Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Маркетинг Маркетингова и спедиционна дейност в БДЖ ЕАД


Дипломна работа, 91 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, формули, диаграми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

УВОД

Извършената икономическа реформа в България, постави пред много от изградените структури нова обществена оценка. Процесите на приватизация и измененията в отраслите на икономиката формираха новите характерни особености на транспортния пазар. До него имат свободен достъп всички участници, налице е силна конкуренция, търсенето на транспортни услуги е значително по – малко от предлагането, налице е не равнопоставеност между двата основни вида сухоземен транспорт автомобилен и железопътен.

Целта на извършваните в БДЖ ЕАД промени е трансформирането от едно държавно предприятие с голям финансов дефицит в пазарно ориентирана структура с търговско поведение.

При тези условия, умелото провеждане на търговската политика и усъвършенстването на транспортно-спедиторската дейност е задължителен елемент от етапа на оцеляване и развитие на Българските железници.

Ключът към успеха при спазване на пазарните принципи е осигуряването на условия, извършваната дейност да бъде насочвана от клиента във възможно най-голяма степен. За тази цел е необходимо най-напред да се изгради адекватна на реалностите маркетингова политика на Българските железници, в която много добре да се отчитат приоритетите и възможностите на превозвача, но и възможно най-добре да се задоволяват изискванията на клиентите.

В настоящия момент БДЖ ЕАД разполага с няколко звена, които се занимават с маркетинговата и спедиционната дейност, но има още неразкрити възможности пред тях с цел запазване и разширяване на пазарния дял от извършвани превози. Прилагането на гъвкава тарифна политика, която точно да покрива експлоатационните разходи, за да може на клиента да се оферира такава цена която ще му бъде изгодна, но и железницата ще реализира възможно най-голям приход. Пресечната точка на тези позиции на двете страни в транспортния процес предопределя успешната реализация на предлаганите услуги и завоюване на нови позиции на транспортния пазар.

Целта на дипломната работа е да се покажат и анализират структурата и технологията на работа в звената занимаващи се с маркетингова и спедиционна дейност, тенденциите за развитието на пазара за товарните превози, както и да се направят препоръки за подобряване на дейността в тези звена.


1.МЯСТО, РОЛЯ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРИНОС НА СПЕДИЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗИ

В тази глава ще бъдат разгледани структурата на отделните звена,определени да извършват дейността маркетинг и спедиция, както и взаимоотношенията на “БДЖ” ЕАД с клиенти.

1.1 Дирекция Товарни превози към БДЖ ЕАД.

Функции и структура.

Всичко по отношение на товарната дейност в “БДЖ”ЕАД е възложено на Дирекция “Товарни превози” към Централно Управление. Разпределението на функциите се осъществява от три отдела: “Маркетинг и тарифи”; “Търговска експлоатация” и “Технология на превозите”.

Отдел “Маркетинг и тарифи” изпълнява следните функции:

Ø Извършва проучванията относно макроикономическата рамка на страната и перспективите за развитие на крупните товародатели.

Ø Извършва проучвания за състоянието на транспортния пазар в чужбина и изготвя стратегията и политиката на маркетинга.

Ø Анализира и обобщава състоянието на конкурентния транспортен пазар.

Ø Извършва проучвания относно привличане на нови клиенти и товари.

Ø Участва в разработването на Бизнес-плана за товарните превози.

Ø Сключва договори за превоз между железопътното предприятие и клиентите.

Ø Сключва договори с други превозвачи (железопътни администрации и оператори) за извършване на международните превози.

Ø Разработва общите и специални условия за превоз и тарифите за вътрешно и международно съобщение.

Ø Поддържа съответната нормативна база (предписания, служебни инструкции,правилници и др.) от международните браншови организации, регламентиращи условията за превоз по железопътен транспорт.

Ø Анализира влиянието на тарифите върху финансово икономическото състояние на железницата с отчитане на измененията в обемите и структурата на товарите, експлоатационните разходи, приходите и печалбата.

Ø Разработва стратегии за повишаване на конкурентоспособността на БДЖ спрямо алтернативни железопътни релации през съседни държави.

Ø Осъществява непосредствен контакт и координира дейността си с другите служби в предприятието с цел провеждане на гъвкава тарифна политика.

