкурентите.

Фирмата може да използва:

- една марка за всички свои продукти;

- една марка за група продукти;

- отделна марка за всеки продукт;

Също така в международния маркетинг фирмата-производител трябва да избере да:

- използва собствена марка за реализация на продукцията;

- използване на марката на дистрибутора;

- използване и на двете възможности;

Обслужването в международния маркетинг.

Обслужването включва редица допълващи и незадължителни за фирмата дейности, които подпомагат привличането на клиенти, продажбата на стоките, тяхното потребление и експлоатация. Вида и обема на допълнителните услуги зависят предимно от вида на стоките и от интензивността на конкуренцията.

Някои от тези допълнителни услуги са: показване начина на ползване на стоката; транспортирането й до адреса на клиента; инсталиране и монтаж; предоставяне на кредит и др.

Продуктовата политика е свързана с избора и осъществяването на стратегията на фирмата по отношение на предлаганата стокова гама - в широчина и в дълбочина, като се отчита влиянието на факторите на маркетинговата обкръжаваща среда.

Има три основни елемента на продуктовата политика:

- продукт без изменения;

- модифициране на продукта;

- създаване на нов продукт;

v Продукт без изменения

Тук важи стандартния търговски подход, който гласи: "Вземай стоката такава, каквато е и намирай купувачи за нея".

Този подход изисква ниски разходи и малко усилия за НИРД(научно изследователска и развойна дейност), производство, маркетинг и невисока квалификация и отговорност на ръководителите на организацията.

За определен период от време този подход може да бъде много изгоден. Например ако фирмата произвежда продукт, който се търси на голям брой пазари и не може да бъде бързо имитиран от конкурентите.

При определени външни условия (вносни квоти, високи мита, ниски износни цени) ръководството на фирмата може да се заинтересува от организиране на производството в някои страни-пазари. Ако се стигне до производството на същото изделие, може да се говори за своеобразна производствена стратегия, насочена към получаване на конкурентни предимства и печалба при минимални разходи. В този случай целта е изнасяне на производството на конкурентноспособно и печелившо изделие, което не може да се продава поради ограничения на вноса.

Други такива съображения могат да бъдат:

- съответния пазар е в по-ранна фаза на жизнен цикъл на продукта;

- печалбата е по-голяма, поради ниски разходи за производство в конкретна страна;

v Модифициран продукт

Създаването на модификации на продукта е много ефективна стратегия. Тя може да е насочена към пригаждане на продукта към по-голям брой клиенти със сходни изисквания. Тогава става дума условно за стокова адаптация или към задоволяване на предпочитанията на потребители на отделни пазари, т.е. пазарна адаптация.

v Нов продукт

Тези стратегии са основани на чувствителни изменения на продукта или създаване на нов продукт. Те са свързани с голям обем разходи за маркетинг, НИРД и производство. Обикновено целта е подобряване на позициите в конкурентната борба без оглед на конкретен чуждестранен пазар (стокова иновация).

След създаването на новия продукт се активизира маркетинговата дейност за неговото налагане на всички интересни пазари, като се използват получените предимства от иновацията. В отделни случаи конкретните пазари могат поотделно да предлагат толкова голям експортен потенциал, че да е целесъобразно създаването на оделен продукт за всеки от тях. В този случай можем да говорим за напълно диференциран маркетинг.

Качеството на изделието в международния маркетинг.

То характеризира изделията според степента на удовлетворяване на изискванията на клиентите.

Проблемът за качеството в интернационалния маркетинг се решава в съответствие с:

- общите тенденции за усъвършенстване на качеството;

- специфичните нормативни изисквания на страната-домакин;

- специфичните изисквания за защита на потребителите;

Важно значение в продуктовата политика има и управлението на тоталното качество. То се прилага при различни по мащаб фирми: малки, средни, големи.

Качеството е един от най-чувствителните елементи по отношение на културните различия и степента на развитие на страната-домакин. Защото културният фактор предизвиква съществени изменения в качеството на продуктите.

