Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Туризъм Анализ и Маркетингова стратегия на Туроператор „Васкони Травел“ ЕООД


Дипломна работа, 89 стандартни страници, съдържа таблици и диаграми, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

УВОД

ГЛАВА I

СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКАТА И АГЕНТСКАТА ДЕЙНОСТ

1. Същност на туроператорската и агентската дейност

2. Развитие на дейността

3. Особености и тенденции в развитието на туроператорската и посредническата дейност у нас

ГЛАВА II

ВЪЗНИКВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРАГЕНТСКА ФИРМА

ВАСКОНИ ТРАВЪЛ”

1. Основаване и развитие на фирма “Васкони Травъл”

2. Анализ на вътрешната среда във фирма “Васкони Травъл”

2.1. Управленска структура на организацията

2.2. Материално-техническа база

2.3. Човешки ресурси

3. Анализ на външната среда на фирма “Васкони Травъл”

4. SWOT- анализ на икономическото състояние на фирма “Васкони Тпавъл”

4.1. Strengths- силни страни

4.2. Weaknesses- слаби страни

4.3. Opportunities- възможности

4.4. Threats-Заплахи за развитие

ГЛАВА ІІI

Маркетингов анализ на дейността

на фирма “Васкони Травъл”

1. Оценка на пазарните сегменти

2. Стратегия за развитие на фирма “Васкони Травъл”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Използвана Литература


УВОД

Новите пазарни реалности в нашето общество наложиха нови изисквания към туроператорските и туристически агенции. Огромно значение придобива анализът и оценката на дейността на агенциите и организациите с оглед на тяхната ефективност и конкурентнспособност. Всяка агенция трябва да следи за измененията и да организира дейността си така, че следейки отделни показатели и аспекти да повишава своята ефективност. Анализът и оценката на дейността служат преди всичко на управленските кадри на фирмата, които на тази база анализират състоянието на организацията и изготвят стратегии за подобряването както на отделните аспекти, така и на цялостната дейност на агенция.

Целта на настоящата разработка е да се изяснят някои аспекти при разработването, анализа и оценката на маркетинговата стратегия и мениджърската концепция на туроператор "“Васкони Травъл”"ООД. Планиране развитието на фирмата и формулиране мисията, целите и стратегията за развитие. Приложната страна на разработката се разкрива непосредствено след теоретичната.

За постигането на така формулираната цел си поставяме следните задачи:

1. Същност и историческо развитие на туроператорската и агентска дейност.

2. Характеристика, функции и задачи на туроператорските и пътнически агенции.

3. Описание на бизнеса, собственост и правно- организационна форма на предприятието, основни дейности и клиенти на ““Васкони Травъл””.

4. Анализ на средата, контрагенти, конкуренти чрез използването на SWOT- анализ.

5. Оценка на пазарните сегменти, маркетингов микс.

Към настоящата разработка са приложени и редица таблици, илюстриращи направените изчисления при подготовката и разработването.


ГЛАВА I

СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКАТА И АГЕНТСКАТА ДЕЙНОСТ

1. Същност на туроператорската и агентската дейност

Туристическата дейност е насочена към предоставяне на услуги. В туризма преобладаващо се извършва покупко-продажба на различни видове услуги, чийто относителен дял значително надхвърля този на стоките. Ето защо туристическият пазар включва основно тези икономически отношения и механизми, чрез които трудът, вложен и изразходван в качеството му на полезно действие при предоставянето на различни услуги, получава обществено признание. Става дума за възникването на икономически отношения между специфични стопански организации, между стопански организации и лица-посредници, присъщи само на туризма (пътнически агенции, туристически агенти и др.), чиято основна дейност в сферата на обращението опосредства в редица случаи покупко-продажбата на услугите и стоките.