Ø Съгласува условията за превоз на опасни товари, стоки с възможна двойна употреба и специални товари.

Ø Координира, съгласува и предлага изменения в режима и начина на работа на експлоатационните пунктове за товарни превози;

Ø Осъществява контрол и дава указания на поделенията на “БДЖ” ЕАД за правилното прилагане на тарифите за превоз на товари

Ø Осъществява събирането и обработката на оперативни и статистически данни за дейността на компанията в областта на товарните превози.

Ø Координира набирането и предоставянето на необходимите данни за дейността в товарните превози на браншовите международни организации.

Ø Изготвя месечни (ежедневни) анализи за изпълненията и измененията на показателите за работа на товарните превози

Отдел “Търговска експлоатация” отговаря за:

Ø Осъществява контрол и дава указания на поделенията на “БДЖ” ЕАД за правилното прилагане на нормативната уредба свързана с търговската експлоатация.

Ø Осъществява контрол и дава методически указания свързани с правилното попълване на първичната документация при осъществяване на реалния транспортен процес;

Ø Контролира и дава указания относно сключването на договорите за експлоатация на индустриалните ж.п. клонове;

Ø Организира и контролира работата по приемане/предаване на пратките в гарите, в това число и в граничните гари.

Ø Участва в разработването и осъществява контрол по изпълнението на междуправителствените конвенции, съглашения, спогодби и технологиите на работа в трансграничните преходи със съседните железопътни администрации;

Ø Обявява ограниченията на трафика във вътрешно и международно съобщение.

Ø Управлява и контролира използуването на товарни приспособления (мушами, опаковки и др.).

Ø Дава указания и контролира дейността по идентификация и опазване целостта на товарите при осъществяване на превозния процес;

Ø Съгласува превозването на пратки,състоящи се от група вагони или в блок влакове, с един превозен документ.

Ø Участва в разработването на Бизнес-плана за товарните превози.

Ø Осъществява контакти с външни административни органи и инстанции - митници, гранична полиция, ветеринарни и фитосанитарни контролни служби, Министерство на екологията, Министерство на здравеопазването, междуведомствен комитет, транспортна полиция и др.

Ø Решава спорове по рекламации между поделенията на БДЖ;

Отдел “Технология на превозите” осъществява:

Ø Разработва общи и специализирани технологии за превоз на конкретен вид товар в универсален и специализиран подвижен състав;

Ø Разработва технологии за превоз на специална техника.

Ø Разработва специализирани технологии за комбинирани превози.

Ø Разработва технологии за превоз на товари под температурен режим.

Ø Осигурява генералното и местно представителство в България на международното дружество за развитие на комбинираните превози и превози на температурен режим – ICF;

Ø Организира, координира и контролира дейностите, свързани с международните и национални железопътни превози, осъществявани от Интерконтейнер-Интефриго. Управлява ни контролира използването на собствените и наети от ICF контейнеровози и хладилни вагони;

Ø Следи и контролира изпълнението на внедрените технологии и предоставя информация на клиентите за превоза на пратките под горните режими.

Ø Участва в разработването на Бизнес-плана за товарните превози.

Ø Организира превозите с контейнери във вътрешно съобщение. Организира и контролира експлоатацията на контейнерния парк собственост на “БДЖ” ЕАД (контейнерна картотека, продажби, договори)

 

-------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

6. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ РЕШЕНИЯ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Сегашното състояние на товарните превози е следствие от взаимодействието на няколко основни фактора: динамичните промени на търговските връзки, увеличение и раздробяване на товарните потоци, глобализация на пазарите, информатизация, засилено влияние на автомобилните превози при сухопътния транспорт, недостатъчна регулация и правна регламентация на транспортния пазар и на конкуренцията между видовете транспорт, по-бавна преориентация на железниците към потребностите на клиентите.

По конкретно липсата на необходимата връзка и на гъвкава политика към клиентите, както и недостатъчната осигуреност със специализиран подвижен състав, допринесоха за пренасочване на голям брой товародатели към конкурентния автомобилен транспорт. Тук могат да се предложат няколко решения. Отделянето на търговската от експлоатационната дейност. Задача за търговската дейност ще е да отговори какви конкретни товари трябва да се превозят, докато експолатацията ще каже дали това е възможно, как и в какви срокове. Друг момент е разделяне на търговската дейност по региони, както и делегирането на по-големи правомощия и отговорности за връзките с клиентите на началниците за даден регион.

