Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Дипломни Икономика Счетоводство Ролята на вътрешния одит за разкриване на измамите чрез финансови отчети


Дипломна работа, 64 стандартни страници, съдържа бележки под линия и таблици, има литература, липсва съдържание
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

I Увод

II Изложение

1.Същност на вътрешния одит и на икономическите измами

1.1. Същност на вътрешния одит и организации на вътрешни одитори

1.2.Същност на икономическите измами

1.2.1. Характеристики на измамата

1.2.2 Елементи на измамата

2. Схеми на измами чрез финансовите отчети

2.1. За подобряване на финансовото състояние

2.2. За влошаване на финансовото състояние

3. Отговорност за предотвратяване и разкриване на измами

3.1 отговорност на лицата, натоварени с общото управление и на ръководството на предприятието

3.2 отговорност на одиторите (външни и вътрешни)

3.2.1 външни одитори

3.2.2 вътрешни одитори – квалификация, функции и място в организацията

3.3. Практиката в САЩ - ролята на вътрешния одит при тримесечното финансово отчитане, разкриването на обстоятелства и сертифициране от ръководството

3.3.1. Корпоративна отговорност за финансовите отчети -изисквания към ръководството

3.3.2. Препоръчителни действия за вътрешния одитор

3.4 Разкриване и предотвратяване на измами с помощта на вътрешния одит, следвайки опита в САЩ

3.4.1 Нарастващата загриженост относно измами на ръководството

3.4.2 “Червени флагове” : Разкриване на измама от одиторите

3.4.3 Стандарти на института на вътрешните одитори (IIA) за разкриване и разследване на измами

3.4.4 Разследвания на измами за вътрешните одитори

3.5. Хармонизация на стандартите на института на вътрешните одитори (IIA) за разкриване и разследване на измами с международните стандарти за вътрешен одит

4. Провеждане на одитния процес (от възлагането до докладването) във връзка с разкриване и преотвратяване на измами.

4.1 Подготвителни дейности по планиране на одита

4.2. Започване на вътрешния одит

4.3.Използване на одитни програми при извършването на вътрешния одит

4.3.1 Формати на одитни програми и тяхното изготвяне

4.3.2 Видове доказателства по одита

4.4 Изпълнение на вътрешния одит

4.4.1 Процедури по работа на място на вътрешния одит

4.5 Документиране на дейностите на вътрешния одит

4.6 Докладване

5 .Подходи и методи на вътрешния одитор за разкриване на измамите чрез финансови отчети

5.1 Разграничаване на подхода ”мениджмънт на финансовия резултат” от измамата чрез финансовите отчети;

5.2 Познаване на различията между одита на финансовите отчети и проверката за измами чрез финансови отчети;

5.3 Определяне на рисковете от измами чрез финансовите отчети;

5.4 Прилагане на аналитични техники, интервю, проучване на документи и други

6. Подходи за противодействие на измамите чрез финансовите отчети

6.1 Съкращаване натиска за извършване на измами чрез финансовите отчети;

6.2 Съкращаване на благоприятните възможности за извършване на измами чрез финансовите отчети;

6.3 Съкращаване на оправданието за извършване на измами чрез финансовите отчети

III Заключение


УВОД

През последните години с особена острота се налага проблемът с верността на финансовите отчети на публични предприятия, които в последствие се оказват „неверни”, независимо , че за заверени от сериозни одиторски компании. Пример за това са серията от финансови скандали в началото на XXIви век, свързани със счетоводни измами в компании като Енрон, Пармалат, Уърлдком и др. Тези финансови скандали стават причина за целенасочени промени в Международните одиторски стандарти (МОС), целящи от една страна запазване доверието на обществото към професионалните счетоводители, повишаване качеството на одита и на финансовия мениджмънт, от друга – стабилността на финансовите пазари.

Промените в МОС са съпроводени от реформи в Международната федерация на счетоводителите (МФС) с цел по-прозрачни процеси на създаване и утвърждаване на стандарти; по-голямо участие и принос в тези процеси от страна на обществото и регулаторните органи; текущо наблюдение от страна на регулаторните органи и публичен надзор в полза на обществените интереси. Реформите гарантират и, че е налице непрекъснат диалог между регулаторните органи и счетоводната професия, като за тази цел в МФС се създават няколко нови структури: Съвет за публичен надзор, Група за текущо наблюдение, Регулаторна ръководна група на МФС.