Услугите, както е известно се различават от физическите продукти по своята неосезаемост, неразделимост, хетерогенност, нетрайност. Те са неосезаеми (абстрактни), т.е. в голяма степен са лишени от материална “субстанция”. Неосезаемостта е първата отличителна черта на услугите, тъй като те са повече процес или опит, а не толкова физически обект, който може да бъде притежаван. Следователно, в сравнение с физическите продукти, услугите трудно могат да се оценят преди осъществяване на покупката. Основното, на което се разчита е опитът, т.е. техните атрибути могат да бъдат оценени след или по време на консумирането. Нещо повече- за повечето услуги необходим атрибут е доверието и вярването, че очакванията на клиента ще бъдат посрещнати по подходящ начин. Повечето от услугите могат да се визуализират по някои от следните начини:

Ø Чрез предоставяне от страна на съответните служители, работещи с клиентите на пълна информация за условията на осъществяване на услугата и разкриване на ползите, които ще получи потребителя от нейното закупуване;

Ø Чрез предоставяне на информация за лицата, ангажирани с осъществяване на услугата, в т.ч. за броя, квалификацията, необходимото технологично време, мястото на обслужването. По този начин се формира предварителната нагласа и благоразположение на клиента.

Ø Чрез разработване на подходящи маркетингови комуникации, в т.ч. връзки с обществеността, рекламни материали и др.

Ø Чрез изграждане и поддържане на имидж на фирмата (марката), който гарантира високото равнище на обслужване.

Посочените елементи налагат разглеждането на човешкия фактор при оказване на туристически услуги. Основните лица, освен персонала на обектите, които предлагат услуги в туризма са туроператорите и агентите.

Туроператорската дейност е свързана с туристическото предлагане и туристическия продукт. Понятието "туристически продукт" следователно трябва да включва като съдържание конкретна съвкупност от потребителни стойности, предназначени да задоволяват определен вид туристическо търсене. Всяко туристическо предприятие се стреми, използвайки туристическите ресурси на дадено място, район или страна, да подготви разнообразни и оригинални атракции, така че да задоволява в максимална степен интересите и желанията на туристите и на тази основа да привлича по-голяма клиентела.

Понятието "туристическо предлагане" трябва да се разбира като съвкупност от остойностени туристически продукти и услуги, които трябва да получат обществено признание в процеса на размяната. Предлагането винаги включва само тези услуги и стоки, които са предназначени за пазара. Същевременно има такива потребителни стойности, които се създават в туристическите предприятия, но се потребяват, без да излязат на пазара, т.е. без акт на покупко-продажба. В туризма това са потребителни стойности, които се използват безплатно от гости на предприятията или висшестоящата организация, от собствените служители и др.п. Делът на това потребление е толкова малък, че може да се каже, че в туризма почти няма извънпазарно потребление.

Практиката туристическото потребление да се осигурява от различни фондове е само специфична форма на проявление на част от пазарните отношения, без обаче да се променя тяхната същност. Тук става въпрос за особен начин на разпределение на част от създадения обществен продукт (включително и на потребителните стойности, създадени в туризма), при който потребителят не заплаща директно получените потребителни стойности и за него те нямат директно стоков характер. За да може обаче да се осъществи туристическото потребление, пазарните отношения са възникнали не между продавача и неговия потребител, а между продавача и купувача- посредник, какъвто може да бъде и е всяко предприятие за своите служители, всяка организация, съюз или друг обществен орган. На тази основа се развива днес инсентив-туризмът. Следователно видоизменя се формата на проявление на пазарните отношения.

Източници на туристическото предлагане могат да бъдат: първо - самите предприятия с техния продукт, който е вече не само количествено, но и стойностно определен чрез цените, и второ - цялата информация, чрез която туристическият продукт, било в качеството му на определен леглови фонд или в качеството му на определен обем на туристически пътувания с обща цена (паушални пътувания), се предлага на пазара.