Търговска марка и име.

Името отличава даден продукт от друг, а търговската марка е правно регистрираното наименование или графичен символ.

Ролята на името и марката се изразява в:

- съдействие за трайно настаняване на пазара;

- индивидуализиране на изделието;

- решаване на задачи от позиционирането;

- съдействие за ефективното общуване на фирмата с клиентите й;

Характерна е тенденцията на отъждествяване на търговската марка с представата за фирмата и често фирмите печелят от това.

Обслужване на клиентите.

То включва дейности с допълнителен и незадължителен характер за производителя, и осигурява ефективно потребление и експлоатация на изделията.

В редица фирми обслужването на клиентите е отделено от продуктовата политика в политика по обслужването.

Обслужването се определя според момента на покупко-продажба: предпродажбено и следпродажбено. Предпродажбеното се приема като вид консултиране. Следпродажбеното е извънгаранционно и гаранционно. Различава се по начина и условията на предоставянето му на купувачите.

2.2. Място, роля и техники на маркетингово прогнозиране и планиране.

Стратегическото маркетинг планиране и прогнозиране в сферата на международния бизнес обосновава своята целесъобразност в резултат на доказан дългосрочен интерес от интернационализация на дейността на компанията, като условие и предпоставка за по-нататъшно разширяване на печелившата стопанска дейност. Изборът на пътя на интернационализацията означава стратегически интерес в развитието на международен бизнес и намира отражение в мисията на фирмата и всички нейни действия. Самият процес на интернационализация на фирмената дейност може да почива върху различни подходи на развитие - избор на сродни пазари, глобално изследване на международните пазари и др. Ето защо и международното стратегическо маркетинг планиране е изключително тясно свързано с началния етап на корпоративното планиране – установяване на мисията на корпорацията в частта й за значението и ролята на интернационализацията на корпоративната дейност в стратегически план.

Един от основните въпроси на пазарно-ориентираното стратегическо планиране е определянето на йерархичните равнища, на които то ще се осъществява. Това се отнася в още по-висока степен за международната дейност на една компания.

Интернационализацията на фирмената дейност поставя задачата за създаване, а най-често за реорганизация на различни поделения в компанията, които ще бъдат обособени в международно ориентирани стратегически бизнес единици.

Концепцията за стратегическата бизнес единица е продукт на еволюцията на маркетинг теорията и практиката и може да бъде квалифицирана като един от основните елементи във фундамента на стратегическото планиране. С установяването на тази бизнес единица една компания може да се разглежда като съвкупност от различни бизнес единици, всяка от които се анализира, оценява и контролира от позицията на принципите на съвременното портфолио управление. В този смисъл една от целите на стратегическото планиране е да се оцени изпълнението на планираните дейности за всяка бизнес единица по пътя на портфолио анализа.

Обособяването на бизнес единицата за целите на международната дейност на една компания не означава ликвидиране или изместване на традиционните организационни структури. Последните продължават да функционират както и преди по отношение на планирането и изпълнението на набелязаните планове. Успоредно или над традиционните структури се създават бизнес единици за определени стратегии - производство и реализация зад граница върху определени региони или страни, осъществяване на международната дейност на производствени поделения на компанията и т.н. Ето защо всяка бизнес единица, в качеството си на център на печалбата, анализира възможностите, рисковете и проблемите на съответните собствени пазари под собствен контрол и отговорност. За целта се използват редица аналитични инструменти или методики. Между тях съществено приложение намират портфолио моделите, наричани още “продукт/портфолио”. Те позволяват определяне на бъдещия принос на всеки продукт във формирането на финансовите резултати на фирмата, както и най-целесъобразните варианти за движение на паричните потоци, за реализиране на задачите, поставени пред продуктовите редове и продуктите в тях от позицията на пазарните цели.

--------------------------------------------------------Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 776 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.