Като цяло, товарните транспортни услуги могат да бъдат характеризирани като пазар с излишък на предлагане по отношение на свободен капацитет и недостатъчно адекватно на търсенето качество.

Прогнозите за количествено развитие на търсенето на товарните превози очертават следните тенденции:

- относително стабилизиране в кратко-средносрочен и намаление в дългосрочен план на масовите товари;

- увеличаване на немасовите превози;

- увеличаване на дела на международните превози.

Възможната конкуренция от страна на частни оператори най-вероятно ще атакува позициите на БДЖ ЕАД при изгодните за превоз - масови товари.

Като характеристика на търсенето може да се добави, че клиентите не търсят железопътна услуга, а цялостна логистична оферта.

Транспортната логистика разглеждана като процес от транспортна,складова и експлоатационна стратегии е основен фактор на който трябва да се отдели необходимото внимание.

Подобряване на взаимодействието със съществуващите терминали и складове на пристанищата, както и участието при изграждането на нови, чрез смесени дружества на местата където се възникват товаропотоци е възможност, която осигурява допирни точки между различните видове транспорт например морски или речен и железопътен. Както може да бъде събирателен или разпределителен пункт при осъществяване на връзката автомобилен - железопътен транспорт с цел осигуряване на услугата “от врата – до врата” и “точно на време”

Пускането на совалкови влакове също може да се разглежда като елемент от транспортната логистика. По предварителни проучвания може да се каже, че са налице клиенти с регулярни международни доставки, тези клиенти поотделно не могат да поръчат блок-влак, събирането на едно място също не винаги е възможно поради спецификата на търговските сделки, стоките и географското положение. Но пускането на контейнерни совалкови влакове може да се реализира и негови преимущества ще бъдат: предварително обявено разписание; надеждни и навременни доставки; възможност за по- бързо трансгранично преминаване.

Трябва да се отчете и възможното влияние на често разнопосочните интереси на:

-страните-като транспортна политика;

-железниците- начални, транзитни, крайни;

-логистичните оператори-ползващи схемата “линейно плаване-автомобил”

-големите клиенти, ползващи блок-влакове със специфичен масов товар еднопосочно;

-автопревозвачите, пристанищата и др.

Изграждането на цялостна и съвременна информационна система осигуряваща бърз и лесен достъп до необходимите за дейността данни. Тук може да се използва опита на по-развитите железници например разработените вече системи осигуряват информация във всеки един момент за местоположението на даден вагон, в състава на кой влак пътува, вида на товара, номер на вагона, номер на товарителницата, тегло на пратката и др. Проследяването на всеки един вагон се осъществява от специални видеочетци монтирани на входа и изхода на всяка гара. Цялата необходима информация по електронен път съпровожда всеки един вагон и по този начин отпада необходимостта от хартиените носители придружаващи пратките каквато е съществуващата практика при нас.

Устойчивото развитие на железопътния транспорт, зависи от системното съчетаване на относителните предимства на железопътните превози като - приемлива цена, надеждност, регулярност, сигурност, екологосъобразност и ниска енергоемкост, ефективни при масови превози на средни и далечни разстояния,с относителните предимства на другите видове транспорт при комбинираните превози.


Използвана литература

1. Стратегия за развитие на Националната транспортна система на Република България до 2015 г., МТС, март 2005 г.

2. Ангелов, К. Развитие на товарните железопътни превози. Сп.”Железопътен транспорт”, бр.6/2004 г.

3. Василева, К. Умелата търговска дейност и тарифна политика – условие за завоюване на позиции на транспортния пазар. Сп.”Железопътен транспорт”, бр.4/2004г.

4. Василева, М. Насоки в развитието на пазара на товарни превози. Сп.”Железопътен транспорт”,бр.10/2005 г.

5. Технико-икономически проучвания за развитие на комбинираните технологии във вътрешно и международно съобщение. Трансконсулт ЕООД

6. Annual transport review. European Commision-Directorate for Energy and Trasport.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1112 посетителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.