Правилното изясняване на въпроса за източниците на туристическото предлагане има отношение към характера на възникващите пазарни отношения между отделните продавачи. Така например основен източник на предлагането на посредничеството се явява информацията на различните рекламни средства за туристически продукт, респ. различните туристически пътувания, чиито източници за създаване се владеят от първичните, специализирани туристически предприятия. Продавайки информация за действителния туристически продукт, посредникът съдейства за общественото признаване на съдържащия се в туристическите услуги и стоки жив и овеществен труд, а оттук и за формирането на международна пазарна стойност, която отразява и неговата дейност в размера на получаваните комисионни, такси, премии и т.н.

Наличието на турагенти и оператори е обусловено от следното:

туристическите услуги (хотелиерски, за развлечение и др.), както и продукцията на заведенията за хранене не могат да бъдат складирани, когато намалее търсенето, и да се пласират по-късно при по-изгодни условия. Тази нееластичност на туристическото производство по място и време може да се преодолее само като се направят известни разширения или съкращения на туристическото производство на услуги и стоки на място. По този начин обаче рисковете на предлагането от изпускане на подходящи пазарни ситуации не се премахват, макар и да се намаляват.

Ø предприятията,"произвеждащи" туристически услуги и стоки, са високо фондоемки (инвестиции за хотели, ресторанти, специализиран транспорт, планински съоръжения и др.). фондопоглъщаемостта при тях е по-голяма от тази в редица други отрасли на промишлеността. Тя е особено голяма за предприятията, които работят сезонно, фондоемкостта на туристическите предприятия е сравнително по-висока още и поради обстоятелството, че те ангажират собствени средства за покупка на скъпи терени за строителство, както и за изграждане на някои от елементите на туристическата и общата инфраструктура.

Ø високото относително тегло на основните към оборотните средства на туристическите предприятия и бавното трансформиране на основните средства. Високото тегло на основните средства се обуславя от значителните инвестиции за строеж и обзавеждане на скъпи хотели, ресторанти и увеселителни заведения, транспортни съоръжения и т.н. Бавната трансформация на инвестициите се свързва със сроковете, които са необходими за осъществяване на туристическото строителство, и с дългосрочното използване на туристическите сгради и съоръжения. Високото тегло на основните към оборотните средства е една от причините, поради които туристическото предлагане трудно реагира при промяна на цените на туристическия пазар. При намаление на цените например в резултат на неблагоприятни условия за реализация на туристическите услуги и стоки се създава положение на "излишък" на леглови фонд в хотелиерските предприятия, на места за сядане в заведенията за хранене и пр. Единствената реакция в случая е да се потърсят възможности в създалата се пазарна обстановка да се раздвижи в чувствителна степен търсенето така, че да се увеличи заетостта на материално-техническата база до необходимия процент за покриване на експлоатационните разходи (ако не и до реализиране на минимална печалба).

Туроператорска дейност е оферирането или продажбата на едро чрез туристически ваучер или договор на пакети услуги, включително предварително заплатени пътувания и ваканции, екскурзии в страната и чужбина, застраховки, резервации на хотелски, транспортни и други услуги.

В страната, туроператор е лице, лицензирано по Закона за туризма за извършване на туроператорска дейност и предлагане на туристически пакети, които представляват предварително организирани програми, включващи най-малко две основни (например хранене и транспорт) или допълнителни услуги, продавани с пакетна цена.

Изпращащи туроператори са предприятия, които предлагат туристически пакети на международните и вътрешни туристически пазари по предварително сключени договори с лицата, предоставящи туристически услуги.

Приемащи туроператори са предприятия, които извършват цялостното обслужване на клиентите в мястото на потребление на услугите посредством собствена материално-техническа база или агентски мрежи.

Характерно за дейността на туроператорите е че предлагат основни и допълните услуги. Основни туристически услуги са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта. Допълнителни туристически услуги са екскурзии, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, визови услуги, конгресни и делови прояви, и всички останали дейности, способстващи за развитието на туризма.