Като част от промените са приети нови Етичен кодекс, МОС: 240 “Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети” и МСКК1 „Контрол върху качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на историческа финансова информация и други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги” със специални акценти за регистрираните на борсата дружества.

В САЩ последват законодателни промени, сред които най-значимото събитие е приемането през 2002 г. на закона „Сарбейнс – Оксли”, който установява регулативни правила за фирмите за публично счетоводство, стандарти за финансов одит и за корпоративно управление. Вследствие на този закон професията на одитора е преобразена, а Бордът по стандартите за одита (ASB) на Американския институт за сертифицираните професионални сетоводители (AICPA) загубва пълномощията да установява стандарти за извършване на одит и са променени правилата за висшите служители на корпорации, за бордове на директори и за техните одиторски комитети. Сформирана е нова институция Борд за преглед на публичното корпоративно счетоводство (PCAOB), на подчинение на Комисията по борси и ценни книжа (SEC), чиято функция – на Борда е да въвежда стандартите за публично счетоводсво и да осъществява надзор над отделните фирми за публично счетовоство.

Законът „Сарбейнс – Оксли” макар и не пряко повлиява и на вътрешния одит.

Къде е мястото на одиторите (външни и вътрешни) при тези финансови скандали: основният упрек е отправен към външните одитори, които носят отговорността, че за изразили мнение в докладите си, че финансовите отчети на компаниите дават вярна и честна представа за имущественото и финансово състояние, за резултатите дейността и паричните потоци. На заден план остават вътрешните одитори, чиято отговорност е не по-малка. При това има много малко доказателства, вътрешните одитори да са повдигали въпроси за въвлечените в счетоводни скандали корпорации.В много от компаниите отделите за вътрешен одит са били с „външно осигуряване” (outsourcing) на услугата. При някои (например Енрон) компанията извършваща услуга по вътрешен одит е и външен одитор, като ползват едни и същи офиси, ресурси и т.н., с което е нарушена е независимостта и обективността на вътрешните одитори.

Вътрешните одитори имат сериозно роля и отговорност за оценката и спомагат за подобряване на процесите на управление на риска, контрола и управлението в организацията, като допринася за добавянето на стойност и подобряване на дейността на организацията. Всички големи финансови скандали са свързани с измама във финансовите отчети – дали чрез „творческо осчетоводяване”, извънбалансово осчетоводяване или по друг начин, което не би могло да стане без участието на ръководството на компаниите. Това още повече усложнява работата на одиторите (външни и вътрешни) и повишава отговорността им към инвеститорите и към обществото като цяло.


II Изложение

1.Същност на вътрешния одит и на икономическите измами

1.1. Същност на вътрешния одит и организации на вътрешни одитори

Вътрешният одит е независима, обективна и съветническа дейност, целяща да добави стойност и подобри дейностите в организацията. Той помага на организацията да постигне целите си чрез един систематичен и дисциплиниран процес за оценка и подобряване ефективността в управлението и контрола на риска, както и в общия процес на управление.Това е една независима функция на оценяване, установена в една организация като услуга към организацията да се проучват и оценяват нейните дейности.

Вътрешното одитиране може да се разпознае като един организационен контрол, който функционира чрез измерване и оценка на ефективността на другите контроли. Когато една организация установи свое планиране и след това започне да изпълнява своя план чрез дейности, тя трябва да направи нещо, за да наблюдава дейностите и да осигури постигането на поставените цели. Тези по-нататъшни действия се считат за контроли. Специалната роля на вътрешния одит е да се помогне да се измерят и да се оценят тези контроли. Така вътрешните одитори трябва да разбират както своята роля като контролна функция, така и природата и обхвата на другите видове контроли в организацията. Следователно съществува разлика между системата за вътрешен контрол на организацията (СВК) и вътрешния одит.