 

------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

“Васкони Травъл” е Тур Операторска и Туристическа Агенция управлението й е разположено е в центъра наград Шумен на около 50 метра от централният булевард и до търговската част на града. Намира се на 90 км от Варна, и на 450 км от София.Има общо 5 работещи офиса на територията на гпадовете Шумен, Търговище и Нови Пазар.

Икономическите резултати от дейността на агенцията са влияят от множество, при това негативни фактори като наличието на ДДС в туризма, въвеждането на визи за руските и украинските туристи, които формират една част от туристопотока и като цяло не доброто общо икономическо състояние на България, отразяващо се върху относително ниското качество на услугите и неатрактивността на дестинацията. Въпреки това силните страни на ““Васкони Травъл”” са:

1.Изграденото име на лидер сред местната общественост в града.

2.Разполага с 5 атрактивни и модерни офиса, които са разположени на стратегическо важни места в градовете Шумен, Търговище и Нови Пазар.

3.Доброто качество на собствените туристически продукти предизвиква туристите да ги потарсят отново и отново.

4.Многобройните контакти, които са създали през годините.

Взимайки в предвид казаното до тук, маоже да се заключи, че ТО “Васкони Травъл” върви бавно нагоре.Вижда се как с годините агенцията израства постепенно и започва да се занимава с нови и по-големи проекти и дейности.Печалбите и постъпленията са малки, но дастатачни, имайки в предвид региона, в който се намира.


Използвана Литература

Ø Манол Рибов; Основи на туризма

Ø Станкова, М., Туроператорска и транспортна дейност, УИ “Неофит Рилски”, Бл., 2003.

Ø Нешков, М. и Тенев, Ст., Икономика и организация на пътническите агенции и пътническия транспорт, Варна, 1998.

Ø Нешков, М., Пътнически агенции и пътнически транспорт, Варна, 1996

Ø Георгиев, Ас. и Василева, М., Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, С., "Паралакс", 1999.

Ø Бъчваров, М., Тончев, Т., Основи на туризма, С., "Тилия", 1996.

Ø Георгиев, Ас., Икономика и организация на пътническите агенции и пътническия транспорт, Варна, 1977

Ø Лозанов, Е., Анализ на туристическата дейност, Университетско издателство “Стопанство”, София, 1995.

Ø Нешков, М. Туроператорска, агентска и транспортна дейност. Университетско издателство – Икономически университет – Варна, 2000

Ø Дирекция за статистика, анализи и прогнози в сферата на туризма към министерството на икономиката http://www.mi.government.bg

Ø Карио, М.,Ракаджийска, С. и колектив, Маркетинг в туризма. Варна, 1994 г.

Ø Рафаилова,Г. Маркетинг в туризма, Варна 1998 г.

Ø Светла Ракаджийска; Туристически пазар и реклама

Ø Цветан Тончев; Технология на допълнителните услуги в туризма

Ø Цветан Йончев, Силвия Терезова; Планиране и анализ на стопанската дейност на търговските фирми

Ø Нешков, М., “Икономика на туристическата фирма”, Варна, 1994

Ø Тончев, Цв., “Мениджмънт на туристическата фирма”, София, 1995

Ø Д. Доганов, Маркетинг в туризма, Принцепс, София 2002

Ø С. Ракаджийска, С. Маринов, Туристически пазари, реклама и пъблик рилейшънс, Андина, Варна 2001

Ø Мигел Карио, С. Ракаджийска, М. Нешков, Т. Дъбева, С. Маринов, Маркетинг в туризма, Варна 1994

Ø А. Георгиев, М. Василева, Туроператорска, Агентска и транспортна дейност в туризма, Паралакс, София 2000

Ø Закон за туризма, Наредба за лицензиране на туристическите дейности, София

Ø Ю.Нормативна уредба на дейността в туризма, Паралакс,София 2003

Ø Статистически източници

- Статистически справочник " Туризъм" 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

- Статистически годишник, НСИ 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 2373 посетителя и 56 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.