В исторически аспект и според мащаба на предприятието вътрешният одит може да се разгледа от собственика на малък бизнес до голяма компания. Собственикът или мениджърът проучва и оценява извършването на оперативните и финансовите дейности, включително оценява участието на персонала в тях. В тази ситуация оценяването или функцията на вътрешния одит се провежда като част от ролята на основното управление. С разрастването на дейностите на една организация вече не е практично (а и става невъзможно) собственикът или главният мениджър да има достатъчен контакт с дейностите на предприятието, за да може да оценява добре ефективността им и операциите по преглед на отговорностите следва да се делегират. Първите възлагания на вътрешни одити са били свързани главно със задоволяването на ясно определени оперативни нужди. А именно - дали активите се съхраняват по подходящ начин, дали се спазват установените в организацията процедури и политики; дали финансовите записвания са поддържани акуратно. Изобщо ранните вътрешни одитори са били с относително тясна роля в организацията - по-скоро финансово-ориентирана функция по „засичането” на несъответствия във финансовото отчитане.

Вътрешният одит днес включва широк спектър от видове оперативни и финансови дейности и нива на въздействие и е надхвърлило чисто контролната функция в организацията. Разбира се не навсякъде е така, в някои организации вътрешният одит функционира на ниво само рутинно съответствие, ограничен стриктно към финансовата сфера Все пак вътрешният одит продължава да се развива, като съвременните вътрешни одитори се утвърждават като ценни и уважавани служители на висшия управленски персонал.

Въпреки, че законодателството у нас не предвижда изискване към вътрешните одитори (както към външните – съгласно ЗНФО – да са регистрирани одитори), поради факта, че в ЗНФО се приемат МОС, може да се приеме като добра практика вътрешните одитори да спазват Етичния кодекс и Международните одиторски стандарти, приети и за България от 2004 г., а именно спазване на фундаменталните принципи от концептуалната рамка на Етичния кодекс, както и предпазните мерки срещу заплахи за спазването на фундаменталните принципи.

В Етичния кодекс от професионалния счетоводител се изисква да спазва следните фундаментални принципи:

 

----------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

III Заключение

При все че в България все още професията вътрешен одитор набира популярност, развитието на бизнеса неминуемо ще доведе до необходимостта от квалифицирани вътрешни одитори.

Няма изрична законова регламентация за образование и квалификация за извършване на дейност като вътрешен одитор, специално за корпоративния сектор. Консултанти и експерти от Европейската комисия препоръчват модели на законодателно уреждане на вътрешния одит в публичния сектор, при които вътрешните одитори в публичния сектор да са сертифицирани по национална или по международна програма. Сегашният ред изисква вътрешните одитори в публичния сектор се сертифицират от Министерството на финансите с национален професионален сертификат.

В създадения Институт на Вътрешните одитори в България, по данни от интернет страницата им към 2004 г. членуват над 250 души, от които вече има няколко, сертифицирани от Международния институт на вътрешните одитори (The IIA).

Мащабът на нашия борсов пазар на книжа на предприятия е все още скромен и слава богу няма големи скандали свързани с измами във финансови отчети на котирани предприятия. Ще нараства обаче необходимостта от консултации и внедряване на системи за вътрешен контрол в българските предприятия, а с това и ролята на вътрешните одитори, в качеството им на помощник на ръководствата по въпроси, свързани с финансовото управление и контрола и изобщо повишаване на контролната култура.


Използвана литература

1. Глеим, Ървин Н., Роля на вътрешния одит в управлението, риска и контрола, Част първа, С., Сиела, 2006.

2. Глеим, Ървин Н., Роля на вътрешния одит в управлението, риска и контрола, Част втора, С., Сиела, 2006.

3. Динев, Д., Икономическите измами, Част първа, С., АПИИ, 2006.

4. Динев, М, Контрол в социалното управление, С., Тракия – М, 1999.

5. Милър, Робърт Р., Съвременен вътрешен одит – теория и практика, С., АСПРО , 2007.

6. Становища за одит и етика, Международна федерация на счетоводителите, С., Сиела, 2006.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1375 посетителя и 41 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.